Anda di halaman 1dari 14

FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN

SEJARAH 1

NEGERI-NEGERI MELAYU BARU (SELANGOR, PERAK, KELANTAN)

PERSAMAAN

i. Politik

Dari segi politik Negeri-negeri Melayu Baru ini memperlihatkan persamaan iaitu

pemerintah yang menerajui negeri adalah berasal dari negeri luar. Semua pemerintah negeri-

negeri melayu baru ini diperintah oleh pemerintah luar yang bukan berasal dari negeri itu sendiri.

Hal ini bermaksud pemerintah yang memerintah negeri-negeri Melayu baru adalah keluarga baru

yang bukan berasal dari negeri itu sendiri.

Di Negeri Sembilan bergabung sebagai satu unit politik pada tahun 1773 apabila Raja

Melewar, seorang putera dari Minangkabau di Pagar Ruyong dijemput menjadi pemerintah

sekaligus sebagai Yamtuan Besar Negeri Sembilan yang pertama. Raja Melewar terus

bersemayam di Seri Menanti sebagai Yamtuan Seri Menanti dan daerah ini dinamakan sebagai

‘Tanah Mengandung’ iaitu tanah yang dipunyai sendiri oleh Yamtuan Seri Menanti. Luak atau

daerah yang terdapat dalam ‘Tanah Mengandung’ ialah Ulu Muar, Jempul, Terachi,Gunung Pasir

dan Inas. Daripada gabungan luak ini maka jadilah luak Sungai Ujong, Jelebu, Johol, Rembau,

Jelas (Inas), Klang Naning, Segamat, Pasir Besar dan Ulu Pahang (Kenaboi).1

Selangor asal pemerintahannya dari Bugis. Kedudukan orang Bugis di Selangor bermula

apabila orang Bugis mempunyai kedudukan yang kukuh di Selat Melawar dengan kedatangan

Upu 5 bersaudara pada abad ke-18M.2 Upu 5 bersaudara ini adalah anak-anak Raja Bugis dari

kerajaan Luwu Sulawesi Selatan. Mereka ialah Daeng Parani, Daeng Merewah, Daeng

Menambun, Daeng Celak, dan Daeng Kemasik. Lima Daeng ini merupakan tentera upahan bagi
1
Ibid. Hlm 13
2
Haji Buyong Adil. 1981. Sejarah Negeri Sembilan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm 46

1
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

membantu raja-raja Melayu yang ingin mengembalikan takhta kerajaan seperti Johor. Kedah dan

Perak. Pada tahun 1745, Daeng Celak telah meninggal dunia dan banginda mempunyai dua

orang anak lelaki iaitu Raja Haji dan Raja Lumu. Raja Lumu iaitu Sultan Salehuddin Syah

menjadi Sultan Selangor yang pertama dan membina dinasti kesultanan Bugis dan mengamalkan

sistem politik sama seperti di tanah Bugis.3

Kerajaan Kelantan pula bermula dengan kebangkitan seorang tokoh yang bernama Long

Yunus, Long Yunus merupakan anak Long Sulaiman. Long Yunus berasal dari golongan

bangsawan Patani yang memperoleh kuasa menerusi perkhawinan politik dengan keluarga

bangsawan Kelantan.. Pada zaman pemerintahan Long Doreman iaitu Saudara ipar Long Yunus,

Long Yunus mengambil keputusan untuk berundur ke Terengganu. Hal ini bertujuan untuk

mendapatkan bantuan dari Terengganu. Long Yunus berjaya mengalahkan Kota Kubang Labu.

Namun demikian, kelemahan Long Yunus mengukuhkan kuasanya di Kelantan menyebabkan

Terengganu menjadi penaung kepada kerajaan Kelantan. Terengganu pula berjaya

menyingkirkan kuasa kerajaan Legih di Kelantan. Oleh yang demikian, Long Yunus telah

dilantik menjadi Raja Muda dan jawatan Long Pandak masih dikekalkan.

Seterusnya, Long Yunus terpaksa sekali lagi kembali ke Terengganu kerana fitnah

berlaku.4 Sultan Mansur 1 telah membantu Long Yunus dan menentang Kelantan untuk kali

keduanya kerana Long Pandak iaitu raja Kota Kubang Labu telah menderhaka dan Sultan

mendapat sokongan daripada Raja Ismail dari Siak. Dalam usaha mencapai cita-cita memerintah

kerajaan Kelantan, Long Yunus dibantu oleh Long Ghaffar bagi mengukuhkan kedudukannya.

Dalam serangan Long Yunus dan Long Ghaffar berjaya mengalahkan Long Pandak dan

3
J.Kenedy. 1970 . History of Malaya. New York: Macmilan St. Martia`s Press. Hlm 59
4
J.M Gullick. 1960. A History of Selangor 1742-1957. Singapura: Eastern University Press. Hlm 5

2
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

menduduki takhta kerajaan Kelantan. Oleh itu, Long Yunus dilantik sebagai raja. Sementara itu,

Long Ghaffar dianugerahkan gelaran Engku Seri Maharaja dan berkuasa mutlak keatas kawasan

dan Sungai Pasir Tumbuh hingga ke laut sempadan Terengganu.

Kenaikan pangkat Long Yunus di atas takhta kerajaan Kelantan bukan sahaja

menamatkan pemerintahan keturunan Tuan Sulong yang diasaskan oleh Long Muhammad di

kota Kubang Labu, tetapi menegakkan kembali Kesultanan yang di asaskan oleh Long Bahar

sebelum ini. Namun begitu, Kelantan kini di bawah kedaulatan Terengganu. Hal ini disebabkan

Tengku Muhammad merupakan seorang anak raja penaung Kerajaan Kelantan serta mempunyai

pengaruh politik yang kuat dalam kalangan kerabat diraja. Oleh itu, pertabalan Tengku

Muhammad sebagai Yang Di Pertuan Kelantan menunjukkan Terengganu mempunyai pengaruh

politik yang kuat di Kelantan.

Negeri baru Terengganu ditubuhkan oleh keluarga baru pada 1720an. Sebelum tahun ini

telah wujudnya pemerintah di Terengganu tetapi tidak begitu jelas. Dalam sumber-sumber

tertentu terdapat pemerintah Terengganu yang bernama Megat Panji Alam, Telanai dan keluarga

pembesar Johor yang dihantar ke Terengganu untuk melaksanakan pemerintahan. 5Pada abad ke-

17 dan awal ke-18 terdapat beberapa tokoh secara bergilir-gilir memerintah Terengganu, seperti

Paduka Laksamana dan Seri Rama, Bendahara Hasan, Tun Zain Indera, Tuan Yuan, Tun

Sulaiman dan Tun Ismail. 6 Pada 1720an Tun Zainal Abidin, putera Bendahara Johor Tun Habib

Abdul Majid telah ditabalkan sebagai Sultan Terengganu dengan gelaran Sultan Zainal Abidin di

Tanjung Baru, Kuala Berang.7 Kenaikan Sultan Zainal Abidin di atas takhta kerajaan Melayu

5
Dr Haryati Hasan. 2014. Malaysia: Melaka Hingga Negeri-Negeri Melayu Baru. Jabatan Sejarah Fakulti Sains
Kemanusiaan: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hlm 39.
6
ibid
7
ibid

3
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

bukan sahaja menandakan tamatnya pemerintah sebelum itu, namun bermulanya dinasti

Bendahara.

Pada abad ke-18 menyaksikan penubuhan empat buah kerajaan Melayu Baru di

Malaysia, iaitu Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan Kelantan. Pemerintahan empat buah

negeri melayu baru ini diterajui oleh keluarga baru bukan berasal dari negeri itu

sendiri.Terengganu berasal dari Johor, Selangor dari Bugis, Negeri Sembilan berasal dari Pagar

Ruyong dan Kelantan dari Patani. Justeru, jelaslah bahawa empat buah negeri melayu baru ini

mempunyai persamaan dari segi politik atau pemerintahannya.

ii. Ekonomi

Dari segi ekonomi pula yang menunjukkan persamaan di negeri-negeri Melayu Baru ini.

Hal ini dapat dibuktikan apabila terdapat beberapa negeri menjalankan aktiviti perdagangan

.Antara negeri-negeri tersebut ialah Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu.

Kawasan kuala Selangor yang terletak di muara sungai Selangor merupakan kawasan

yang sesuai dan strategik untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Kedudukan strategik dikuatkan

lagi dengan kawasannya yang mempunyai bukit-bukau di sekililing yang dapat memberikan

perlindungan semulajadi daripada musuh. Hal ini dapat menjamin keselamatan aktiviti

perdagangan di kawasan tersebut.8 Orang-orang Bugis di Selangor giat dalam perlombongan

bijih timah pada abad ke-18M. Hal ini disebabkan tempat tersebut telah diperkenalkan sejak

zaman Portugis lagi dan berhampiran dengan kawasan perlombongan bijih timah yang lain

seperti bijih timah khususnya kepada Inggeris dan adalah bertujuan untuk menyaingi kuasa

dagang Belanda. Belanda juga telah membuat perjanjian dengan raja-raja negeri melayu supaya
8
Rahmat Saripan. 1979. Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842. Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka. Hlm 42

4
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

menghantar hasil bijih timah ke Melaka dan Belanda akan membeli bijih timah itu dengan

harga yang rendah.9

Kerajaan baru Negeri Sembilan pula iaitu di Sungai Linggi yang merupakan salah satu

perhubungan perdagangan antara bahagian pedalamannya dengan pelabuhan Melaka. Pelabuhan

Sungai Linggi berperanan sebagai pusat pengumpulan bahan-bahan mentah dari bahagian

pedalaman. Bahan-bahan hutan daripada keluaran tersebut kemudiannya dieksport ke Kerajaan

Pusat, yang pada mulanya ke Temasik dan Kerajaan Melayu di Jambi dan akhirnya ke

Majapahit.10 Laluan ke sungai tersebut juga digunakan oleh pengusaha dan perdagangan bijih

timah dari luar serta dianggap sebagai jalan paling baik untuk sampai ke Sungai Ujong yang

merupakan salah satu kawasan pengeluar bijih timah yang utama pada ketika itu.11

Johor juga menjalankan aktiviti perdagangan. Aktiviti perdagangan di Johor ini wujud

selepas kejatuhan negeri Melaka yang menjadikan Johor pelabuhan terpenting di Kepulauan

Melayu. Johor merupakan pelabuhan entrepot yang terkenal. Selain itu, Johor juga telah

memperdagangkan pelbagai hasil perdagangan yang diperoleh daripada wilayah jajahan takluk

yang luas pada abad ke-17.

Antara barang dagangan tempatan yang mempunyai permintaan yang tinggi dari luar

adalah seperti damar, tikar, lada hitam dan garam. Hal ini telah menarik ramai pedagang asing

datang berdagang di Johor kerana dapat menyediakan peluang dan pasaran yang baik kepada

para pedagang.12 Barangan luar negeri yang didagangkan adalah seperti benang emas, kain

9
J.M Gullick. 1960. History of Selangor 1742-1957. Singapura : Eastern University Press : Hlm 15
10
Lee Kam Hing dan Mohd Yusoff Hashim. 1992. Peperangan Selangor-Belanda: Sebab dan Akibat Dalam Sejarah
dan Proses Pembangunannya. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Universiti Malaya dan Lembaga Muzium Sultan Alam
Shah. Hlm 68
11
Norhalim Hj.Ibrahim. 1998. Sejarah Linggi. Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Hlm 2
12
Ibid Hlm 23

5
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

sutera putih, teh, tembikar dan tembaga dari China. Pelabuhan entrepot kerajaan Johor turut

memiliki kemudahan seperti gudang untuk menyimpan barang dan perkhidmatan membaiki

kapal. Kapten Alexander Hamilton yang pernah melawat Terengganu dalam tahun 1719-1720

telah menggambarkan keadaan di Kuala Terengganu.

Kuala Terengganu mempunyai lebih kurang 1000 buah rumah yang berselerak dengan

jarak jauhnya sepuluh atau dua puluh batu diantara satu sama lain. Bandar ini didiami oleh orang

cina yang berdagang tiga atau empat wangkang (Junks) setahun di samping membawa barang-

barang dagangan yang diperniagakan ke negeri-negeri Siam, Kemboja,Tonkin dan Sambas.

Menjelang pertengahan kurun ke-18, Kuala Terengganu adalah pelabuhan singgahan

yang sering dikunjungi oleh kapal-kapal Syarikat Timur Inggeris, yang memerlukan bekalan

dalam perjalanan ke China. Seterusnya diikuti oleh Kapten Joseph Jackson yang singgah di

Kuala Terengganu dalam kapal sewa Syarikat Hindia Timur. Sebahagian besar dari laporan

kapten Jackson membincangkan tentang keperluan kompeni untuk mendirikan satu pangkalan

yang kekal di Kuala Terengganu.13 Selain itu, Jean Francais de Surville (1769) yang merupakan

pihak dari Perancis turut datang ke pelabuhan Terengganu.

Aktiviti perdagangan yang dijalankan di negeri-negeri Melayu baru ini, tidak kira

didalam dan luar kerajaan negeri memperlihatkan persamaan dari aspek ekonomi. Kesemua

negeri melayu baru yang tertubuh pada abad ke-18 memperlihatkan persamaan dari segi ekonomi

iaitu dengan melakukan aktiviti perdangangan.

13
Leonard Y. Andaya. 1987. Kerajaan Johor 1641-1728 Pembangunan Ekonomi dan Politik. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. Hlm 50

6
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

iii. Sosial

Persamaan dari aspek Sosial pula dapat dilihat daripada tujuan sesebuah perkhawinan ini

dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan seseorang pemerintah dan untuk menjaga

keamanan negeri. Persamaan ini wujud di negeri Kelantan dan juga Selangor.

Di negeri Kelantan, perkhawinan antara Tengku Muhammad dengan Puteri Long Yunus

adalah untuk mengekalkan kedaulatan kerajaan Terengganu ke atas Kelantan14.Tindakan ini telah

ditentang oleh putera-putera Long Yunus secara sulit. Seterusnya ialah perkhawinan politik

antara putera Sultan Terengganu dengan puteri Yang Di Pertuan Tengku Muhammad juga

membawa erti bahawa kemungkinan bakal pengganti Yang DiPertuan akan dipegang oleh

sesorang Putera Sultan Terengganu. Hal ini menyebabkan pengaruh kerajaan Terengganu

bertambah besar walaupun ia cuba dihapuskan oleh putera-putera Long Yunus.15

Negeri Selangor juga turut melaksanakan perkhawinan yang bertujuan untuk

mengukuhkan kedudukan dan juga mengembalikan keamanan di Selangor. Sultan Abdul Samad

iaitu Sultan Selangor telah mengawinkan puterinya Raja Arfah dengan Tengku Dhiauddin iaitu

adik kepada Sultan Kedah yang dikenali sebagai Tengku Kudin.Tengku Dhiauddin telah dilantik

sebagai wakil raja mutlak. Setelah dilantik sebagai wakil mutlak, beliau berperanan untuk

mentadbir negeri Selangor dan mengamankan pergaduhan yang berlaku antara raja Mahadi dan

Raja Abdullah akibat perebutan takhta. Kemudiannya peranan tersebut diambil alih oleh anaknya

Raja Ismail.

PERBEZAAN ASAS NEGERI-NEGERI MELAYU BARU

14
Abdullah Zakaria Ghazali. 1984. Terengganu dahulu dan sekarang. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hlm 50
15
Rahmad Saripan. 1979. Perkembangan Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842. Kuala Lumpur : Dewan
Bahasa dan Pustaka. Hlm 52

7
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

i. Politik

Perbezaan dalam aspek politik adalah dari segi hubungan diplomatik yang diwujudkan.

Hubungan diplomatik ini terbahagi kepada dua iaitu dengan kuasa luar ataupun hubungan

diplomatik dengan pemerintah di negeri-negeri Melayu yang lain sahaja. Perbezaan hubungan

diplomatik ini wujud di negeri Terengganu dan Selangor. Hubungan diplomatik dengan Negara

luar di Terengganu adalah hubungan diplomatik dengan Siam. Manakala, dinegeri Selangor

adalah hubungan dengan raja-raja Melayu.

Hubungan diplomatik Terengganu dengan Siam terjalin semasa pemerintahan Sultan

Mansur I yang merupakan Sultan Terengganu yang kedua. Beliau dianggap sebagai Sultan yang

bijak dalam pemerintahan dan hubungan diplomatik bagi menjaga keamanan dan kebajikan

rakyat. Bedasarkan buku Sejarah Darul Iman, hubungan diplomatik ini dikaitkan dengan

hantaran ‘Bunga Emas ke Siam’.16

Pada tahun 1179H (1765), menyaksikan Sultan Mansur telah berangkat ke Kelantan di

sebelah Barat dan diiringi oleh berpuluh buah perahu yang penuh dengan kelengkapan perang.

Pada ketika itu, Raja Siam telah meminta bantuan Terengganu untuk sama-sama menyerang

Legor. Setelah diketahui oleh Raja Legor, beliau beranggapan bahawa tiada harapan lagi dan

Raja Legor tunduk di bawah pemerintahan Siam.

Raja Siam telah menghadiahkan Sultan Mansur berbagai-bagai jenis barang yang

dimuatkan ke dalam 20 buah perahu. Sultan Mansur pula telah membalas hadiah daripada Raja

16
Ibid. Hlm 56

8
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

Siam itu dengan membeli Bunga Emas.17 Oleh itu, Bunga Emas ini telah dihantar ke Siam 3 kali

setahun bagi tanda muhibah persahabatan antara dua buah negeri yang berdaulat.

Di Selangor, hubungan diplomatik dijalankan antara raja-raja Melayu sebagai contoh,

Tok Engku Klang telah menolak Raja Lumu sebagai Sultan Selangor sehingga ditabalkan oleh

Sultan Perak. Baginda telah ditabalkan oleh Sultan Mahmud, Perak di Kota Lumut dengan

memakai gelaran Sultan Salehuddin Syah. Selepas pertabalan, Sultan Salehuddin Syah

mengamalkan dasar luar yang agresif. Baginda mengadakan hubungan diplomatik yang baik

dengan kerajaan Perak adalah disebabkan sikapnya yang ingin berbaik-baik dengan orang Bugis

di Selangor.18 Pada ketika itu juga baginda telah megukuhkan kedudukannya dengan

mengadakan hubungan diplomatik dengan raja-raja Melayu melalui perkhawinan. Sultan

Salehuddin Syah telah berkhawin dengan Puteri Raja Muda Perak.

ii. Ekonomi

Perbezaan dari segi ekonomi berlaku di negeri Terengganu. Negeri-negeri Melayu baru

sama menjalankan aktiviti perdagangan, Kuala Terengganu pada dasarnya mempunyai

persamaan dari segi ekonomi seperti di Negeri Sembilan dan Selangor. Namun ia mempunyai

perbezaan sedikit, dimana negeri Terengganu mempunyai sistem mata wang dan rupa ganti duit

yang baru.

Dalam lingkungan kurun ke-16, 17 dan 18 Masihi, negeri Terengganu telah membentuk

duit-duit tempatan sendiri bagi menampung perdagangan yang sedang pesat berkembang. 19 Jenis

nilai yang digunakan dan diperbuat dari logam emas adalah merupakan jenis nilai ‘mas’ dan

17
Dato’ Haji Muhammad Saleh Bin Haji Awang.1983. Sejarah Darul Iman Hingga 1337H-1918M. Kuala Lumpur :
Utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd. Hlm 144
18
Ibid. Hlm 145
19
Ibid

9
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

‘kupang’. Rupa bentuk duit ini sama seperti yang diedarkan oleh Kesultanan negeri Johor dan

pada masa itu juga kegunaan duit negeri Johor telah disahkan dan diperlakukan di negeri

Terengganu tanpa sekatan dan larangan.20

Pada kurun ke-18 duit emas jenis nilai ‘kupang’ itu dibuat bersamaan dengan 12 ½ sen

atau 1 rial, daripada ‘ Dolar Spanyol’ di mana pada masa itu ‘ Dolar Spanyol’ ini telah dijadikan

unit asas mata wang di seluruh Tanah Melayu21. Walau bagaimanapun apabila dikaji secara jelas

didapati bahawa dipermukaan duit itu tertera nama Sultan Zainal Abidin Shah dan sebelah

belakangnya dengan kata-kata pujian Khalifatul Mukminin dalam bentuk tulisan Jawi/Arab dan

ianya tidak bertarikh kecuali pada satu jenis yang dijumpai mengandungi tahun hijrah 1120 A.H

bersamaan 1708.22

Selain itu, di Terengganu, selain dari duit-duit emas, duit-duit pitis juga dibentuk

menggunakan logam timah untuk menampung kekurangan duit-duit emas dan ‘dolar-dolar’ asing

yang digunakan secara meluas dibandar Terengganu. Dimuka depan duit pitis ini tertera ayat

‘Malikal al Adil’ dalam tulisan Jawi/Arab dan dibelakangnya dengan ayat ‘Khalifahtul

Mukminin’. Lama kemudiannya diikuti dengan satu siri baru ‘pitis’ yang dibentuk secara kasar

dan bertarikh pada tahun 1892. Pitis ini boleh ditukarkan dengan jenis nilai iaitu 10 pitis

bersamaan dengan jenis nilai 1 sen duit ‘dolar Mexico’.23

Dibelakang duit ini juga tertera dengan ayat Jawi ‘Kerajaan Terengganu 1325’ dikelilingi

dengan bulatan titik-titik diluarrnya pula didapati 3 bintang yang membahagikan huruf S, Z dan

20
Abdullah Zakaria Ghazali. 1984. Terengganu dahulu dan sekarang. Kuala Lumpur : Persatuan Muzium Malaysia
Muzium Negara. Hlm 29
21
Ibid
22
Ibid
23
Ibid. Hlm 31

10
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

A iaitu kependekan nama Sultan Zainal Abidin.24 Pada tahun 1920, negeri Terengganu telah

mengalami kekurangan duit kerajaan negeri terpaksa mengilang duit baru untuk menampung

kekurangan yang menjejaskan ekonomi negeri. Kerajaan terpaksa menggunakan semula acuan

yang bertarikh 1907, tetapi selepas itu duit ini ditarikh semula daripada edaran dan ini telah

disempurnakan pada tahun 1921. Mengikut rekod yang ada,duit jenis ini telah dikilang sebanyak

1 juta keeping.25

Seterusnya, mata wang yang terdapat di Terengganu ialah Jokoh keramik dan Jokoh

Timah.Dua sistem kewangan ini merupakan bentuk ganti duit. Jokoh keramik adalah hasil cukai

yang banyak dari pengeluar lessen tempat-tempat orang cina melalui ‘kapitan cina’. Hasil yang

banyak juga dipungut melalui pengeluaran buah dadu dan ‘ganti duit’ yang dibuat khas untuk

perjudian ditempat yang diluluskan oleh kerajaan. 26 Manakala Jokoh Timah pula satu rupa

bentuk dengan duit ‘cash chira’tetapi ia menggunakan logam timah. Jokoh baru ini ditukarkan

kepada dolar Spanyol dan Mexico.27

Akhir sekali, di negeri Terengganu ini terdapat satu lagi jenis ganti duit yang dikeluarkan

oleh saudagar Singapura khas untuk digunakan di negeri Terengganu. Ianya dibentuk

menggunakan kepingan tembaga dan berukuran garis 21mm. Di muka depannya dalam bentuk

tulisan jawi ‘Negeri Terengganu’ manakala dibelakangnya pula tertera ‘satu keeping 1251

A.H’.28 Daripada kemajuan dan beberapa jenis mata wang dan bentuk ganti duit ini jelas

membezakan Terengganu dari segi ekonominya berbanding negeri Melayu lain.

iii. Sosial
24
Ibid
25
Ibid
26
Ibid. Hlm 33
27
Ibid
28
Ibid.Hlm 35

11
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

Dari segi sosial perbezaan asas yang dapat kita perbincangkan adalah adat yang

diamalkan disetiap negeri.. Adat Temenggung diamalkan disemua negeri Melayu Baru, berbeza

di Negeri Sembilan yang megamalkan adat pepatih.

Adat Temenggung diamalkan di negeri Melayu Baru kecuali Negeri Sembilan. Adat

Temenggung diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan di Palembang. Dalam adat ini agama Islam

telah termasuk sebahagian daripada adat Temenggung. Pemerintahan yang diamalkan adalah

berbentuk autokratik iaitu kuasa tertinggi terletak di tangan Raja. Raja atau Sultan dibantu oleh

Pembesar dengan jawatan tertentu dan Pembesar di peringkat wilayah. Sultan berkuasa melantik

pembesar dan ketua kampung merupakan peringkat yang terbawah. Sultan merupakan lambang

perpaduan antara rakyat dan ketua Negara, dan segala keputusan harus mendapat persetujuan

dari Sultan.

Adat Temenggung ini anak lelaki raja akan mewarisi takhta kerajaan. Sekiranya Sultan

tidak mempunyai anak lelaki, maka akan digantikan oleh adik lelaki Sultan. Sekiranya, kedua-

dua pihak ini tidak ada, maka bendahara akan menggantikan takhta kerajaan. Dari segi sistem

kekelurgaan, masyarakat ini lebih menekankan sistem nasa bapa (patrilineal), iaitu memberi

kepentingan kepada pihak lelaki.29 Misalnya, apabila isteri hendak tinggal dimana ia berdasarkan

toleransi antara kedua-dua pihak. Perkhawinan dalam adat temenggung, sesuai dengan susunan

masyarakat yang dua sisi, sistem perkahwinan Adat Temenggung adalah system endogamy. 30

Larangan perkahwinan yang dikenakan antara lain adalah pertalian darah dua perempuan yang

bersaudara, sepersusuan dan perempuan yang telah diceraikan suaminya.31Dari segi perundangan

29
Norhalim Hj. Ibrahim. 1993. Adat Perpatih Perbezaan Dan Persamaanya Dengan Adat Temenggung. Kuala
Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Hlm 135.
30
Ibid
31
Ibid hlm 136.

12
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

yang diamalkan oleh adat istiadat ini adalah bersifat pembalasan. Misalnya hukum bunuh di

balas bunuh, dan hukuman yang bersesuaian dengan hukum Islam.

Adat perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan ( tidak termasuk daerah Port Dickson)

dan Naning di Melaka, berasal dari Minangkabau. Nama adat pepatih adalah mengambil

sempena gelaran orang yang menyusur Adat Tuah Disakato, yakni adat yang diamalkan di

Minangkabau, Datuk Parapatieh Nan Sebatang (Datuk Perpatih Nan Sebatang). 32 Dalam

sistem Adat Perpatih terdapat sistem ‘perut’ dan ‘suku’. ‘perut’ adalah unit terkecil dalam sistem

Adat Perpatih dan setiap ‘perut’ akan diketuai oleh seorang ‘buapak’. Sistem pemerintahan yang

diamalkan adalah secara demokrasi iaitu golongan bawahan akan memilih pemimpin teratas.

Masyarakat akan memilih Buapak, tiga orang Buapak akan memilih Lembaga manakala

Lembaga pula akan memilih Undang dan Undang akan memilih seorang Yang Di pertuan Besar.

Hukum dan peraturan yang diamalkan Adat Perpatih adalah bertujuan untuk pemulihan

dan mementingkan konsep jalinan kekeluargaan. Kesalahan yang dilakukan boleh ditebus

dengan membayar ganti rugi. Ganti rugi yang dibayar berdasarkan kesalahan yang dilakukan

misalnya mangsa kecurian akan memperoleh ganti rugi barang yang hilang. Hukuman bunuh

hanya dilakukan oleh Yang Di pertuan Besar atau Undang sahaja, manakala hukuman yang lain

boleh dijatuhkan oleh Buapak dan Lembaga.

Amalan hidup masyarakat adat perpatih, tanpa mengira sama ada yang berkaitan dengan

social, ekonomi atau politik, adalah berlandaskan dengan social, ekonomi atau

politik,berlandaskan dua kod etika dasar, iaitu muafakat dan bekerjasama (termasuk menyera dan
33
bergotong royong). Adat mengatur bahawa sebelum menjalankan sesuatu aktiviti, keputusan

32
Ibid hlm 94.
33
Ibid hlm 127.

13
FATIN AMIRAH BINTI FAKERUDDIN
SEJARAH 1

tentangnya harus dicapai melalui perbincangan bersama di kalangan ahli atau anggota kelompok

kekeluargaan yang berkenaan. Perbuatan berkumpul untuk perbincangan ini diistilahkan sebagai

berkampung atau kerapatan.34

Adat Pepatih juga mementingkan susur galur wanita iaitu mengutamakan jurai atau

keturunan wanita. Wanita mempunyai hak tersendiri iaitu mewarisi harta pusaka, anak

perempuan menjadi asas dalam wujudnya suku dan nasab keturunan dikira melalui ibu.

Perkhawinan dalam adat ini mestilah antara suku yang berbeza kerana perkhawinan sesama suku

dianggap mempunyai pertalian persaudaraan yang rapat. Suami perlu menyediakan tempat

tinggal untuk isteri dan anak-anak, berhampiran rumah keluarga isteri. 35 Dua adat yang berbeza

ini telah memperlihatkan perbezaan asas antara negeri-negeri Melayu Baru pada abad ke-18.

34
ibid
35
Ibid

14

Anda mungkin juga menyukai