Anda di halaman 1dari 121

Isikan di sini Isikan di sini

sahaja akan link sahaja akan link


Taip manual atau AUTOMATIK
### ke hari ke hari
tukar Nama
berikutnya. berikutnya. Tekan 2 kali. Pilih
kelas tukar di Tarikh pada hari
KHAIRUL SEKOLAH
sheet DATAKEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 permulaan
AMIR GAMBANG, PHG M42 minggu ini.
BIL KELAS MASA HINGGA SUBJEK DARJAH 0
1 6 at-Taqwa 07:30 PAGI 08:30 PAGI SAINS 6
2 6 at-Taqwa 08:30 PAGI 09:00 PAGI SEJARAH 6

02-11-2020
3 3- at-Taqwa 09:50 PAGI 10:50 PAGI SAINS 3
4 3 al-Amin 11:20 PAGI 12:20 TGH PENDIDIKAN KESIHATAN 3
5
6
7
8
BIL KELAS MASA HINGGA SUBJEK DARJAH 03-11-2020
1 3 al-Amin 07:30 PAGI 08:00 PAGI PENDIDIKAN JASMANI 3
2 3 al-Amin 08:00 PAGI 09:00 PAGI SAINS 3
3 6 at-Taqwa 10:20 PAGI 11:20 PAGI SEJARAH 6
4 4 at-Taqwa 11:20 PAGI 12:20 TGH SEJARAH *4
5
0
6
7
8
BIL KELAS MASA HINGGA SUBJEK DARJAH 04-11-2020
1 6 at-Taqwa 09:30 PAGI 10:00 PAGI SAINS 6
2 3- at-Taqwa 11:20 PAGI 12:20 TGH SAINS 3
3
4
5
0
6
7
8
BIL KELAS MASA HINGGA SUBJEK DARJAH 05-11-2020
1 5 at-Taqwa 07:30 PAGI 08:00 PAGI SEJARAH 5
2 3 al-Amin 08:30 PAGI 09:00 PAGI PENDIDIKAN JASMANI 3
3 3 al-Amin 09:50 PAGI 10:50 PAGI SAINS 3
4 6 at-Taqwa 11:20 PAGI 12:20 TGH SAINS 6
5 5 at-Taqwa 12:50 TGH 1:50 PTG SEJARAH
0
5
6
7
8
BIL KELAS MASA HINGGA SUBJEK DARJAH 06-11-2020
1 4 at-Taqwa 07:30 PAGI 08:00 PAGI SEJARAH *4

0
2 4 aL-Amin 08:30 PAGI 09:00 PAGI RBT *4
3 4 aL-Amin 10:20 PAGI 11:20 PAGI RBT *4
4
5
0
6
7
8
Ruangan Auto
Peringatan
Isikan di sini Minggu MP
sahaja akan link SIVIK=
AUTOMATIK
ke hari BM,BI,SEJ,P.Isla
berikutnya. Tekan 2 kali. Pilihm dan P.Moral
Tarikh pada hari
permulaan
telegram
@zairi_erphadmin
minggu ini.
MANUAL
1. VIDEO CARA COPY
2. SHORTCUT e-
RPH
3. CARA GUNA
4. BUANG SUBJEK
5. TAMBAH
SUBJEK
6. TATACARA
7. BUTANG
APLIKASI
8. MASUK
GAMBAR
9. e-RPH PENJAJARAN
10. e-RPH JAWI
NOTA
AMARAN:
JANGAN COPY
& PASTE
SEMUA
KOTAK DARI
MANA-MANA
BAHAGIAN.
1. Simbol
Darjah (*4) /
(*5) adalah
mengikut dskp
2020/2021.
Update:
1) Update tajuk
BM&PSV T4
Ruangan Auto
Peringatan
Minggu
Klik kanan MPdan
SIVIK=comment
insert
KHAIRULSEKOLAH
AMIR BM,BI,SEJ,P.Isla
sebagai
KEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 GAMBANG, PHG
0 0
m dan
Sila P.Moral
pengesahan
isi di sheet
Nota / Catatan
anda. sahaja
Menu
Convert Ejawi Melayu TARIKH 02-11-2020 HARI 0 MINGGU M42 DISAHKAN OLEH TIADA
MASA 07:30 PAGI SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 1 6 at-Taqwa KEHADIRAN : 25 / 28
HINGGA 08:30 PAGI DARJAH 6
Sains Hayat
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


4.0 Interaksi Antara Hidupan
STANDARD 4.1 Interaksi antara haiwan
KANDUNGAN
STANDARD haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku
PEMBELAJARAN haiwanintraspesis
dalam hidup dandan
haiwan berkumpulan
interspesis bagi
hidup bersendirian melalui pemerhatian

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN hubungan yang berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi melalui gambar rajah
berkumpulan hidup bersendirian melalui pemerhatian menerusi mellaui gambar rajah

AKTIVITI 1. Melihat video dlm National Geographic, bersoal jawab berdasarkan video.
AKTIVITI UTAMA 2. Mendengar penerangan guru
AKTIVITI PENUTUP 3. Menyiapkan lembaran kerja
EMK: Kreativiti dan Inovasi KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Bekerjasama, Menjaga BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Same Different
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Kebersihan,
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Pemerhatian
1. Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang 1. Tekan
daripada 2. Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup dan haiwan berkumpulan hidup alt+enter untuk
daripada berlaku dalam intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas. enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK bersendirian melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Boleh edit
MASA 08:30 PAGI SUBJEK SEJARAH
KELAS/ CLASS : 2 6 at-Taqwa KEHADIRAN : 25/ 28
HINGGA 09:00 PAGI DARJAH 6
KEMAKMURAN NEGARA KITA
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


11: KITA RAKYAT MALAYSIA
STANDARD 11.2 Agama dan Kepercayaan
KANDUNGAN
STANDARD 11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan
PEMBELAJARAN 11.2.2 Menjelaskan
kepercayaan kedudukan
masyarakat agama Islam
Malaysia.
K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami
sebagai agama Persekutuan.
adab ketika berada di rumah ibadat.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran
1. Menyatakan pelbagaidan pembelajaran,
agama murid-murid
dan kepercayaan dapat:
masyarakat KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN 1. penjelasan berdasarkan gambar dan peta
2. Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama
Malaysia. 2. merujuk peruntukan dlm Perlembagaan melaysia
3. Menyatakan
Persekutuan. keperluan memahami adab ketika berada di rumah
3. soal jawab kuiz
ibadat.
AKTIVITI 1. Membacakan
2. 5 prinsip
Murid dibahagikan Rukun mengikut
kumpulan Negara, bersoal jawab
kaum dan antara
setiap guru-murid.
wakil kumpulan membentangkan kepercayaan kaum.
AKTIVITI UTAMA
AKTIVITI PENUTUP 3. Seorang wakil murid bertindak menjelaskan kedudukan Agama Islam dalam persekutuan malaysia
EMK: Patriotisme KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
Menghargai Masa, siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Mengkelaskan Talking Chips Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan memberi respons Pemerhatian 1. Tekan
daripada 1. Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia. alt+enter untuk
daripada 2.
3. Menjelaskan
Menyatakan kedudukan agama Islam
keperluan memahami sebagai
adab agama
ketika Persekutuan.
berada di rumah ibadat.
enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
daripada 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN Mesti sama
ejaan dengan rpt
PENGAYAAN

MASA 09:50 PAGI SUBJEK SAINS


KELAS/ CLASS : 3 3- at-Taqwa KEHADIRAN : 28 / 30
HINGGA 10:50 PAGI DARJAH 3
Sains Bahan
TEMA/BIDANG
TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3
8.0. Asid dan Alkali
STANDARD 8.1. Asid dan alkali
KANDUNGAN
STANDARD dan neutral dari segi perubahan warna
beralkali dan neutral dari aspek rasa dan
PEMBELAJARAN kertas litmus dengan menjalankan
sentuhan dengan menguji beberapa contoh 1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan.
2. Menyatakan bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek 1. mencatatkan hasil eksperimen asid. alkali dan neutral
2. mencatatkan hasil melalui rasa dan sentuhan
rasa dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan.

AKTIVITI 1. Memperkenalkan bahan-bahan untuk dibuat eksperimen.


AKTIVITI UTAMA 2. mencatatkan hasil eksperimen asid. alkali dan neutral
AKTIVITI PENUTUP 3. mencatatkan hasil melalui rasa dan sentuhan
EMK: Kreativiti dan Inovasi KEMAHIRAN
NILAI-NILAI
Kasih Sayang, MURNI BBM/ABM/BBB
Kad imbasan, buku teks, pernyataan TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Talking Chips
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ menghormati
Penilaian buku standard
dan pentaksiran untuk aktiviti. pembelajaran berasaskan
di atas telahfakta dan kepada semua murid dengan memberikan:
dilakukan
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
1. Menguji Perbincangan Pemerhatian
bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari segi perubahan warna 1. Tekan
daripada 2. Menyatakan bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan alt+enter
1. Tekan untuk
daripada kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. enter barisuntuk
yang
alt+enter
REFLEKSI & IMPAK sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan. sama.baris yang
0 enter
2. Setiap item
sama.
0 boleh edit.
2. Setiap item
PEMULIHAN boleh edit.
PENGAYAAN
PENDIDIKAN
MASA 11:20 PAGI SUBJEK
KELAS/ CLASS : 4 3 al-Amin KEHADIRAN : 32 / 33 KESIHATAN
HINGGA 12:20 TGH DARJAH 3
Pemakanan
BIDANG/MODUL

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


8.0 Pemakanan
STANDARD Pengambilan snek yang betul:  Snek
KANDUNGAN
STANDARD
8.1.1 Menyatakan
8.1.2 jenis snek berkhasiat.
Memahami kepentingan snek
PEMBELAJARAN
berkhasiat. 1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan4jenis snek berkhasiat. 1. 4 jenis snek melalui penerangan berpandukan gambar
2. Menatarakan kepentingan snek berkhasiat 2. 4 kepentingan snek secara bergilir gilir

AKTIVITI 1. Melihat dan bersoal jawab dengan guru berpandukan piramid makanan
AKTIVITI UTAMA 2. Menyatakan4jenis snek berkhasiat.
AKTIVITI PENUTUP 3. Menyatakan kepentingan snek dalam kehidupan manusia
EMK: Nilai Murni KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB pernyataan TEKNIK PAK21 Boleh edit,
siap,gambar,lembaran BERFIKIR Talking Chips
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Menjaga
PenilaianKebersihan
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran berasaskan
di atas telahfakta dan kepada semua murid dengan memberikan:
dilakukan
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
daripada 1. Menyatakan4jenis snek berkhasiat. alt+enter untuk
daripada 2. Menatarakan kepentingan snek berkhasiat enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 5 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 6 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 7 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 8 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-
Ruangan Auto
Peringatan
Minggu MP
Klik kanan dan
SIVIK=
insert comment
BM,BI,SEJ,P.Isla
KHAIRULSEKOLAH
AMIR KEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 GAMBANG, PHG
0 0 sebagai
m dan P.Moral
pengesahan
Sila isi di sheet
Nota / Catatan
anda. sahaja
Menu
Convert Ejawi Melayu TARIKH 03-11-2020 HARI 0 MINGGU M42 DISAHKAN OLEH
PENDIDIKAN
TIADA
MASA 07:30 PAGI SUBJEK
KELAS/ CLASS : 1 3 al-Amin KEHADIRAN : ____ / _____ JASMANI
HINGGA 08:00 PAGI DARJAH 3
Kemahiran : Olahraga Asas
BIDANG
KEMAHIRAN
PSIKOMOTOR:
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian KOGNITIF:
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam AFEKTIF:
1.9 Melakukan kemahiran asas lompatan 5. Kesukanan
5.1 Mematuhi(dan
Domain Afektif ) elemen
mengamalkan
STANDARD Psikomotor ) Pergerakan ( Domain
prinsip mekanik dalamKognitif ) asas
kemahiran
dengan lakuan yang betul. pengurusan dan keselamatan.
KANDUNGAN
STANDARD 1.9.1 Melompat menggunakan sebelah kaki 2.8.1 Menjelaskan postur badan yang
kesesuaian pakaian mengikut jenis
PEMBELAJARAN dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. betul semasa berlari.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN 1. Melompat ikut jarak 1. larian secara ansur maju
2.
3. Menjelaskan postur badan
Menyatakan persediaan diriyang
dan betul semasapakaian
kesesuaian melompat
mengikut 2.3.melalui demontrasi
menunjukkan contoh pakaian yang sesuai semasa
jenis aktiviti yang dijalankan. melakukan larian
AKTIVITI 1. Pemanasan badan
AKTIVITI UTAMA 2. Melakukan aktiviti berpandukan DSKP
AKTIVITI PENUTUP 3. Permainan kecil dan menyejukkan badan
EMK: Nilai Murni
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB KBAT
pernyataan TEKNIK PAK21 Boleh edit,
Nyatakan : ____
bertanggungjawab, pembesar suara Talking Chips
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran berasaskan
di atas telahfakta dan kepada semua murid dengan memberikan:
dilakukan
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian demonstrasi
1. Tekan
33 daripada 33 1. Melompat ikut jarak alt+enter untuk
33 daripada 33 2. Menjelaskan
3. postur badan
Menyatakan persediaan diriyang
dan betul semasapakaian
kesesuaian melompat
mengikut jenis aktiviti yang
enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
33 daripada 33 2. Setiap item
dijalankan.
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Boleh edit
MASA 08:00 PAGI SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 2 3 al-Amin
HINGGA 09:00 PAGI DARJAH 3
Bumi Dan Angkasa
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


9.0. Sistem Suria
STANDARD 9.1. Sistem Suria
KANDUNGAN
STANDARD
Suria melalui pemerhatian menerusi
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada
1. akhir pengajaran
Menyenaraikan ahli dan pembelajaran,
dalam Sistem Suriamurid-murid dapat:
melalui pemerhatian KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN
menerusi pelbagai media.

AKTIVITI 1. Melihat,
2. Melakukanbersoal jawab berpandukan
eksperimen ahlibahan
untuk menguji dalamyang
sistem suriaberalkali dan neutral dari segi perubahan warna kertas litmus
berasid,
dengan menjalankan
3. mencatatkan hasilpenyiasatan.
melalui rasa dan sentuhan
EMK: Sains dan Teknologi KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
bertanggungjawab, siap,gambar,lembaran BERFIKIR ‘benar’
pernyataan Same Different Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian
1. Menyenaraikan ahli dalam Sistem Suria melalui pemerhatian menerusi pelbagai
hasil eksperimen
1. Tekan
27 daripada 33 alt+enter untuk
32 33 media.
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN Mesti sama
ejaan dengan rpt
PENGAYAAN

MASA 10:20 PAGI SUBJEK SEJARAH


KELAS/ CLASS : 3 6 at-Taqwa
HINGGA 11:20 PAGI DARJAH 6
KEMAKMURAN NEGARA KITA
TEMA/BIDANG
TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3
11: KITA RAKYAT MALAYSIA
STANDARD 11.2 Agama dan Kepercayaan
KANDUNGAN
STANDARD 11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain
11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat
PEMBELAJARAN dalam Perlembagaan.
K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami
di Malaysia. 1. Tekan
alt+enter untuk
adab ketika berada di rumah ibadat. enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan 1.
2. Menjelaskan berpandukan
Menyenaraikan video
rumah-rumah dan gambar
ibadah berpandukan
2.
3. Menyenaraikan rumah-rumah
Menyatakan keperluan ibadat
memahami di Malaysia
adab ketika berada di rumah 3. Menyenaraikan 4 adab ketika masuk kedalam rumah
gambar
ibadat. ibadah
AKTIVITI 1. Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan
AKTIVITI UTAMA 2. Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia
AKTIVITI PENUTUP 3. Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat.
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI
Kasih Sayang, MURNI BBM/ABM/BBB pernyataan TEKNIK PAK21 Boleh edit,
siap,gambar,lembaran BERFIKIR Talking Chips
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ menghormati
Penilaian dan pentaksiran pembelajaran berasaskan
di atas telahfakta dan kepada semua murid dengan memberikan:
Huraian atauuntuk standard
tafsiran statistik, dilakukan
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian
25 peta, jadual, graf
daripada 28 atau carta 1. Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan
1. Tekan
alt+enter
1. Tekan untuk
27 daripada 28 2. Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia enter barisuntuk
alt+enter yang
REFLEKSI & IMPAK sama.baris yang
28 daripada 28 3. Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada di rumah ibadat. enter
2. Setiap item
sama.
0 boleh edit.
2. Setiap item
PEMULIHAN boleh edit.
PENGAYAAN 28 daripada 28 Pembelajaran akses kendiri

MASA 11:20 PAGI SUBJEK SEJARAH


KELAS/ CLASS : 4 4 at-Taqwa
HINGGA 12:20 TGH DARJAH *4
Sejarah Awal Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 Terbilang Kesultanan Tanah


5.0 Tokoh TAJUK 2 TAJUK 3
5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu
Melayu Melaka
STANDARD
Melaka
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1 Menyatakan struktur masyarakat
5.1.2 Menjelaskan maksud tokoh terbilang
PEMBELAJARAN Zaman Kesultanan Melayu Melaka.
dalam Kesultanan
keistimewaan Melayu
tokoh Melaka.
terbilang Kesultanan
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada
1. akhir pengajaran
Menyatakan strukturdan pembelajaran,
masyarakat Zaman murid-murid
Kesultanan dapat:
Melayu KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN
2. Menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu 1. dalam bentuk piramid
Melaka. 2. soal jawab murid-guru
1. Tekan
3. Menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang
Melaka
alt+enter untuk
3. Peta i think enter baris yang
Kesultanan Melayu Melaka. sama.
2. Mesti edit
AKTIVITI 1. Melihat priramid struktur masyarakat kesultanan Melayu Melaka, bersoal-jawab nerpandukan piramid. objektif ini.
AKTIVITI UTAMA 2. mendengar dan menyalin penjelasan guru
AKTIVITI PENUTUP 3. soal jawab berbentuk peta i think
EMK: Bahasa KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Berjimat-cermat, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
perkataan dan lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Team Stand-N-Share
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Bersyukur, Berdikari
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Bercerita Pemerhatian 1. Tekan
29 daripada 33 1. Menyatakan struktur masyarakat Zaman Kesultanan Melayu Melaka. alt+enter untuk
29 daripada 33 2. Menjelaskan
3. Menerangkanmaksud tokoh terbilang
cara menghargai dalam Kesultanan
keistimewaan Melayu
tokoh terbilang Melaka
Kesultanan
enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
daripada 2. Setiap item
Melayu
0 Melaka. boleh edit.
PEMULIHAN 4 daripada 33 Latihan tambahan
PENGAYAAN

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 5 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 6 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 7 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 8 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-
Ruangan Auto
Peringatan
Minggu
Klik kanan MPdan
SIVIK=comment
insert
KHAIRULSEKOLAH
AMIR
BM,BI,SEJ,P.Isla
sebagai
KEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 GAMBANG, PHG
0 0 m dan
Sila P.Moral
pengesahan
isi di sheet
Nota / Catatan
anda. sahaja
Menu
Convert Ejawi Melayu TARIKH 04-11-2020 HARI 0 MINGGU M42 DISAHKAN OLEH TIADA
MASA 09:30 PAGI PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 1 6 at-Taqwa
HINGGA 10:00 PAGI TERLIBAT DENGAN TUGASAN SEKOLAH DARJAH 6
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Boleh edit
MASA 11:20 PAGI SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 2 3- at-Taqwa
HINGGA 12:20 TGH DARJAH 3
Sains Bahan
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


8.0. Asid dan Alkali
STANDARD 8.1. Asid dan alkali
KANDUNGAN
STANDARD dan neutral dari segi perubahan warna
beralkali dan neutral dari aspek rasa dan
PEMBELAJARAN kertas litmus dengan menjalankan
sentuhan dengan menguji beberapa contoh 1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran
1. Menguji bahan yangdan pembelajaran,
berasid, murid-murid
beralkali dan dapat:
neutral dari segi KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN 1. mencatatkan hasil eksperimen asid. alkali dan neutral
2. Mengitlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek
perubahan warna kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. 2. mencatatkan hasil melalui rasa dan sentuhan
rasa dan sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan.

AKTIVITI 1.
2. Melihat,
Melakukanbersoal jawab berpandukan
eksperimen contoh
untuk menguji bahanbahan-bahan
yang berasid,kimia yangdan
beralkali bersifat asid,dari
neutral alkali,
segineutral
perubahan warna kertas litmus
AKTIVITI UTAMA
AKTIVITI PENUTUP dengan menjalankan
3. mencatatkan hasilpenyiasatan.
melalui rasa dan sentuhan
EMK: Kreativiti dan Inovasi KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Berhemah tinggi, Hormat, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Talking Chips Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Tolong
Penilaianmenolong
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
1. Pemerhatian
Menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari eksperimen
segi perubahan warna 1. Tekan
27 daripada 33 2. Mengitlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari aspek rasa dan alt+enter untuk
26 daripada 33 kertas litmus dengan menjalankan penyiasatan. enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sentuhan dengan menguji beberapa contoh bahan. sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN 4 daripada 33 Latihan berbentuk topikal Mesti sama
ejaan dengan rpt
PENGAYAAN

- 0 PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA - TIADA


KELAS/ CLASS : 3 0
- 0 MINGGU PDPC RBT - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter
1. Tekan untuk
0 enter barisuntuk
alt+enter yang
- sama.baris yang
0 enter
2. Setiap item
sama.
0 boleh edit.
2. Setiap item
- boleh edit.
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 4 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 5 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 6 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 7 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 8 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-
Ruangan Auto
Peringatan
Klik kanan
Minggu MPdan
insert
SIVIK=comment
KHAIRULSEKOLAH
AMIR
sebagai
BM,BI,SEJ,P.Isla
KEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 GAMBANG, PHG
0 0 pengesahan
Sila
m danisi di sheet
P.Moral
Nota / Catatan anda. sahaja
Menu
Convert Ejawi Melayu TARIKH 05-11-2020 HARI 0 MINGGU M42 DISAHKAN OLEH TIADA
MASA 07:30 PAGI PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA SUBJEK SEJARAH
KELAS/ CLASS : 1 5 at-Taqwa
HINGGA 08:00 PAGI CUTI MAULIDUR RASUL DARJAH 5
Kedaulatan Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN Latihan tambahan
PENGAYAAN
PENDIDIKAN Boleh edit
MASA 08:30 PAGI PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA SUBJEK
KELAS/ CLASS : 2 3 al-Amin JASMANI
HINGGA 09:00 PAGI CUTI MAULIDUR RASUL DARJAH 3
BIDANG
KEMAHIRAN
PSIKOMOTOR: KOGNITIF: AFEKTIF:

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK:
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB KBAT TEKNIK PAK21 Boleh edit,
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian demonstrasi
1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN Mesti sama
ejaan dengan rpt
PENGAYAAN

MASA 09:50 PAGI PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 3 3 al-Amin
HINGGA 10:50 PAGI CUTI MAULIDUR RASUL DARJAH 3
TEMA/BIDANG
TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
0 alt+enter
1. Tekan untuk
0 enter barisuntuk
alt+enter yang
REFLEKSI & IMPAK sama.baris yang
0 enter
2. Setiap item
sama.
0 boleh edit.
2. Setiap item
PEMULIHAN boleh edit.
PENGAYAAN

MASA 11:20 PAGI SUBJEK SAINS


KELAS/ CLASS : 4 6 at-Taqwa
HINGGA 12:20 TGH DARJAH 6
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN

MASA 12:50 TGH PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA SUBJEK SEJARAH
KELAS/ CLASS : 5 5 at-Taqwa
HINGGA 1:50 PTG CUTI MAULIDUR RASUL DARJAH 5
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3

STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN

AKTIVITI

EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
BERFIKIR Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 6 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 7 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 8 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-
Ruangan Auto
Peringatan
Klik kanan dan
Minggu
insert MP
comment
SIVIK=
sebagai
KHAIRULSEKOLAH
AMIR KEBANGSAAN LEPAR, RPSBT BATU 8 LEPAR, 2600 GAMBANG, PHG0 0 BM,BI,SEJ,P.Isla
pengesahan
Sila isi di sheet
Nota / Catatan m dan sahaja
anda.
Menu P.Moral
Convert Ejawi Melayu TARIKH 06-11-2020 HARI 0 MINGGU M42 DISAHKAN OLEH TIADA
MASA 07:30 PAGI SUBJEK SEJARAH
KELAS/ CLASS : 1 4 at-Taqwa KEHADIRAN : ____ / _____
HINGGA 08:00 PAGI DARJAH *4
Sejarah Awal Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 Terbilang Kesultanan Tanah


5.0 Tokoh TAJUK 2 TAJUK 3
5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu
Melayu Melaka
STANDARD
Melaka
KANDUNGAN
STANDARD 5.1.1 Menyatakan struktur masyarakat
5.1.2 Menjelaskan maksud tokoh terbilang
PEMBELAJARAN Zaman Kesultanan Melayu Melaka.
dalam Kesultanan
keistimewaan Melayu
tokoh Melaka.
terbilang Kesultanan
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran
1. Menyatakan strukturdan pembelajaran,
masyarakat Zaman murid-murid
Kesultanan dapat:
Melayu KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN
2. Menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu 1. dalam bentuk piramid
Melaka. 2. soal jawab murid-guru
1. Tekan
3. Menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang
Melaka
alt+enter untuk
3. Peta i think enter baris yang
Kesultanan Melayu Melaka. sama.
2. Mesti edit
AKTIVITI 1. Melihat priramid struktur masyarakat kesultanan Melayu Melaka, bersoal-jawab nerpandukan piramid. objektif ini.
AKTIVITI UTAMA 2. mendengar dan menyalin penjelasan guru
AKTIVITI PENUTUP 3. soal jawab berbentuk peta i think
EMK: Patriotisme KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
menghargai menyayangi, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Talking Chips
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ bertanggungjawab
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
30 daripada 33 1. Menyatakan struktur masyarakat Zaman Kesultanan Melayu Melaka. alt+enter untuk
30 daripada 33 2.
3. Menjelaskan
Menerangkanmaksud tokoh terbilang
cara menghargai dalam Kesultanan
keistimewaan Melayu
tokoh terbilang Melaka
Kesultanan
enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
32 daripada 33 2. Setiap item
Melayu
0 Melaka. boleh edit.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Boleh edit
MASA 08:30 PAGI SUBJEK RBT
KELAS/ CLASS : 2 4 aL-Amin
HINGGA 09:00 PAGI DARJAH *4
Reka Bentuk Pembungkusan
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
STANDARD 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk
KANDUNGAN
STANDARD
sedia ada
4.1.2 dengan reka3bentuk
Menyenaraikan ciri pembungkusan
PEMBELAJARAN
yang baik mengikut kategori produk.

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran
1. Menghubung dan pembelajaran,
kait pembungkusan sedia murid-murid dapat:
ada dengan reka bentuk KRITERIA KEJAYAAN
PEMBELAJARAN 1. melabel berdasarkan gambar
2. Menyenaraikan
pembungkusan. ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori
2. bentuk i think
produk.

AKTIVITI 1. Melihat contoh produk yang telah disiapkan. Bersoal jawab dengan guru beradasrkan produk yang telah disiapkan.
AKTIVITI UTAMA 2. Menyenaraikan ciri-ciri dalam bentuk peta i think
AKTIVITI PENUTUP 3. Mengisi lembaran kerja
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
bertanggungjawab, siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Team Project Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian Produk
1. Tekan
30 daripada 32 1. Menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. alt+enter untuk
31 daripada 32 2. Menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN Mesti sama
ejaan dengan rpt
PENGAYAAN

MASA 10:20 PAGI SAMBUNGAN PDPC RBT PADA PUKUL 8.80 SUBJEK RBT
KELAS/ CLASS : 3 4 aL-Amin
HINGGA 11:20 PAGI PAGI DARJAH *4
Reka Bentuk Pembungkusan
TEMA/BIDANG
TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3
4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
STANDARD 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk
KANDUNGAN
STANDARD
4.1.2 Menyenaraikan 3 ciri pembungkusan
PEMBELAJARAN
4.1.3 Menerangkan 4 kepentingan reka
yang baik mengikut kategori produk. 1. Tekan
alt+enter untuk
bentuk pembungkusan produk. enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran
1. Menyenaraikan 3 ciridan pembelajaran,yang
pembungkusan murid-murid dapat:
baik mengikut KRITERIA
objektif KEJAYAAN
ini.
PEMBELAJARAN 1. Dalam bentuk peta i think
2. Menerangkan 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan
kategori produk. 2. dalam peta i think (buih berganda)
produk.

AKTIVITI 1. Melihat contoh produk yang telah disiapkan. Bersoal jawab dengan guru beradasrkan produk yang telah disiapkan.
AKTIVITI UTAMA 2. Menyenaraikan 4 ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. "
AKTIVITI PENUTUP 3. Mengisi lembaran kerja, soal jawab dan kuiz
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
bertanggungjawab, siap,gambar,lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Same Different
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua murid dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian
1. Menyenaraikan 3 ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. 1. Tekan
30 daripada 32 alt+enter
1. Tekan untuk
32 daripada 32 2. Menerangkan 4 kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. enter barisuntuk
alt+enter yang
REFLEKSI & IMPAK sama.
0 enter baris yang
2. Setiap item
sama.
0 boleh
2. edit.
Setiap item
PEMULIHAN boleh edit.
PENGAYAAN

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 4 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 5 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 6 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 7 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
Boleh edit,
Nyatakan : ____
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-

- 0 - TIADA
KELAS/ CLASS : 8 0
- 0 - 0
-
-
- - -

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
- - objektif ini.

-
- - - - Boleh edit,
Nyatakan : ____
-
-
- - - 1. Tekan
0 alt+enter untuk
0 enter baris yang
- sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
-
-
SUBJEK DARJAHTEMA/BIDANG/TERAS tema2 TAJUK/KEMAHIRAN/NILAIT
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )

PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )


PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul D 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesi 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan- Kategori Serangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Memadan5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 6 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 1.0 Kemahiran Pergerakana
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 1.0 Kemahiran Pergerakana
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatk
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan D
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afek
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5.0 Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 6.0 PENYAKIT
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 6.0 PENYAKIT
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 6.0 PENYAKIT
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 7.0 KESELAMATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 7.0 KESELAMATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 7.0 KESELAMATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 7.0 KESELAMATAN
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHATAN 6 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknikal 4. Penghasilan Projek
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT 6 Teknologi Pertanian 5. Teknologi Pertanian
RBT *4 Keselamatan Bengkel 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 Keselamatan Bengkel 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 Keselamatan Bengkel 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 Keselamatan Bengkel 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 Keselamatan Bengkel 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Reka Bentuk 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Pengenalan Kepada Teknologi 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Pembungkusan 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Makanan 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 Reka Bentuk Pengaturcaraan 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 2.0. Peraturan Bilik Sains
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 2. Peraturan Bilik Sains
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 1.0 Kemahiran saintifik
SAINS 6 Pengenalan Kepada Sains 2.0 Peraturan Bilik Sains
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 3.0 Mikroorganisma
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 4.0 Interaksi Antara Hidupan
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Hayat 5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan.
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 6.0 Daya
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 7.0 Kelajuan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 8.0 Pengawetan Makanan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Sains Fizikal 9.0 Bahan Buangan
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 10. 0 Gerhana
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 10. 0 Gerhana
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 10. 0 Gerhana
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 11.0 Buruj
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 11.0 Buruj
SAINS 6 Bumi Dan sains Angkasa 11.0 Buruj
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS 6 Teknologi Dan Kehidupan Lestari 12.0 Mesin
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 10: NEGARA MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 11: KITA RAKYAT MALAYSIA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH 6 KEMAKMURAN NEGARA KITA 12: PENCAPAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka
tajuk2 SK SP NTERAS TSIVIK: OB
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan pergera1.1.1 Melakukan imbangan dinamik jambatan panjang (long bridgSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI

ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan pergera1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan pergera1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan kaki lejang (teeter- SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan Mela1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan Mela1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras rendah ke aras tinggi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan Mela1.2.3 Melakukan hambur dengan kedua-dua belah tangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.3 Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diikuti imbangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.3 Kemahiran Putaran Melakukan kemahiran 1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti imbangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.1.1 Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa mel SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melaku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.1.3 Menyatakan titik tumpuan berat badan (centre of mass) s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.1.4 Menyatakan perkaitan antara kedudukan tangan dan jari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.2 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur kak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.2 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.2.2 Menyatakan pemindahan berat badan semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.3 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisi pike. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.3 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.3.2 Menerangkan kepentingan menolak dengan tangan pada akh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.4 Melakukan pelbagai corak pergerakan me1.4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus mengikut tempo muzik yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.4 Melakukan pelbagai corak pergerakan me1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkan rangkaian pergerakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.4 Mengaplikasikan konsep pergerakan dal 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkan pergerakan lokomoSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.4 Mengaplikasikan konsep pergerakan dal 2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai digunakan untuk merekaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain lawan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.5 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.5 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.5.1 Menerangkan lakuan semasa menghantar dan menerima bol SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.5 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.5.2 Membezakan penggunaan daya semasa menghantar bola pad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.5 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.5.3 Membezakan lakuan semasa mengelecek dengan tangan, kak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.5 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang sesuai untuk mengadan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.5 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh digunakan untuk menjarSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.6.1 Menghantar bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.6.2 Menerima bola menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.6.3 Melakukan pukulan pepat menggunakan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.6.4 Melakukan pukulan kilas menggunakan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.6.5 Melakukan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.6.1 Menyatakan lakuan menghantar dan menerima bola menggun SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.6.2 Membezakan lakuan pukulan pepat dengan pukulan kilas mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.6.3 Menganalisis dan mengenal pasti titik kontak pada objek yaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Menggunakan pengetahuan konsep perger 2.6.4 Menerangkan lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.7 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.7.1 Melakukan balingan bola atas bahu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.7 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.7 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.7.3 Memukul bola yang pegun menggunakan alatan pemukul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.7 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.7.4 Melakukan balingan bola dengan tangan lurus mengikut araSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.7 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.7.5 Melakukan balingan bola dengan tangan lurus melawan araSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.7.1 Menyatakan kedudukan tangan yang paling sesuai (angle ofSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.7.2 Membezakan kedudukan tangan semasa menangkap bola pad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.7.3 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alatan pemukul SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Menggunakan pengetahuan konsep perge 2.7.4 Menyenaraikan kemahiran yang terdapat dalam kategori SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.8 Melakukan kemahiran asas berlari dengan 1.8.1 Berlari dalam pelbagai jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.8 Melakukan kemahiran asas berlari dengan 1.8.2 Berlari dalam pelbagai kelajuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.9 Melakukan kemahiran asas lompatan den1.9.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.9 Melakukan kemahiran asas lompatan den1.9.2 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mendarat denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.9 Melakukan kemahiran asas lompatan den1.9.3 Melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat dengan kak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.9 Melakukan kemahiran asas lompatan den1.9.4 Melompat melepasi halangan pada pelbagai aras. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.10 Melakukan kemahiran asas balingan den1.10.1 Melontar objek bentuk sfera pada pelbagai jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.10 Melakukan kemahiran asas balingan den1.10.2 Merejam objek bentuk rod pada pelbagai jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.10 Melakukan kemahiran asas balingan den1.10.3 Melempar objek bentuk leper pada pelbagai jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Mengaplikasi konsep pergerakan dan prin2.8.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa berlari. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Mengaplikasi konsep pergerakan dan prin2.8.2 Menyatakan perkaitan antara koordinasi tangan dan kaki seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Mengaplikasi konsep pergerakan dan pri 2.9.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melompat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Mengaplikasi konsep pergerakan dan pri 2.9.2 Mengenal pasti dan menjustifikasi kaki yang sesuai digunak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Mengaplikasi konsep pergerakan dan pr2.10.1 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan lSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Mengaplikasi konsep pergerakan dan pr2.10.2 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Mengaplikasi konsep pergerakan dan pr2.10.3 Menjelaskan postur badan yang betul semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.11 Melakukan kemahiran keyakinan dan ke1.11.1 Mengawal pernafasan untuk satu jangka masa semasa di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.12 Melakukan kemahiran renang dengan la1.12.1 Melakukan tendangan keribas (flutter kick) dalam posisi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.12 Melakukan kemahiran renang dengan la1.12.2 Melakukan tendangan keribas dalam posisi telentang untuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.11 Mengaplikasi konsep keyakinan dan kes2.11.1 Menjelaskan cara mengawal pernafasan di bawah permukaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Mengaplikasikan konsep pergerakan da2.12.1 Membezakan lakuan tendangan keribas (flutter kick) antaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.13.1 Bermain permainan tradisional yang melibatkan daya tahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan ( Domian Psikomotor ) 1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.13.2 Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.13 Mengaplikasi pengetahuan dan strategi 2.13.1 Menjelaskan cara bermain permainan tradisional yang melSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.13 Mengaplikasi pengetahuan dan strategi 2.13.2 Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktivitiSILA
f TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan semasa 4.1.1
me Membezakan tujuan memanaskan badan dan menyejukkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan semasa 4.1.2
me Membezakan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan semasa 4.1.3
me Menyatakan kuantiti air yang perlu diminum semasa dan sele SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan ka3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aeroSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.3 Melakukan senaman meningkatkan kelent 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik dan regangan statik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.4 Melakukan senaman meningkatkan kekuat 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan komp3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan komp3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aer4.2.1 Menerangkan kesan senaman terhadap jantung. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aer4.2.2 Menyatakan perkaitan antara jantung dan paru-paru sema SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Mengaplikasikan konsep asas kelenturan4.3.1 Menamakan senaman regangan yang selamat dilakukan untSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Mengaplikasikan konsep asas kelenturan4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan statik dan regangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Mengaplikasikan konsep asas kekuatan ot4.4.1 Menyatakan otot-otot besar yang terlibat semasa senaman SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Mengaplikasikan konsep asas kekuatan ot4.4.2 Membezakan konsep senaman kekuatan otot dengan daya tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Membuat perkaitan antara komposisi bad4.5.1 Membanding berat badan dan tinggi sendiri dengan rakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Membuat perkaitan antara komposisi bad4.5.2 Menyatakan nutrien makanan yang memberi tenaga dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Membuat perkaitan antara komposisi bad4.5.3 Menerangkan perkaitan antara senaman dengan pengurusaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hamb 1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hamb 1.1.2 Melakukan Hambur Arab. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan ya 1.2.1 Mengawal imbangan badan semasa dan selepas melakukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan ya 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan yang melibatkan beberapa SILA ta TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayu1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan genggaman atSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayu1.3.2 Menyokong badan di atas palang dengan kedua-dua belah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran puta1.4.1 Melakukan putaran menegak 180º di atas trampolin dan mend SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran puta1.4.2 Melakukan putaran menegak 180º di atas trampolin denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep hamb2.1.1 Mengenal pasti otot-otot utama yang menghasilkan daya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep kawa2.2.1 Mengenal pasti perubahan kedudukan pusat graviti sema SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep kawa2.2.2 Mengenal pasti imbangan yang digunakan dalam rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep gayu 2.3.1 Mengenal pasti posisi badan dan kaki yang sesuai semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep gayu 2.3.2 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut posisi b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep puta 2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang membantu putSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep puta 2.4.2 Mengenal pasti hubung kait antara bentuk badan dengan p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema menggunakan pr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.5.1 Mengenal pasti konsep pergerakan yang melibatkan arah, arSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran bola ke sasaran deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah den SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan mengawal bola SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang bagi mengecilkan ruangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.5 Memintas bola yang dihantar oleh pemain lawan dan mengSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.6 Melakukan takel, mengawal bola, dan menghantar kepada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.7 Menjaring dengan melepasi pengadang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghantar bola ke sasaran. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk menerima bola. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.3 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk mengelecek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai untuk mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.5 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk melakukan takel. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.6 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk menjaring. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategoriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran menggunakan alatan daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.3 Melakukan kemahiran voli menggunakan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.4 Melakukan smesy menggunakan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.5 Melakukan rejaman dan libasan menggunakan anggota badSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan adangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakuan ikut lajak untuk menSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.2 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan kontak alatan at SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.3 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk voli. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.4 Mengenal pasti lakuan mengadang yang sesuai mengikut sitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.1 Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah pusingaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.2 Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.3 Memukul bola ke pelbagai arah dan jarak serta bergerak ke SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.4 Menahan bola ke pelbagai arah dengan alatan pemukul danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.5 Membaling bola menggunakan balingan bawah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.6 Menangkap bola yang melantun. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.1 Menyatakan teknik membaling bola dengan tangan lurus keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.2 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara kedudukan permukaan alata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.4 Mengenal pasti titik pelepasan (point of release) paling SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.5 Menyatakan kedudukan tangan semasa menangkap bola lanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.9.2 Berlari dan melakukan pertukaran baton dalam zon pertukaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.9.1 Menyatakan perkaitan antara tempat kontak bebola kaki SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.9.2 Memerihal ayunan tangan yang betul semasa berlari pecut.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.9.3 Mengenal pasti tempat penerima baton mula berlari bagi mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.9.4 Memerihal aksi kaki dan tangan semasa lari beritma melepaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asa1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asa1.10.2 Melakukan lompat tinggi dengan gaya gunting. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep per 2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan melonjak denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep per 2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang betul bagi kemahiran lari lan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power position. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.2 Melempar cakera dari kedudukan power position. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan lontaran denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan melempar deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keya 1.12.1 Membaling alatan bantuan kepada sasaran. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keya 1.12.2 Melakukan bobing di air dalam (deep water bobbing) sambSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran ren1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak dada dengan bantuan serta beSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran ren1.13.2 Melakukan aksi kaki kuak dada dengan bantuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran ren1.13.3 Melakukan kuak dada. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Mengaplikasi konsep keyakinan dan kese
2.12.1 Membezakan alatan yang sesuai untuk reaching rescue daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Mengaplikasi konsep keyakinan dan kese
2.12.2 Mengenal pasti pergerakan tapak tangan semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Mengaplikasi konsep keyakinan dan kese
2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antara pergerakan kaki, tangan, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.13 Mengaplikasi konsep pergerakan dalam2.13.2 Membezakan kelajuan dan penggunaan daya antara kuak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekre 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan untuk menghasilkan gajet. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekre 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekre 1.14.3 Bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis ikatan dan simpulan berdasarkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan2.14.2 Menyatakan strategi dalam permainan tradisional seperti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan yang khusus berdasarka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang sesuai untuk senaman memanas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.2 Menerangkan perbezaan antara aktiviti memanaskan badanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.3 Menyatakan kadar nadi yang mesti dicapai selepas meman SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.4 Menerangkan kesan dehidrasi terhadap prestasi semasa m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.2 Berkebolehan melakukan senaman mening 3.2.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik dalam ja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.3 Berkebolehan melakukan senaman menin3.3.1 Melakukan senaman regangan pada sendi-sendi yang dapatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.4 Berkebolehan melakukan senaman menin3.4.1 Melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan daya tahan danSILA k TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.5 Mengenal pasti komposisi badan. 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.5 Mengenal pasti komposisi badan. 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan 3.6.1 Melakukan ujian Kecergasan fizikal dengan menggunakan BaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan 3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas k4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT (frequency, intensity, time and t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas k4.2.2 Memerihal perubahan kadar nadi sebelum, semasa, dan seleSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.3.1 Menyatakan perkaitan antara senaman regangan dengan keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.3.2 Menamakan otot-otot utama yang digunakan semasa mela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT dalam meningkatkan kelenturan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT dalam meningkatkan daya tahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami hubung kait an4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan normSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami hubung kait an4.5.2 Menyatakan cara-cara mengurangkan kandungan lemak berSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami hubung kait an4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami hubung kait an4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri berasaskan kesihatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan aktivi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasmani berdasarkan spesif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan kesihataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan secara positif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulan yang dibentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan dan kekuatan pihak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nan (Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.1 Berkebolehan melakukan kemahiran hamb 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan ya 1.2.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan lokomotor, imbangan, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.2 Berkebolehan melakukan pergerakan ya 1.2.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan lokomotor, imbanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.3 Berkebolehan melakukan kemahiran gayu1.3.1 Bergayut pada palang dengan posisi badan songsang (invertSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran puta1.4.1 Melakukan putaran menegak 360º di atas trampolin dan men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep hamb2.1.1 Menerangkan penghasilan daya lonjakan bagi melakukan haSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep kawa2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, imbangan, dan putarSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep gayu 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai dengan posisi bada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep puta 2.4.1 Menerangkan cara memutarkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.1 Mereka cipta rangkaian pergerakan yang menggunakan pelbSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.2 Mempersembahkan rangkaian pergerakan langkah lurus yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai corak 1.5.3 Melakukan pergerakan tarian rakyat atau etnik mengikut mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.5.1 Mengenal pasti langkah lurus yang digunakan dalam rangkaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.5.2 Mengenal pasti konsep pergerakan yang diaplikasikan dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain Kogniti2.5 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.5.3 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotorSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang oleh pemain l SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain lawan dan menghantar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.4 Memintas bola yang dihantar oleh pemain lawan dan mengha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.5 Melakukan takel, mengawal bola, dan menghantar kepada rak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.6.6 Menjaring dengan melepasi pengadang yang bergerak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.1 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk menghantar bola SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.2 Mengaplikasi strategi yang sesuai semasa menerima bola a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.3 Mengenal pasti situasi dan ruang yang sesuai untuk menge SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.4 Mengenal pasti posisi pemain sepasukan yang sesuai untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.6.5 Menentukan pemasaan yang sesuai untuk menjaring dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.1 Melakukan servis ke ruang sasaran menggunakan anggota bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.2 Menerima bola yang diservis menggunakan anggota badan,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.3 Menerima bola atau bulu tangkis yang diservis dengan me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.4 Melakukan voli pepat dan voli kilas menggunakan alatan deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.7.5 Melakukan adangan menggunakan anggota badan untuk men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.1 Menyatakan perkaitan antara pemindahan daya dengan jaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.2 Mengenal pasti arah bola atau bulu tangkis yang diservis daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.3 Membezakan lakuan voli pepat dengan lakuan voli kilas. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.4 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk mengadang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.7 Berkebolehan mengaplikasi konsep perge2.7.5 Menyatakan perkaitan antara sudut mengadang dengan arah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.1 Melakukan balingan tangan lurus ke sasaran dengan pelbagaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.2 Memukul bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.3 Menahan bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan de SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.4 Melakukan balingan dari pelbagai aras dan kelajuan mengikuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.8.5 Menangkap bola dari pelbagai aras dan kelajuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.1 Menyatakan perkaitan antara mekanik lakuan membaling deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.2 Mengenal pasti kelajuan ayunan pemukul ketika kontak deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.3 Mengenal pasti pemasaan memukul bola yang datang pada SILA p TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.4 Membezakan penggunaan daya semasa membaling bola pada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.5 Menerangkan penggunaan serap daya semasa menangkap bo SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.8 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg 2.8.6 Menerangkan penggunaan serap daya semasa menahan bolSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.9.1 Melakukan lari beritma dengan pantas dan melepasi halangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas1.9.2 Berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asa1.10.1 Melakukan lompat tinggi dengan gaya Fosbury Flop SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.1 Berlari, melangkah silang, dan merejam objek berbentuk roSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.11 Berkebolehan melakukan kemahiran asas 1.11.2 Memutar dan membaling objek berbentuk sfera yang bertal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan pr
2.9.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan terkawal dengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep dan pr
2.9.2 Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep per 2.10.1 Mengenal pasti bahagian badan yang terlebih dahulu menSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.10 Berkebolehan mengaplikasi konsep per 2.10.2 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melakukan lompat St ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg2.11.1 Mengenal pasti sudut pelepasan semasa merejam objek b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.11 Berkebolehan mengaplikasi konsep perg2.11.2 Mengenal pasti kedudukan badan semasa membaling objek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keya 1.12.1 Melakukan tindakan menyelamat serta merta dengan caraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.12 Berkebolehan melakukan kemahiran keya 1.12.2 Melakukan kemahiran menjejak air (water treading) deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.13 Berkebolehan melakukan kemahiran ren1.13.1 Melakukan kuak dada atau kuak rangkak pada satu jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep keya2.12.1 Mengenal pasti tindakan menyelamat serta merta yang wajSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.12 Berkebolehan mengaplikasi konsep keya2.12.2 Mengenal pasti pergerakan tangan dan kaki yang boleh m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.13 Berkebolehan mengaplikasi konsep per 2.13.1 Mengenal pasti teknik pernafasan semasa melakukan kuakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekre 1.14.1 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan clue. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ran Pergerakan (Domain Psikomotor ) 1.14 Berkebolehan melakukan aktiviti rekre 1.14.2 Bermain permainan tradisional yang menggunakan kemahir SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan 2.14.1 Mentafsir clue pada kad maklumat semasa melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain Kogniti2.14 Berkebolehan mengaplikasi pengetahuan 2.14.2 Mengenal pasti strategi yang sesuai digunakan semasa berSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal 3.1.2 Mengira kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktivitiSILA
f TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.1 Merancang aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep kecerg 4.1.2 Menggunakan kadar nadi sebagai petunjuk intensiti dalam me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag 5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.2 Berkebolehan melakukan senaman mening 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam jSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.3 Berkebolehan melakukan senaman menin3.3.1 Melakukan senaman regangan khusus pada otot-otot yang terl SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.4 Berkebolehan melakukan senaman menin3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot yang m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.5 Berkebolehan mengenal pasti komposisi 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan BaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
san Meningkatkan Kesihatan ( Domain Psikomoto3.6 Berkebolehan mengukur tahap kecergasan 3.6.2 Merekod keputusan ujian SEGAK. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas k4.2.1 Menyatakan penggunaan teknologi dalam memantau intensi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.2 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas k4.2.2 Merancang sesi senaman bagi meningkatkan kapasiti aerobik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.3.1 Mengenal pasti senaman regangan yang boleh meningkatkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.3 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.3.2 Merancang sesi senaman regangan bagi meningkatkan kelenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.4 Berkebolehan mengaplikasi konsep asas 4.4.2 Merancang aktiviti senaman untuk meningkatkan daya tahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami perkaitan antar4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMI) sendiri dengan normSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.5 Berkebolehan memahami perkaitan antar4.5.2 Menyatakan cara-cara untuk mengurangkan risiko penyakit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap kecer 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan ( Domain 4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap kecer 4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri dan melakukan tinda SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan pakaian berdasarkan jenisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.2 Menerangkan situasi dan peralatan yang boleh membahayak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.3 Menyenaraikan kebaikan mematuhi peraturan keselamatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalk5.1.4 Menentukan ruang yang selamat untuk melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.1 Bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.2 Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal dan memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag
5.3.1 Memberi kritikan membina dan menerima kritikan secara t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag
5.3.2 Mendengar pendapat orang lain dan menyumbang idea dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag
5.3.3 Menghormati pendapat orang lain. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbag
5.3.4 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.1 Bertanggungjawab sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.2 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.3 Membimbing ahli dalam kumpulan semasa melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.4 Menerima kemampuan rakan sepasukan sebagai cabaran unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kesukanan ( Domain Afektif ) 5.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan5.4.5 Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Imbangan 1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan1.1.1 Melakukan imbangan dinamik toe-tug walk secara individu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Imbangan 1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan1.1.2 Melakukan imbangan statik satu dan tiga tapak sokongan deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Imbangan 1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Hambur dan1.2 Melakukan kemahiran hambur dan pendar 1.2.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Putaran 1.3 Melakukan kemahiran putaran dengan la1.3.1 Melakukan putaran roda. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Putaran 1.3 Melakukan kemahiran putaran dengan la1.3.2 Melakukan guling depan berterusan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Putaran 1.3 Melakukan kemahiran putaran dengan la1.3.3 Melakukan guling belakang posisi straddle berterusan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Gayut dan 1.4 Melakukan kemahiran gayut dan ayun de1.4.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pe2.1.1 Menerangkan cara mengekalkan imbangan dalam imbanganSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pe2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.2 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pe2.2.1 Menyatakan lakuan hambur tangan dari tempat tinggi dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan konsep per2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan konsep per2.4.1 Menyatakan perbezaan jenis genggaman dengan arah ayunSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran dengan yaki SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai corak pergerakan me1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan kon SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pergerakan Berirama 1.5 Melakukan pelbagai corak pergerakan me1.5.2 Mempersembahkan pergerakan kreatif bertema yang direkaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.5 Mengaplikasikan konsep pergerakan dal 2.5.1 Memilih dan memberi justifikasi pergerakan lokomotor, bu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah dengan menggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak dan arah den SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi perSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.5 Memintas dan menguasai bola daripada pihak lawan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan bola. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permai1.6 Melakukan kemahiran asas permainan kat1.6.7 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan mengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.1 Menyatakan perbezaan aplikasikan daya semasa menghantaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.2 Menjelaskan perkaitan antara titik kontak dengan arah pergSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.3 Memberi justifikasi ruang yang sesuai untuk bergerak dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan mengadang yang sesuai semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.5 Menjelaskan pemasaan (timing) yang sesuai untuk memintasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.6 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.6.6 Memberi justifikasi kedudukan pemain yang sesuai untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.1 Melakukan servis bawah (under-arm) dengan menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.2 Melakukan servis bawah dengan menggunakan kaki. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.3 Menerima servis dengan menggunakan anggota badan dan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.5 Melakukan pukulan pepat dan kilas dengan menggunakan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Permain1.7 Melakukan kemahiran asas permainan kat 1.7.6 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.7.1 Menjelaskan perbezaan titik kontak semasa melakukan ser SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready position) untuk bergerak p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.7 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan bola. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus melawan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.3 Membaling bola dengan balingan sisi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.4 Menangkap bola dari pelbagai arah dan aras. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.5 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Perma1.8 Melakukan kemahiran asas permainan ka1.8.6 Menahan bola dengan alat pemukul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.8 Menggunakan pengetahuan konsep perge2.8.1 Menyatakan perbezaan lakuan antara balingan tangan lurusSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.8 Menggunakan pengetahuan konsep perge2.8.2 Menerangkan perbezaan antara titik kontak bola pada al SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.8 Menggunakan pengetahuan konsep perge2.8.3 Menjelaskan kedudukan tangan semasa menangkap bola dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Olahraga Asas Asas Berl1.9 Melakukan kemahiran asas berlari dengan1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Olahraga Asas Asas Berl1.9 Melakukan kemahiran asas berlari dengan1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Olahraga Asas Asas Berl1.9 Melakukan kemahiran asas berlari dengan1.9.3 Berlari beritma melepasi beberapa halangan secara berteruSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.9 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.9.1 Menyatakan perbezaan lakuan berlari antara laluan lurus d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.9 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.9.2 Menerangkan perkaitan antara lakuan berlari dengan kelajuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.9 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.9.3 Menentukan jarak yang sesuai semasa memberi dan meneriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.9 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan 2.9.4 Menentukan jumlah langkah yang tekal setiap kali melepasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas lompatan de1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki serta meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas lompatan de1.10.2 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki melepasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Lompatan 1.10 Melakukan kemahiran asas lompatan de1.10.3 Berlari dan melompat mengikut turutan kaki kanan, kaki kaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.10 Mengaplikasikan konsep pergerakan da2.10.1 Menyatakan bahagian-bahagian badan yang boleh diguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.10 Mengaplikasikan konsep pergerakan da2.10.2 Menyatakan perbezaan sudut lonjakan antara melompat uSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.10 Mengaplikasikan konsep pergerakan da2.10.3 Memberi justifikasi kaki yang sesuai untuk memulakan tur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Balingan 1.11 Melakukan kemahiran asas balingan den1.11.1 Melontar objek berbentuk sfera dari posisi duduk, melutut,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Balingan 1.11 Melakukan kemahiran asas balingan den1.11.2 Melempar objek berbentuk leper dari posisi duduk, melutut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Balingan 1.11 Melakukan kemahiran asas balingan den1.11.3 Merejam objek berbentuk rod dari posisi duduk, melutut, bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Asas Balingan 1.11 Melakukan kemahiran asas balingan den1.11.4 Membaling objek berbentuk sfera bertali dari posisi duduk,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.11 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan2.11.1 Menyatakan perkaitan antara ketinggian pelepasan obje SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d2.11 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan2.11.2 Menjelaskan perkaitan antara rotasi pinggul semasa mel SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Keyakinan dan Keselam1.12 Melakukan kemahiran keyakinan air dan1.12.1 Melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan yaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Renan 1.13 Melakukan kemahiran renang dengan la1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kemahiran Asas Renan 1.13 Melakukan kemahiran renang dengan la1.13.2 Melakukan kuak rangkak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.12 Mengaplikasikan konsep keyakinan dan 2.12.1 Menerangkan kesesuaian peralatan yang boleh digunakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.12 Mengaplikasikan konsep keyakinan dan 2.12.2 Menerangkan posisi badan yang selamat semasa melakukaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.13 Mengaplikasikan konsep pergerakan da2.13.1 Menyatakan perkaitan antara pergerakan kaki dan tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Rekreasi dan Kesengga 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Rekreasi dan Kesengga 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.14.2 Membuka dan menyimpan khemah pasang siap. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Rekreasi dan Kesengga 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.14.3 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Rekreasi dan Kesengga 1.14 Melakukan aktiviti rekreasi dan keseng 1.14.4 Bermain permainan tradisional iaitu Ting-ting Gula Batu d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan dan strate 2.14.1 Menyenaraikan bahagian-bahagian khemah pasang siap. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan dan strate 2.14.2 Menentukan arah pergerakan dalam aktiviti pandu arah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 2.14 Mengaplikasikan pengetahuan dan strate 2.14.3 Memberi justifikasi strategi yang sesuai digunakan dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Konsep Kecergasan 3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.3 Mengira kadar nadi selama 1 minit selepas melakukan aktiviSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.1 Mengaplikasikan konsep kecergasan semas 4.1.1 Menerangkan perbezaan antara aktiviti memanaskan bada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.1 Mengaplikasikan konsep kecergasan semas 4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskan badan dan menyejSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.1 Mengaplikasikan konsep kecergasan semas 4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.1 Mengaplikasikan konsep kecergasan semas 4.1.4 Menerangkan risiko kekurangan air terhadap kesihatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kapasiti Aerobik 3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan kap 3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kelenturan 3.3 Melakukan senaman meningkatkan kelent 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha, bahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Kekuatan Otot dan Day3.4 Melakukan senaman meningkatkan kekuat 3.4.1 Melakukan senaman iaitu separa cangkung, ringkuk tubi separSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Komposisi Badan 3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan komp3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Komposisi Badan 3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan komp3.5.2 Merekod ukuran ketinggian dan berat badan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pentaksiran Kecergasan3.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal. 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan BaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pentaksiran Kecergasan3.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal. 3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pentaksiran Kecergasan3.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal. 3.6.3 Melakukan aktiviti kecergasan fizikal sebagai tindakan sus SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aer4.2.1 Menjelaskan senaman yang boleh meningkatkan kapasiti aeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan d4.2 Mengaplikasikan konsep asas kapasiti aer4.2.2 Menyatakan perkaitan antara kapasiti aerobik dengan kada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas kelenturan4.3.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melaku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas kelenturan4.3.2 Mengenal pasti ulangan yang sesuai dilakukan semasa mel SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.2 Mengaplikasikan konsep asas kelenturan4.3.3 Menyatakan jangka masa yang berkesan untuk melakukan reSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas kekuatan ot4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terlibat semasa melakukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.4 Mengaplikasikan konsep asas kekuatan ot4.4.2 Menyatakan perkaitan antara kekuatan otot dengan daya taSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.5 Memahami hubung kait antara komposisi4.5.1 Membandingkan berat dan tinggi sendiri dengan carta per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan 4.5 Memahami hubung kait antara komposisi4.5.2 Menerangkan kesan senaman terhadap perubahan berat b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan P4.6 Mengenal pasti tahap kecergasan fizikal. 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Aplikasi Pengetahuan P4.6 Mengenal pasti tahap kecergasan fizikal. 4.6.2 Mencadangkan aktiviti kecergasan fizikal sebagai tindakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakaian yang sesuai meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelum melakukan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuaian aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Pengurusan dan Kesel 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti fizikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan ak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Tanggungjawab Kendiri5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan seca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima kekurangan rakan sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Interaksi Sosial 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balas secara terbuka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktiviti secara berpasanga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Dinamika Kumpulan 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konte 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konte 1.1.2 Membincangkan dan memerihal perubahan fizikal lelaki sertSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konte 1.1.3 Menyatakan contoh simptom yang mungkin dialami ketika hSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konte 1.1.4 Membincangkan dan memerihal mitos berkaitan haid serta Si ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konte 1.1.5 Menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akil baligh. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman1.2.1 se Membincangkan cara menghargai dan menghormati perubahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri dan Reproduktif 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman1.2.2 se Membincangkan cara menghargai dan menghormati perubahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko te 2.1.1 Mengetahui maksud alkohol. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko te 2.1.2 Menganalisis kesan pengambilan alkohol. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko te 2.1.3 Mengaplikasikan cara mengelakkan diri daripada pengamb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi da 3.1.1 Menyatakan maksud konflik dan stres. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi da 3.1.2 Mengenal pasti punca konflik dan stres dalam diri sendiri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi da 3.1.3 Menilai kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi da 3.1.4 Menjana idea dan mengamalkan cara mengurus konflik danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga s 4.1.1 Menjelaskan contoh gejala sosial. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga s 4.1.2 Membincangkan peranan dan tanggungjawab ahli keluarga SdILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga s 4.1.3 Menilai kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi5.1.1 Menyatakan kepentingan menyayangi diri sendiri dan orangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi5.1.2 Menunjuk cara meluahkan perasaan kasih sayang kepada ora SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Kemahiran interpersonal dan komunikasi5.1.3 Mengesyorkan cara meluahkan perasaan yang sesuai dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.1 fak Menyatakan contoh penyakit tidak berjangkit. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.2 fak Menghubungkait punca dan kesan penyakit tidak berjangkitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.3 fak Berkomunikasi mengenai cara pencegahan penyakit tidak beSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.1 Menyatakan maksud pengantunan kanak- kanak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.2 Memberi contoh situasi pengantunan kanak- kanak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak daripada pengantunan kanaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk 7.1.4 Berkomunikasi dengan berkesan cara mengelak daripada si SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat (K 8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan mengikut aras Piramid MakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat (K 8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras Piramid Makanan MalaysSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat (K 8.1.3 Menjelaskan dengan contoh kepentingan memilih dan mengSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan punca kecederaan lebam dan terseliuh. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.3 Mengaplikasikan kemahiran bantu mula untuk kecederaan lSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam kon 1.1.1 Menyatakan anggota seksual (i) Bibir (ii) Payu dara (iii) PungSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam kon 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga kehormatan anggota sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam kon 1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menjaga kehormatan anggotaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman1.2.1 s Memahami batas sentuhan pada anggota seksual. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman1.2.2 s Menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
tan Diri Dan Reproduktif 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dalaman1.2.3 s Menjana idea cara melapor kepada orang yang dipercayai s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko t 2.1.1 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada pelawaaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko t 2.1.2 Menganalisis bahaya merokok terhadap kesihatan diri dan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ahgunaan Bahan 2.1 Kemahiran menangani situasi berisiko t 2.1.3 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada menjadi perokSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental Dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi d3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental Dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi d3.1.2 Mengaplikasikan cara meningkatkan keyakinan diri dalam k SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
rusan Mental Dan Emosi 3.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi d3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyakinan diri melalui amal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga batas sentuhan dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi alatan dengan betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pen5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara semas 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan ahli kumpulan semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
anan ( Domain Afektif ) 5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk: (i) Demam dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara mencegah p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat mencegah demam denggi d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk m 7.1.1 Menyatakan maksud ancaman sekeliling. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk m 7.1.2 Membincangkan persekitaran yang boleh mengancam kesela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk m 7.1.3 Mengaplikasikan langkah-langkah mengelakkan situasi yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk m 7.1.4 Menjana idea cara mengelakkan diri daripada situasi yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. Pe8.1.1 Menyatakan jenis snek berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. Pe8.1.2 Memahami kepentingan snek berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. Pe8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran memilih snek berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat. Pe8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan snek berkhasiat dengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.1 Menyatakan jenis-jenis kecederaan ringan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.2 Membincangkan jenisjenis kecederaan ringan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.3 Membincangkan cara memberi bantu mula untuk kecederaaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas dan 9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu mula untuk kecederaan ringSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid dengan persenyawaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.1 Memahami kepentingan menghargai aspek seksualiti dilahirSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota seks SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.3 Mengaplikasi cara menghormati anggota seksual orang lain.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.4 Mengaplikasi batas sentuhan pada anggota seksual dalam aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pelbagai jenis makana SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.2 Mensintesis menu makanan seimbang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.3 Menilai makanan yang berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan inhalan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.2 Memahami kesan jangka pendek terhadap fizikal dan mentaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang terhadap fizikal dan mentSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.4 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan penyalahgunaan bahan inSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.1 Memahami situasi konflik dan stres dalam keluarga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres dalam kalangan rakan s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres dalam keluarga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres dengan rakan sebaya. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dan stres dalam kalang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalam keluarga dalam aspek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.2 Memahami harapan ahli keluarga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.3 Memahami keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.1 Mengetahui maksud remaja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.2 Memahami peranan remaja dalam masyarakat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.3 Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam perh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.4 Memahami perhubungan maya dan bukan maya secara sihaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit berjangkit yang boleh dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.2 Memahami gejala dan tanda penyakit iaitu campak, rubella,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu campak, rubella, cacar dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga kesela3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan negatif dalam perhubun SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga kesela3.2.2 Mengaplikasi cara menangani pengaruh negatif dalam per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkan kecederaan ringan iaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah semasa memberi bantu mulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.1
s Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke al SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.2
s Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan peremp SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan 1.1.3
s Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan kesihatan diri r SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.2 Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan, jangkSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahira 1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan kelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.1 Menganalisis makanan segar, makanan yang diproses, dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.2 Memahami faedah pengambilan makanan segar. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.3 Memahami kesan pengambilan makanan yang diproses, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan 1.3.4 Menilai makanan dan amalan pemakanan yang sesuai untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis dadah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko berkaitan penyalahgunaan da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.3 Memahami kesan negatif akibat penyalahgunaan dadah terhSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahguna 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko dalam penyal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.1 Memahami maksud kemahiran asertif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.2 Memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu verbal dan buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.3 Memahami kepentingan kemahiran asertif dalam mengurusSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
an Mental Dan Emosi 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepen 2.1.4 Mengaplikasi kemahiran asertif dalam mengurus emosi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.1 Memahami proses perubahan mental, emosi dan sosial remaj SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.2 Menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli2.2.3 Menilai kepentingan peranan remaja dalam memperkukuh in SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.1 Menganalisis situasi tekanan daripada rakan sebaya. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus tekanan daripada rakan sebayaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.1 Mengetahui penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan, daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara menc3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah penyakit b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga kesela3.2.1 Menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga kesela3.2.2 Mengaplikasi cara-cara menangani pengaruh yang mengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mengetahui kepentingan menjaga kesela3.2.3 Mengamalkan cara-cara memperkukuh pengaruh positif unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.1 Mengenal pasti kandungan peti pertolongan cemas yang lenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.2 Mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan cemas dala SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan3.3.3 Mengaplikasikan penggunaan bahan alternatif dalam bantu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.1 Membaca dan memahami manual. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang diperlu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.5 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.6 Menguji kefungsian kit mode SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka kit model berfu2.2.7 Membuka dan menyimpan komponen kit model. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.2 Menyatakan bahan logam seperti aluminium, keluli, zink d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakanSILA un TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.4 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.5 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.6 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan penc SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.7 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat licaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.8 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektronik SILAse TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.9 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.10 Membuat penyambungan litar elektronik pada projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.11 Menguji kefungsian projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.12 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek menggunakan bahan 4.2.13 Pengiraan kos bahan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.1 Memilih biji benih yang baik berdasarkan ciri-ciri seperti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti sudip tangan, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.3 Menyediakan alatan iaitu sudip tangan, serampang tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.4 Mengenal pasti medium semaian seperti medium campuran, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.5 Menyediakan medium dan bekas semaian yang sesuai. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.6 Mengisi medium ke dalam bekas semaian mengikut proseduSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.7 Menyemai biji benih halus atau biji benih kasar dengan kae SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.8 Melakukan penjagaan semaian iaitu menyiram, merumput SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.9 Menyediakan medium dan bekas penanaman yang sesuai. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.10 Mengubah anak benih ke dalam bekas penanaman mengikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Menanam benih di dalam bekas. 5.1.11 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman iaitu merumput, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi penyediaan makanan dengan betul.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan seperti kutleri, sudip, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan atau minum petang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.4 Membuat anggaran kos bahan mengikut menu yang dipilih.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, memasak dan menghidangkan sajian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.6 Membersihkan alatan dan ruang memasak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.7 Menyelenggarakan dan menyimpan alatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Menghias dan membungkus makanan. 6.3.1 Menyatakan bahan hiasan seperti aising, coklat urai, jem daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Menghias dan membungkus makanan. 6.3.2 Menyatakan jenis pembungkus makanan seperti kertas pemSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Menghias dan membungkus makanan. 6.3.3 Mengenal pasti maklumat pada label pembungkus makananSILA i TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Menghias dan membungkus makanan. 6.3.4 Menghias dan membungkus makanan seperti kek, roti, donaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.1 Menyatakan bahan yang akan digunakan seperti Polivinil Kl SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.3 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti dawai ko SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.4 Mengenal pasti sistem asas elektromekanikal iaitu: i. motor SdILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.5 Mengenal pasti projek elektromekanikal yang hendak dibinaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.6 Membuat beberapa lakaran projek elektromekanikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.7 Memilih lakaran terbaik projek elektromekanikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.8 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan lakaran projek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.9 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang digunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.10 Memasang bahagian projek dan komponen elektromekanikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.11 Menguji kefungsian projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.12 Membuat kemasan pada projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.13 Membuat persembahan projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.3 Mereka bentuk projek bertema berasask4.3.14 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.1 Mengenal hidroponik. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.2 Menyatakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk meny SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.3 Menyemai biji benih dengan kaedah yang betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.4 Menyediakan peralatan menanam iaitu takung, penutup ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.5 Membancuh larutan nutrien dengan kadar yang betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.6 Mengubah anak benih ke dalam raga tanaman mengikut pr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.7 Melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau l SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.8 Mengira kos bahan hidroponik. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.9 Menuai hasil mengikut tempoh matang dan fizikal tanamanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Menanam secara hidroponik 5.2.10 Merekod pendapatan hasil hidroponik. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.1 Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.2 Menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.3 Mengaplikasikan langkahlangkah yang perlu diambil sekiranSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.4 Membincangkan amalan keselamatan di bengkel: i. KebersihSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.5 Merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.1 Reka Bentuk 2.1.1 Menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh prodSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.1 Reka Bentuk 2.1.2 Mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.1 Reka Bentuk 2.1.3 Membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.1 Reka Bentuk 2.1.4 Menghuraikan apresiasi reka bentuk di persekitaran. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.1 Reka Bentuk 2.1.5 Memperihalkan penggunaan elemen dalam reka bentuk: i. Garisan
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.1 Mengenal pasti jenis garisan dalam lakaran reka bentuk. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.2 Melakar pelbagai jenis garisan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.3 Menjana idea bagi menghasilkan lakaran dengan menggunaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunakan garisan dan gabSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk produk bertema yang dihaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan dan membuat penambahbaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.7 Menghasilkan reka bentuk produk bertema mengikut lakaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Reka Bentuk 2.2 Reka Bentuk Produk Bertema 2.2.8 Membuat persembahan reka bentuk produk bertema yang te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.1 Menerangkan teknologi dan kepentingannya kepada kehid SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.2 Menghuraikan penggunaan teknologi peralatan secara kon SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produ SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.4 Membuat lakaran reka bentuk produk bermaklumat yang aka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.5 Menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.6 Mengira kos bahan bagi reka bentuk produk yang akan dihasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.7 Menghasilkan produk dengan menggunakan teknologi yangSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI
nalan Kepada Teknologi 3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.8 Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.1 Menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.2 Menyenaraikan ciri pembungkusan yang baik mengikut kateSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.3 Menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan proSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.4 Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat rekaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.5 Membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusanSILA y TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.6 Menghuraikan lakaran reka bentuk bermaklumat pembungku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.7 Menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.8 Mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produkSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.9 Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaranSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pembungkusan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk 4.1.10 Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.1 Mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makananSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.2 Menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat rekaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.4 Menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.5 Menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.6 Menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.7 Mengira kos bahan bagi reka bentuk makanan yang akan dihSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.8 Menghasilkan satu reka bentuk pada bahan makanan yang dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan 5.1.9 Membentangkan produk yang dihasilkan dengan menggunak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.1 Menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan atur carSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.2 Mengenal pasti algoritma iaitu pseudokod dan carta alir. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.3 Menulis pseudokod dan melukis carta alir struktur kawalan jSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.4 Menghuraikan satu masalah menggunakan pseudokod dan ca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.5 Menilai dan membuat penambahbaikan pseudokod dan carta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.6 Merumuskan pseudokod dan carta alir yang telah dihasilkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian penga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.2 Menggunakan fitur-fitur untuk menggerakkan objek, memasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.3 (i) Membina atur cara struktur kawalan jujukan menggunak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.3 (ii) Membina atur cara struktur kawalan jujukan menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.3 (iii) Membina atur cara struktur kawalan jujukan menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.4 Menjalankan atur cara yang dibina dan membaiki ralat seki SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.5 Menghasilkan satu atur cara baharu menggunakan fiturfitu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
entuk Pengaturcaraan 6.2 Pembangunan Kod Arahan 6.2.6 Membentangkan secara lisan penghasilan atur cara baharu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.1. Memerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.2. Mengelas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.3. Mengukur dan menggunakan nombor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.4. Membuat inferens SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.5. Meramal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sains 1.1.6. Berkomunikasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulatif 1.2.1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan saiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulatif 1.2.2. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulatif 1.2.3. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulatif 1.2.4. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1. Peraturan Bilik Sains 2.1.1. Mematuhi peraturan bilik sains. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinya. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.2 Melabelkan struktur gigi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dan set gigi kekSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.4 Menghubung kait penjagaan kesihatan gigi dengan struktur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang gigi melalui lakaran, TMK,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.1. Memberi contoh makanan bagi setiap kelas makanan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.2 Mengitlak kepentingan makanan mengikut kelasnya kepadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.3 Menjelas dengan contoh makanan seimbang berdasarkan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.4 Menaakul kesan pengambilan makanan yang tidak seimbanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang kelas makanan menerusiSILA la TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.1. Memerihalkan proses pencernaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.2. Membuat urutan aliran makanan semasa pencernaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.3. Merumus tentang makanan tercerna yang tidak diperlukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.4. Menjelaskan pemerhatian tentang pencernaan menerusi laka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.1. Mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.2. Menjelaskan dengan contoh tabiat pemakanan haiwan herbSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.3. Membuat inferens tentang kumpulan haiwan berdasarkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.4. Membanding dan membezakan kegigian haiwan herbivor, kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang tabiat pemakanan haiwan SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuhan 5.1.1. Memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuhan 5.1.2. Menaakul kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuhan 5.1.3. Mengitlak satu tumbuhan boleh membiak melalui pelbagaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuhan 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiakan tumbuhan melal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.1. Menyatakan unit yang digunakan untuk mengukur luas danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.2. Mengukur luas permukaan sekata menggunakan petak yanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.3. Menyelesaikan masalah untuk menganggar luas permukaanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.4. Mengukur isi padu kotak lohong dengan menggunakan k SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.5. Mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.6. Menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan isi padu. 6.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang pengukuran luas dan isi pa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat at 7.1.1. Membuat inferens tentang objek atau bahan yang timbul dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat at 7.1.2. Menghubung kait objek atau bahan yang timbul dan obje SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat at 7.1.3. Menyelesaikan masalah bagi mengenal pasti kaedah untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1. Objek atau bahan yang lebih tumpat at 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang objek atau bahan yang leb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.1. Menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.2. Mengitlak bahan yang berasid, beralkali dan neutral dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.3. Meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, ber SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang asid dan alkali melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.1. Menyenaraikan ahli dalam Sistem Suria melalui pemerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.2. Mengitlak suhu planet berdasarkan urutan dalam Sistem SuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.3. Memerihalkan planet beredar mengelilingi Matahari mengik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.4. Menghubung kait kedudukan planet dari Matahari dengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang sistem suria melalui lakaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Takal 10.1.1. Menyatakan maksud dan kegunaan takal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Takal 10.1.2 Memerihalkan cara takal tetap berfungsi dengan menggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Takal 10.1.3 Memberi contoh aplikasi takal dalam kehidupan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Takal 10.1.4 Mereka cipta model takal yang berfungsi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Takal 10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang takal melalui lakaran, TM SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.1 Memerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.2 Mengelas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.3 Mengukur dan menggnakan nombor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.4 Membuat inferens SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.5 Meramal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.6 Berkomunikasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.8 Mentafsir data SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.9 Mendefinisi secara operasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.10 Mengawal pembolehubah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.11 Membuat hipotesis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.12 Mengeksperimen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulatif 1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulatif 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulatif 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulatif 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulatif 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Peraturan Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk m3.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusiSILA pe TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk m3.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian menerusiSILA p TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk m3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mereka cipta model haiwan. 3.2.1 Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh melindungi dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mereka cipta model haiwan. 3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri daripada m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies haiwan 3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah keupayaan haiwan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies haiwan 3.3.2 Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi pelbagai medi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies haiwan 3.3.3 Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi pelbagai meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies haiwan 3.3.4 Mengitlak kepentingan kemandirian spesies hai-wan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies haiwan 3.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.1 Menyatakan maksud rantai makanan ialah hubungan makanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.2 Membina rantai makanan di pelbagai habitat seperti kolam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.3 Menyatakan Matahari merupakan sumber utama tenaga daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.4 Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.5 Menyatakan maksud siratan makanan ialah gabungan beberSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.6 Membina siratan makanan di pelbagai habitat seperti kola SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.7 Meramalkan kesan terhadap hidupan lain jika berlaku perubSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.8 Mengitlak kepentingan siratan makanan ter-hadap kemandirSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.4 Hubungan makanan antara hidupan 3.4.9 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi 4.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian tumbuhan SILA
s TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi 4.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian tumbuhan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.1 Ciri khas tumbuhan untuk melindungi 4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.2 Kemandirian spesies tumbuhan 4.2.1 Menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji benih atau bua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.2 Kemandirian spesies tumbuhan 4.2.2 Menghubungkait cara pencaran tumbuhan dengan ciri-ciri bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.2 Kemandirian spesies tumbuhan 4.2.3 Menaakul kepentingan pencaran biji benih atau buah kepa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.2 Kemandirian spesies tumbuhan 4.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Hidup Tumbuhan 4.3 Kepentingan kemandirian spesies tumbu4.3.1 Menaakul kepentingan kemandirian spesies tumuhan kepada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk tenaga. 5.1.1 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga seperti Matahari, ang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk tenaga. 5.1.2 Menjelas dengan contoh pelbagai bentuk tenaga seperti tena SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk tenaga. 5.1.3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk tenaga. 5.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk tenaga. 5.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.1 Menyatakan tenaga boleh dibaharui ialah tenaga yang bole SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.2 Menyatakan tenaga tidak boleh dibaharui ialah tenaga yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.3 Menyenaraikan sumber tenaga boleh dibaharui seperti angiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.4 Menyenaraikan sumber tenaga tidak boleh dibaharui sepertSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.5 Menaakul kepentingan penggunaan secara berhemah untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh d5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.1. Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan akti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempenga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantulkan 6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankanSILA a TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantulkan 6.2.1 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupanSILA har TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantulkan 6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan pantulan cahaya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaskan 6.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaskan 6.3.2 Memerihalkan satu peristiwa atau fenomena yang menunjukkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaskan 6.3.3 Mencipta alat atau model yang menggunakan sifat cahaya. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaskan 6.3.4 Menaakul alat atau model yang telah dicipta dengan sifat c SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaskan 6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber tenaga elektrik 7.1.1 Menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.1 Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan sel keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.2 Menyatakan fungsi suis dalam litar elektrik. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.3 Mengenal pasti simbol-simbol komponen dalam litar elektriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.4 Melakarkan gambarajah litar elektrik menggunakan simbol. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.5 Mengeksperimen untuk membezakan kecerahan mentol dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.6 Mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.7 Melakarkan litar bersiri dan litar selari dengan menggunakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.8 Membanding dan membezakan kecerahan mentol dalam litar SILA
b TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.9 Menyatakan kesan ke atas nyalaan mentol apabila beberapaSILAsu TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.10 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendali7.3.1 Menjana idea kesan kecuaian pengendalian peralatan elekt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendali7.3.2 Menjelaskan langkah-langkah keselamatan ketika mengendal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.3 Langkah-langkah keselamatan pengendali7.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.1 Menyatakan suhu adalah ukuran darjah kepanasan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.2 Menyatakan unit piawai untuk suhu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.3 Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan teknik yang bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.4 Mengitlak bahawa bahan menjadi panas apabila menerima hSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.5 Membuat kesimpulan suhu bahan meningkat apabila meneriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.6 Menyatakan bahan mengembang apabila menerima haba dan SILAmTAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.7 Menaakul kepentingan aplikasi prinsip pengembangan dan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.8 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.2 Mengelas contoh bahan/objek dalam keadaan pepejal, cecaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.3 Mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirimSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jirim 9.2.1 Memerihalkan air boleh berubah keadaan melalui proses peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jirim 9.2.2 Menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jirim 9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi. 9.3.1 Menghubungkait perubahan keadaan air dengan pembentuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi. 9.3.2 Menjana idea kepentingan kitar air semula-jadi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi. 9.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.4 Kepentingan sumber air 9.4.1 Menyatakan sumber air semulajadi sep-erti sungai, tasik, teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.4 Kepentingan sumber air 9.4.2 Menerangkan kepentingan untuk mengekalkan kebersihan sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.1 Mendefinisi secara operasi bahan berasid, beralkali dan neSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.2 Mengitlak sifat bahan berasid, beralkali dan neutral dar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.3 Memberi contoh bahan berasid, beralkali dan neutral. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.1 Pergerakan Bumi 11.1.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa SyILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.1 Pergerakan Bumi 11.1.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek ar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.1 Pergerakan Bumi 11.1.3 Menunjukcara kejadian siang dan malam melalui simulasi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.1 Pergerakan Bumi 11.1.4 Memerihalkan putaran Bumi pada paksinya menyebabkan SILA ke TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.1 Pergerakan Bumi 11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.2 Fasa-fasa Bulan 11.1.1 Memerihalkan Bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.2 Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya dan pada masSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggamb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Bulan dan Matahari 11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.1 Memberi contoh suatu struktur yang kuat dan stabil mela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaru SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.4 Menjana idea kepentingan binaan yang kuat dan stabil d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.5 Mencipta model binaan yang kuat dan stabil dengan mengSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.6 Menaakul pemilihan bahan yang digunakan untuk membina SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekuatan sesuatu objek 12.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Pembudayaan kehidupan lestari 12.2.1 Mempraktikkan amalan penggunaan bahan yang lestari. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Pembudayaan kehidupan lestari 12.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.1 Memerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.2 Mengelas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.4 Meramal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.5 Membuat inferens , SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.6 Berkomunikasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains melalui lakaran, penulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Memahami kemahiran proses sains 1.1.8 Menjelaskan KPS melalui lakaran,TMK,lisan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Memahami kemahiran Manipulatif 1.2.1. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan saiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Memahami kemahiran Manipulatif 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Memahami kemahiran Manipulatif 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan Sains dengan tepatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Memahami kemahiran Manipulatif 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Memahami kemahiran Manipulatif 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Peraturan Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup 3.1.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup 3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup 3.1.3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan kebanyakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup 3.1.4 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroo 3.2.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroo 3.2.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroo 3.2.3 Mengitlakterdapat mikroorganisma yang berfaedah dan adSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroo 3.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Hidup sihat berdasar kan pengetahuan 3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Hidup sihat berdasar kan pengetahuan 3.3.2 Mempraktikkanamalan harian yang sihat untuk kesihatan diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.3 Hidup sihat berdasar kan pengetahuan 3.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup dan haiwanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hiduSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesiesSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.1 Interaksi antara haiwan 4.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.2 Interaksi antara tumbuhan 4.2.1 Memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan melalui pemerha
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.2 Interaksi antara tumbuhan 4.2.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.2 Interaksi antara tumbuhan 4.2.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara tumbuh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ksi Antara Hidupan 4.2 Interaksi antara tumbuhan 4.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.1 Ancaman kepepusan haiwan dan tumbu 5.1.1 Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.1 Ancaman kepepusan haiwan dan tumbu 5.1.2 Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.1 Ancaman kepepusan haiwan dan tumbu 5.1.3 Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan SkILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.1 Ancaman kepepusan haiwan dan tumbu 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan al 5.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiw SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan al 5.2.2 Memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
haraan dan pemuliharaan. 5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan al 5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Daya dan kesannya 6.1.1 Menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Daya dan kesannya 6.1.2 Menjelas dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Daya dan kesannya 6.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Daya Geseran 6.2.1 Menyatakan maksud daya geseran. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Daya Geseran 6.2.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi SILA TAIP
g OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Daya Geseran 6.2.3 Memerihalkan kesan daya geseran. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Daya Geseran 6.2.4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.2 Daya Geseran 6.2.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.1. Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktivitSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.2. Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam (km/SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.3. Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait kelajuan,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.4. Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.5 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Kelajuan 7.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.1 Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk menghalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan sertSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Kerosakan makanan 8.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.1 Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan melalui
SILA TAIP
p OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.3 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Bahan buangan 9.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan SaILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana10.1.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan SILA lak TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana10.1.2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan bantuan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
11.1 Buruj 11.1.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
11.1 Buruj 11.1.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
11.1 Buruj 11.1.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu:· petunjuk arah;· SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Mesin ringkas 12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkasSILA ia TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.1 Mesin ringkas 12.1.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Mesin Kompleks 12.2.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Mesin Kompleks 12.2.2 Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebihSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Mesin Kompleks 12.2.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.2 Mesin Kompleks 12.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.3 Mereka bentuk model mesin 12.3.1 Mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.3 Mereka bentuk model mesin 12.3.2 Memerihalkan model dicipta. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
12.3 Mereka bentuk model mesin 12.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria yang terlibatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau mengenal pasti perSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakanSILA al TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan kesimpulan awal a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang sesuatu peristSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau idea dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.9 secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pembolehSILA ub TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sains 1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran prosesSILA s TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.1 Mengenal pasti organ yang terlibat dalam proses pernafasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dari aspek laluan udara d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.3 Membezakan kandungan oksigen dan karbon dioksida sem SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.5 Mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan 2.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan 2.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan 2.2.3 Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan 2.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangs 2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas apabila organ deria m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangs 2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas manusia terhadap ran SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangs 2.3.3 Membuat inferens tentang kepentingan gerak balas manusiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangs 2.3.4 Memerihalkan tabiat yang mengganggu proses gerak balas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Balas Terhadap Rangs 2.3.5 Menjelaskan pemerhatian tentang manusia bergerak balas te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Haiwan 3.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan haiwan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Haiwan 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Haiwan 3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Haiwan 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwanSILAm TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.1 Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.2 Memberi contoh haiwan vertebrata dan invertebrata. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.3 Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan ciri khusus bagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang haiwan vertebrata melalui SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Ran 4.1.1 Menyatakan tumbuhan bergerak balas terhadap rangsanganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Ran 4.1.2 Menghubungkait bahagian tumbuhan yang bergerak balas dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Ran 4.1.3 Membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak baSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak Balas Terhadap Ran 4.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang tumbuhan gerak balas terh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.1 Menyatakan maksud fotosintesis. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.2 Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.3 Menyatakan hasil fotosintesis melalui pemerhatian menerusSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.4 Menaakul kepentingan fotosintesis terhadap hidupan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis melalui lakara
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus 5.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan menjalankan aktiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus 5.1.2 Membanding dan membezakan bayang-bayang yang terhasilSILA ap TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus 5.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang cahaya bergerak lurus melaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan menjalankanSILA a TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.3 Melukis gambar rajah sinar yang menunjukkan pantulan ca SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.2 Menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.3 Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan akt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getaran dengan menjalank SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak ke semua arah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.3 Memberi contoh fenomena dalam kehidupan harian yang mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.4 Memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memud SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.5 Menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengura SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.1 Menyatakan maksud tenaga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.2 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga melalui pemerhatia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.3 Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.5 Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk Tenaga 7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga dan bentuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sum7.2.1 Menjelaskan dengan contoh sumber tenaga boleh dibaharuiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sum7.2.2 Menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga sec SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh Dibaharui dan Sum7.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber tenaga boleh dibah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumber asas bahan melalui SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.1 Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.2 Mereka cipta objek dengan mengaplikasikan pengetahuan te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.3 Menaakul pemilihan jenis bahan yang digunakan dalam mere SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.1 Memerihalkan daya tarikan graviti bumi berdasarkan pemerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.2 Mengitlak bahawa semua objek di Bumi boleh berada pada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang tarikan graviti bumi melalu
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredaran Bumi 9.2.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksinya dan pada masa yaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredaran Bumi 9.2.2 Memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari aspek ara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredaran Bumi 9.2.3 Memerihalkan kesan putaran Bumi pada paksinya dengan me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredaran Bumi 9.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang putaran dan peredaran Bum SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.1 Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada tuas denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.2 Mengenal pasti beban, fulkrum dan daya pada tuas denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.3 Mengitlak hubung kait jarak beban dari fulkrum dengan daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang tuas melalui lakaran, TMKSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja 6.1.1 Menyatakan maksud raja dan kerajaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja 6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan derhaka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa kini. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja 6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di Asia yang mengamalkSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia kepada raja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja K6.1.6 Menyatakan kepentingan mempertahankan institusi raja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.1 Institusi Raja K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap institusi raja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam 6.2.1 Menyatakan Islam sebagai warisan negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam 6.2.2 Menyatakan Islam sebagai agama Persekutuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam 6.2.3 Menyatakan cara hidup bermasyarakat dalam Islam. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam 6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam dalam membentuk per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan bagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.2 Agama Islam K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam sebagai salah satu warisan ne SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu 6.3.1 Menyatakan asal usul bahasa Melayu. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu 6.3.2 Menyatakan bahasa Melayu sebagai lingua franca. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu 6.3.3 Menyatakan taburan penutur bahasa Melayu di dunia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu K6.3.4 Menyatakan bahasa Melayu sebagai warisan negara yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu K6.3.5 Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
WARISAN NEGARA KITA 6.3 Bahasa Melayu K6.3.6 Menyatakan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa i SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa lua7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa lua7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa lua7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tangan British dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa lua7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan campur tangan British t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luaK7.1.5 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luaK7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan neg SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.1 Penjajahan dan Campur tangan kuasa luaK7.1.7 Menyatakan semangat kekitaan dan kebersamaan dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentang7.2.1
B Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan yang menentang penj SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentang7.2.2
B Menyatakan peristiwa penentangan tokoh tempatan terhada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentang7.2.3
B Menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap SILA B TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentangK7.2.4
B Menyatakan iktibar yang diperoleh daripada perjuangan t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentangK7.2.5
B Menyatakan rasa bangga terhadap perjuangan pemimpin tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.2 Perjuangan Tokoh Tempatan menentangK7.2.6
B Menyatakan kepentingan mempertahankan kedaulatan neSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah perjuangan kemerdekaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1958 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1959 7.3.3 Menyatakan rundingan bagi mendapatkan kemerdekaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1960 7.3.4 Menyatakan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1961 K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1962 K 7.3.6 Menyatakan kepentingan permuafakatan dalam perjuan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1963 K7. 3.7 Menyatakan kepentingan mempertahankan kedaulatan nSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebagai institusi ketua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong 8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang diPertuan Agong. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang diPertuan Agong. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong 8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang diPertuan Agong dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Ag SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang diPertuan Agong dal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
ANG DI-PERTUAN AGONG 8. Institusi Yang diPertuan Agong K8.1.7 Menyatakan kepentingan menghormati pemimpin negara.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara 9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara 9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang pada Jata Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara 9.1.3 Menyatakan cogan kata yang terdapat pada Jata Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati Jata Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai lambang perpaduan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.1Jata Negara K9.1.6 Menyatakan kepentingan menghayati dan mengamalkan co SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.3 Menyatakan makna warna dan lambang pada bendera kebaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.4 Menyatakan etika menaikkan bendera kebangsaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan negara-negara di Asia TenggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera kebangsaan dikibarkan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.7 Menjelaskan kepentingan menghormati bendera kebangsaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan sebagai simbol perpaduSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.1 Menyatakan nama lagu kebangsaan Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.2 Menyatakan sejarah penciptaan lagu kebangsaan Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.3 Menyatakan lirik dan maksud lagu Negaraku. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.4 Menyatakan etika menyanyikan lagu kebangsaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu kebangsaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.6 Menyatakan peranan lagu kebangsaan dalam membentuk SILA ja TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.7 Menjelaskan kepentingan menyanyikan lagu kebangsaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.8 Menyatakan lagu kebangsaan sebagai simbol perpaduan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu 9.4.1 Menyatakan kedudukan bahasa Melayu dalam perlembagaaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu 9.4.2 Menyatakan peranan bahasa kebangsaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu 9.4.3 Menyatakan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu K9.4.4 Menyatakan kepentingan memperkasa bahasa kebangsaanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu K9.4.5 Menyatakan rasa bangga menggunakan bahasa Melayu dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.4 Bahasa Melayu K9.4.6 Menjelaskan nilai yang diperoleh melalui lirik lagu ´BahasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.1 Menyatakan nama bunga kebangsaan negara kita. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.2 Menyatakan makna warna merah pada bunga kebangsaan .SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.3 Menjelaskan kaitan bilangan kelopak bunga kebangsaan denSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan negara di Asia Tenggara.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.5 Menyatakan keistimewaan bunga raya sebagai bunga keb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.6 Menjelaskan kepentingan bunga kebangsaan sebagai lam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
DENTITI NEGARA KITA 9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga kebangsaan dijadikan lambSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia 10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia 10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat dalam pembentukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia 10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah pembentukan MalaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan dalam pembenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada kejayaan pembentukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.1 Pembentukan Malaysia K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan Mal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu dan jata sebagai lambang negerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di MSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia 10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan sejarah negeri-negeri di MSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati identiti negeri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.2 Negeri-Negeri di Malaysia K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap warisan negeri-negerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara 10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan perpaduan sejak kemerdeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara 10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan Rukun Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara 10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara 10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara dalam kehidupan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara K10.3.5 Menyatakan kepentingan penghayatan Rukun Negara. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam membentuk jati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
10.3 Rukun Negara K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun Negara dalam kehidupanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan ekonomi masyarak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam keh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional masyarakat Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur tempatan dalam masSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia K11.1.6 Menghubung kait kepentingan menghormati kepelbagaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai keunikan warisan keseniSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi kesenian tradisionalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan 11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan 11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam sebagai agama Pers SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan 11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain dalam Perlembagaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan 11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami adab ketika berada diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan beragama dan kepSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.2 Agama dan Kepercayaan K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati kepelbagaian agama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia 11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia 11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia 11.3.3 Membandingkan amalan sambutan perayaan dahulu dan kiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia 11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan perayaan dalam kalangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia K11.3.6 Menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian ama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
AKYAT MALAYSIA 11.3 Perayaan Masyarakat Malaysia K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai warisan perayaan masSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara 12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai alat perpaduan d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara 12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia dalam bidang sukan di pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara 12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam penganjuran sukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara 12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan negara terdahulu yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan pelbagai kaum m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada pembangunan negaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.1 Sukan Kebanggaan Negara K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri kepimpinan dalam sukaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi 12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi 12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian komersial kepada negaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi 12.2.3 Menerangkan sumbangan industri automotif dan petrole SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi 12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor pelancongan kepada kemaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi K12.2.5 Membincangkan kepentingan mengekalkan keamanan neSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai alam sekitar ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.2 Kemajuan Ekonomi K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap barangan buatan MalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara 12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan jawatan Perdana Menteri.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara 12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana Menteri SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara 12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata ringkas Perdana MenteriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara 12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana Menteri kepada negaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan berwibawa yang menjadi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara K12.3.6 Menyatakan penghargaan terhadap Perdana Menteri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.3 Pemimpin Negara K12.3.7 Menjelaskan kepentingan sokongan rakyat terhadap ke SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia 12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau dan antarabangsa yang SILA
d TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia 12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia dalam ASEAN. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia 12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia dalam Komanwel dan PeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia 12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan BanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia K12.4.5 Menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik denSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia K12.4.6 Menilai kepentingan sumbangan Malaysia kepada keamaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
APAIAN DAN KEBANGGAAN NEGARA 12.4 Malaysia dan Dunia K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga terhadap pengiktirafan negaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah 1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah 1.1.2 Mengenal pasti sumber dalam sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah 1.1.3 Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah 1.1.4 Membezakan konsep ruang dan masa dalam sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah 1.1.5 Menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah K.1.1.6 Menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah K.1.1.7 Menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah K.1.1.8 Menjelaskan kepentingan meraikan sesuatu peristiwa sej SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahiran Ilmu Sejarah K.1.1.9 Menghurai kepentingan memelihara sumber sejarah untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. 1.2.1 Menyatakan biodata diri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. 1.2.2 Menjelaskan pengertian keluarga asas dan kembangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. 1.2.3 Membandingkan peranan anggota keluarga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. 1.2.4 Menghuraikan perkembangan diri mengikut garis masa. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. K1.2.5 Menunjuk cara adab yang perlu diamalkan dalam keluargaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. K1.2.6 Menjelaskan kepentingan menghormati peranan setiap ahlSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga. K1.2.7 Menghuraikan kepentingan akhlak yang mulia untuk mew SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.3 Menjelaskan sejarah sekolah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.4 Menghuraikan maklumat sekolah yang lengkap. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.5 Menerangkan kepentingan tanggungjawab murid terhadapSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.6 Menjelaskan kepentingan mengiktiraf jasa dan sumbanganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.7 Menghuraikan kepentingan sekolah sebagai sebuah instit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal 1.4.1 Menyatakan maklumat lengkap mengenai tempat tinggal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal 1.4.2 Menerangkan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal 1.4.3 Menjelaskan sejarah tempat tinggal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal 1.4.4 Menghuraikan tokoh setempat di tempat anda. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal K1.4.5 Menyatakan kepentingan menjaga kemudahan awam di tem SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal K1.4.6 Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan dan keindah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tinggal K1.4.7 Menjelaskan kepentingan sikap menghargai kawasan tempa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.2 Menyenaraikan garis masa Zaman Air Batu. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.3 Menerangkan perubahan Zaman Air Batu Akhir. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.4 Menghuraikan kesan perubahan Zaman Air Batu Akhir di AsiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.5 Menerangkan kepentingan mengambil iktibar perubahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.6 Menjelaskan kepentingan langkah memelihara dan memuliSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.7 Menghuraikan kepentingan usaha mengekalkan kelestarianSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah 3.1.1 Menyatakan maksud Zaman Prasejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah 3.1.2 Memberi contoh lokasi Zaman Prasejarah di negara kita. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah 3.1.3 Menghuraikan ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah 3.1.4 Menghuraikan sumbangan teknologi Zaman Prasejarah kepaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah K3.1.5 Menyatakan kepentingan memulihara artifak Zaman PraseSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah K3.1.6 Menjelaskan sikap bersedia untuk menghadapi perubahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah K3.1.7 Menghuraikan kepentingan sumbangan Zaman Prasejarah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal 4.1.1 Menamakan Kerajaan Melayu Awal di Alam Melayu. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal 4.1.2 Menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan MelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal 4.1.3 Menjelaskan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal 4.1.4 Menghuraikan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu Awal di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal K4.1.5 Menerangkan kepentingan menjalin hubungan diplomatik.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal K4.1.6 Menjelaskan kepentingan perdagangan jalan laut kepada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal K4.1.7 Menghuraikan kepentingan sumbangan Kerajaan Melayu ASILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel 5.1.1 Menyatakan struktur masyarakat Zaman Kesultanan MelayuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel 5.1.2 Menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel 5.1.3 Mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara, dan LaksamaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel K5.1.4 Menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbil SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel K5.1.5 Menjelaskan kepentingan mencontohi nilai murni tokoh teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Mel K5.1.6 Menghuraikan kepentingan menghargai sumbangan tokohSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2.1 Menyatakan latar Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2.2 Menerangkan rentetan peristiwa perjalanan Pengasas Kesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2.3 Menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2.4 Menghuraikan asal usul nama Melaka dari pelbagai sumber.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka K5.2.5 Menerangkan kepentingan sifat-sifat kepimpinan tokoh yaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka K5.2.6 Menjelaskan kepentingan sumbangan Pengasas KesultanaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.2 Pengasas Kesultanan Melayu Melaka K5.2.7 Menghuraikan kepentingan sikap taat setia kepada raja daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka 5.3.1 Menceritakan riwayat hidup Tun Perak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka 5.3.2 Menganalisis peranan Tun Perak sebagai Bendahara MelakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka 5.3.3 Menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina k SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka K5.3.4 Mengambarkan cara menyatakan penghargaan terhadap jSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka K5.3.5 Menjelaskan nilai kepimpinan Tun Perak yang boleh dicontSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.3 Tun Perak Sebagai Bendahara Melaka K5.3.6 Menghuraikan kepentingan nilai taat setia kepada pemimpSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka 5.4.2 Menjelaskan kualiti diri Hang Tuah sebagai Laksamana MelaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka 5.4.3 Menganalisis peranan Hang Tuah sebagai Laksamana MelakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka K5.4.4 Mencontohi kesetiaan Hang Tuah sebagai Laksamana MelaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka K5.4.5 Menjelaskan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Melaka 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka K5.4.6 Mencadangkan sikap bertanggungjawab mempertahankanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
PengetahSosioemosTindakan: XTVT
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI

SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI


SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
KELAS MASA TARIKH SETTING
MINGGU TARIKH
M.SIVIK BIL SUBJEK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKTINGK TEMA/
MINGGU DI SINI
TIADA TIADA 15-Mar-20 CUTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 al-Amin 07:30 PAGI 22-Mar-20 M12 MINGGU PEND. SIVIK 1 BAHASA KADAZAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
TEMA/BIDANG
3- at-Taqwa 08:00 PAGI 29-Mar-20 M13 2 BAHASA MELAYU TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
TEMA/BIDANG
4 aL-Amin 08:30 PAGI 5-Apr-20 M14 3 BAHASA TAMIL (SK) க்கு நாள் வாரம் சான்றளிக்கபவகுப்புகளிடைம் உ.பி. உட்பட்டு டிகிரி கருப்பொருள
4 at-Taqwa 09:00 PAGI 12-Apr-20 M15 4 BAHASA MELAYU PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
5 at-Taqwa 09:30 PAGI 19-Apr-20 M16 MINGGU PEND. SIVIK 5 ENGLISH DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR THEME
6 at-Taqwa 09:50 PAGI 26-Apr-20 M17 6 ENGLISH PPKI DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR
10:00 PAGI 3-May-20 M18 7 FIZIKAL & KESIHATAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
10:20 PAGI 10-May-20 M19 8 GPM TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
10:50 PAGI 17-May-20 M20 MINGGU PEND. SIVIK: 9 JAHITAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
11:20 PAGI 24-May-20 CUTI 10 KEMAHIRAN MANIPULATIF PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
11:50 TGH 31-May-20 CUTI 11 KEMANUSIAAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
12:20 TGH 7-Jun-20 M21 12 KETRAMPILAN DIRI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
12:50 TGH 21-Jun-20 M22 MINGGU PEND. SIVIK 13 MATEMATIK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
1:20 PTG 28-Jun-20 M23 14 MATHEMATICS DLP DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR THEME / FIEL
1:50 PTG 5-Jul-20 M24 15 X TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
2:20 PTG 12-Jul-20 M25 16 PEND AGAMA ISLAM PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
3:15 PTG 19-Jul-20 M26 MINGGU PEND. SIVIK 17 PEMULIHAN KHAS BM TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
TEMA
3:45 PTG 26-Jul-20 M27 18 PEMULIHAN KHAS MT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
4:15 PTG 2-Aug-20 M28 19 PENDIDIKAN JASMANI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA BIDAN
4:45 PTG 9-Aug-20 M29 20 PENDIDIKAN JASMANI PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
5:15 PTG 16-Aug-20 M30 21 PENDIDIKAN KESIHATAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA BIDANG/MOD
5:45 PTG 23-Aug-20 M31 MINGGU PEND. SIVIK 22 PENDIDIKAN MORAL TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
6:15 PTG 30-Aug-20 M32 23 PEND. MORAL PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
6-Sep-20 M33 24 PENDIDIKAN MUZIK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬٠٧:١٥ 13-Sep-20 M34 25 PENGURUSAN DIRI PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬٠٧:٤٥ 20-Sep-20 M35 MINGGU PEND. SIVIK: 26 PENGURUSAN TING. LAKU PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬٠٨:١٥ 21-Sep-20 M36 27 PENTERNAKAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬٠٨:٤٥ 28-Sep-20 M37 28 PERKEBUNAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKYEAR
‫ ڤاڬي‬٠٩:١٥ 5-Oct-20 M38 29 PEND. MUZIK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
‫ ڤاڬي‬٠٩:٤٥ 12-Oct-20 M39 MINGGU PEND. SIVIK 30 PSV TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
‫ ڤاڬي‬١٠:١٥ 19-Oct-20 M40 31 MASAKAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬١٠:٤٥ 26-Oct-20 M41 32 MATEMATIK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
‫ ڤاڬي‬١١:١٥ 2-Nov-20 M42 33 PRA PPKI PENDENGARAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
TUNJANG:
‫ ڤاڬي‬١١:٤٥ 9-Nov-20 M43 34 PRA SEKOLAH (BM&BI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
AKTIVITI :
‫ تغ‬١٢:١٥ 16-Nov-20 M44 MINGGU PEND. SIVIK 35 PRA SEKOLAH (CIRCLE TIME) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
‫ تغ‬١٢:٤٥ 23-Nov-20 M45 36 PRA SEKOLAH (FIZIKAL & KESIHATAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
‫ ڤتڠ‬١:١٥ 30-Nov-20 M46 37 PRA SEKOLAH (KEMANUSIAAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
‫ ڤتڠ‬١:٤٥ 7-Dec-20 M47 MINGGU PEND. SIVIK 38 PRA SEKOLAH (KETRAMPILAN DIRI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
AKTIVITI :
‫ ڤتڠ‬٢:١٥ 39 PRA SEKOLAH (KURIKULUM KHAS PI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
‫ ڤتڠ‬٢:٤٥ 40 PRA SEKOLAH (MAIN BEBAS) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
‫ ڤتڠ‬٣:١٥ 41 PRA SEKOLAH (MATEMATIK) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
‫ ڤتڠ‬٣:٤٥ 42 PRA SEKOLAH (MORAL) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
‫ ڤتڠ‬٤:١٥ 43 PRA SEKOLAH (MUZIK) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
TUNJANG:
‫ ڤتڠ‬٤:٤٥ 44 PRA SEKOLAH (PAI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
AKTIVITI :
‫ ڤتڠ‬٥:١٥ 45 PRA SEKOLAH (PERBUALAN AWAL) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
‫ ڤتڠ‬٥:٤٥ 46 PRA SEKOLAH (REFLECTION) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
‫ ڤتڠ‬٦:١٥ 47 PRA SEKOLAH (REFLEKSI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
48 PRA SEKOLAH (SAINS) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
PENDEKATAN:
49 PRA SEKOLAH PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
7:15 am 50 PSSAS PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
7:45 am 51 PSV PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
8:15 am 52 RBT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
8:45 am 53 SAINS TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
9:15 am 54 SAINS (SJKT) க்கு Tarikh
நாள்Hariவாரம்Minggu
சான்றளிக்கப்வகுப்
பட்ட புகளின்
டைம்MASA
உ.பி. HINGGA
உட்பட்டு SUBJEK
டிகிரி DARJAH
கருப்பொருள்
9:45 am 55 SCIENCE DLP DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR THEME / FIEL
10:15 am 56 SEJARAH TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
10:45 am 57 X TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
11:15 am 58 TIADA - - - - - - - - - -
11:45 am 59 TMK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
12:15 pm 60 TMK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
12:45 pm 61 ‫اللغة العربية‬ ‫التاريخ‬ ‫اليوم‬ ‫فئةمعتمد من الإسبوع‬ ‫الوقت‬ ‫إلى‬ ‫درجة بالموضوع‬ ‫الموضوع‬
1:15 pm 62 ‫تسميع‬ ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬ ‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫بيدڠ‬/‫تيما‬
1:45 pm 63 ‫ڤنديديقن اسلام‬ ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬ ‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫بيدڠ‬/‫تيما‬
2:15 pm 64 BAHASA CINA (SK) 国小华语 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
2:45 pm 65 BAHASA IBAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
3:15 pm 66 BAHASA SEMAI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
3:45 pm 67 BAHASA CINA SJKC 华校华语 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
4:15 pm 68 BAHASA INGGERIS SJKC 华校英语 DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR THEME
4:45 pm 69 BAHASA MELAYU SJKC 华校国语 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
5:15 pm 70 MATEMATIK SJKC 华小数学 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
5:45 pm 71 PEND. JASMANI SJKC 华校体育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
6:15 pm 72 PEND. JASMANI SJKC(BM) 华校体育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
73 PEND. KESIHATAN SJKC 华校健康教育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
74 PEND. MORAL SJKC 华校道德教育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容 Tema/Tajuk
75 PEND. MUZIK SJKC 华校音乐 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
76 RBT SJKC 华校设计与工艺 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
77 SAINS SJKC 华校科学 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
78 SEJARAH SJKC 华校历史 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
79 TMK SJKC 华校信息与通信技术 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
80 BAHASA MELAYU (KELAS BERCANTUMTARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
81 TMK SUAIAN (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
82 BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (PEN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
83 PENDIDIKAN ISLAM SUAIAN (PENDE TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
84 KAIMAL (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/
85 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/
86 PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN (PENG TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/
87 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/
88 PENDIDIKAN KESIHATAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
89 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATATARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
90 BAHASA MELAYU SUAIAN (PENDENGATARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/
91 ENGLISH SUAIAN (PENDENGARAN) DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR THEME
MODUL
92 PSV SUAIAN (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA
TEMA
93 PEMULIHAN KHAS MT SJKC 辅导 (数学日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
94 PEMULIHAN KHAS BM SJKC TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
95 RBT (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
96 SAINS (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
97 BAHASA MELAYU SJKT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
98 BAHASA CINA PRA SEKOLAH 华文 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
99 ‫ ڤنديديقن اسلام‬SJKC ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬ ‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫بيدڠ‬/‫تيما‬
100 PEND. SENI SJKC 华校美术 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
至 Hingga
科目 Subjek
年级
内容 Tema/Tajuk
101 PEND. SENI SJKC (BM) 华校美术 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
102 BAHASA IBAN (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
103 PEND. MUZIK (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
104 PEND. KESIHATAN (KELAS BERCANTUTARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
105 BAHASA KADAZAN DUSUN (KELAS B TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
106 ENGLISH (KELAS BERCANTUM) DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME TO SUBJECYEAR
107 PEND. JASMANI (KELAS BERCANTUM)TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
108 PEND. SENI VISUAL (KELAS BERCANT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJAH
109 ‫(فنديديقن اسلام‬KELAS BERCANTUM) ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫صحكن اوليه‬
‫كلس‬
‫د‬ ‫ماس‬ ‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬
110 TMK (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
111 SEJARAH (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
112 MATEMATIK (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
113 PENDIDIKAN MORAL (KELAS BERCAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
114 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANG
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI P&P STRATEKAEDABAHANAKTIVITAHAPEMK: PENGANILAI- KRETERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANG
TAJUK :STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKBAT KECERD PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
எழுத்துப் பயிற்றுத் உற்று
தலைப்பு உள்ளடக்கத் ஸ்டேண்டர்ட்கற்க கற்பித்தல்மற்
பிறும்
& கற்
பிறல்
STRATEGY
முடிவில் பி & பி தந்
Rதிரங்
&D தலைப்புகள்PAK21 தேர்ச்சி ந EMK: செறிவூடதூய்மைவெற்
கள்முறை ய றி ஸ்பீட்திறன்கபல்வேறு அறமதிப்பீடு மேற்கண்ட கற்றல்தரத்தில்
பயிற்சி தாள் நோக்கல்
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI KECERD PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TOPIC CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALSUCCESTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALSUCCESTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
THEME / FIEL CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALKRITERTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
KEMAHSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKBAT KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
BIDANG/MODSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEHOW TO
BBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
TAJUK:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
TAJUK:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
SUB-PENDEKATAN:
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI KECERD PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
எழுத்துப் பயிற்றுத் உற்று
தலைப்பு உள்ளடக்கத்தரம்
ஸ்டேண்டர்ட்கற்க STANDARD PEMBELAJARAN
கற்பித்தல்மற்
பிறும்
& கற்
பிறல்
STRATEGY
முடிவில் பி & பி தந்
Rதிரங்
&Dகள்முறை
தலைப்புகள்PAK21 EMK: செறிவூட்தூய்
கற்றல் தேர்ச்சி நிலை டல் மைவெற் ிகஸ்பீட்புதிறன்கபல்
யானறமதிப் ள்வேறு அறிமுகம்
மதிப்பீடு PENILAIAN/
மேற்கண்ட கற்றல்தரத்தPENTAKSIRAN
ில்
பயிற்சி Latihan
தாள்Pemerhatian
bertulis /நோக்
Lembaran
கல்Amali kerja
THEME / FIEL CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALSUCCESTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
‫معيار التعلم معيار المح‬ ‫التدريس والتعلم في نهاية ا‬ ‫قاعده ڤ&ڤ إستراتيجية‬
‫التقييممختلف المهارات ال معايير الننقي القيمة تخصيبعناصر عبرمستويات ا تعلم القرمواد التعلم‬ ‫مكتوبةخلال توفير‬ ‫الملاحظات‬
‫الطلاب من‬
‫عمل‬ ‫أوراق‬ ‫أمالي تدريب‬
‫ لجميع‬/ ‫المذكورة‬ ‫لقد تم تقييم معايير التعليم‬
‫تاجوق‬ ‫ستندرد ڤمبلاجرنستندرد ك‬ ‫موريدڤمواكن داڤت‬
‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن بركريتيريا ك‬
‫نيلاي مورني‬-‫نيلاي‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬
/ ‫عملي لاتيهن برتوليس‬
‫ستندرد ڤمبلاجرنستندرد ك‬ ‫موريدڤمواكن داڤت‬
‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن بركريتيريا ك‬
‫نيلاي مورني‬-‫نيلاي‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬
/ ‫عملي لاتيهن برتوليس‬
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
TOPIC CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALSUCCESTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKBAT KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian 实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk
技能 Kemahiran
内容标准 在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
21 世纪教学活动
表现标准
跨课程元素
延伸 Pengayaan
道德价值 成功标 思维技能
各种智能
评估 Penilaian / Pentaksiran
教师针对以上的学习目标,
习作/活动卷 观察 Pemerhatian Amali
对学生进行了评估
实践 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKBAT KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TAJUK STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
THEME CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALKRITERTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
MODUL
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 延伸 Pengayaan
跨课程元素 道德价值 成功标 思维技能 评估 Penilaian
各种智能 /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKBAT KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
‫ستندرد ڤمبلاجرنستندرد ك‬ ‫موريدڤمواكن داڤت‬
‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن بركريتيريا ك‬
‫نيلاي مورني‬-‫نيلاي‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬
/ ‫عملي لاتيهن برتوليس‬
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够:
学习标准 Standard Pembelajaran 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 成功标 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
CONTELEARNING STANDARD By the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALKRITERTHINKIVARIOUASSESSFormativWritten Observation Amali
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
STANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD
PENILAPenilai Latihan Pemerhatian Amali
‫ستندرد ڤمبلاجرنستندرد ك‬ ‫موريدڤمواكن داڤت‬
‫ڤڠاجرن دان‬
،‫ڤمبلاجرن‬
‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬
‫اخير ڤمب‬
‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬
‫ڤمبلاجرن‬
‫ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬ ‫نيلاي مورني‬-‫نيلاي‬
‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن بركريتيريا ك‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬
‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫ڤمرهاتين‬
/ ‫عملي لاتيهن برتوليس‬
TEMA/BIDANGSTANDSTANDARD PEMBELAJARAN Pada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- KRITERKEMAHI
KECERD