Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

29 Selasa 5 7.30-8.30 SAINS

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 11.0 BUMI, BULAN DAN MATAHARI

TAJUK: BUMI, BULAN DAN MATAHARI


STANDARD
11.1 Pergerakan Bumi
KANDUNGAN
11.1.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya
STANDARD mengelilingi Matahari.
PEMBELAJARAN 11.1.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh
11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
PEMBELAJARAN Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya mensimulasikan putaran dan peredaran bumi.

1. Murid membincangkan fenomena yang terjadi disebabkan pergerakan bumi dan bulan dan mencatat
maklumat dalam peta i-think.(PAK21)
2. Murid diterangkan tentang putaran dan peredaran bumi.
3. Murid menjalankan ‘Mari Kaji’ BT ms 185 untuk mensimulasikan putaran dan peredaran Bumi.
AKTIVITI PDPC (KBAT)
4. Murid ditontonkan video mengenai pergerakan bumi.
5. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini. (PAK21)
7.. Murid menjawab soalan dalam buku latihan.

AKTIVITI PAK-21 i-Think Map - Peta Bulatan Brainstorming (Sumbangsaran)

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas / Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan specimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan /
BAHAN BANTU
Carta
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Kreativiti dan Inovasi Bekerjasama

TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

1 Selasa 5 SAINS

TEMA: BUMI DAN SAINS ANGKASA UNIT: 11.0 BUMI, BULAN DAN MATAHARI

TAJUK: BUMI, BULAN DAN MATAHARI


STANDARD
11.1 Pergerakan Bumi
KANDUNGAN
11.1.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan
STANDARD simulasi.
PEMBELAJARAN 11.1.3 Menunjukcara kejadian siang dan malam melalui simulasi.
11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat:
PEMBELAJARAN Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya mendefinasikan secara operasi kejadian siang dan malam.

1. Murid membincangkan tentang kejadian siang dan malam. (PAK21)


2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Murid secara berkumpulan menjalankan ‘Mari Kaji’ BT ms 186 untuk mendefinasikan secara operasi
AKTIVITI PDPC kejadian siang dan malam. (KBAT)
4. Murid melakarkan pemerhatian kejadian siang dan malam berdasarkan penyiasatan yang telah
dilakukan.(PAK21)
5. Murid menjawab soalan dan membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 I See, I Think, I Wonder (Saya lihat, Saya fikir dan saya bertanya)
Stretch to Sketch (Lukis mengikut kreativiti)

KPS Menggunakan
Memerhati / Mengelas / Membuat inferens
nombor
Meramal Berkomunikasi / Ruang dan masa Mentafsir data
Mengawal Membuat
Mendefinisi / Mengeksperimen /
p/ubah hipotesis
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan specimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU
Rujuk BT ms 186.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Bekerjasama

TP (PBS) 3 Penilaian / Pentaksiran Penglibatan dalam kelas.

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai