Anda di halaman 1dari 241

Isikan di sini

sahaja akan link


### Taip manual atau
ke hari
tukar Nama
berikutnya.
kelas tukar di Pilih subjek dlm
MOHD KHAIRUL SK.
sheetLEPAR,
DATA RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG
senarai ini
AMI
AMIR ZAINUDIN
NAMA PAHANG
BIL MASA HINGGA SUBJEK
KELAS
1 4 AL AMIN 08:20 PAGI 09:20 PAGI BAHASA MELAYU
2 5 AT TAKWA 09:50 PAGI 10:20 PAGI SEJARAH
3 4 AT TAKWA 10:40 PAGI 11:10 PAGI SEJARAH
4 3 AL AMIN 11:10 PAGI 12:10 TGH SAINS
5 4 AL AMIN 12:40 TGH 1:10 PTG RBT
NAMA
BIL MASA HINGGA SUBJEK
KELAS
1 3 AL AMIN 08:20 PAGI 08:50 PAGI PENDIDIKAN JASMANI
2 3 AL AMIN 08:50 PAGI 09:50 PAGI PENDIDIKAN KESIHATAN
NAMA
BIL MASA HINGGA SUBJEK
KELAS
1 4 AL AMIN 10:40 PAGI 11:40 PAGI BAHASA MELAYU

NAMA
BIL MASA HINGGA SUBJEK
KELAS
1 4 AT TAKWA 07:50 PAGI 08:50 PAGI SEJARAH
2 3 AL AMIN 08:50 PAGI 09:20 PAGI PENDIDIKAN JASMANI
3 4 AL AMIN 09:20 PAGI 10:20 PAGI BAHASA MELAYU
4 5 AT TAKWA 10:40 PAGI 11:40 PAGI SEJARAH
5 4 AL AMIN 11:40 PAGI 12:40 TGH RBT
NAMA
BIL MASA HINGGA SUBJEK
KELAS
1 3 AL AMIN 07:50 PAGI 08:50 PAGI SAINS
2 4 AL AMIN 10:40 PAGI 11:40 PAGI BAHASA MELAYU
Ruangan Auto
Peringatan
Minggu MP
Isikan di sini SIVIK=
AUTOMATIK dan BM,BI,SEJ,P.Isla
sahaja akan link
Boleh
Tekan Taip
2 kali. Pilih m dan P.Moral
ke hari
Manual
Tarikh pada hari
berikutnya.
Pilih subjek dlm permulaan
KAN, 26300 GAMBANG
senarai ini minggu ini.
MINGGU 41
DARJAH PERHATIAN:
*4 26-10-2020 1. Simbol
5 Tingkatan (*4) /
*4 (*5) adalah
mengikut dskp
3 0 2020/2021. Jika
*4 tiada maka subjek
itu masih lagi
DARJAH belum dibina dskp
3 27-10-2020 2020/2021. Sila
3 SELASA lihat tarikh update
erph ni sebagai
DARJAH rujukan UPDATE
*4 28-10-2020 TERKINI.

RABU 2. Proses
penambahbaikan
DARJAH akan dijalankan
*4 29-10-2020 sepanjang masa.
3 PENAMBAHAN/EDITAN
*4 SUBJEK
5
a) PAI SJKC TAHUN 1
0 B) PEND. SIVIK 5 MP
*4 SJKC
c) update bahasa isyarat
DARJAH komunikasi
pendengaran
3 30-10-2020 d) update tahun 4
*4 e) update psv/seni
tahun 4
JUMAAT
MOHD KHAIRUL AMIR
SK. LEPAR, RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG PAHANG Nota / C
ZAINUDIN
Convert Ejawi Melayu TARIKH 26-10-2020 HARI 0 MINGGU 35 DISAHKAN OLEH
MASA 08:20 PAGI
KELAS/ CLASS : 1 4 AL AMIN PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA
HINGGA 09:20 PAGI

TEMA/BIDANG SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI


TAJUK :
KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2:
1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
STANDARD semasa berkomunikasi dalam situasi formal
KANDUNGAN
STANDARD memberikan respons terhadap ujaran yang

PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang terdapat dalam situasi tidak

1. Murid mendengar guru bercerita tentang Sains dan Inovasi.


AKTIVITI 2. Murid diminta untuk mendengar dan memahami apa yang diceritakan oleh guru
3. Murid mencatatkan apa yang didengari dan membuat rumusan terhadap apa yang didengari
EMK:
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB
menghargai menyayangi, KBAT
utama, idea sokongan TEKNIK PAK21
gambar. Team Project
PENILAIAN/ bertanggungjawab dan butir-butir
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
Mendengar,Perbincangan Pemerhatian
memahami dan memberikan respons terh
27 daripada 32
dalam
0 situasi tidak formal.
REFLEKSI & IMPAK
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
5 AT MASA 09:50 PAGI
KELAS/ CLASS : 2
TAKWA HINGGA 10:20 PAGI
Kedaulatan Negara
TEMA/BIDANG
Perjuangan Kemerdekaan Negara

TAJUK 1 TAJUK 2
TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
STANDARD 8. Institusi Yang diPertuan Agong
KANDUNGAN 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang
STANDARD 8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang
diPertuan Agong.
PEMBELAJARAN diPertuan
menghargaiAgong
Yang dan Permaisuri
di-Pertuan Agong.
Agong sebagai

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Murid dapat menyatakan menyenaraikan 3 bidang kuasa Yang diPertuan Agong.
2. Menyatakan 3 alat kebesaran Yang diPertuan Agong dan Permaisuri Agong.
3. Menyatakan 3 kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan.
1. Murid mendengar penjelasan guru berkaitan dengan bidang kuasa YDP Agong, alat kebesaran d

AKTIVITI YDP Agong


2. Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja
3. Murid menyemak jawapan yang telah dinyatakan dan membuat pembetulan bagi jawapan yang s
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB Membanding dan TEKNIK PAK21
bertanggungjawab, siap,gambar,lembaran BERFIKIR Timed Pair Share
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran membeza
di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Soal menyatakan
1. Murid dapat jawab Pemerhatian
menyenaraikan 3 bidang
20 daripada 22
21 daripada 22 Agong.
2.
REFLEKSI & IMPAK 3. Menyatakan
Menyatakan 3 3 alat kebesaranmenghargai
kepentingan Yang diPertuan
Yang Agon
di-Pe
18 daripada 22
lambang
0 perpaduan.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
4 AT MASA 10:40 PAGI
KELAS/ CLASS : 3
TAKWA HINGGA 11:10 PAGI
Sejarah Awal Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2
3.0 Zaman Prasejarah
STANDARD 3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
KANDUNGAN
STANDARD aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia
Zaman Prasejarah kepada
K3.1.5 Menyatakan kemajuan inovasi
kepentingan
PEMBELAJARAN
memulihara artifak Zaman Prasejarah.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan 3 ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia Zaman Praseja
2. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa k
3. Menyatakan 3 kepentingan memulihara artifak Zaman Prasejarah

1. Murid melihat video induksi yang bertajuk 'Apocalypto'


AKTIVITI 2. Mendengar penjelasan guru berkenaan 3 ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi
3. Murid membentangkan 3 kepentingan memulihara artifak Zaman Prasejarah
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21
BERFIKIR
PENILAIAN/ Menjaga
Penilaian Kebersihan
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Soal jawab
1. Menghuraikan 3 ciri kehidupanPemerhatian
dari aspek kegiatan
29 daripada 33 2. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Pra
29 daripada 33 manusia Zaman Prasejarah.
REFLEKSI & IMPAK inovasi pada masa kini.
30 daripada 33 3. Menyatakan 3 kepentingan memulihara artifak Zam
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
MASA 11:10 PAGI
KELAS/ CLASS : 4 3 AL AMIN
HINGGA 12:10 TGH
Sains Fizikal
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2
6.0. Pengukuran
STANDARD 6.1. Pengukuran luas dan isi padu.
KANDUNGAN 6.1.5. Mengukur isi padu cecair
STANDARD
menggunakan
menentukan isialat danpepejal
padu tekniktidak
yangsekata
betul.
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul.
2. Menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran

1.
2. Murid
Murid mendengar
melihat gurupenjelasan
melakukan guru berkaitan dengan
penyelesaian masalahukuran cecair
untuk menentukan isi padu pepejal tidak s
AKTIVITI
air.
3. Mengukur isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
menghargai menyayangi, BBM/ABM/BBB
Kad imbasan, buku teks, Menyelesaikan TEKNIK PAK21
BERFIKIR Spin-N-Think
PENILAIAN/ bertanggungjawab buku aktiviti. masalah
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Ujian bertulis Lisan Pemerhatian
32 daripada 32 1.
2. Mengukur isi padu
Menyelesaikan cecair
masalah menggunakan
untuk alatisidan
menentukan te
padu
30 daripada 32
REFLEKSI & IMPAK kaedah sesaran air.
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
MASA 12:40 TGH
KELAS/ CLASS : 5 4 AL AMIN
HINGGA 1:10 PTG
Reka Bentuk
TEMA/BIDANG

TAJUK
UNIT 41: TAJUK 2

STANDARD REKA BENTUK


4.1 Reka Bentuk PEMBUNGKUSAN
Pembungkusan Produk
KANDUNGAN
STANDARD dibuat menggunakan bahan dan alatan yang

PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran
Menghasilkan dan pembungkusan
reka bentuk pembelajaran, murid-murid dapat:yang dibuat menggunakan bahan dan
mengikut lakaran
PEMBELAJARAN

1. Melihat hasil pembungkusan yang telah dihasilkan.


AKTIVITI 2. Melihat dan mendengar penjelasan guru berdasarkan contoh yang telah disiapkan
3. Murid akan melakar contoh bekas pembungkusan yang ingin dihasilkan
EMK: Keusahawanan KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Berhemah tinggi, Hormat, BBM/ABM/BBB utama, idea sokongan TEKNIK PAK21
siap,gambar,lembaran BERFIKIR Team Project
PENILAIAN/ Tolong menolong
Penilaian dan pentaksiran untukeksperimen/ dan butir-butir
standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
Laporan projek/
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Bercerita Pemerhatian
30 kerja kursus/ 33
daripada folio menggunakan bahan dan alatan yang sesuai
REFLEKSI & IMPAK 0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
0
Minggu
Sila isi diMP
sheet
Nota / Catatan sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
DISAHKAN OLEH GURU BESAR pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
### anda.
SUBJEK BAHASA MELAYU m dan P.Moral
DARJAH *4

KEMAHIRAN 3:

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
alam situasi tidak formal.

u
ng didengari

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
m Project
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
kan respons terhadap ujaran yang terdapat ###
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

###
Boleh edit
Boleh edit
SUBJEK SEJARAH
DARJAH 5

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
.

g perpaduan.
alat kebesaran dan kepentingan menghargai

i jawapan yang salah

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
ed Pair Share
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
raikan 3 bidang kuasa Yang diPertuan ###
1. Tekan
alt+enter untuk
diPertuan
argai Yang Agong dan Agong
di-Pertuan Permaisuri Agong.
sebagai
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
Mesti sama
ejaan dengan rpt
###
Mesti sama
ejaan dengan rpt

SUBJEK SEJARAH
DARJAH *4

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
a Zaman Prasejarah.
vasi pada masa kini.

ial dan ekonomi manusia Zaman Prasejarah.

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
ri aspek kegiatan sosial dan ekonomi ###
1. Tekan
ologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan alt+enter
1. Tekan untuk
enter barisuntuk
alt+enter yang
sama.
ihara artifak Zaman Prasejarah enter baris yang
2. Setiap item
sama.
boleh edit.
2. Setiap item
boleh edit.

###
SUBJEK SAINS
DARJAH 3

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

kaedah sesaran air.

du pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
n-N-Think
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian ###
1. Tekan
nakan alatisidan
entukan teknik
padu yang
pepejal betul.
tidak sekata melalui alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

###
SUBJEK RBT
DARJAH *4

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
akan bahan dan alatan yang sesuai objektif ini.

an

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
m Project
pada semua pelajar dengan memberikan: 1. Tekan
merhatian Penghasilan lukisan alt+enter untuk
sesuai enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
*4
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
Minggu
Sila isi diMP
sheet
sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
m dan P.Moral

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

Boleh edit
Boleh edit

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
Mesti sama
ejaan dengan rpt
Mesti sama
ejaan dengan rpt

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter
1. Tekan untuk
enter barisuntuk
alt+enter yang
sama.
enter baris yang
2. Setiap item
sama.
boleh edit.
2. Setiap item
boleh edit.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
MOHD KHAIRUL AMIR
ZAINUDIN
SK. LEPAR, RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG PAHANG Nota / C
Convert Ejawi Melayu TARIKH 27-10-2020 HARI 0 MINGGU 35 DISAHKAN OLEH
MASA 08:20 PAGI
KELAS/ CLASS : 1 3 AL AMIN
HINGGA 08:50 PAGI
Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
BIDANG
KEMAHIRAN
PSIKOMOTOR:
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian KOGNITIF:
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam
1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan
STANDARD Psikomotor ) Pergerakan ( Domain
strategi dalam Kognitif dan
aktiviti rekreasi )
kesenggangan
KANDUNGAN
STANDARD melibatkan kemahiran motor halus seperti digunakan dalam permainan seperti

PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, catur
2. Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan seperti karom, dam, catur dan Ba
3. Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.
Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.
1. Pemanasan badan
AKTIVITI 2. Penyampaian DSKP secara asas permainan strategi secara ansur maju
3. Permainan kecil dan menyejukkan badan
EMK:
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB KBAT TEKNIK PAK21
TIADA Membuat kaitan Same Different
PENILAIAN/ Menjaga
Penilaian Kebersihan
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
1. Bermain permainan strategi yangPemerhatian
melibatkan kema
29 daripada 30 2. Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam
28 daripada 30 karom, dam, catur dan Batu Seremban.
REFLEKSI & IMPAK dam, catur dan Batu
27 daripada 30 3. Menentukan ruangSeremban.
yang selamat dalam aktiviti fizi
daripada Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal
PEMULIHAN
PENGAYAAN
MASA 09:20 PAGI
KELAS/ CLASS : 2 3 AL AMIN
HINGGA 09:50 PAGI
Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial
BIDANG
KEMAHIRAN
Kognitif TAJUK 2
1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
STANDARD kesihatan diri dan reproduktif Berkata
KANDUNGAN 1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat
STANDARD
pada anggota seksual mengikut situasi.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN Menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual mengikut situasi.

1. Melihat gambar anggota seksual kanak-kanak


AKTIVITI 2. Meneka dan melabel anggota seksual kanak-kanak
3 Murid menjawab dan menjelaskan perkara yang boleh makan dan tidak boleh makan
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21
bertanggungjawab, perkataan dan lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Timed Pair Share
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Soal jawab Pemerhatian
32 daripada 32 Menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota sek
0
REFLEKSI & IMPAK
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
0
Minggu
Sila isi diMP
sheet
Nota / Catatan sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
DISAHKAN OLEH GURU BESAR BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
PENDIDIKAN ### m dan P.Moral
SUBJEK
DARJAH JASMANI
3

AFEKTIF:
5.
5.1Kesukanan
Mematuhi(dan
Domain Afektif ) elemen
mengamalkan
pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
dalam aktiviti fizikal.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif
1. Tekanini.
rom, dam, catur dan Batu Seremban. alt+enter untuk
m, catur dan Batu Seremban. enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
e Different
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
melibatkan kemahiran motor halus seperti ###
1. Tekan
igunakan dalam permainan seperti karom, alt+enter untuk
n. enter baris yang
sama.
alam aktiviti fizikal. 2. Setiap item
m aktiviti fizikal. boleh edit.

###
Boleh edit
PENDIDIKAN Boleh edit
SUBJEK
DARJAH KESIHATAN
3

TAJUK 3

akan

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
ed Pair Share
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian ###
1. Tekan
pada anggota seksual mengikut situasi. alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
Minggu
Sila isi diMP
sheet
sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
m dan P.Moral

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif
1. Tekanini.
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

Boleh edit
Boleh edit

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
MOHD KHAIRUL AMIR
ZAINUDIN
SK. LEPAR, RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG PAHANG Nota / C
Convert Ejawi Melayu TARIKH 28-10-2020 HARI 0 MINGGU 35 DISAHKAN OLEH
MASA 10:40 PAGI PDPC TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA
KELAS/ CLASS : 1 4 AL AMIN
HINGGA 11:40 PAGI CUTI HARI MALAYSIA 16 SEPTEMBER

TEMA/BIDANG JATI DIRI, PATRIOTISME & KEWARGANEGARAAN


TAJUK :
KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2:
3.0 Kemahiran Menulis
STANDARD 3.3 Menghasilkan penulisan.
KANDUNGAN 3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan
STANDARD
penulisan imaginatif dan deskriptif.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.

1. Murid melihat contoh penulisan karangan format syarahan yang telah disiapkan
AKTIVITI 2. Murid diminta untuk mencari format penulisan karangan yang perlu ada
3. Berbincang dgn guru dan membina sebuah karangan
EMK:
NILAI-NILAI
Kasih Sayang, MURNI BBM/ABM/BBB KBAT TEKNIK PAK21
perkataan dan lembaran Membuat kaitan
PENILAIAN/ menghormati
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Pemerhatian
33 daripada 33 Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif d
0
REFLEKSI & IMPAK
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
0
Minggu
Sila isi diMP
sheet
Nota / Catatan sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
DISAHKAN OLEH GURU BESAR BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
### m dan P.Moral
SUBJEK BAHASA MELAYU
DARJAH *4

KEMAHIRAN 3:

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian ###
1. Tekan
isan imaginatif dan deskriptif. alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

###
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
Minggu
Sila isi diMP
sheet
sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
m dan P.Moral

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
MOHD KHAIRUL AMIR
ZAINUDIN
SK. LEPAR, RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG PAHANG Nota / C
Convert Ejawi Melayu TARIKH 29-10-2020 HARI 0 MINGGU 35 DISAHKAN OLEH
4 AT MASA 07:50 PAGI
KELAS/ CLASS : 1
TAKWA HINGGA 08:50 PAGI
Sejarah Awal Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2
3.0 Zaman Prasejarah
STANDARD 3.1 Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah
KANDUNGAN
STANDARD aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia
Zaman Prasejarah kepada kemajuan inovasi
PEMBELAJARAN Zaman Prasejarah kepada kemajuan inovasi

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan 3 ciri kehidupan dari aspek kegiatan sosial dan ekonomi manusia Zaman Praseja
2. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa k
3. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan inovasi pada masa k

1.
2. Melihat video
Mendengar dalam filem
penjelasan guru'Ice Age'. Bersoal
tentang jawab dengan
3 ciri kehidupan guru tentang
dari aspek kegiatanvideo
sosialyang
dandilihat.
ekonomi ma
AKTIVITI
3. Beberapa orang murid menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Prasejarah kepada kemaju
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Berjimat-cermat, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21
TIADA BERFIKIR
Membuat kaitan Talking Chips
PENILAIAN/ Bersyukur, Berdikari
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
1. Menghuraikan 3 ciri kehidupanPemerhatian
dari aspek kegiatan
30 daripada 33 2. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Pra
30 daripada 33 manusia Zaman Prasejarah.
REFLEKSI & IMPAK 3. Menghuraikan 3 sumbangan teknologi Zaman Pra
31 daripada 33 inovasi pada masa kini.
inovasi
0 pada masa kini.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
MASA 08:50 PAGI
KELAS/ CLASS : 2 3 AL AMIN
HINGGA 09:20 PAGI
Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan.
BIDANG
KEMAHIRAN
PSIKOMOTOR:
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian KOGNITIF:
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam
1.13 Melakukan aktiviti rekreasi dan
STANDARD Psikomotor ) Pergerakan ( Domain
strategi dalam Kognitif dan
aktiviti rekreasi )
kesenggangan
KANDUNGAN
STANDARD melibatkan kemahiran motor halus seperti digunakan dalam permainan seperti

PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Bermain permainan strategi yang melibatkan kemahiran motor halus seperti karom, dam, catur
2. Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam permainan seperti karom, dam, catur dan Ba
3. Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal.

1. Memanaskan badan.
AKTIVITI 2. Penyampaian kandungan DSKP tentang strategi permainan.
3. Permainan kecil dan menyejukkan badan
EMK:
NILAI-NILAI MURNI BBM/ABM/BBB KBAT TEKNIK PAK21
bertanggungjawab, gambar. Mengkelaskan Talking Chips
PENILAIAN/ Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan
1. BermainSoal jawab strategi yang
permainan Pemerhatian
melibatkan kema
29 daripada 33 2. Menentukan strategi yang sesuai digunakan dalam
25 daripada 33 karom, dam, catur dan Batu Seremban.
REFLEKSI & IMPAK dam, catur dan Batu
daripada 3. Menentukan ruangSeremban.
yang selamat dalam aktiviti fizi
0
PEMULIHAN 4 daripada 33 Murid pandai membantu murid lemah
PENGAYAAN
MASA 09:20 PAGI
KELAS/ CLASS : 3 4 AL AMIN
HINGGA 10:20 PAGI

TEMA/BIDANG SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI


TAJUK :
KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2:
4.0
4.2 Aspek Seni Bahasa
Menghayati keindahan dan kesantunan
STANDARD
bahasa dalam bahan sastera.
KANDUNGAN
STANDARD lagu rakyat, dan menjelaskan maksud lirik

PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN Menyanyikan lagu mengikut irama lagu rakyat, dan menjelaskan maksud lirik lagu.

1. Bernyanyi dengan guru


AKTIVITI 2. Murid dalam kumpulan dikehendaki mengubah suai seni kata lagu yang sinonim dengan perkat
3. Murid menyanyi semula dalam bentuk kumpulan masing-masing
EMK: Keusahawanan
NILAI-NILAI MURNI
Berhemah tinggi, Hormat, BBM/ABM/BBB
Laptop, LCD, gambar, KBAT TEKNIK PAK21
Membuat kaitan Same Different
PENILAIAN/ Tolong
Penilaianmenolong slaid, standard
dan pentaksiran untuk lembaranpembelajaran
kerja. di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan
Menyanyikan lagu mengikut irama Pemerhatian
lagu rakyat, dan m
20 daripada 22
lagu.
0
REFLEKSI & IMPAK
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN 4 daripada 22 Pembelajaran akses kendiri
5 AT MASA 10:40 PAGI
KELAS/ CLASS : 4
TAKWA HINGGA 11:40 PAGI
Kedaulatan Negara
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2
TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
STANDARD 8. Institusi Yang diPertuan Agong
KANDUNGAN 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang
STANDARD 8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang
diPertuan Agong.
PEMBELAJARAN diPertuan
menghargaiAgong
Yang dan Permaisuri
di-Pertuan Agong.
Agong sebagai

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan 4 bidang kuasa Yang diPertuan Agong.
2. Menyatakan 4 alat-alat kebesaran Yang diPertuan Agong dan Permaisuri Agong.
3. Menyatakan 4 kepentingan menghargai Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang perpaduan.

1. Murid membentuk pasangan dan pasangan membacakan buku tentang Yang di Pertuan Agong
AKTIVITI 2. Manakala pasangan yang lain menghuraikan 4 bidang kuasa YDP Agong
3. Menyenaraikan 5 pengajaran yang boleh diambil
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB
Pensel warna, kertas kerja, Menyelesaikan TEKNIK PAK21
BERFIKIR Team Stand-N-Shar
PENILAIAN/ Menjaga
Penilaian Kebersihan buku standard
dan pentaksiran untuk teks. pembelajaran masalah
di atas telah dilakukan kepada semua pelaj
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Pemerhatian
31 daripada 33 1. Menyenaraikan 4 bidang kuasa Yang diPertuan Ag
daripada 2.
3. Menyatakan
Menyatakan 4
4 alat-alat kebesaran
kepentingan Yang diPertuan
menghargai Yang di-PeA
REFLEKSI & IMPAK
daripada
lambang
0 perpaduan.
PEMULIHAN
PENGAYAAN
MASA 11:40 PAGI
KELAS/ CLASS : 5 4 AL AMIN
HINGGA 12:40 TGH
Reka Bentuk
TEMA/BIDANG

TAJUK
UNIT 41: TAJUK 2

STANDARD REKA BENTUK


4.1 Reka Bentuk PEMBUNGKUSAN
Pembungkusan Produk
KANDUNGAN pembungkusan mengikut lakaran yang
STANDARD
dibuat menggunakan bahan dan alatan yang
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut lakaran yang dibuat menggunakan bahan dan

1. Melihat dan mendengar penjelasan guru berdasarkan contoh yang telah disiapkan
AKTIVITI 2. Melihat dan mendengar penjelasan guru berdasarkan contoh yang telah disiapkan
3. Murid akan melakar contoh bekas pembungkusan yang ingin dihasilkan
EMK: KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
menghargai menyayangi, BBM/ABM/BBB utama, idea sokongan TEKNIK PAK21
siap,gambar,lembaran BERFIKIR Team Project
PENILAIAN/ bertanggungjawab
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran dan
di butir-butir
atas telah dilakukan kepada semua pelaj
Huraian atau tafsiran statistik,
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian
Menghasilkan reka bentuk pembungkusan mengikut l
30 peta, jadual,
daripada graf
32 atau carta
menggunakan
0 bahan dan alatan yang sesuai
REFLEKSI & IMPAK
0
0
PEMULIHAN
PENGAYAAN
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
0
Minggu
Sila isi diMP
sheet
Nota / Catatan sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
DISAHKAN OLEH GURU BESAR BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
### m dan P.Moral
SUBJEK SEJARAH
DARJAH *4

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
a Zaman Prasejarah.
vasi pada masa kini.
vasi pada masa kini.

ang
dandilihat.
ekonomi manusia Zaman Prasejarah.

h kepada kemajuan inovasi pada masa kini.

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
king Chips
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
ri aspek kegiatan sosial dan ekonomi
Perbuatan imbangan murid
1. Tekan
ologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan alt+enter untuk
enter baris yang
ologi Zaman Prasejarah kepada kemajuan sama.
2. Setiap item
boleh edit.

###
Boleh edit
PENDIDIKAN Boleh edit
SUBJEK
DARJAH JASMANI
3

AFEKTIF:
5.
5.1Kesukanan
Mematuhi(dan
Domain Afektif ) elemen
mengamalkan
pengurusan dan keselamatan.
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
dalam aktiviti fizikal.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
rom, dam, catur dan Batu Seremban.
m, catur dan Batu Seremban.

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
king Chips
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
melibatkan kemahiran motor halus seperti ###
1. Tekan
igunakan dalam permainan seperti karom, alt+enter untuk
n. enter baris yang
sama.
alam aktiviti fizikal. 2. Setiap item
boleh edit.
h Mesti sama
ejaan dengan rpt
###
Mesti sama
ejaan dengan rpt

SUBJEK BAHASA MELAYU


DARJAH *4

KEMAHIRAN 3:

m dengan perkataan

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
e Different
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
gu rakyat, dan menjelaskan maksud lirik *4
1. Tekan
alt+enter
1. Tekan untuk
enter barisuntuk
alt+enter yang
sama.
enter baris yang
2. Setiap item
sama.
boleh edit.
2. Setiap item
boleh edit.

*4
SUBJEK SEJARAH
DARJAH 5

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

.
g perpaduan.

Pertuan Agong

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
m Stand-N-Share
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian *4
1. Tekan
ng diPertuan Agong. alt+enter untuk
Yang
argai diPertuan Agong Agong
Yang di-Pertuan dan Permaisuri
sebagai Agong.
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

*4
SUBJEK RBT
DARJAH *4

TAJUK 3

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.
akan bahan dan alatan yang sesuai

an
an

KNIK PAK21 Boleh edit,


Nyatakan : ____
m Project
pada semua pelajar dengan memberikan:
merhatian
usan mengikut lakaran yang dibuat ###
1. Tekan
alt+enter untuk
sesuai enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

###

###

###
###

###

###

###
###

###
###
###
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
insert comment
Minggu
Sila isi diMP
sheet
sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
m dan P.Moral

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.

Boleh edit
Boleh edit

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
Mesti sama
ejaan dengan rpt
Mesti sama
ejaan dengan rpt

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter
1. Tekan untuk
enter barisuntuk
alt+enter yang
sama.
enter baris yang
2. Setiap item
sama.
boleh edit.
2. Setiap item
boleh edit.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Mesti edit
objektif ini.

Boleh edit,
Nyatakan : ____

1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
2. Setiap item
boleh edit.
Ruangan Auto
Klik kanan dan
Peringatan
MOHD KHAIRUL AMIR insert comment
Minggu
Sila isi diMP
sheet
ZAINUDIN
SK. LEPAR, RPSB BATU 8 LEPAR PEKAN, 26300 GAMBANG PAHANG Nota / Catatan 0 sebagai
SIVIK= sahaja
Menu
Convert Ejawi Melayu TARIKH 30-10-2020 HARI 0 MINGGU 41 DISAHKAN OLEH GURU BESAR
pengesahan
BM,BI,SEJ,P.Isla
anda.
m dan P.Moral
MASA 07:50 PAGI SUBJEK SAINS
KELAS/ CLASS : 1 3 AL AMIN
HINGGA 08:50 PAGI DARJAH 3
Sains Fizikal
TEMA/BIDANG

TAJUK 1 TAJUK 2 TAJUK 3


6.0. Pengukuran
STANDARD 6.1. Pengukuran luas dan isi padu.
KANDUNGAN 6.1.1. Menyatakan unit yang digunakan
STANDARD untuk mengukur luasyang
dan berukuran
isi padu. 1cm x
menggunakan petak
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menyatakan unit yang digunakan untuk mengukur luas dan isi padu.
2. Mengukur luas permukaan sekata menggunakan petak yang berukuran 1cm x 1cm.

1. 1.
2. 2. Murid
Murid mendengar
melihat gurupenjelasan
melakukan guru berkaitan dengan
penyelesaian masalahukuran cecair
untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah
AKTIVITI
sesaran air. isi padu cecair menggunakan alat dan teknik yang betul
3. Mengukur
EMK: Sains dan Teknologi KEMAHIRAN
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB TEKNIK PAK21 Boleh edit,
perkataan dan lembaran BERFIKIR
Membuat kaitan Talking Chips
Nyatakan : ____
PENILAIAN/ Menjaga
PenilaianKebersihan
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Lisan Pemerhatian 1. Tekan
29 daripada 32 1. Menyatakan
2. Mengukur luasunitpermukaan
yang digunakan
sekata untuk mengukur
menggunakan luasyang
petak dan berukuran
isi padu. 1cm x alt+enter untuk
29 daripada 32 enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK 1cm. sama.
0 2. Setiap item
0 boleh edit.
PEMULIHAN 3 daripada 32 Latihan tambahan
PENGAYAAN
Boleh edit
MASA 10:40 PAGI SUBJEK BAHASA MELAYU
KELAS/ CLASS : 2 4 AL AMIN
HINGGA 11:40 PAGI DARJAH *4

TEMA/BIDANG JATI DIRI, PATRIOTISME & KEWARGANEGARAAN


TAJUK :
KEMAHIRAN 1: KEMAHIRAN 2: KEMAHIRAN 3:
5.0
5.1 Aspek Tatabahasa
Memahami dan menggunakan golongan
STANDARD
kata mengikut konteks.
KANDUNGAN 5.1.3 (ii) Memahami dan menggunakan
STANDARD 5.1.3 (iv) Memahami
kata adjektif mengikut dan menggunakan
konteks: perasaan
PEMBELAJARAN kata adjektif mengikut konteks: waktu 1. Tekan
alt+enter untuk
enter baris yang
sama.
OBJEKTIF 2. Mesti edit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat: objektif ini.
PEMBELAJARAN Memahami dan menjelaskan 3 kata adjektif mengikut konteks: perasaan
Menghuraikan kepelbagaian warisan masyarakat berbilang kaum dan etnik

1.
2. Membacakan artikel
Menyenaraikan kata yang
kerja diberikan guru. Seterunsya,
dan membacakan dihadapanmencari kata kerja
kelas. 3.Murid dalam artikel.kepelbagaian etnik pada peta buih
menyenaraikan
AKTIVITI
dihadapan
3.Membinakelas
semula ayat berdasarkan kata kerja.
EMK: Nilai Murni
NILAI-NILAI MURNI
Bertanggungjawab, BBM/ABM/BBB KBAT
Menyelesaikan TEKNIK PAK21 Boleh edit,
Nyatakan : ____
buku latihan murid Same Different
PENILAIAN/ Menjaga
PenilaianKebersihan
dan pentaksiran untuk standard pembelajaran masalah
di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan memberikan:
PENTAKSIRAN Bertulis Latihan bertulis Lisan Perbincangan Pemerhatian 1. Tekan
30 daripada 33 Memahami dan menjelaskan 3 kata adjektif mengikut konteks: perasaan alt+enter untuk
daripada Menghuraikan kepelbagaian warisan masyarakat berbilang kaum dan etnik enter baris yang
REFLEKSI & IMPAK 1. Tekan
sama.
0 alt+enter untuk
2. Setiap item
0 Mesti
Boleh
enter
boleh baris
sama
edit, yang
edit.
ejaan dengan
Nyatakan
sama. : ____
rpt
PEMULIHAN 2 daripada 33 Murid pandai membantu murid lemah 2. Setiap
Mesti edit
item
PENGAYAAN objektif
boleh edit.
ini.
KELAS MASA TARIKH SETTING
TUKAR
MINGGU DITARIKH
M.SIVIKSINI BIL SUBJEK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU DI SINI
SAHAJA
1 AL AMIN 07:50 PAGI 29-Dec-19 1 1 2 3 4 5 6 7
1 AT TAKWA 08:20 PAGI 5-Jan-20 2 1 BAHASA KADAZAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
2 AL AMIN 08:50 PAGI 12-Jan-20 3 2 BAHASA MELAYU TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
2 AT TAKWA 09:20 PAGI 19-Jan-20 4 3 BAHASA TAMIL (SK) க்கு நாள் வாரம் சான்றளிக்கபவகுப்புகளிடைம்
KASIH SAYANG
3 AL AMIN 09:50 PAGI 26-Jan-20 5 4 BM PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
3 AT TAKWA 10:10 PAGI 2-Feb-20 6 5 ENGLISH DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
4 AL AMIN 10:20 PAGI 9-Feb-20 7 6 ENGLISH PPKI DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
MINGGU PEND. SIVIK:
4 AT TAKWA 10:40 PAGI 16-Feb-20 8 7 FIZIKAL & KESIHATAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
HORMAT MENGHORMATI
5 AL AMIN 11:10 PAGI 23-Feb-20 9 8 GPM TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
5 AT TAKWA 11:40 PAGI 1-Mar-20 10 9 JAHITAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
6 AL AMIN 12:10 TGH 8-Mar-20 11 10 KEMAHIRAN MANIPULATIF PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
6 AT TAKWA 12:40 TGH 15-Mar-20 CUTI 11 KEMANUSIAAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
PKI 1:10 PTG 22-Mar-20 12 12 KETRAMPILAN DIRI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
BERTANGGUNGJAWAB
1:40 PTG 29-Mar-20 13 13 MATEMATIK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
2:10 PTG 5-Apr-20 14 14 MATHEMATICS DLP DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
12-Apr-20 15 15 MUZIK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
19-Apr-20 16 16 PAI PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
KEGEMBIRAAN
26-Apr-20 17 17 PEMULIHAN KHAS BM TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
3-May-20 18 18 PEMULIHAN KHAS MT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
10-May-20 19 19 PENDIDIKAN JASMANI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
17-May-20 20 20 PENDIDIKAN JASMANI PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
KASIH SAYANG
24-May-20 CUTI 21 PENDIDIKAN KESIHATAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
31-May-20 CUTI 22 PENDIDIKAN MORAL TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
7-Jun-20 21 23 PENDIDIKAN MORAL PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
14-Jun-20 22 24 PENDIDIKAN MUZIK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤاڬي‬٠٧:١٥ 21-Jun-20 23 25 PENGURUSAN DIRI PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
HORMAT MENGHORMATI
‫ ڤاڬي‬٠٧:٤٥ 28-Jun-20 24 26 PENGURUSAN TING. LAKU PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤاڬي‬٠٨:١٥ 5-Jul-20 25 27 PENTERNAKAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤاڬي‬٠٨:٤٥ 12-Jul-20 26 28 PERKEBUNAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤاڬي‬٠٩:١٥ 19-Jul-20 27 29 PKS (MUZIK) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
BERTANGGUNGJAWAB
‫ ڤاڬي‬٠٩:٤٥ 26-Jul-20 CUTI 30 PKS(SENI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤاڬي‬١٠:١٥ 2-Aug-20 28 31 MASAKAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤاڬي‬١٠:٤٥ 9-Aug-20 29 32 MATEMATIK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤاڬي‬١١:١٥ 16-Aug-20 30 33 PRA PPKI PENDENGARAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
KEGEMBIRAAN
‫ ڤاڬي‬١١:٤٥ 23-Aug-20 31 34 PRA SEKOLAH (BM&BI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ تغ‬١٢:١٥ 30-Aug-20 32 35 PRA SEKOLAH (CIRCLE TIME) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ تغ‬١٢:٤٥ 6-Sep-20 33 36 PRA SEKOLAH (FIZIKAL & KESIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤتڠ‬١:١٥ 13-Sep-20 34 37 PRA SEKOLAH (KEMANUSIAAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤتڠ‬١:٤٥ 20-Sep-20 35 38 PRA SEKOLAH (KETRAMPILAN DIRI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
KASIH SAYANG
‫ ڤتڠ‬٢:١٥ 27-Sep-20 36 39 PRA SEKOLAH (KURIKULUM KHAS PINTAR Q TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤتڠ‬٢:٤٥ 4-Oct-20 37 40 PRA SEKOLAH (MAIN BEBAS) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤتڠ‬٣:١٥ 11-Oct-20 38 41 PRA SEKOLAH (MATEMATIK) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤتڠ‬٣:٤٥ 18-Oct-20 39 42 PRA SEKOLAH (MORAL) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
HORMAT MENGHORMATI
‫ ڤتڠ‬٤:١٥ 25-Oct-20 40 43 PRA SEKOLAH (MUZIK) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤتڠ‬٤:٤٥ 1-Nov-20 41 44 PRA SEKOLAH (PAI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
‫ ڤتڠ‬٥:١٥ 8-Nov-20 42 45 PRA SEKOLAH (PERBUALAN AWAL) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
MINGGU PEND. SIVIK:
‫ ڤتڠ‬٥:٤٥ 15-Nov-20 43 46 PRA SEKOLAH (REFLECTION) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
BERTANGGUNGJAWAB
‫ ڤتڠ‬٦:١٥ 22-Nov-20 CUTI 47 PRA SEKOLAH (REFLEKSI) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
48 PRA SEKOLAH (SAINS) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
49 PRA SEKOLAH PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
7:15 am 50 PSSAS PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
7:45 am 51 PSV PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
8:15 am 52 RBT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
8:45 am 53 SAINS TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
9:15 am 54 SAINS (SJKT) க்கு Tarikh
நாள்Hariவாரம்Minggu
சான்றளிக்கப்வகுப்
பட்ட புகளின்
டைம்MASA
9:45 am 55 SCIENCE DLP DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
10:15 am 56 SEJARAH TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
10:45 am 57 SENI/PSV TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
11:15 am 58 TIADA - - - - - -
11:45 am 59 TMK TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
12:15 pm 60 TMK PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
12:45 pm 61 ‫اللغة العربية‬ ‫التاريخ‬ ‫اليوم‬ ‫فئةمعتمد من الإسبوع‬ ‫الوقت‬
1:15 pm 62 ‫تسميع‬ ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬
1:45 pm 63 ‫ڤنديديقن اسلام‬ ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬
2:15 pm 64 国小华语 BAHASA CINA (SK) 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
2:45 pm 65 BAHASA IBAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
3:15 pm 66 BAHASA SEMAI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
3:45 pm 67 BAHASA CINA SJKC 华校华语 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
4:15 pm 68 BAHASA INGGERIS SJKC 华校英语 DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
4:45 pm 69 BAHASA MELAYU SJKC 华校国语 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
5:15 pm 70 MATEMATIK SJKC 华小数学 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
5:45 pm 71 PEND. JASMANI SJKC 华校体育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
6:15 pm 72 PEND. JASMANI SJKC(BM) 华校体育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
73 PEND. KESIHATAN SJKC 华校健康教育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
74 PEND. MORAL SJKC 华校道德教育 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
75 PEND. MUZIK SJKC 华校音乐 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
76 RBT SJKC 华校设计与工艺 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
77 SAINS SJKC 华校科学 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
78 SEJARAH SJKC 华校历史 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
79 TMK SJKC 华校信息与通信技术 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
80 BAHASA MELAYU (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
81 TMK SUAIAN (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
82 BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (PENDENGAR TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
83 PENDIDIKAN ISLAM SUAIAN (PENDENGARAN TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
84 KAIMAL (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
85 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
86 PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN (PENGLIHATA TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
87 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
88 PENDIDIKAN KESIHATAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
89 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN PPKI TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
90 BAHASA MELAYU SUAIAN (PENDENGARAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
91 ENGLISH SUAIAN (PENDENGARAN) DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
92 PSV SUAIAN (PENGLIHATAN) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
93 PEMULIHAN KHAS MT SJKC 辅导 (数学) 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
94 PEMULIHAN KHAS BM SJKC TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
95 RBT (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
96 SAINS (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
97 BAHASA MELAYU SJKT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
98 BAHASA CINA PRA SEKOLAH 华文 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
99 ‫ ڤنديديقن اسلام‬SJKC ‫تاريخ‬ ‫هاري‬ ‫ميڠڬو‬ ‫كلس‬
‫صحكن اوليه‬ ‫د‬ ‫ماس‬
100 PEND. SENI SJKC 华校美术 日期 Tarikh
星期 Hari
周次 Minggu
认证者 班级 Kelas
时间 Masa
101 PEND. SENI SJKC (BM) 华校美术 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
102 BAHASA IBAN (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
103 PEND. MUZIK (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
104 PEND. KESIHATAN (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
105 BAHASA KADAZAN DUSUN (KELAS BERCANT TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
106 ENGLISH (KELAS BERCANTUM) DATE DAY WEEK CERTIFCLASS TIME
107 PEND. JASMANI (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
108 PEND. SENI VISUAL (KELAS BERCANTUM) TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
109 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
110 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
111 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
112 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
113 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
114 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
115 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
116 TARIKHHARI MINGGDISAH KELAS MASA
HINGGSUBJEKTINGK TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI P&P STRATEKAEDABAHANAKTIVITAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERD PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TEMA/BIDANG
HINGGSUBJEKDARJA TAJUK :STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KBAT KECERD PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TEMA/BIDANG எழுத்துப் பயிற்றுத் உற்று
உ.பி. உட்பட்டு டிகிரி கருப்பொருளதலைப்பு உள்ளடக்கத் ஸ்டேண்டர்ட் கற்பித்தல்மற்
பிறும்
& கற்
பிறல்
STRATEGY
முடிவில் பி & பி தந்
Rதிரங்
&D தலைப்புகள்PAK21 தேர்ச்சி ந EMK: செறிவூடதூய்மைநான்
கள்முறை ய நினைகஸ்பீட்திறன்கபல்வேறு அறமதிப்பீடு மேற்கண்ட கற்றல்தரத்தில்
பயிற்சி தாள் நோக்கல்
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERD PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TO SUBJECYEAR THEMETOPIC CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORAL VALUETHINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
TO SUBJECYEAR CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALMAP I- THINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TO SUBJECYEAR THEME / FIEL CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALMAP I- THINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TEMA
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA BIDAN KEMASTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KBAT KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA BIDANG/MODSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKYEAR STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEHOW TO
BBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TUNJANG:
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
TAJUK:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
TAJUK:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
TUNJANG:
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
AKTIVITI :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN
AKTIVITI : :
HINGGSUBJEKDARJA
KEMAHIRAN :
KEMAHIRAN:
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
PENDEKATAN:
SUB-PENDEKATAN:
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERD PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
எழுத்துப் பயிற்றுத் உற்று
உ.பி. HINGGA
உட்பட்டு SUBJEK கருப்பொருள்தலைப்பு உள்ளடக்கத்தரம்
டிகிரி DARJAH ஸ்டேண்டர்ட்கற்
கற்
கபித்தல்மற்
பிறும்
& கற்
பிறல்
STRATEGY
முடிவில் பி & பி தந்
Rதிரங்
&Dகள்முறை
தலைப்புகள்PAK21 EMK: செறிவூட்தூய்
கற்றல் தேர்ச்சி நிலை டல் மைநான்
யான நினைக்
ஸ்
கபிறேன்
மதிப்ீட்புதிறன்
வரைபடம்
கபல்
ள்வேறு அறிமுகம்
மதிப்பீடு PENILAIAN/
மேற்கண்ட கற்றல்தரத்தPENTAKSIRAN
ில்
பயிற்சி Latihan
தாள்Pemerhatian
bertulis
நோக்கல்Amali
/ Lembaran kerja
TO SUBJECYEAR THEME / FIEL CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORALMAP I- THINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
‫إلى‬ ‫درجة بالموضوع‬ ‫التدريس والتعلم في نهاية امعبار التعلمعيار المح الموضوع ا‬
‫المحور‬/‫الموضوع‬ ‫قاعده ڤ&ڤ إستراتيجية‬
‫ خريطةنقي القيمة تخصيبعناصر عبرمستويات ا تعلم القرمواد التعلم‬I-THINK
‫التقييممختلف المهارات ال‬ ‫مكتوبةخلال توفير‬ ‫الملاحظا‬
‫الطلاب من‬
‫عمل‬ ‫ لجميع‬/‫أمالي‬
‫أوراق‬ ‫المذكورة‬
‫لقد تم تقييم معايير التعليم تدريب‬
‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫بيدڠ‬/‫تاجوق تيما‬ ‫موريدڤمواكن داڤتستندرد ڤمستندرد ك‬
‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫ثينق‬-‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن بر ڤتا ا‬
‫نيلاي مورني‬-‫نيلاي‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬ ‫لاتيهنعملي‬
/ ‫برتوليس‬
‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫بيدڠ‬/‫تيما‬ ‫موريدڤمواكن داڤتستندرد ڤمستندرد ك‬
‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫نيلاي مورني ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬-‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن برنيلاي‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬ ‫لاتيهنعملي‬
/ ‫برتوليس‬
学习标准
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容标准 在本课结束前,学生能够:
教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素 延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian / Pentaksiran
教师针对以上的学习目标,
习作/活动卷 观察 Pemerhatian
实践 Amali 对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard Pembelajaran
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERDPENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
学习标准
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard Pembelajaran
TO SUBJECYEAR CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORAL VALUETHINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA TAJUK :STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KBAT KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
学习标准
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 在本课结束前,学生能够:
教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian / Pentaksiran
教师针对以上的学习目标,
习作/活动卷 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容 Tema/Tajuk
技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 在本课结束前,学生能够:
教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian / Pentaksiran
教师针对以上的学习目标,
习作/活动卷 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard
学习标准Pembelajaran
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard Pembelajaran
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KBAT KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/ TAJUK STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TO SUBJECYEAR THEME CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORAL VALUETHINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
MODUL
HINGGSUBJEKDARJA STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERDPENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TEMA 学习标准
至 Hingga
科目 Subjek
年级 技能 Kemahiran
内容标准 在本课结束前,学生能够:
教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali
对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard Pembelajaran
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERDPENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI-NILAI KBAT KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
‫هيڠڬ‬ ‫درجه سوبجيك‬ ‫موريدڤمواكن داڤتستندرد ڤمستندرد ك‬
‫بيدڠ‬/‫تيما‬ ‫ڤڠاجرن دان‬ ‫ستراتيڬيستراتيڬي‬
،‫ڤمبلاجرن‬ ‫اخير ڤمب‬
‫سيسي ڤڠاجرن دان‬ ‫بنتوقاعده‬
‫ باهن ڤد‬21-‫ڤڠوابد ك‬ ‫نيلاي مورني ڤڠايأن ايليمن متاهڤ‬-‫چرداسن ڤلباڬاي كماهيرن برنيلاي‬
‫ڤمبلاجرن‬ ‫لمبارن كرجا ڤنيلاين د‬
‫كڤنيلاين‬/‫فنتكسيرن‬ ‫ڤمرهاتين‬ ‫لاتيهنعملي‬
/ ‫برتوليس‬
学习标准
至 Hingga
科目 Subjek
年级 内容标准 教学和学习活动 教学与 教学与 教具 BBM
在本课结束前,学生能够: 21 世纪教学活动
表现标准 跨课程元素 延伸 Pengayaan
道德价值 思路图 思维技能 各种智能 评估 Penilaian /习作/活动卷
Pentaksiran
教师针对以上的学习目标, 观察 Pemerhatian
实践 Amali 对学生进行了评估 :
内容 Tema/Tajuk Standard Pembelajaran
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI KECERD PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
TO SUBJECYEAR CONTELEARNAt the ePDPC ACTIVITIES P & P HOW TO
MATERITECHNISUCCESEMK: ENRIC MORAL VALUETHINKIVARIOUASSESSFormativWritten ObservaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJAH STANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
HINGGSUBJEKDARJA TEMA/BIDANGSTANDSTANDPada akAKTIVITI PDPC STRATEKAEDABBM/A TEKNIKTAHAPEMK: PENGANILAI- PETA I KEMAHI
KECERD
PENILAPenilaiaLatihan PemerhaAmali
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNTERATSIVIK PengetaSosioemTindakan: PSIKOMEKOGNIT
AFEKTIASPEK KELAS
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: KEMAHIRKEMAHI
KEMAHI
gg.gg/rujukskspsivik
நடவடிக்கை சிந்தனை மீடமாணவர்மீக
ட்பள்
ு வெற்
மாணவர்களாலஇருந்தமுடிந்
றிகரமாக ு கற்த றல்து
நோக்கசெயல்பஎழுத்து வாய்வழி அவதானிப்புகள் தலைப்பு தலைப்பு தலைப்பு
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian KEMAHIRKEMAHI
KEMAHIRAN 3:
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal ObservaCORE CIVIC TOPIC KnowledSocioemAction: MAIN SKICOMPLEMENTA
gg.gg/rujukskspsivik
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal Observation TOPIC 1 TOPIC TOPIC 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal Observation TOPIC 1 TOPIC TOPIC 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaKONSTKONSTRUK TAJUK 1 TAJUK TAJUK
KEM PEMULIHAN
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK
KEM PEMULIHAN
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian PSIKOMOKOGNIT
AFEKTIASPEK
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK ASPEK
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: TAJUK 1 TAJUK TAJUK gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian

Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian


Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian

Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian


Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3

Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian


Soal jawREFLEKmurid beRECOVmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
நடவடிக்கை சிந்தனை மீடமாணவர்
்சி மீகட்பள்
ு PEMULIHAN
மாணவர்
வெற் களால்இருந்
றிகரமாக சரியாக
தமுடிந்
ு daripada
கற்த
றல்து
நோக்கசெயல்
ங்கள் பாடு
எழுத்து Bertulis
வாய்வழி Lisan
அவதானிப்புகள்Pemerhatian தலைப்பு TAJUK
தலைப்ப1ு TAJUK
தலைப்பு 2
TAJUK 3
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal Observation TOPIC 1 TOPIC TOPIC 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: TAJUK 1 TAJUK TAJUK gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
‫وقادرونع ل "ى الملاحظةأسئلة المس‬
‫تصليح‬
‫ب حاج ون‬ ‫منالطلاب نا‬
‫لطلا ن‬ ‫ا‬ ‫أهداف الت‬
‫نشاط‬ ‫كتابة‬ ‫شفهي‬ ‫الملاحظات‬ ‫ المهارات المهارات الم‬٣ ‫المهارات المركزة‬
‫ كويز‬/ ‫جواب‬
‫سؤالايمفك‬‫درڤد موريد بر موريد برجاي دان‬
& ‫ريفليكسي‬ ‫ليسن برتوليس اكتيۏيتي أوبجيكتي‬ ‫ڤمرهاتين‬ ١ ‫تاجوق‬ ٢ ‫ تاجوق‬٣ ‫تاجوق‬
‫ كويز‬/ ‫جواب‬
‫سؤالايمفك‬‫ڤموليهن موريد بر‬
‫درڤد موريد بر‬
& ‫ريفليكسي‬ ‫ليسن برتوليس اكتيۏيتي أوبجيكتي‬ ‫تاجوق سيۏيقنيلاي ت ڤمرهاتين‬ ‫ڤڠتاهوان‬: ‫سوسيوايموسي‬
‫تيندقن‬: ١ ‫تاجوق‬ ٢ ‫ تاجوق‬٣ ‫ تاجوق‬gg.gg/rujukskspsivik
学习目标 教学活动
反思 Refleksi
问答/测验 学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
ObjektifAktiviti
Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
学习目标 教学活动
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
ObjektifAktiviti
Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal ObservaCORE CIVIC TOPIC KnowledSocioemAction: MAIN SKICOMPLEMENTA
gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: KEMAHIRKEMAHIKEMAHI
gg.gg/rujukskspsivik
学习目标 教学活动
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian
NILAI TERAS
TAJUK SIVIK 民称
Pengetahuan:
Sosioemosi:
Tindakan: 行动:
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
gg.gg/rujukskspsivik
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian
NILAI TERAS
TAJUK SIVIK 民称
Pengetahuan:
Sosioemosi:
Tindakan: 行动:
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
gg.gg/rujukskspsivik
Objektif
学习目标 Aktiviti
Pembelajaran
教学活动 Pembelajaran dan Pengajaran
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
ObjektifAktiviti
Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: KEMAHIRKEMAHIKEMAHI
gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal ObservaCORE CIVIC TOPIC KnowledSocioemAction: MAIN SKICOMPLEMENTA
gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
学习目标 教学活动
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian 技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
技能 Kemahiran
ObjektifAktiviti
Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan PemerhaNILAI TAJUK SIVIK PengetaSosioemTindakan: TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
‫ كويز‬/ ‫جواب‬
‫سؤالايمفك‬‫ڤموليهن موريد بر‬
& ‫ريفليكسي‬ ‫درڤد موريد بر‬
‫ليسن برتوليس اكتيۏيتي أوبجيكتي‬ ‫تاجوق سيۏيقنيلاي ت ڤمرهاتين‬ ‫ڤڠتاهوان‬: ‫سوسيوايموسي‬
‫تيندقن‬: ١ ‫تاجوق‬ ٢ ‫ تاجوق‬٣ ‫ تاجوق‬gg.gg/rujukskspsivik
学习目标 教学活动
问答/测验 反思 Refleksi
学生能够: 辅导 Pemulihan
学生能 之 daripada 习作 Latihan
口试 Lisan
观察 Pemerhatian
NILAI TERAS
TAJUK SIVIK 民称
Pengetahuan:
Sosioemosi:
Tindakan: 行动:
ObjektifAktiviti
Pembelajaran
Pembelajaran dan Pengajaran
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
QuestionREFLEC"studentRECOVstudentsfrom LEARNIACTIVIWritten Verbal ObservaCORE CIVIC TOPIC KnowledSocioemAction: MAIN SKICOMPLEMENTA
gg.gg/rujukskspsivik
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 1 TAJUK TAJUK 3
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 5 TAJUK TAJUK 7
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 6 TAJUK TAJUK 8
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 7 TAJUK TAJUK 9
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 8 TAJUK TAJUK 10
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 9 TAJUK TAJUK 11
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 10TAJUK TAJUK 12
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 11TAJUK TAJUK 13
Soal jawREFLEKmurid bePEMULmurid bdaripad OBJEKTAKTIVIBertulis Lisan Pemerhatian TAJUK 12TAJUK TAJUK 14
SUBJEK TAHUN TEMA/BIDANG TEMA2 TAJUK/KEMAHIRAN TAJUK2
BAHASA MELAYU 3 Tema 1 Kekeluargaan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 1 Kekeluargaan
BAHASA MELAYU 3 Tema 1 Kekeluargaan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 2 Keluarga Cer
BAHASA MELAYU 3 Tema 1 Kekeluargaan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 3 Kenangan Ma
BAHASA MELAYU 3 Tema 2 Kesihatan Dan Keber1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 4 Saya Sihat d
BAHASA MELAYU 3 Tema 2 Kesihatan Dan Keber1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 5 Kebersihan
BAHASA MELAYU 3 Tema 2 Kesihatan Dan Keber1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 6 Minda Positif
BAHASA MELAYU 3 Tema 3 Keselamatan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 7 Keselamatan
BAHASA MELAYU 3 Tema 3 Keselamatan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 8 Rekreasi Sel
BAHASA MELAYU 3 Tema 3 Keselamatan 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR Unit 9 Alatan Kesel
BAHASA MELAYU 3 Tema 4 Perpaduan 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 10 Toleransi
BAHASA MELAYU 3 Tema 4 Perpaduan 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 11 Hormat-Men
BAHASA MELAYU 3 Tema 4 Perpaduan 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 12 Kerjasama A
BAHASA MELAYU 3 Tema 5 Kebudayaan, Kesenia2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 13 Kekalkan Wa
BAHASA MELAYU 3 Tema 5 Kebudayaan, Kesenia2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 14 Kenali Kesen
BAHASA MELAYU 3 Tema 5 Kebudayaan, Kesenia2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 15 Indahnya Se
BAHASA MELAYU 3 Tema 6 Kelestarian Alam 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 16 Pengurusan
BAHASA MELAYU 3 Tema 6 Kelestarian Alam 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 17 Sumbangan
BAHASA MELAYU 3 Tema 6 Kelestarian Alam 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 18 Tahukah K
BAHASA MELAYU 3 Tema 7 Pertanian dan Pente 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 19 Pertanian
BAHASA MELAYU 3 Tema 7 Pertanian dan Pente 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 20 Inovasi Dal
BAHASA MELAYU 3 Tema 7 Pertanian dan Pente 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 21 Bumi Bertu
BAHASA MELAYU 3 Tema 8 Ekonomi, Keusahaw 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 22 Bijak Ekono
BAHASA MELAYU 3 Tema 8 Ekonomi, Keusahaw 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 23 Budaya Us
BAHASA MELAYU 3 Tema 8 Ekonomi, Keusahaw 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA Unit 24 Bijak Meng
BAHASA MELAYU 3 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
BAHASA MELAYU 3 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 4.0 ASPEK SENI BAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 3 5.0 ASPEK TATABAHASA
BAHASA MELAYU 5 1. KELUARGA BERWAWASANMendengar dan Bertutur 1. Impian Keluarga
BAHASA MELAYU 5 1. KELUARGA BERWAWASANMendengar dan Bertutur 2. Keluarga Kreatif
BAHASA MELAYU 5 1. KELUARGA BERWAWASANMendengar dan Bertutur 3. Motivasi Keluarg
BAHASA MELAYU 5 2. KESIHATAN DAN KEBERSI Mendengar dan Bertutur 4. Bersih dan Sihat
BAHASA MELAYU 5 2. KESIHATAN DAN KEBERSI Mendengar dan Bertutur 5. Aktif dan Cergas
BAHASA MELAYU 5 2. KESIHATAN DAN KEBERSI Mendengar dan Bertutur 6. Sihat Emosi
BAHASA MELAYU 5 3. KESELAMATAN Mendengar dan Bertutur 7. Keselamatan Sem
BAHASA MELAYU 5 3. KESELAMATAN Mendengar dan Bertutur 8. Keselamatan Pers
BAHASA MELAYU 5 3. KESELAMATAN Mendengar dan Bertutur 9. Patuhi Peratura
BAHASA MELAYU 5 4. KEMASYARAKATAN Mendengar dan Bertutur 10. Muafakat Memb
BAHASA MELAYU 5 4. KEMASYARAKATAN Mendengar dan Bertutur 11. Kita Memberi O
BAHASA MELAYU 5 4. KEMASYARAKATAN Mendengar dan Bertutur 12. Sedia Membant
BAHASA MELAYU 5 5. WARISAN BANGSA Mendengar dan Bertutur 13. Uniknya Budaya
BAHASA MELAYU 5 5. WARISAN BANGSA Membaca 14. Citra Seni
BAHASA MELAYU 5 5. WARISAN BANGSA Membaca 15. Keindahan Seni
BAHASA MELAYU 5 6. PERTANIAN DAN PENTERNMembaca 16. Kejayaan Tanam
BAHASA MELAYU 5 6. PERTANIAN DAN PENTERNMembaca 17. Hasil Ternakan K
BAHASA MELAYU 5 6. PERTANIAN DAN PENTERNMembaca 18. Era Biodiversiti
BAHASA MELAYU 5 7. PATROITISME DAN KEW Membaca 19. Tokoh Sanjunga
BAHASA MELAYU 5 7. PATRIOTISME DAN KEW Membaca 20. Negara yang Ku
BAHASA MELAYU 5 7. PATROITISME DAN KEW Membaca 21. Tanggungjawab
BAHASA MELAYU 5 8. EKONOMI MALAYSIA Membaca 22. Perniagaan di M
BAHASA MELAYU 5 8. EKONOMI MALAYSIA Membaca 23. Keusahawanan
BAHASA MELAYU 5 8. EKONOMI MALAYSIA Membaca 24. Pengurusan Ke
BAHASA MELAYU 5 9. LESTARIKAN BUMI KITA Menulis 25. Aktiviti Mesra A
BAHASA MELAYU 5 9. LESTARIKAN BUMI KITA Menulis 26. Isu Alam Sekitar
BAHASA MELAYU 5 9. LESTARIKAN BUMI KITA Menulis 27. Selamatkan Bumi
BAHASA MELAYU 5 10. JELAJAH ALAM SAINS DA Menulis 28. Alam Sains
BAHASA MELAYU 5 10. JELAJAH ALAM SAINS DA Menulis 29. Teknologi dala
BAHASA MELAYU 5 10. JELAJAH ALAM SAINS DA Menulis 30. Kreativiti dalam
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Menulis
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 5 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KEMASYARAKATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KESIHATAN DAN KEBERSIHA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KESELAMATAN 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 KEBUDAYAAN, KESENIAN & E5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 JATI DIRI, PATRIOTISME & 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 SAINS, TEKNOLOGI & INOVAS5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 PERTANIAN & PENTERNAKA 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 EKONOMI, KEUSAHAWANAN5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 1.0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 2.0 Kemahiran Membaca
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 3.0 Kemahiran Menulis
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 4.0 Aspek Seni Bahasa
BAHASA MELAYU *4 INTEGRITI 5.0 Aspek Tatabahasa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 3 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU *4 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 1.0 Persekita
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 10.0 Tingkah
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 11.0 Pengaru
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 2.0 Kenderaa
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 3.0 Peratura
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 4.0 Sebagai p
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 5.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 6.0 Sebagai
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 7.0 Melintas
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 8.0 Bermain
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
BAHASA MELAYU 5 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA (PKJR) 9.0 Kendera
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Gimnastik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Serangan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Jaring 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan - Kategori Pukul Dan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Olahraga Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 1. Kemahiran Pergerakan ( Domian Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan. 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 3 Kecergasan : Komponen Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesiha 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Gimanstik Asas 5. Domian Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Pergerakan Berirama 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Kemahiran Asas Permainan Kategori Memadang. 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Berlari 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga, Kemahiran Asas Lompatan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Asas Olahraga - Kemahiran Asas Balingan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Akuatik Asas 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 1. Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 2. Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan ( Domain
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kemahiran : Rekreasi Dan Kesenggangan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Konsep Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 3. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan ( Domain Ps
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 4. Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan (
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI 5 Kecergasan : Komponen Kecergasan 5. Kesukanan (Domain Afektif )
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Imbanga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Imbanga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Imbanga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Hambur
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Putaran
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Putaran
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Putaran
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Gayut d
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Gimnastik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 1.0 Kemahiran Pergerakanan (DPergerakan Beriram
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 1.0 Kemahiran Pergerakanan (DPergerakan Beriram
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Pergerakan Berirama 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Serangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Perm
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Kemahiran Asas Permainan Kategori Jaring 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Per
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Asas Permainan Kategori Pukul dan Memadang 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomOlahraga Asas Asas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomOlahraga Asas Asas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomOlahraga Asas Asas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Berlari 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Lompatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Lompatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Lompatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Lompatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Balingan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Balingan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Balingan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomAsas Balingan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Olahraga Asas Asas Balingan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKeyakinan dan Kese
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Re
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomKemahiran Asas Re
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Akuatik Asas 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomRekreasi dan Kesen
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomRekreasi dan Kesen
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomRekreasi dan Kesen
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 1.0 Kemahiran Pergerakan (DomRekreasi dan Kesen
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 2.0 Aplikasi Pengetahuan DalamAplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kemahiran: Rekreasi dan Kesenggangan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKonsep Kecergasan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKonsep Kecergasan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKonsep Kecergasan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Konsep Kecergasan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKapasiti Aerobik
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKelenturan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKekuatan Otot dan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKomposisi Badan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KKomposisi Badan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KPentaksiran Kecerga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KPentaksiran Kecerga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 3.0 Kecergasan Meningkatkan KPentaksiran Kecerga
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahu
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 4.0 Aplikasi Pengetahuan Dala Aplikasi Pengetahua
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Pengurusan dan Ke
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Tanggungjawab Kend
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Interaksi Sosial
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Kecergasan: Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 5.0 Kesukanan (Domain Afektif)Dinamika Kumpulan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 1.0 Kesihatan Diri dan Reproduktif
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 3.0 Pengurusan Mental dan Emosi
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 5.0 Perhubungan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 6.0 Penyakit
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (Peers) 7.0 Keselamatan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN JASMANI *4 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 2.0 Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 3.0 Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 4.0 Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pendidikan Kesihatan Reproduktif Dan Sosial 5. Kesukanan ( Domain Afektif )
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pemakanan 8.0 Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 3 Pertolongan Cemas 9.0 Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri Reproduktif
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Pemakanan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Fizikal Penyalahgunaan Bahan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Kekeluargaan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Mental, Emosi Dan Sosial Perhubungan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Penyakit
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Keselamatan
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
PENDIDIKAN KESIHAT 5 Kesihatan Persekitaran Pertolongan Cemas
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 2. Asas Teknologi
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknikal 4. Penghasilan Projek.
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Teknologi Pertanian 5. Teknologi pertanian
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT 5 Sains Rumah Tangga 6. Sains Rumah tangga
RBT *4 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 1.0 Keselamatan Bengkel
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 2.0 Pengenalan Kepada Reka Bentuk
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 3.0 Pengenalan Kepada Teknologi
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 4.0 Reka Bentuk Pembungkusan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 5.0 Reka Bentuk Makanan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
RBT *4 6.0 Reka Bentuk Pengaturcaraan
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 1.0. Kemahiran Saintifik
SAINS 3 Inkuri Dalam Sains 2.0. Peraturan Bilik Sains
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 3.0. Manusia
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 4.0. Haiwan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Hayat 5.0. Tumbuhan
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 6.0. Pengukuran
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Fizikal 7.0. Ketumpatan
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Sains Bahan 8.0. Asid dan Alkali
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Bumi Dan Angkasa 9.0. Sistem Suria
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 3 Teknologi Dan Kehidupan Lesatari 10.0 Mesin
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 1. Kemahiran Saintifik
SAINS 5 Pengenalan Sains 2. Peraturan Bilik Sains
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 3. Proses Hidup Haiwan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Hayat 4. Proses Hidup Tumbuhan
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 5. Tenaga
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 6. Sifat Cahaya
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 7. Elektrik
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains Fizikal 8. Haba
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 9. Jirim
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Sains bahan 10. Asid Dan Alkali
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Bumi Dan Sains Angkasa 11. Bumi, Bulan dan Matahari
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS 5 Teknologi Ddan Kehidupan Lestari T12. Teknologi
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 2.0 MANUSIA
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 3.0 Haiwan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS HAYAT 4.0 Tumbuhan
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 5.0 Sifat Cahaya
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 6.0 Bunyi
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS FIZIKAL 7.0 Tenaga
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 SAINS BAHAN 8.0 Bahan
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 BUMI DAN SAINS ANGKASA 9.0 Bumi
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SAINS *4 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 10.0 Mesin
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 6: WARISAN NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 7: PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 8: YANG DI-PERTUAN AGONG
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH 5 Kedaulatan Negara TAJUK 9: IDENTITI NEGARA KITA
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 1.0 Mari Belajar Sejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 2.0 Zaman Air Batu
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 3.0 Zaman Prasejarah
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 4.0 Kerajaan Melayu Awal
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
SEJARAH *4 Sejarah Awal Negara 5.0 Tokoh Terbilang Kesultanan Tanah Melayu Mel
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Rangkaian Komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Rangkaian Komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Rangkaian Komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Rangkaian Komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Peranti rangkaian komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Peranti rangkaian komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Peranti rangkaian komputer
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET Internet
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Data dan maklumat
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Data dan maklumat
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
TMK 5 DUNIA PANGKALAN DATA Membangunkan sistem pengkalan data
SK SP NTERAS TSIVIK OB PENGETAHUSOSIOEMOSTINDAKAN SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, mema SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberika SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberika SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan membe 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberika SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza ma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betulSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betulSILA da TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betulSILA da TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,SILA i TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1d Membaca, memahami, dan mengecam; SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1d Membaca, memahami, dan mengecam; SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1d Membaca, memahami, dan mengecam; SILA
( TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menera SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menera SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menera SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca, mengenal pasti, dan menerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya SILAbTAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya SILAbTAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya SILAbTAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya SILAbTAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA t TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis; (i) ayat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis; (ii) perenggan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman ber SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; (i) aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.3 Melagukan syair dan mendeklamasikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.3 Melagukan syair dan mendeklamasikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.2 Mengubah suai cerita yang mempunyaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja SILAmTAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tuga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata gan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata gand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata gand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Mendengar, mengecam 1.2.6
d Mendengar, memahami dan menyebut SILA
p TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberika SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berbicara untuk menya1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berbicara untuk menya1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan makluSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berbincang dan mngem 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Bercerita dan menceri 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara de SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Bercerita dan menceri 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Membaca, memahami2.5.1d Membaca dan memahami maklumat yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Membaca, memahami2.5.2d Membaca , memahami, dan menaakulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Membaca, memahami2.5.3d Membaca, memahami dan menaakul b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Membaca pelbagai bah2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Membaca pelbagai bah2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis huruf, suku k 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis de SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis huruf, suku k 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Menulis imlak dengan 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda denSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.8 Mengedit dan memurni 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penuli SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Membina dan menulis 3.3.3
p Membina dan menulis jawapan pemaha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Membina dan menulis 3.3.4
p Membina kerangka dan menulis karang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Mencatat maklumat yan 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.9 Menulis ulasan tentan 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan saster SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Menulis untuk menyam3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Menulis untuk menyam3.6.2 Menulis untuk menyampaikan makluma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.7 Menghasilkan penulisa3.7.1 Menghasilkan draf perenggan pendahu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.7 Menghasilkan penulisa3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatifSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lag SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni ka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengujarkan bahasa ya 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengujarkan bahasa ya 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Mengujarkan bahasa ya 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Mengujarkan bahasa ya 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Melafazkan dan memaha 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Melafazkan dan memaha 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata gant SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adje SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hub SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggun 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggun 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata gand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggun 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majm SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap aj SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dan memahami petikan denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan pere SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan pere SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan memberikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berd SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.1 Mengubah suai puisi secara berpand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kataSILAker TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berd SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.2 Mengubah suai cerita secara berpan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kataSILAker TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dan m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dan memahami petikan denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebutSILA h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan kataSILAa TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulis
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni kha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (iii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (iv) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang dit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulis
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan katSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan memberikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dan memahami petikan denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.2 (I) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.2 (ii) Memahami dan menggunakan kat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.1 Mengubah suai puisi secara berpand SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulis
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 (i) Memahami dan membina pelbagai Sj ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang dit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Menghasilkan bahan s 4.3.2 Mengubah suai cerita secara berpan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 (i) Memahami dan membina pelbagai Sj ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan SILA
m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan pere SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (iii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.1 (iv) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebutSILA h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni kha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kataSILAker TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dan memahami petikan denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (i) Memahami dan menggunakan kataSILAa TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (iii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.3 (iv) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan memberikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.1 Mengenal, mengecam, dan menyebutSILA h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulis
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan, meng4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni kha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (iii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.4 (iv) Memahami dan menggunakan kata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.1 (iii) Memahami dan menggunakan katSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza mak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulis
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.2 (ii) Memahami dan menggunakan kat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Bertutur untuk menya1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya buSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Menghasilkan penulisa3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Memahami dan menggu 5.2.3 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.1 Memahami dan membina pelbagai ayaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Asas membaca dan m 2.1.1 Membaca dan memahami petikan denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan unsu 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 (i) Memahami dan membina pelbagai Sj ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.2 (ii) Memahami dan membina pelbagaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Bercerita, dan mencer1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang dit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Membaca, memahami,2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan pere SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (i) Memahami dan menggunakan kataSILA ker TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu 5.1.2 (ii) Memahami dan menggunakan kataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Memahami dan membin 5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mendengar dan member 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, dan SILA m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Membaca dan mengapre 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Menulis perkataan, fr 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berd SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghayati keindahan4.2.1 Melafazkan dan menjelaskan maksud SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Memahami dan menggu (PKJR)
5.1.4 (iii)
(PKJR) 1.2.2 Mengenal
Memahami
1.1.3 pasti
dan bahagian
menggunakan
Mengklasifikasikan jalan
jalan dalam raya
kata yang OBJEKTIF
Sistilah;
ILA TAIP boleh meningkatkan
SENDIRI keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
SILA TAIP atau penunggang
AKTIVITI SENDIRI basikal, sepe
i.i. laluan
senyap kaki
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan (PKJR)
ii. sibuk 1.1.1 Memahami
bebendul jalan bahawa jalan raya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iii.
(PKJR)
iii. lintasan
lebar1.1.2pejalan
Mendefinisikan
kaki (contohnya:
lalu lintas
lintasan
dal SILA
belang,
TAIPlintasan
OBJEKTIF
undan,
SENDIRI
lintasan sekolah, lintasan persimpangan)
SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iv.
iv. jejambat
sempit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v.
(PKJR)pelindung pejalan kaki
1.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang;
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan (PKJR)
vi. 1.1.4 Menerangkan
garis median
i. membantu bahawa
kita menjadi lebih selamatterdapat SILA
h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan vii. bonggol jalan kita apabila berjalan atauSILA
ii. membahayakan berbasikal
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii. hentian bas
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(ix. PKJR) 1.2.1 Mengenal pasti
penghadang dan pagar jalan bahagian terte SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagix. lorong sikal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(PKJR) 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.10 Menerangkan kemungkinan yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan as SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat tr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat traSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jala SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.7 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.8 Membincangkan peraturan danSILA t TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.9 Mengenal pasti isyarat dan ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana dataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.2 Memberi penerangan ringkas teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.3 Menerangkan
(PKJR) 1.7.1 Mengenal pastibagaimana
jenis-jeniswaktu SILA TAIP
pengguna jalanOBJEKTIF SENDIRI
raya yang berbeza, contohnya; SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan i.(PKJR)
pejalan
1.6.1
kaki
Mentakrifkan kegunaan laluan kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan ii.
(PKJR)penumpang
1.6.2 Menerangkan sikap tipikal lal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pembonceng
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan iv.
(PKJR) 1.6.3 Mengenal
penumpang pasti pengguna
pengangkutan awam jalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan v.(PKJR)pemandu
1.6.4 Membandingkan antara pengguSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. penungang motosikal
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.5 Membangunkan
vii. penunggang basikal strategi untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan viii. pengguna kerusi roda (bermotor atau tidak) SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan (PKJR) 1.7.2 Memahami bahawa semua penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.10 Mengenal pasti strategi unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.2 Mengenal pasti bagaimana ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.4 Menunjukkan kefahaman tangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.5 Menunjukkan kesedaran tent SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR)
(PKJR) 2.1.1
10.1.6Mengenal
Meramalkanpastiapa
jenis kenderaan
yang perlu SILA yang berbeza,
TAIP contohnya:
OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
i. kereta
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaii.(PKJR)bas 10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiii.
((PKJR)
PKJR)
lori 2.1.2
10.1.8Mengenal
Membangunkan dan mendemons
pasti kenderaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
sebagai: SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiv. basikal
i.(PKJR)
laju 10.1.9 Membincangkan pembabitan SILA tin TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v. perlahan
motosikal
(PKJR) 11.1 Memikirkantenii. (PKJR)
vi. 11.1.1 Mengenal
kenderaan bomba pasti pesanan ters SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. dekat
(PKJR) 11.1 Memikirkantenvii. (PKJR)
iv. LRT11.1.2
jauh / kereta api
Menggambarkan beberapa tekSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii.menghampiri
kenderaan kecemasan
(PKJR) 11.1 Memikirkantenv. (PKJR)
ix. 11.1.3 Membangunkan dan mengguna
ambulans SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. membelok
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci x.vii.kereta polis
menjauh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci viii. mengundur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.4 Mengenali ciri-ciri keselama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.5 Menceritakan faktor yang me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.6 Memahami apa yang dimaksudka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada:
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR)
i. pejalan 2.1.7
kakiMembanding dan membezakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te ii.(PKJR) penunggang basikal
3.1.1 Menerangkan mengapa peratura SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pemandu
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR) 3.1.2 Mengenal
iv. penunggang motosikal pasti perbezaan ant SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te v. penumpang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR)
(PKJR) 3.1.6 Mereka dan
3.1.4 Mengenal menilai
pasti kod tingkah
peraturan jala SILAlakuTAIP
untuk:
OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
i. pejalan kaki
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR) 3.1.5 Menceritakan
ii. penunggang basikal kemungkinan akiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te iii. pengguna pengangkutan awam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.1 Sokongan darip (PKJR) 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalanSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.2 Arah yang palin (PKJR) 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke ataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.4 Menilai kebolehpantulan sesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.1 Memahami bahawa menunggang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.2 Menerangkan bagaimana topi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.3 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.4 Melakukan penyelenggaraan mu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.5 Menunjukkan cara untuk bert SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.6 Mengambarkan dan menerangka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.7 Belajar dan menunjukkan kemaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.8 Menunjukkan kebolehan untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.9 Menunjukkan kebolehan untukSILA me TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2.1 Mendefinisikan alat penahan:
(PKJR) 6.1 Tingkah laku i.(PKJR) 6.1.1 Menerangkan
tali pinggang keledar kepentingan un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.1 Tingkah laku ii. (PKJR) tempat duduk
6.1.2 kereta
Menyenaraikan cara penumpa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. tali pinggang riba
(PKJR) 6.1 Tingkah laku iv. (PKJR) kapsul6.1.3
bayiMengenal pasti tempat yang p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al v. abah-abah kanak-kanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.2 Menyenaraikan dan membincan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.3 Menunjukkan bagaimana alat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.4 Membincangkan tanggungjawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.5 Membandingkan situasi sama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.6 Menerangkan akibat kepada p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.1 Membincangkan kepentingan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.2 Menerangkan kepentingan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.3 Membandingkan situasi di manSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.4 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.5 Menunjukkan kepekaan tentang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR) 6.4.1 Membincangkan tingkah laku ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR)
(PKJR) 7.1.3 6.4.2 Menerangkan
7.1.2 Mengenal
Mengenal pasti kenapa
pasti tempat adalah
dan menerangkanleSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRIsewaktu melinta
(PKJR) yang palingbahagian- bahagian
selamat untuk persekitaran
melintas jalan raya yang dapat meningkatkan
jalan, contohnya: keselamatan
(PKJR) 6.4 Memasuki dan ki.i.(PKJR)
lintasan
tempat pejalan
6.4.3 kaki
yang(sekolah,
Menerangkan
melintas belang, undan,
dan menunjukkan
ditentukan SILApersimpangan)
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.
ii. jejambat
tempat melintas atau persimpangan yangSILA
diselia atau dikawalSENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR)
iii. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya TAIP OBJEKTIF SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pelindung
blok tengah pejalan
apabilakaki
kelihatan pemandangan trafik yang jelas
(PKJR) 7.1 Memilih tempativ.iv. jejambat
lampu isyarat (dengan
pejalan kaki pancaran orang merah/hijau)
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempatv. di mana-mana apabila pemandangan trafik SILA dari
TAIP
setiap
OBJEKTIF
arah kelihatan
SENDIRI dengan jelas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.5 Membincangkan kelebihan danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.6 Mengenal pasti dan membincaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.7 Mengenal pasti faktor-faktor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.8 Membangunkan dan melaksanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.2 Mengetahui lima langkah unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR)
(PKJR) 7.2.6 7.2.3 Menggambarkan
Menggunakan pelbagai prosedur meliSILAdan
kemahiran TAIPpancaindera
OBJEKTIF SENDIRI
mereka untuk mengumpul maklumat mengenai SILA TAIPlalu
AKTIVITI
lintas.SENDIRI
Contohnya:
(PKJR) 7.2 Proseduryang s i.(PKJR)
(PKJR)menggunakan
7.2.7 kemahiranprosedur
7.2.4 Menunjukkan
Menunjukkan kinestatek
pengetahuan untuk kberhenti
danSILA
melintas TAIP
jalan di betul
kawasan
OBJEKTIF
yang yang
SENDIRI
dalam selamat
pelbagai di pinggir
situasi. jalan
Contohnya: SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.di menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang
(PKJR) 7.2 Proseduryang s i.(PKJR)
iii.
lampu
7.2.5isyarat
menggunakan Menerangkan
kemahiran bagaimana tingkaSmenentukan
auditori untuk ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
arah dan kelajuan lalu lintas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. di
(PKJR) lintasan
7.3.3 sekolah
Di bawah seliaankognitif
orang dewasa, menunjukkan berbagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berb
(PKJR) 7.2 Proseduryang s iv. menggunakan kemahiran untuk menentukan
SILA TAIP OBJEKTIF
keselamatan
SENDIRI peribadi dan komuniti berkaitan dengan
SILA TAIP
melintas
AKTIVITI
jalan
SENDIRI
i.iii.mendemonstrasikan
di lintasan belang atau undan
teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas
(PKJR) 7.2 Proseduryang s ii.
iv.mempraktikkan
persimpangan yang tidak masa
anggaran dikawal
ruang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua iii.
(PKJR) menunjukkan kesedaran
7.3.1 Memahami apapenglihatan yang
yang dimaksudka SILAterbatas
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iv. menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua v. (PKJR) 7.3.2 Memahami
mengaitkan reaksi masa apadengan
yang dimaksudk SILA TAIP
keselamatan OBJEKTIF SENDIRI
diri sendiri SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua vi. mengagak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.1 Membincangkan faktor/pengaru SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.2 Mengenal pasti keputusan pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.3 Menunjukkan kesedaran mengen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.1 Mengenal pasti jalan dan kawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.2 Membincangkan pertimbanganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.3 Memetakan jalan selamat ke s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.4 Menilai jalan biasa yang dia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 8.2.1 7.5.5 Menerangkan
Menyenaraikandan mengikut
jenis permainan ja SILA TAIPberoda
rekresi OBJEKTIF SENDIRI
yang berbeza. Contohnya; SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.1 Tempat yang s i.(PKJR)papan selaju
8.1.1 Menerangkan akibat yang bakalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. skuter
(PKJR) 8.1 Tempat yang s (PKJR)
(PKJR)
iii. kasut
8.2.2
8.1.2 Mengenal pasti
Mengenal
beroda pasti peralatan
kawasan berma perlindungan
SILA TAIPyang bolehSENDIRI
OBJEKTIF digunakan untuk meningkatkan keselamatanSILA mereka yang menggunakan
TAIP AKTIVITI SENDIRI kenderaa
i. topi keledar
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr iv. skuter
ii. pad siku bermotor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr iii. pad lutut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr (PKJR) 8.2.3 Menerangkan peraturan jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1. Menyelidik dan menilai penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.1 Mendefinisikan kenderaan a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.2 Menyelidik pilihan pengangk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.3 Membincangkan dan membangu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.4 Mengenal pasti tindakan yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.6 Di bawah pengawasan orang d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR)
(PKJR) 1.2.2 Mengenal pasti bahagian
9.1.7 Mendemonstrasikan
1.1.3 Mengklasifikasikan jalan raya
prosedur
jalan dalam SILA yang OBJEKTIF
TAIP
istilah; boleh meningkatkan
SENDIRI keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
SILA TAIP atau penunggang
AKTIVITI SENDIRI basikal, sepe
i. laluan kaki
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan i.(PKJR)
ii.
senyap 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. bebendul
sibuk jalan
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iii.
(PKJR)lintasan
iii. lebar 1.1.2pejalan
Mendefinisikan
kaki (contohnya:
lalu lintas
lintasan
dal SILA
belang,
TAIP lintasan
OBJEKTIFundan,
SENDIRI
lintasan sekolah, lintasan persimpangan)
SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iv.
iv. jejambat
sempit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v. pelindung
(PKJR) pejalan kaki
1.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang;
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan vi.
(PKJR)garis1.1.4
i. membantu Menerangkan
median bahawa
kita menjadi lebih terdapatSILA
selamat h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vii. bonggol jalan
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan ii. membahayakan kita apabila berjalan atauSILA berbasikal
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii. hentian bas
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(ix. PKJR) 1.2.1 Mengenal
penghadang pasti
dan pagar bahagian terte SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
jalan SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagix. lorong sikal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(PKJR) 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.10 Menerangkan kemungkinan yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan as SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat tr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat traSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jala SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.7 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.8 Membincangkan peraturan danSILA t TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.9 Mengenal pasti isyarat dan ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana dataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.2 Memberi penerangan ringkas teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.3 Menerangkan bagaimana waktu S ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
(PKJR) 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza, contohnya; SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan i.(PKJR)
pejalan1.6.1
kaki
Mentakrifkan kegunaan laluan kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan ii. penumpang
(PKJR) 1.6.2 Menerangkan sikap tipikal lal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pembonceng
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan iv.
(PKJR) 1.6.3 Mengenal
penumpang pasti pengguna
pengangkutan awam jalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan v. pemandu
(PKJR) 1.6.4 Membandingkan antara pengguSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. penungang motosikal
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.5 Membangunkan
vii. penunggang basikal strategi untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan viii. pengguna kerusi roda (bermotor atau tidak) SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan (PKJR) 1.7.2 Memahami bahawa semua penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.10 Mengenal pasti strategi unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.2 Mengenal pasti bagaimana ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.4 Menunjukkan kefahaman tangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.5 Menunjukkan kesedaran tent SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.6 Meramalkan apa yang perlu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang berbeza, contohnya:
i. kereta
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(ii.PKJR)
bas 10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiii.
((PKJR)
PKJR)
lori 2.1.2
10.1.8Mengenal
Membangunkan dan mendemonsSILA
pasti kenderaan sebagai: TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiv. basikal
i.(PKJR)
laju 10.1.9 Membincangkan pembabitan SILA tin TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v. perlahan
motosikal
(PKJR) 11.1 Memikirkantenii. (PKJR)
vi. 11.1.1 Mengenal
kenderaan bomba pasti pesanan ters SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. dekat
(PKJR) 11.1 Memikirkantenvii.(PKJR) LRT11.1.2
iv. jauh / kereta api
Menggambarkan beberapa tekSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii.menghampiri
kenderaan kecemasan
(PKJR) 11.1 Memikirkantenv. (PKJR)
ix. 11.1.3 Membangunkan dan mengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. ambulans
membelok
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci x. kereta
vii. menjauh polis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci viii. mengundur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.4 Mengenali ciri-ciri keselama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.5 Menceritakan faktor yang me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.6 Memahami apa yang dimaksudka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada:
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci i.(PKJR)
pejalan2.1.7
kakiMembanding dan membezakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te ii. penunggang
(PKJR) basikal
3.1.1 Menerangkan mengapa peratura SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pemandu
(PKJR) 3.1 Mengetahui te iv. (PKJR) 3.1.2 Mengenal
penunggang pasti perbezaan ant SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
motosikal SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te v. penumpang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR)
(PKJR) 3.1.6 Mereka dan
3.1.4 Mengenal menilai
pasti kod tingkah
peraturan lakuTAIP
jala SILA untuk:
OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
i. pejalan kaki
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR) 3.1.5 Menceritakan
ii. penunggang basikal kemungkinan akiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te iii. pengguna pengangkutan awam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.1 Sokongan darip (PKJR) 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalanSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.2 Arah yang palin (PKJR) 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke ataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.4 Menilai kebolehpantulan sesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.1 Memahami bahawa menunggang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.2 Menerangkan bagaimana topi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.3 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.4 Melakukan penyelenggaraan mu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.5 Menunjukkan cara untuk bert SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.6 Mengambarkan dan menerangka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.7 Belajar dan menunjukkan kemaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.8 Menunjukkan kebolehan untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.9 Menunjukkan kebolehan untukSILA me TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2.1 Mendefinisikan alat penahan:
(PKJR) 6.1 Tingkah laku i.(PKJR) 6.1.1 Menerangkan
tali pinggang keledar kepentingan un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.1 Tingkah laku ii. tempat
(PKJR) 6.1.2duduk kereta
Menyenaraikan cara penumpa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. tali pinggang riba
(PKJR) 6.1 Tingkah laku (PKJR) 6.1.3
iv. kapsul bayi Mengenal pasti tempat yang p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al v. abah-abah kanak-kanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.2 Menyenaraikan dan membincan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.3 Menunjukkan bagaimana alat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.4 Membincangkan tanggungjawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.5 Membandingkan situasi sama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.6 Menerangkan akibat kepada p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.1 Membincangkan kepentingan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.2 Menerangkan kepentingan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.3 Membandingkan situasi di manSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.4 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.5 Menunjukkan kepekaan tentang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR) 6.4.1 Membincangkan tingkah laku ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR)
(PKJR) 7.1.2
6.4.2 Menerangkan
Mengenal kenapa
pasti dan adalah leSILAbahagian-
menerangkan TAIP OBJEKTIF SENDIRI
bahagian persekitaran jalan raya yang dapat SILA TAIP AKTIVITI
meningkatkan SENDIRIsewaktu melinta
keselamatan
(PKJR) 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan, contohnya:
(PKJR) 6.4 Memasuki dan ki.i.(PKJR)
lintasan
tempat 6.4.3pejalan kaki
yang(sekolah,
Menerangkan
melintas belang, undan,
dan menunjukkan
ditentukan SILApersimpangan)
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.
ii. jejambat
tempat melintas atau persimpangan yangSILA
diselia atau dikawalSENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR)
iii. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya TAIP OBJEKTIF SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pelindung
blok tengah pejalan
apabilakaki
kelihatan pemandangan trafik yang jelas
(PKJR) 7.1 Memilih tempativ. lampu isyarat (dengan
iv. jejambat pejalan kaki pancaran orang merah/hijau)
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempatv. di mana-mana apabila pemandangan trafik SILA
dari
TAIP
setiap
OBJEKTIF
arah kelihatan
SENDIRI dengan jelas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.5 Membincangkan kelebihan danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.6 Mengenal pasti dan membincaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.7 Mengenal pasti faktor-faktor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.8 Membangunkan dan melaksanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.2 Mengetahui lima langkah unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.6 7.2.3 Menggambarkan
Menggunakan pelbagai prosedur meliSILAdan
kemahiran TAIPpancaindera
OBJEKTIF SENDIRI
mereka untuk mengumpul maklumat mengenai SILA TAIPlalu
AKTIVITI
lintas.SENDIRI
Contohnya:
(PKJR) 7.2 Proseduryang s i.(PKJR) menggunakan
7.2.4
7.2.7 kemahiran
Menunjukkan kinestatek
pengetahuan untuk
dan berhenti
SILA
k TAIP di kawasan
OBJEKTIF yang
SENDIRI selamat di pinggir
prosedur melintas jalan yang betul dalam pelbagai situasi. Contohnya: jalan SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.di menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang
(PKJR) 7.2 Proseduryang s i.(PKJR)
iii.
lampu
7.2.5isyarat
menggunakan Menerangkan
kemahiran bagaimana tingkaSmenentukan
auditori untuk ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
arah dan kelajuan lalu lintas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. di
(PKJR) lintasan
7.3.3 sekolah
Di bawah seliaankognitif
orang dewasa, menunjukkan berbagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berb
(PKJR) 7.2 Proseduryang s iv. menggunakan kemahiran untuk menentukan
SILA TAIP OBJEKTIF
keselamatan
SENDIRI peribadi dan komuniti berkaitan dengan
SILA TAIP
melintas
AKTIVITI
jalan
SENDIRI
i.iii.mendemonstrasikan
di lintasan belang atau undan
teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas
(PKJR) 7.2 Proseduryang s ii.iv.mempraktikkan
persimpangan yang tidak masa
anggaran dikawal ruang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua iii.(PKJR) menunjukkan kesedaran
7.3.1 Memahami apapenglihatan
yang dimaksudka yang terbatas
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iv. menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua (PKJR)
v. mengaitkan 7.3.2 Memahami
reaksi masaapadengan
yang dimaksudk
keselamatan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
diri sendiri SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua vi. mengagak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.1 Membincangkan faktor/pengaru SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.2 Mengenal pasti keputusan pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.3 Menunjukkan kesedaran mengen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.1 Mengenal pasti jalan dan kawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.2 Membincangkan pertimbanganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.3 Memetakan jalan selamat ke s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.4 Menilai jalan biasa yang dia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 8.2.1 7.5.5 Menerangkan
Menyenaraikandan mengikut
jenis permainan ja SILA TAIPberoda
rekresi OBJEKTIF SENDIRI
yang berbeza. Contohnya; SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.1 Tempat yang s i.(PKJR) papan selaju
8.1.1 Menerangkan akibat yang bakalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. skuter
(PKJR) 8.1 Tempat yang s (PKJR)
iii. kasut
8.2.2
8.1.2 Mengenal
beroda
pasti peralatan
kawasan perlindungan
berma SILA TAIP yang bolehSENDIRI
OBJEKTIF digunakan untuk meningkatkan keselamatan SILA mereka yang menggunakan
TAIP AKTIVITI SENDIRI kenderaa
i. topi keledar
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr iv. skuter
ii. pad siku bermotor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr iii. pad lutut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr (PKJR) 8.2.3 Menerangkan peraturan jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1. Menyelidik dan menilai penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.1 Mendefinisikan kenderaan a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.2 Menyelidik pilihan pengangk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.3 Membincangkan dan membangu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.4 Mengenal pasti tindakan yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.6 Di bawah pengawasan orang d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR)
(PKJR) 1.2.2 9.1.7 Mengenal pasti
Mendemonstrasikan bahagian jalan
prosedur
1.1.3 Mengklasifikasikan jalan dalam istilah; raya
SILA yang
TAIP boleh
OBJEKTIFmeningkatkan
SENDIRI keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
SILA TAIP atau penunggang
AKTIVITI SENDIRI basikal, sepe
i.i. laluan
senyap kaki
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan (PKJR)
ii. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. bebendul
sibuk jalan
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iii.
(PKJR) lintasan
iii. lebar 1.1.2pejalan
Mendefinisikan
kaki (contohnya:
lalu lintas
lintasan
dal SILA
belang,
TAIP lintasan
OBJEKTIF undan,
SENDIRI
lintasan sekolah, lintasan persimpangan)
SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan iv.
iv. jejambat
sempit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v.
(PKJR) pelindung pejalan kaki
1.1.5 Mengenal pasti elemen persekitaran pengangkutan yang;
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan (PKJR)
vi. garis1.1.4
i. membantu medianMenerangkan bahawa
kita menjadi lebih terdapatSILA
selamat h TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.1 Jenis-jenis jalan vii. bonggol jalan kita apabila berjalan atauSILA
ii. membahayakan berbasikal
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii. hentian bas
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(ix. PKJR) 1.2.1 Mengenal pasti
penghadang dan pagar jalan bahagian terte SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagix. lorong sikal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.2 Bahagian-bahagi(PKJR) 1.2.3 Menerangkan bagaimana bahagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.3 Perabot jalan r (PKJR) 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.1 Memahami bahawa isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.10 Menerangkan kemungkinan yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.2 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.3 Mengenal pasti tanda jalan as SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.4 Menerangkan ciri-ciri isyarat tr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.5 Menerangkan urutan isyarat traSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jala SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.7 Mengenal pasti isyarat jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.8 Membincangkan peraturan danSILA t TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.4 Isyarat jalan ray(PKJR) 1.4.9 Mengenal pasti isyarat dan ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.1 Kenal pasti arah dari mana dataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.2 Memberi penerangan ringkas teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.5 Aliran lalu lintas(PKJR) 1.5.3 Menerangkan bagaimana waktuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.1 Mentakrifkan kegunaan laluan kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.2 Menerangkan sikap tipikal lal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza, contohnya;
i. pejalan kaki
ii. penumpang
iii. pembonceng
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.3 Mengenal
iv. penumpang pasti pengguna
pengangkutan awam jalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan v.
(PKJR)pemandu
1.6.4 Membandingkan antara pengguSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. penungang motosikal
(PKJR) 1.6 Laluan kaki dan (PKJR) 1.6.5 Membangunkan
vii. penunggang basikal strategi untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan viii. pengguna kerusi roda (bermotor atau tidak) SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 1.7 Pengguna jalan (PKJR) 1.7.2 Memahami bahawa semua penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.1 Membincangkan bahaya ke atas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.10 Mengenal pasti strategi unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.2 Mengenal pasti bagaimana ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.4 Menunjukkan kefahaman tangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR) 10.1.5 Menunjukkan kesedaran tent SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(PKJR)
(PKJR) 2.1.110.1.6Mengenal
Meramalkanpastiapa
jenis kenderaan
yang perlu SILAyang berbeza,
TAIP contohnya:
OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
i. kereta
(PKJR) 10.1 Kesan Daripada(ii.PKJR)
bas 10.1.7 Mengenal pasti kemungkinan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiii.
((PKJR)
PKJR)
lori 2.1.2
10.1.8Mengenal
Membangunkan dan mendemonsSILA
pasti kenderaan sebagai: TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 10.1 Kesan Daripadaiv. basikal
i.(PKJR)
laju 10.1.9 Membincangkan pembabitan SILA tin TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
v. perlahan
motosikal
(PKJR) 11.1 Memikirkantenii. (PKJR)
vi. 11.1.1 Mengenal
kenderaan bomba pasti pesanan ters SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. dekat
(PKJR) 11.1 Memikirkantenvii.(PKJR) LRT
iv. jauh / kereta
11.1.2 api
Menggambarkan beberapa tek
S ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
viii.menghampiri
kenderaan kecemasan
(PKJR) 11.1 Memikirkantenv. (PKJR)
ix. 11.1.3 Membangunkan dan mengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
vi. ambulans
membelok
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci x. kereta
vii. menjauh polis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci viii. mengundur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.3 Menyenaraikan bahaya oleh keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.4 Mengenali ciri-ciri keselama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.5 Menceritakan faktor yang me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci (PKJR) 2.1.6 Memahami apa yang dimaksudka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada:
(PKJR) 2.1 Jenis danciri-ci i.(PKJR)
pejalan2.1.7 Membanding dan membezakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
kaki SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te ii. penunggang
(PKJR) basikal
3.1.1 Menerangkan mengapa peratura SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pemandu
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR) 3.1.2 Mengenal
iv. penunggang motosikal pasti perbezaan ant SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te v. penumpang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te (PKJR)
(PKJR) 3.1.6 Mereka dan
3.1.4 Mengenal menilai
pasti kod tingkah
peraturan lakuTAIP
jala SILA untuk:
OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
i. pejalan kaki
(PKJR) 3.1 Mengetahui te ii. (PKJR) 3.1.5 Menceritakan
penunggang basikal kemungkinan akiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 3.1 Mengetahui te iii. pengguna pengangkutan awam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.1 Sokongan darip (PKJR) 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalanSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.2 Arah yang palin (PKJR) 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke ataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 4.3 Darjahpengliha (PKJR) 4.3.4 Menilai kebolehpantulan sesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.1 Memahami bahawa menunggang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.2 Menerangkan bagaimana topi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.3 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.4 Melakukan penyelenggaraan mu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.5 Menunjukkan cara untuk bert SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.6 Mengambarkan dan menerangka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.7 Belajar dan menunjukkan kemaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.8 Menunjukkan kebolehan untukSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 5.1 Berbasikaldeng (PKJR) 5.1.9 Menunjukkan kebolehan untukSILA me TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2.1 Mendefinisikan alat penahan:
(PKJR) 6.1 Tingkah laku (PKJR) 6.1.1 Menerangkan
i. tali pinggang keledar kepentingan un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.1 Tingkah laku ii. tempat
(PKJR) duduk
6.1.2 kereta
Menyenaraikan cara penumpa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. tali pinggang riba
(PKJR) 6.1 Tingkah laku (PKJR) 6.1.3
iv. kapsul bayi Mengenal pasti tempat yang p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al v. abah-abah kanak-kanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.2 Menyenaraikan dan membincan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.3 Menunjukkan bagaimana alat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.4 Membincangkan tanggungjawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.5 Membandingkan situasi sama SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.2 Penggunaan al (PKJR) 6.2.6 Menerangkan akibat kepada p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.1 Membincangkan kepentingan pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.2 Menerangkan kepentingan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.3 Membandingkan situasi di manSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.4 Memakai dan mengetatkan topiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.3 Penggunaan top(PKJR) 6.3.5 Menunjukkan kepekaan tentang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR) 6.4.1 Membincangkan tingkah laku ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 6.4 Memasuki dan k(PKJR) 7.1.2 6.4.2 Menerangkan
Mengenal kenapa
pasti dan adalah leSILAbahagian-
menerangkan TAIP OBJEKTIF SENDIRI
bahagian persekitaran jalan raya yang dapat SILA TAIP AKTIVITI
meningkatkan SENDIRIsewaktu melinta
keselamatan
(PKJR) 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan, contohnya:
(PKJR) 6.4 Memasuki dan ki.(PKJR)lintasan6.4.3pejalan kaki
Menerangkan (sekolah,
i. tempat melintas yang ditentukan dan belang, undan,
menunjukkan S ILA persimpangan)
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.
ii. jejambat
tempat melintas atau persimpangan yangSILA
diselia atau dikawalSENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR)
iii. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya TAIP OBJEKTIF SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iii. pelindung
blok tengah pejalan
apabilakaki
kelihatan pemandangan trafik yang jelas
(PKJR) 7.1 Memilih tempativ. lampu isyarat
iv. jejambat pejalan kaki (dengan pancaran orang merah/hijau)
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempatv. di mana-mana apabila pemandangan trafik SILA dari
TAIP
setiap
OBJEKTIF
arah kelihatan
SENDIRI dengan jelas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.4 Mengenal pasti tempat yang b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.5 Membincangkan kelebihan danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.6 Mengenal pasti dan membincaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.7 Mengenal pasti faktor-faktor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.1 Memilih tempat(PKJR) 7.1.8 Membangunkan dan melaksanak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.2 Mengetahui lima langkah unt SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) 7.2.6 7.2.3 Menggambarkan prosedur meli S ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai SILA TAIPlalu
AKTIVITI
lintas.SENDIRI
Contohnya:
i.(PKJR)
(PKJR) 7.2 Proseduryang s (PKJR) menggunakan
7.2.7 kemahiranprosedur
7.2.4 Menunjukkan
Menunjukkan kinestatek
pengetahuan untuk
danSILA
melintas kberhenti
TAIP
jalan di betul
kawasan
OBJEKTIF
yang yang
SENDIRI
dalam selamat
pelbagai di pinggir
situasi. jalan
Contohnya: SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.di menggunakan petunjuk visual untuk menentukan jalan tidak berhalang
(PKJR) 7.2 Proseduryang s i.(PKJR)
iii.di
lampu
7.2.5isyarat
menggunakan Menerangkan
kemahiran bagaimana tingkaSmenentukan
auditori untuk ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
arah dan kelajuan lalu lintas SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii.
(PKJR) lintasan
7.3.3 sekolah
Di bawah seliaankognitif
orang dewasa, menunjukkan berbagai kemahiran berkaitan dengan melintas dengan selamat dalam situasi yang berb
(PKJR) 7.2 Proseduryang s iii.
iv. di menggunakan
lintasan kemahiran
belang atau undan untuk menentukan
SILA TAIP OBJEKTIF
keselamatan
SENDIRI peribadi dan komuniti berkaitan dengan
SILA TAIP
melintas
AKTIVITI
jalan
SENDIRI
i. mendemonstrasikan teknik mengimbas untuk mengoptimumkan keselamatan semasa melintas
(PKJR) 7.2 Proseduryang s iv. persimpangan yang tidak
ii. mempraktikkan anggaran masa ruang dikawal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua iii.
(PKJR) menunjukkan kesedaran
7.3.1 Memahami apapenglihatan yang
yang dimaksudka SILA terbatas
TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
iv. menunjukkan kesedaran pembatasan berkaitan pengesanan bunyi lalu lintas
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua (PKJR) 7.3.2 Memahami apa yang dimaksudk
v. mengaitkan reaksi masa dengan keselamatan diri sendiri S ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.3 Pemilihan rua vi. mengagak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.1 Membincangkan faktor/pengaru SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.2 Mengenal pasti keputusan pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.4 Lebih banyak (PKJR) 7.4.3 Menunjukkan kesedaran mengen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.1 Mengenal pasti jalan dan kawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.2 Membincangkan pertimbanganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.3 Memetakan jalan selamat ke s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 7.5.4 Menilai jalan biasa yang dia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 7.5 Memilih jalan y (PKJR) 8.2.1 7.5.5 Menerangkan dan mengikut ja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI
Menyenaraikan jenis permainan rekresi beroda yang berbeza. Contohnya; SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.1 Tempat yang s i.(PKJR)papan selaju
8.1.1 Menerangkan akibat yang bakalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
ii. skuter
(PKJR) 8.1 Tempat yang s (PKJR) 8.2.2
8.1.2 Mengenal pasti peralatan
kawasan perlindungan
berma SILA TAIP yang bolehSENDIRI
OBJEKTIF digunakan untuk meningkatkan keselamatan SILA mereka yang menggunakan
TAIP AKTIVITI SENDIRI kenderaa
i.iii.topi
kasut beroda
keledar
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr ii.
iv.pad skutersikubermotor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr iii. pad lutut SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 8.2 Kenderaan rekr (PKJR) 8.2.3 Menerangkan peraturan jalan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1. Menyelidik dan menilai penggu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.1 Mendefinisikan kenderaan a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.2 Menyelidik pilihan pengangk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.3 Membincangkan dan membangu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.4 Mengenal pasti tindakan yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.6 Di bawah pengawasan orang d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
(PKJR) 9.1 Bas, LRT dan ke (PKJR) 9.1.7 Mendemonstrasikan prosedur SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Imbangan 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik jambatan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Imbangan 1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Imbangan 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Hambur dan 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Hambur dan 1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras renda SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Hambur dan 1.2.3 Melakukan hambur dengan kedua-duaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Kemahiran Putaran Me1.3.1 Melakukan guling depan posisi pike diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Kemahiran Putaran Me1.3.2 Melakukan guling belakang diikuti im SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Menggunakan pengetah 2.1.1 Menyatakan lakuan mengekalkan kawa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Menggunakan pengetah 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas tapak s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Menggunakan pengetah 2.1.3 Menyatakan titik tumpuan berat bad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Menggunakan pengetah 2.1.4 Menyatakan perkaitan antara keduduSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Menggunakan pengetah 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Menggunakan pengetah 2.2.2 Menyatakan pemindahan berat bada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Menggunakan pengetah 2.3.1 Menyatakan lakuan guling depan posisSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Menggunakan pengetah 2.3.2 Menerangkan kepentingan menolak de SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Melakukan pelbagai c 1.4.1 Melakukan pelbagai langkah lurus menSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Melakukan pelbagai c 1.4.2 Mereka cipta dan mempersembahkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Mengaplikasikan kons 2.4.1 Membezakan langkah lurus berdasarkSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Mengaplikasikan kons 2.4.2 Memilih langkah lurus yang sesuai d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.1 Menghantar bola menggunakan tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.2 Menerima bola menggunakan tangan,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.3 Mengelecek bola menggunakan tangan, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.4 Melakukan kemahiran mengadang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.5 Memintas hantaran bola pemain lawaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan kemahiran 1.5.6 Menjaring menggunakan tangan, kaki SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Menggunakan pengetah 2.5.1 Menerangkan lakuan semasa menghan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Menggunakan pengetah 2.5.2 Membezakan penggunaan daya semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Menggunakan pengetah 2.5.3 Membezakan lakuan semasa mengelece SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Menggunakan pengetah 2.5.4 Menyatakan justifikasi situasi yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Menggunakan pengetah 2.5.5 Menyatakan kemahiran yang boleh diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.1
a Menghantar bola menggunakan tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.2
a Menerima bola menggunakan tangan,SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.3
a Melakukan pukulan pepat menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.4
a Melakukan pukulan kilas menggunakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.5
a Melakukan servis menggunakan tangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Menggunakan pengetah 2.6.1 Menyatakan lakuan menghantar dan m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Menggunakan pengetah 2.6.2 Membezakan lakuan pukulan pepat deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Menggunakan pengetah 2.6.3 Menganalisis dan mengenal pasti titikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Menggunakan pengetah 2.6.4 Menerangkan lakuan servis menggunak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.1 Melakukan balingan bola atas bahu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.2 Menangkap bola pada pelbagai aras. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.3 Memukul bola yang pegun menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.4 Melakukan balingan bola dengan tangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.5 Melakukan balingan bola dengan tangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Menggunakan pengetah 2.7.1 Menyatakan kedudukan tangan yang pa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Menggunakan pengetah 2.7.2 Membezakan kedudukan tangan semas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Menggunakan pengetah 2.7.3 Mengenal pasti titik kontak pada bo SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Menggunakan pengetah 2.7.4 Menyenaraikan kemahiran yang terd SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.1
a Berlari dalam pelbagai jarak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.2
a Berlari dalam pelbagai kelajuan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.1 Melompat menggunakan sebelah kakiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.2 Melompat menggunakan sebelah kakiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.3 Melompat menggunakan kaki kanan da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.4 Melompat melepasi halangan pada pelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.1 Melontar objek bentuk sfera pada peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.2 Merejam objek bentuk rod pada pelbSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.3 Melempar objek bentuk leper pada pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Mengaplikasi konsep p2.8.1 Menjelaskan postur badan yang betul SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Mengaplikasi konsep p2.8.2 Menyatakan perkaitan antara koordina SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasi konsep 2.9.1 Menjelaskan postur badan yang betu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasi konsep 2.9.2 Mengenal pasti dan menjustifikasi ka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasi konsep 2.10.1 Menjelaskan postur badan yang bet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasi konsep 2.10.2 Menjelaskan postur badan yang bet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasi konsep 2.10.3 Menjelaskan postur badan yang bet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Melakukan kemahiran1.11.1 Mengawal pernafasan untuk satu ja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.12 Melakukan kemahiran1.12.1 Melakukan tendangan keribas (flutteSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.12 Melakukan kemahiran1.12.2 Melakukan tendangan keribas dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.11 Mengaplikasi konsep 2.11.1 Menjelaskan cara mengawal pernafaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasikan kon2.12.1 Membezakan lakuan tendangan keribas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Melakukan aktiviti r 1.13.1 Bermain permainan tradisional yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Melakukan aktiviti r 1.13.2 Bermain permainan strategi yang meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.13 Mengaplikasi pengeta2.13.1 Menjelaskan cara bermain permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.13 Mengaplikasi pengeta2.13.2 Menentukan strategi yang sesuai d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum dan selepa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasi konsep ke4.1.1 Membezakan tujuan memanaskan badSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasi konsep ke4.1.2 Membezakan kadar nadi sebelum danSILA se TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasi konsep ke4.1.3 Menyatakan kuantiti air yang perlu di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Melakukan aktiviti ya 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat menin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Melakukan senaman me 3.3.1 Melakukan senaman regangan dinamik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Melakukan senaman me 3.4.1 Melakukan senaman seperti separa can SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Melakukan aktiviti ya 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Melakukan aktiviti ya 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konsep4.2.1 Menerangkan kesan senaman terhadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konsep4.2.2 Menyatakan perkaitan antara jantun SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Mengaplikasikan konse4.3.1 Menamakan senaman regangan yang SsILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Mengaplikasikan konse4.3.2 Menyatakan tujuan senaman regangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan konse4.4.1 Menyatakan otot-otot besar yang ter SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan konse4.4.2 Membezakan konsep senaman kekuata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Membuat perkaitan ant 4.5.1 Membanding berat badan dan tinggi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Membuat perkaitan ant 4.5.2 Menyatakan nutrien makanan yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Membuat perkaitan ant 4.5.3 Menerangkan perkaitan antara sena SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Berkebolehan melakuk1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Berkebolehan melakuk1.1.2 Melakukan Hambur Arab. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Berkebolehan melaku 1.2.1 Mengawal imbangan badan semasa dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Berkebolehan melaku 1.2.2 Melakukan rangkaian imbangan yang m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Berkebolehan melakuk1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Berkebolehan melakuk1.3.2 Menyokong badan di atas palang de SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Berkebolehan melakuk1.4.1 Melakukan putaran menegak 180º di at SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Berkebolehan melakuk1.4.2 Melakukan putaran menegak 180º di aSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Berkebolehan mengapl2.1.1 Mengenal pasti otot-otot utama ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Berkebolehan mengapl2.2.1 Mengenal pasti perubahan kedudukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Berkebolehan mengapl2.2.2 Mengenal pasti imbangan yang digun SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Berkebolehan mengapl2.3.1 Mengenal pasti posisi badan dan kak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Berkebolehan mengapl2.3.2 Mengenal pasti genggaman yang sesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Berkebolehan mengapl2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi bentuk bad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Berkebolehan mengapl2.4.2 Mengenal pasti hubung kait antara b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.4 Mengenal pasti ruang yang selamat unSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun 5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Berkebolehan melakuk1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Berkebolehan melakuk1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif berte SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Berkebolehan mengapl2.5.1 Mengenal pasti konsep pergerakan yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.1 Melakukan pelbagai teknik hantaran SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.3 Mengelecek bola melepasi pemain la SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang baSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.5 Memintas bola yang dihantar oleh p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.6 Melakukan takel, mengawal bola, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Berkebolehan melakuk1.6.7 Menjaring dengan melepasi pengadanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara menghan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.2 Mengenal pasti ruang yang sesuai un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.3 Mengenal pasti situasi yang sesuai u SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.5 Mengenal pasti situasi yang sesuai un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Berkebolehan mengapl2.6.6 Mengenal pasti situasi yang sesuai un SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7.2 Melakukan pelbagai jenis hantaran m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7.3 Melakukan kemahiran voli menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7.4 Melakukan smesy menggunakan alataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7.5 Melakukan rejaman dan libasan men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Berkebolehan melakuka
1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan adangan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Berkebolehan mengapli2.7.1 Mengenal pasti titik kontak dan lakua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Berkebolehan mengapli2.7.2 Mengenal pasti perkaitan antara kela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Berkebolehan mengapli2.7.3 Mengenal pasti situasi yang sesuai untSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Berkebolehan mengapli2.7.4 Mengenal pasti lakuan mengadang yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.1 Membaling bola dengan tangan lurus SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.2 Membaling bola dengan tangan lurus SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.3 Memukul bola ke pelbagai arah dan jaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.4 Menahan bola ke pelbagai arah dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.5 Membaling bola menggunakan balingSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Berkebolehan melakuk1.8.6 Menangkap bola yang melantun. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Berkebolehan mengapl2.8.1 Menyatakan teknik membaling bola deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Berkebolehan mengapl2.8.2 Menyatakan perkaitan antara pemindSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Berkebolehan mengapl2.8.3 Menyatakan perkaitan antara kedud SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Berkebolehan mengapl2.8.4 Mengenal pasti titik pelepasan (poin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Berkebolehan mengapl2.8.5 Menyatakan kedudukan tangan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Berkebolehan melakuka
1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang dit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Berkebolehan melakuka
1.9.2 Berlari dan melakukan pertukaran ba SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Berkebolehan melakuka
1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Berkebolehan mengapli2.9.1 Menyatakan perkaitan antara tempat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Berkebolehan mengapli2.9.2 Memerihal ayunan tangan yang betul SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Berkebolehan mengapli2.9.3 Mengenal pasti tempat penerima batoSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Berkebolehan mengapli2.9.4 Memerihal aksi kaki dan tangan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Berkebolehan melaku1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Berkebolehan melaku1.10.2 Melakukan lompat tinggi dengan gaySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Berkebolehan mengap2.10.1 Mengenal pasti perkaitan antara ke SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Berkebolehan mengap2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang betul baSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Berkebolehan melaku1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan powSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Berkebolehan melaku1.11.2 Melempar cakera dari kedudukan poSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.11 Berkebolehan mengapl
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara kel SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.11 Berkebolehan mengapl
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara k SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.12 Berkebolehan melaku1.12.1 Membaling alatan bantuan kepada sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.12 Berkebolehan melaku1.12.2 Melakukan bobing di air dalam (dee SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Berkebolehan melaku1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak dada deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Berkebolehan melaku1.13.2 Melakukan aksi kaki kuak dada deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Berkebolehan melaku1.13.3 Melakukan kuak dada. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasi konsep 2.12.1 Membezakan alatan yang sesuai untuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasi konsep 2.12.2 Mengenal pasti pergerakan tapak ta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasi konsep 2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antara perSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.13 Mengaplikasi konsep 2.13.2 Membezakan kelajuan dan penggunaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Berkebolehan melakuk1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan untuk m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Berkebolehan melakuk1.14.2 Bermain permainan tradisional yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Berkebolehan melakuk1.14.3 Bermain permainan tradisional ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.14 Berkebolehan mengapl2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis ikatan da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.14 Berkebolehan mengapl2.14.2 Menyatakan strategi dalam permainaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Berkebolehan melakuka
3.1.1 Melakukan aktiviti memanaskan badan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Berkebolehan melakuka
3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Berkebolehan melakuka
3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Berkebolehan mengapli4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang sesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Berkebolehan mengapli4.1.2 Menerangkan perbezaan antara aktiv SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Berkebolehan mengapli4.1.3 Menyatakan kadar nadi yang mesti d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Berkebolehan mengapli4.1.4 Menerangkan kesan dehidrasi terhad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun
5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Berkebolehan melakuk3.2.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Berkebolehan melaku 3.3.1 Melakukan senaman regangan pada sen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Berkebolehan melakuk3.4.1 Melakukan aktiviti yang boleh meningk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Mengenal pasti kompos
3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Mengenal pasti kompos
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Berkebolehan mengukur
3.6.1 Melakukan ujian Kecergasan fizikal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Berkebolehan mengukur
3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Berkebolehan mengapli4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT (frequency, SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Berkebolehan mengapli4.2.2 Memerihal perubahan kadar nadi sebeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Berkebolehan mengapli4.3.1 Menyatakan perkaitan antara senamaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Berkebolehan mengapli4.3.2 Menamakan otot-otot utama yang di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Berkebolehan mengapli4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT dalam men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Berkebolehan mengapli4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Berkebolehan mengapli4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT dalam men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Berkebolehan memaham4.5.1 Membanding Indeks Jisim Badan (BMISILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Berkebolehan memaham4.5.2 Menyatakan cara-cara mengurangkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Berkebolehan memaham4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Berkebolehan memaham4.6.2 Menilai tahap kecergasan fizikal diri SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.1 Menerangkan persediaan diri dan paka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.2 Menyimpan peralatan Pendidikan Jasma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Berkebolehan mematu5.1.3 Mematuhi peraturan keselamatan di tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.1 Meningkatkan komponen kecergasan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan untuk melak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.3 Memilih tindakan untuk menyelesaik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima keputusan dalam permainan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerimaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkebolehan berkomun5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai a SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.2 Menerima ahli baharu dalam kumpulaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.3 Membimbing ahli kumpulan semasa me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.4 Menerima kelemahan rakan sepasukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.5 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.6 Patuh kepada arahan ketua. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Berkebolehan memben5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Melakukan pergeraka 1.1.1 Melakukan imbangan dinamik toe-tugSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Melakukan pergeraka 1.1.2 Melakukan imbangan statik satu dan tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Melakukan pergeraka 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Melakukan kemahiran 1.2.1 Melakukan hambur tangan dari tempaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Melakukan kemahiran 1.3.1 Melakukan putaran roda. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Melakukan kemahiran 1.3.2 Melakukan guling depan berterusan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Melakukan kemahiran 1.3.3 Melakukan guling belakang posisi straSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Melakukan kemahiran 1.4.1 Bergayut dan mengayun pada palang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengaplikasikan peng2.1.1 Menerangkan cara mengekalkan imban SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengaplikasikan peng2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak sokSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Mengaplikasikan peng2.2.1 Menyatakan lakuan hambur tangan daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Mengaplikasikan peng2.3.1 Mengenal pasti perubahan pusat gravSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.4 Mengaplikasikan peng2.4.1 Menyatakan perbezaan jenis gengga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Melakukan pelbagai pergerakan berk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan pelbagai c 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif ber SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.5 Melakukan pelbagai c 1.5.2 Mempersembahkan pergerakan kreatif SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.5 Mengaplikasikan kons 2.5.1 Memilih dan memberi justifikasi per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.5 Memintas dan menguasai bola daripaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.6 Melakukan kemahiran 1.6.7 Menjaring ke sasaran dari pelbagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.1 Menyatakan perbezaan aplikasikan d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.2 Menjelaskan perkaitan antara titik k SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.3 Memberi justifikasi ruang yang sesua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan mengadanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.5 Menjelaskan pemasaan (timing) yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.6 Mengaplikasikan kons 2.6.6 Memberi justifikasi kedudukan pemainSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.1
a Melakukan servis bawah (under-arm) SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.2
a Melakukan servis bawah dengan mengSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.3
a Menerima servis dengan menggunakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.4
a Melakukan gerak kaki ke pelbagai ara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.5
a Melakukan pukulan pepat dan kilas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.7 Melakukan kemahiran 1.7.6
a Mengumpan bola dengan tangan dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Mengaplikasikan konse2.7.1 Menjelaskan perbezaan titik kontak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Mengaplikasikan konse2.7.2 Menjelaskan posisi sedia (ready posit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.7 Mengaplikasikan konse2.7.3 Mengenal pasti postur badan semas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan taSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan taSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.3 Membaling bola dengan balingan sisi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.4 Menangkap bola dari pelbagai arah daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.5 Memukul bola dan bergerak ke kawasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.8 Melakukan kemahiran 1.8.6 Menahan bola dengan alat pemukul. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Menggunakan pengetah 2.8.1 Menyatakan perbezaan lakuan antaraSILA b TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Menggunakan pengetah 2.8.2 Menerangkan perbezaan antara titik SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.8 Menggunakan pengetah 2.8.3 Menjelaskan kedudukan tangan semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.1
a Berlari dalam laluan lurus dan seleko SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.2
a Berlari berganti-ganti pada satu jarak.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.9 Melakukan kemahiran 1.9.3
a Berlari beritma melepasi beberapa haSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasikan konse2.9.1 Menyatakan perbezaan lakuan berlariSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasikan konse2.9.2 Menerangkan perkaitan antara lakuanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasikan konse2.9.3 Menentukan jarak yang sesuai semas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.9 Mengaplikasikan konse2.9.4 Menentukan jumlah langkah yang tekal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.1 Berlari dan melompat menggunakanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.2 Berlari dan melompat menggunakanSILA s TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.10 Melakukan kemahiran1.10.3 Berlari dan melompat mengikut turuta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasikan kon2.10.1 Menyatakan bahagian-bahagian badSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasikan kon2.10.2 Menyatakan perbezaan sudut lonjakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.10 Mengaplikasikan kon2.10.3 Memberi justifikasi kaki yang sesua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Melakukan kemahiran1.11.1 Melontar objek berbentuk sfera dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Melakukan kemahiran1.11.2 Melempar objek berbentuk leper dariSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Melakukan kemahiran1.11.3 Merejam objek berbentuk rod dari pos SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.11 Melakukan kemahiran1.11.4 Membaling objek berbentuk sfera bert SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.11 Mengaplikasikan kons2.11.1 Menyatakan perkaitan antara ketin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.11 Mengaplikasikan kons2.11.2 Menjelaskan perkaitan antara rotas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.12 Melakukan kemahiran1.12.1 Melakukan reaching rescue dengan m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Melakukan kemahiran1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak rangkakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.13 Melakukan kemahiran1.13.2 Melakukan kuak rangkak. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasikan kons2.12.1 Menerangkan kesesuaian peralatan ySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.12 Mengaplikasikan kons2.12.2 Menerangkan posisi badan yang sel SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.13 Mengaplikasikan kon2.13.1 Menyatakan perkaitan antara pergerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Melakukan aktiviti r 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Melakukan aktiviti r 1.14.2 Membuka dan menyimpan khemah pa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Melakukan aktiviti r 1.14.3 Melakukan aktiviti pandu arah berd SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.14 Melakukan aktiviti r 1.14.4 Bermain permainan tradisional iaitu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.14 Mengaplikasikan peng2.14.1 Menyenaraikan bahagian-bahagian kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.14 Mengaplikasikan peng2.14.2 Menentukan arah pergerakan dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.14 Mengaplikasikan peng2.14.3 Memberi justifikasi strategi yang s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.2 Melakukan aktiviti menyejukkan badaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Melakukan aktiviti fi 3.1.3 Mengira kadar nadi selama 1 minit selSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan konsep4.1.1 Menerangkan perbezaan antara akti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan konsep4.1.2 Menerangkan kepentingan memanaskSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan konsep4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Mengaplikasikan konsep4.1.4 Menerangkan risiko kekurangan air teSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk meSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Melakukan aktiviti yan3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Melakukan senaman me 3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Melakukan senaman me 3.4.1 Melakukan senaman iaitu separa cangkuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Melakukan aktiviti ya 3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.5 Melakukan aktiviti ya 3.5.2 Merekod ukuran ketinggian dan beratSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Mengukur tahap kecerg 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Mengukur tahap kecerg 3.6.2 Merekodkan keputusan ujian SEGAK. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.6 Mengukur tahap kecerg 3.6.3 Melakukan aktiviti kecergasan fizika SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konsep4.2.1 Menjelaskan senaman yang boleh meni SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konsep4.2.2 Menyatakan perkaitan antara kapasit SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konse4.3.1 Menamakan otot-otot utama yang te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konse4.3.2 Mengenal pasti ulangan yang sesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Mengaplikasikan konse4.3.3 Menyatakan jangka masa yang berkesSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan konse4.4.1 Menamakan otot-otot utama yang terSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.4 Mengaplikasikan konse4.4.2 Menyatakan perkaitan antara kekuataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Memahami hubung kait 4.5.1 Membandingkan berat dan tinggi sen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.5 Memahami hubung kait 4.5.2 Menerangkan kesan senaman terhadaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.6 Mengenal pasti tahap k4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.6 Mengenal pasti tahap k4.6.2 Mencadangkan aktiviti kecergasan fiz SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Mengamalkan persediaan diri dan pemakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Memeriksa peralatan permainan sebelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kesesuai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1 Merekod data kecergasan fizikal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3 Memberi respons positif terhadap ti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.2 Mengiktiraf kelebihan dan menerima SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.3 Memberi dan menerima maklum balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih rakan untuk melakukan aktivSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Berperanan sebagai ketua kumpulan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat kep 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat kep 1.1.2 Membincangkan dan memerihal perubaha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat kep 1.1.3 Menyatakan contoh simptom yang mun SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat kep 1.1.4 Membincangkan dan memerihal mitosSILA b TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat kep 1.1.5 Menilai amalan terbaik pengurusan diriSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran menangani1.2.1
p Membincangkan cara menghargai danSILA m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran menangani1.2.2
p Membincangkan cara menghargai danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.1
s Mengetahui maksud alkohol. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.2
s Menganalisis kesan pengambilan alkoSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.3
s Mengaplikasikan cara mengelakkan d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus me 3.1.1 Menyatakan maksud konflik dan stresSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus me 3.1.2 Mengenal pasti punca konflik dan stresSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus me 3.1.3 Menilai kesan konflik dan stres terhada
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus me 3.1.4 Menjana idea dan mengamalkan cara SILA m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri d 4.1.1 Menjelaskan contoh gejala sosial. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri d 4.1.2 Membincangkan peranan dan tanggung SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri d 4.1.3 Menilai kepentingan sokongan ahli keSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Kemahiran interperson5.1.1 Menyatakan kepentingan menyayangiSILA di TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Kemahiran interperson5.1.2 Menunjuk cara meluahkan perasaan ka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Kemahiran interperson5.1.3 Mengesyorkan cara meluahkan perasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah da 6.1.1 Menyatakan contoh penyakit tidak berSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah da 6.1.2 Menghubungkait punca dan kesan peny SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Kemahiran mencegah da 6.1.3 Berkomunikasi mengenai cara pencega SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan 7p.1.1 Menyatakan maksud pengantunan kanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan 7p.1.2 Memberi contoh situasi pengantunan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan 7p.1.3 Mengaplikasikan cara mengelak dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Kemahiran kecekapan 7p.1.4 Berkomunikasi dengan berkesan cara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sih8.1.1 Mengenal pasti jenis makanan mengikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sih8.1.2 Membincangkan fungsi setiap aras Pi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan sih8.1.3 Menjelaskan dengan contoh kepentinSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.1 Menyatakan punca kecederaan lebamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.2 Membincangkan cara memberi bantu SILA m TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.3 Mengaplikasikan kemahiran bantu mulSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat ke 1.1.1 Menyatakan anggota seksual (i) Bibir (iSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat ke 1.1.2 Mengaplikasikan kemahiran menjaga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran membuat ke 1.1.3 Menilai kesan sekiranya tidak menja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran menangani1.2.1 Memahami batas sentuhan pada anggo SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran menangani1.2.2 Menganalisis sentuhan tidak selamat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran menangani1.2.3 Menjana idea cara melapor kepada ora SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.1
s Mengaplikasikan kemahiran berkata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.2
s Menganalisis bahaya merokok terhadap SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Kemahiran menangani2.1.3
s Menjana idea cara mengelakkan diri dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus m 3.1.1 Menjelaskan maksud keyakinan diri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus m 3.1.2 Mengaplikasikan cara meningkatkan kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kemahiran mengurus m 3.1.3 Menjana idea cara meningkatkan keyak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam perSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri 4.1.2 Mengaplikasikan kemahiran berkata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Peranan diri sendiri 4.1.3 Menjana idea kesan tidak menjaga b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam SILA
a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.4 Menggunakan alatan mengikut fungsi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Mematuhi dan mengam 5.1.5 Mematuhi peraturan keselamatan di te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Menunjukkan keyakinan5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Berkomunikasi dalam p5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan, guru dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Membentuk kumpulan5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan siha8.1.1 Menyatakan jenis snek berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan siha8.1.2 Memahami kepentingan snek berkhasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan siha8.1.3 Mengaplikasikan kemahiran memilih sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Amalan pemakanan siha8.1.4 Menilai kesesuaian pengambilan sne SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.1 Menyatakan jenis-jenis kecederaan ri SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.2 Membincangkan jenisjenis kecederaanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.3 Membincangkan cara memberi bantu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Pengetahuan asas pert9.1.4 Mengaplikasi kemahiran bantu mula uSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memah 1.1.1 Mengetahui sistem reproduktif lelak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memah 1.1.2 Memahami fungsi organ dalam sistemSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memah 1.1.3 Mengetahui persenyawaan dalam asasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Mengetahui dan memah 1.1.4 Memahami kaitan kitaran haid denga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupa1.2.1 Memahami kepentingan menghargai asp SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupa1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupa1.2.3 Mengaplikasi cara menghormati anggot SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Mendemonstrasi keupa1.2.4 Mengaplikasi batas sentuhan pada anSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mengetahui dan menga 1.3.1 Memahami kepentingan mengambil pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mengetahui dan menga 1.3.2 Mensintesis menu makanan seimbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Mengetahui dan menga 1.3.3 Menilai makanan yang berkhasiat. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis bahan inhaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Memahami kesan jangka pendek terhad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan jangka panjang terha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasi cara berkata TIDAK kep SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.5 Menilai maklumat berkaitan kesan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami situasi konflik dan stres d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.2 Memahami situasi konflik dan stres d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.3 Memahami kesan konflik dan stres daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.4 Memahami kesan konflik dan stres deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.5 Mengaplikasi cara mengurus konflik dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan dir
2.2.1 Mengetahui tanggungjawab ahli dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan dir
2.2.2 Memahami harapan ahli keluarga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Mengetahui peranan dir
2.2.3 Memahami keperluan dan kehendak ahl SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengap2.3.1 Mengetahui maksud remaja. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengap2.3.2 Memahami peranan remaja dalam maSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengap2.3.3 Memahami cabaran yang dialami ole SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Mengetahui dan mengap2.3.4 Memahami perhubungan maya dan buk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis peny3.1.1 Mengetahui beberapa jenis penyakit beSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis peny3.1.2 Memahami gejala dan tanda penyakitSILA
i TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Mengetahui jenis peny3.1.3 Memahami cara penyakit iaitu campakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Mengetahui kepenting3.2.1 Menganalisis pengaruh positif dan n SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Mengetahui kepenting3.2.2 Mengaplikasi cara menangani pengar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Mengetahui asas perto3.3.1 Memahami situasi yang menyebabkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Mengetahui asas perto3.3.2 Mengaplikasi langkah-langkah semasaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Mengetahui asas perto3.3.3 Mengetahui agensi yang boleh membeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.1 Membaca dan memahami manual. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.3 Mengenal pasti nama dan fungsi kompon SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.4 Memasang komponen kit model berpSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.5 Mengenal pasti sistem elektromekanikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.6 Menguji kefungsian kit mode SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Memasang dan membuka 2.2.7 Membuka dan menyimpan komponenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.1 Mengenal pasti projek berpandukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.2 Menyatakan bahan logam seperti alum SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.3 Menyatakan nama dan fungsi alatan tan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.4 Menyediakan alatan dan bahan berdasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.5 Mengukur, menanda dan memotong bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.6 Memasang bahan projek menggunakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.7 Membuat kemasan projek menggunakan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.8 Menyatakan nama, simbol dan fungsi SkILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.9 Membaca litar skematik dan litar be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.10 Membuat penyambungan litar elektrSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.11 Menguji kefungsian projek. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.12 Membuat penyelenggaraan dan penySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Menghasilkan projek 4.2.13 Pengiraan kos bahan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.1 Memilih biji benih yang baik berdasar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.3 Menyediakan alatan iaitu sudip tang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.4 Mengenal pasti medium semaian sepeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.5 Menyediakan medium dan bekas semaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.6 Mengisi medium ke dalam bekas semaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.7 Menyemai biji benih halus atau biji b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.8 Melakukan penjagaan semaian iaitu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.9 Menyediakan medium dan bekas penaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.10 Mengubah anak benih ke dalam bek SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Menanam benih di dal5.1.11 Melakukan aktiviti penjagaan tan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi penyediaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan sep SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.3 Memilih menu sarapan atau minum pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.4 Membuat anggaran kos bahan mengiku SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.5 Menyediakan, memasak dan menghida SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.6 Membersihkan alatan dan ruang memSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Menyediakan sajian. 6.2.7 Menyelenggarakan dan menyimpan alSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Menghias dan membu6.3.1 Menyatakan bahan hiasan seperti aisinSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Menghias dan membu6.3.2 Menyatakan jenis pembungkus makana SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Menghias dan membu6.3.3 Mengenal pasti maklumat pada label SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Menghias dan membu6.3.4 Menghias dan membungkus makananSILA sep TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.1 Menyatakan peraturan keselamatan diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.2 Menerangkan maksud simbol dan tanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.3 Mengaplikasikan langkahlangkah yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.4 Membincangkan amalan keselamatanSILA di TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Amalan Keselamatan 1.1.5 Merumuskan kesan mengabaikan amal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Reka Bentuk 2.1.1 Menerangkan maksud reka bentuk berSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Reka Bentuk 2.1.2 Mengenal pasti kepentingan reka benSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Reka Bentuk 2.1.3 Membincangkan laluan kerjaya dan peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Reka Bentuk 2.1.4 Menghuraikan apresiasi reka bentuk dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Reka Bentuk 2.1.5 Memperihalkan penggunaan elemen dalam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.1 Mengenal pasti jenis garisan dalam la SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.2 Melakar pelbagai jenis garisan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.3 Menjana idea bagi menghasilkan lak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.4 Melakar reka bentuk produk menggunSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.5 Menganalisis lakaran reka bentuk pro SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.6 Menilai lakaran yang dihasilkan da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.7 Menghasilkan reka bentuk produk be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Reka Bentuk Produk B 2.2.8 Membuat persembahan reka bentuk pr SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.1 Menerangkan teknologi dan kepenti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.2 Menghuraikan penggunaan teknologi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan laka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.4 Membuat lakaran reka bentuk produkSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.5 Menilai maklumat pada lakaran dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.6 Mengira kos bahan bagi reka bentuk pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.7 Menghasilkan produk dengan mengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Aplikasi Teknologi 3.1.8 Membentangkan produk yang dihasil SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.1 Menghubung kait pembungkusan sediSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.2 Menyenaraikan ciri pembungkusan yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.3 Menerangkan kepentingan reka bent SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.4 Menjana idea bagi menghasilkan lak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.5 Membuat lakaran reka bentuk bermakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.6 Menghuraikan lakaran reka bentuk b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.7 Menilai lakaran dan membuat penamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.8 Mengira kos bahan bagi reka bentuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.9 Menghasilkan reka bentuk pembungkuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Reka Bentuk Pembung4.1.10 Membentangkan produk yang dihasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.1 Mengenal pasti reka bentuk yang sesuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.2 Menerangkan kepentingan reka bent SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.3 Menjana idea bagi menghasilkan laka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.4 Menghasilkan lakaran bermaklumat r SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.5 Menghuraikan lakaran bermaklumat rSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.6 Menilai maklumat pada lakaran dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.7 Mengira kos bahan bagi reka bentuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.8 Menghasilkan satu reka bentuk pada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Reka bentuk Makanan5.1.9 Membentangkan produk yang dihasil SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.1 Menyatakan maksud pengaturcaraan SdILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.2 Mengenal pasti algoritma iaitu pseudoSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.3 Menulis pseudokod dan melukis cartaSILA a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.4 Menghuraikan satu masalah mengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.5 Menilai dan membuat penambahbaikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Asas Pengaturcaraan 6.1.6 Merumuskan pseudokod dan carta alirSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.2 Menggunakan fitur-fitur untuk menggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.3 (i) Membina atur cara struktur kawa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.3 (ii) Membina atur cara struktur kawa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.3 (iii) Membina atur cara struktur kaw SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.4 Menjalankan atur cara yang dibina daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.5 Menghasilkan satu atur cara baharu mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Pembangunan Kod Ar 6.2.6 Membentangkan secara lisan penghasiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.1. Memerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.2. Mengelas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.3. Mengukur dan menggunakan nomboSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.4. Membuat inferens SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.5. Meramal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1. Kemahiran Proses Sai 1.1.6. Berkomunikasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulati1.2.1. Menggunakan dan mengendalikan per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulati1.2.2. Mengendalikan spesimen dengan betSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulati1.2.3. Melakar spesimen, peralatan dan bahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2. Kemahiran Manipulati1.2.4. Membersihkan peralatan sains dengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1. Peraturan Bilik Sains 2.1.1. Mematuhi peraturan bilik sains. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan fungsinyaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.2 Melabelkan struktur gigi. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.3 Membanding dan membezakan set gigi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.4 Menghubung kait penjagaan kesihatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1. Gigi 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang gigiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.1. Memberi contoh makanan bagi setia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.2 Mengitlak kepentingan makanan meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.3 Menjelas dengan contoh makanan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.4 Menaakul kesan pengambilan makanaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2. Kelas Makanan 3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang kela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.1. Memerihalkan proses pencernaan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.2. Membuat urutan aliran makanan se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.3. Merumus tentang makanan tercerna SILA
y TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3. Pencernaan 3.3.4. Menjelaskan pemerhatian tentang pen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.1. Mengelas haiwan mengikut tabiat p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.2. Menjelaskan dengan contoh tabiat p SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.3. Membuat inferens tentang kumpulanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.4. Membanding dan membezakan kegigia SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1. Tabiat Pemakanan 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang tabiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuha 5.1.1. Memberi contoh tumbuhan bagi seti SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuha 5.1.2. Menaakul kepentingan pembiakan t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuha 5.1.3. Mengitlak satu tumbuhan boleh memb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1. Pembiakan Tumbuha 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pem SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.1. Menyatakan unit yang digunakan untSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.2. Mengukur luas permukaan sekata m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.3. Menyelesaikan masalah untuk mengaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.4. Mengukur isi padu kotak lohong SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.5. Mengukur isi padu cecair menggunaka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.6. Menyelesaikan masalah untuk menentu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1. Pengukuran luas dan i6.1.7 Menjelaskan pemerhatian tentang peng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1. Objek atau bahan ya 7.1.1. Membuat inferens tentang objek ata SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1. Objek atau bahan ya 7.1.2. Menghubung kait objek atau bahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1. Objek atau bahan ya 7.1.3. Menyelesaikan masalah bagi mengenSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1. Objek atau bahan ya 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang obje SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.1. Menguji bahan yang berasid, beralka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.2. Mengitlak bahan yang berasid, beral SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.3. Meneroka bahan lain yang boleh meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1. Asid dan alkali 8.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang asid SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.1. Menyenaraikan ahli dalam Sistem Su SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.2. Mengitlak suhu planet berdasarkan uSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.3. Memerihalkan planet beredar mengeli SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.4. Menghubung kait kedudukan planet dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1. Sistem Suria 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang sisteSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Takal 10.1.1. Menyatakan maksud dan kegunaan St ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Takal 10.1.2 Memerihalkan cara takal tetap be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Takal 10.1.3 Memberi contoh aplikasi takal dala SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Takal 10.1.4 Mereka cipta model takal yang berfuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Takal 10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang takaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.1 Memerhati SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.2 Mengelas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.3 Mengukur dan menggnakan nombor SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.4 Membuat inferens SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.5 Meramal SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.6 Berkomunikasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.8 Mentafsir data SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.9 Mendefinisi secara operasi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.10 Mengawal pembolehubah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.11 Membuat hipotesis SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.12 Mengeksperimen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulati 1.2.1 Mengguna dan mengendalikan peralatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulati 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan bet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulati 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulati 1.2.4 Membersihkan peralatan sains denganSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Kemahiran Manipulati 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sainSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Peraturan Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku 3.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku 3.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Ciri dan tingkah laku 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Mereka cipta model h 3.2.1 Mencipta model haiwan imaginasi ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Mereka cipta model h 3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies h3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ial SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies h3.3.2 Mengenal pasti melalui pemerhatian m SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies h3.3.3 Mengenal pasti melalui pemerhatian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies h3.3.4 Mengitlak kepentingan kemandirian sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.3 Kemandirian spesies h3.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.1 Menyatakan maksud rantai makanan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.2 Membina rantai makanan di pelbagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.3 Menyatakan Matahari merupakan sumSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.4 Mengenal pasti pengeluar dan pengg SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.5 Menyatakan maksud siratan makananSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.6 Membina siratan makanan di pelbagaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.7 Meramalkan kesan terhadap hidupan SILA la TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.8 Mengitlak kepentingan siratan makanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.4 Hubungan makanan an3.4.9 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Ciri khas tumbuhan un4.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Ciri khas tumbuhan un4.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Ciri khas tumbuhan un4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Kemandirian spesies 4.2.1 Menyatakan cara tumbuhan memencarka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Kemandirian spesies 4.2.2 Menghubungkait cara pencaran tumbuh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Kemandirian spesies 4.2.3 Menaakul kepentingan pencaran biji SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Kemandirian spesies 4.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.3 Kepentingan kemandir4.3.1 Menaakul kepentingan kemandirian sSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk te5.1.1 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk te5.1.2 Menjelas dengan contoh pelbagai bentSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk te5.1.3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk te5.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Sumber dan bentuk te5.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.1 Menyatakan tenaga boleh dibaharui i SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.2 Menyatakan tenaga tidak boleh dibaha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.3 Menyenaraikan sumber tenaga boleh SdILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.4 Menyenaraikan sumber tenaga tidak bSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.5 Menaakul kepentingan penggunaan seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Tenaga boleh dibaharui5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.1. Menyatakan cahaya bergerak lurus deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan fSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Cahaya 6.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantul6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantul6.2.1 Memerihalkan kegunaan pantulan cahay SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Cahaya boleh dipantul6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunju SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaska 6.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaska 6.3.2 Memerihalkan satu peristiwa atau fenoSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaska 6.3.3 Mencipta alat atau model yang menggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaska 6.3.4 Menaakul alat atau model yang telah dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Cahaya boleh dibiaska 6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber tenaga elektri 7.1.1 Menjelaskan dengan contoh sumber yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.1 Membina litar elektrik lengkap deng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.2 Menyatakan fungsi suis dalam litar eleSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.3 Mengenal pasti simbol-simbol kompone SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.4 Melakarkan gambarajah litar elektri SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.5 Mengeksperimen untuk membezakanSILA ke TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.6 Mengenal pasti susunan mentol secaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.7 Melakarkan litar bersiri dan litar se SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.8 Membanding dan membezakan kecerahan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.9 Menyatakan kesan ke atas nyalaan mento SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Litar elektrik lengkap 7.2.10 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Langkah-langkah kesel7.3.1 Menjana idea kesan kecuaian pengendSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Langkah-langkah kesel7.3.2 Menjelaskan langkah-langkah keselamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Langkah-langkah kesel7.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.1 Menyatakan suhu adalah ukuran darj SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.2 Menyatakan unit piawai untuk suhu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.3 Menyukat suhu dengan menggunakanSILA a TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.4 Mengitlak bahawa bahan menjadi pana SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.5 Membuat kesimpulan suhu bahan meni SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.6 Menyatakan bahan mengembang apabil SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.7 Menaakul kepentingan aplikasi prins SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Suhu dan haba. 8.1.8 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam keadaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.2 Mengelas contoh bahan/objek dalam SkILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.3 Mencirikan sifat pepejal, cecair dan g SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Keadaan jirim 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jir9.2.1 Memerihalkan air boleh berubah keadSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jir9.2.2 Menjelas dengan contoh perubahan ke SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Perubahan keadaan jir9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi.9.3.1 Menghubungkait perubahan keadaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi.9.3.2 Menjana idea kepentingan kitar air seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Kitaran air semulajadi.9.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Kepentingan sumber ai9.4.1 Menyatakan sumber air semulajadi sep- SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Kepentingan sumber ai9.4.2 Menerangkan kepentingan untuk meng SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.1 Mendefinisi secara operasi bahan berSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.2 Mengitlak sifat bahan berasid, bera SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.3 Memberi contoh bahan berasid, beral SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Sifat kimia bahan. 10.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.1 Pergerakan Bumi 11.1.1 Menyatakan Bumi berputar pada pakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.1 Pergerakan Bumi 11.1.2 Memerihalkan putaran dan peredaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.1 Pergerakan Bumi 11.1.3 Menunjukcara kejadian siang dan maSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.1 Pergerakan Bumi 11.1.4 Memerihalkan putaran Bumi pada paSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.1 Pergerakan Bumi 11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.2 Fasa-fasa Bulan 11.1.1 Memerihalkan Bulan tidak mengeluaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.2 Memerihalkan Bulan berputar pada SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
11.2 Fasa-fasa Bulan 11.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.1 Memberi contoh suatu struktur yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.2 Mengeksperimen untuk menentukanSILA fa TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.3 Mengeksperimen untuk menentukanSILA f TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.4 Menjana idea kepentingan binaan y SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.5 Mencipta model binaan yang kuat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.6 Menaakul pemilihan bahan yang diguSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.1 Kestabilan dan kekua12.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.2 Pembudayaan kehidup 12.2.1 Mempraktikkan amalan penggunaanSILA b TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
12.2 Pembudayaan kehidup 12.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.3 Mengukur dan menggunakan nomborSILA d TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod makluSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.9 secara operasi dengan memerihalkan SsILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan me SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Kemahiran Proses Sain1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunaka SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.1 Mengenal pasti organ yang terlibat d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.2 Memerihalkan proses pernafasan dariSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.3 Membezakan kandungan oksigen danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.4 Memerihalkan pergerakan dada semasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.5 Mengitlak bahawa kadar pernafasan be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Pernafasan Manusia 2.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang pros SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Peny2.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan danSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Peny2.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil bagi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Peny2.2.3 Membuat inferens kepentingan penyinSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.2 Perkumuhan dan Peny2.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang perSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Bal 2.3.1 Menyatakan manusia bergerak balas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Bal 2.3.2 Menjelas dengan contoh gerak balas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Bal 2.3.3 Membuat inferens tentang kepentingSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Bal 2.3.4 Memerihalkan tabiat yang mengganggSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.3 Manusia Bergerak Bal 2.3.5 Menjelaskan pemerhatian tentang manu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Hai 3.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan hai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Hai 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan orgSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Hai 3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan yang memp SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Organ Pernafasan Hai 3.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang orga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.1 Menyatakan maksud haiwan vertebratSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.2 Memberi contoh haiwan vertebrata daSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.3 Mengelaskan haiwan vertebrata berdasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.2 Haiwan Vertebrata 3.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang haiw SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak B4.1.1 Menyatakan tumbuhan bergerak balasSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak B4.1.2 Menghubungkait bahagian tumbuhanSILA y TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak B4.1.3 Membuat kesimpulan bahagian tumbuSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Tumbuhan Bergerak B4.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang tumb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.1 Menyatakan maksud fotosintesis. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.2 Menyenaraikan keperluan tumbuhan Ss ILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.3 Menyatakan hasil fotosintesis melalu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.4 Menaakul kepentingan fotosintesis t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.2 Fotosintesis 4.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang fotosSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus5.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus deSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus5.1.2 Membanding dan membezakan bayang-ba SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus5.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan fSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Cahaya Bergerak Lurus5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang cahaySILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pantulan Cahaya 5.2.3 Melukis gambar rajah sinar yang men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.2 Menjelas melalui contoh cahaya bolehSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.3 Memerihalkan pembentukan pelangi dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Pembiasan Cahaya 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pemb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan oleh getSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak ke semSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.3 Memberi contoh fenomena dalam kehSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.4 Memerihalkan bunyi yang berfaedah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Bunyi 6.1.5 Menjana idea untuk menyelesaikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.1 Menyatakan maksud tenaga. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.2 Memerihalkan pelbagai sumber tenagSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.3 Menjelaskan dengan contoh pelbagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.5 Mengitlak tenaga tidak boleh dicipta SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Sumber dan Bentuk T 7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang sumb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh 7.2.1 Menjelaskan dengan contoh sumber te SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh 7.2.2 Menjana idea kepentingan pengguna SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Sumber Tenaga Boleh 7.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumbSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.1 Sumber Asas Bahan 8.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang sumb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.1 Memerihalkan sifat bahan dengan menjSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.2 Mereka cipta objek dengan mengaplikSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.3 Menaakul pemilihan jenis bahan yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8.2 Sifat Bahan 8.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang sifat
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.1 Memerihalkan daya tarikan graviti b SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.2 Mengitlak bahawa semua objek di Bu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1 Graviti Bumi 9.1.3 Menjelaskan pemerhatian tentang tarik
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredara 9.2.1 Menyatakan Bumi berputar pada paksSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredara 9.2.2 Memerihalkan putaran dan peredaranSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredara 9.2.3 Memerihalkan kesan putaran Bumi pad SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Putaran dan Peredara 9.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang putaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.1 Mengenal pasti beban, fulkrum dan dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.2 Mengenal pasti beban, fulkrum dan dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.3 Mengitlak hubung kait jarak beban dSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
10.1 Tuas 10.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang tuas
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja 6.1.1 Menyatakan maksud raja dan kerajaa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja 6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan derhaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja 6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja 6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja K6.1.6 Menyatakan kepentingan mempertaha SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.1 Institusi Raja K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap insSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam 6.2.1 Menyatakan Islam sebagai warisan neSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam 6.2.2 Menyatakan Islam sebagai agama PerSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam 6.2.3 Menyatakan cara hidup bermasyarakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam 6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di MalaysiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.2 Agama Islam K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam sebagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu 6.3.1 Menyatakan asal usul bahasa Melayu.SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu 6.3.2 Menyatakan bahasa Melayu sebagai liSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu 6.3.3 Menyatakan taburan penutur bahasa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu K6.3.4 Menyatakan bahasa Melayu sebagai SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu K6.3.5 Menyatakan bahasa Melayu sebagaiSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
6.3 Bahasa Melayu K6.3.6 Menyatakan kepentingan bahasa MelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan Campur7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan Campur7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang beradSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan Campur7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur tSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan Campur7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan caSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan CampurK7.1.5 Menyatakan kepentingan memeliharSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan CampurK7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.1 Penjajahan dan Campur K7.1.7 Menyatakan semangat kekitaan da SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh Tem7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh Tem7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan t SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh Tem7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh TemK7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh TemK7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap pSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.2 Perjuangan Tokoh TemK7.2.6 Menyatakan kepentingan mempertah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah perju SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan 7.3.3 Menyatakan rundingan bagi mendapaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan 7.3.4 Menyatakan detik-detik pengisytihar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-tokSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan K 7.3.6 Menyatakan kepentingan permuafaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
7.3 Sejarah Kemerdekaan K7. 3.7 Menyatakan kepentingan mempertaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong sebSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua 8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang diP SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang di SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua 8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
8. Institusi Yang diPertua K8.1.7 Menyatakan kepentingan menghormSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara 9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata NeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara 9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara 9.1.3 Menyatakan cogan kata yang terdapatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghorma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai la SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.1Jata Negara K9.1.6 Menyatakan kepentingan menghayatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.3 Menyatakan makna warna dan lambaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.4 Menyatakan etika menaikkan bender SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan 9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan negaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera kebangsSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.7 Menjelaskan kepentingan menghormSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.2 Bendera Kebangsaan K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.1 Menyatakan nama lagu kebangsaan Ma SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.2 Menyatakan sejarah penciptaan lagu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.3 Menyatakan lirik dan maksud lagu Ne SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.4 Menyatakan etika menyanyikan lagu SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu kebangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.6 Menyatakan peranan lagu kebangsaaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.7 Menjelaskan kepentingan menyanyi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.3 Lagu Kebangsaan K9.3.8 Menyatakan lagu kebangsaan sebagaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu 9.4.1 Menyatakan kedudukan bahasa Mela SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu 9.4.2 Menyatakan peranan bahasa kebangsSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu 9.4.3 Menyatakan usaha memartabatkan baSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu K9.4.4 Menyatakan kepentingan memperkas SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu K9.4.5 Menyatakan rasa bangga menggunakSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.4 Bahasa Melayu K9.4.6 Menjelaskan nilai yang diperoleh mela
SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.1 Menyatakan nama bunga kebangsaanSILA n TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.2 Menyatakan makna warna merah padSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.3 Menjelaskan kaitan bilangan kelopak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.4 Mengenal pasti bunga kebangsaan negSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.5 Menyatakan keistimewaan bunga raSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.6 Menjelaskan kepentingan bunga ke SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
9.5 Bunga Kebangsaan K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga keban SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahi1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahi1.1.2 Mengenal pasti sumber dalam sejarahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahi1.1.3 Menjelaskan kaedah penyelidikan sejaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahi1.1.4 Membezakan konsep ruang dan masaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan Kemahi1.1.5 Menghuraikan sebab dan akibat dalamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan KemahiK.1.1.6 Menyatakan kepentingan mempelaja SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan KemahiK.1.1.7 Menerangkan kepentingan mengambil SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan KemahiK.1.1.8 Menjelaskan kepentingan meraikan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.1 Pengertian dan KemahiK.1.1.9 Menghurai kepentingan memeliharaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Ke1.2.1 Menyatakan biodata diri. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Ke1.2.2 Menjelaskan pengertian keluarga as SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Ke1.2.3 Membandingkan peranan anggota kelSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan Ke1.2.4 Menghuraikan perkembangan diri men SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan KeK1.2.5 Menunjuk cara adab yang perlu diamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan KeK1.2.6 Menjelaskan kepentingan menghormatSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.2 Pengertian Diri dan KeK1.2.7 Menghuraikan kepentingan akhlak SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.3 Menjelaskan sejarah sekolah. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah 1.3.4 Menghuraikan maklumat sekolah yangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.5 Menerangkan kepentingan tanggungSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.6 Menjelaskan kepentingan mengiktiraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.3 Sejarah Sekolah K1.3.7 Menghuraikan kepentingan sekolah SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tingg1.4.1 Menyatakan maklumat lengkap mengen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tingg1.4.2 Menerangkan bentuk muka bumi kawa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tingg1.4.3 Menjelaskan sejarah tempat tinggal. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat Tingg1.4.4 Menghuraikan tokoh setempat di temSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat TinggK1.4.5 Menyatakan kepentingan menjaga kSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat TinggK1.4.6 Menerangkan kepentingan menjaga SkILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.4 Kawasan Tempat TinggK1.4.7 Menjelaskan kepentingan sikap menSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.2 Menyenaraikan garis masa Zaman Air SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.3 Menerangkan perubahan Zaman Air Ba SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu 2.1.4 Menghuraikan kesan perubahan Zaman SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.5 Menerangkan kepentingan mengambi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.6 Menjelaskan kepentingan langkah mSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.1 Zaman Air Batu K2.1.7 Menghuraikan kepentingan usaha menSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Za3.1.1 Menyatakan maksud Zaman PrasejaraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Za3.1.2 Memberi contoh lokasi Zaman Prasejar SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Za3.1.3 Menghuraikan ciri kehidupan dari as SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia Za3.1.4 Menghuraikan sumbangan teknologi ZSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia ZaK3.1.5 Menyatakan kepentingan memulihara SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia ZaK3.1.6 Menjelaskan sikap bersedia untuk SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.1 Kehidupan Manusia ZaK3.1.7 Menghuraikan kepentingan sumbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal4.1.1 Menamakan Kerajaan Melayu Awal diSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal4.1.2 Menyatakan lokasi Kerajaan Melayu ASILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal4.1.3 Menjelaskan hubungan diplomatik KeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu Awal4.1.4 Menghuraikan kegiatan ekonomi KeraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu AwalK4.1.5 Menerangkan kepentingan menjalin SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu AwalK4.1.6 Menjelaskan kepentingan perdaganga SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
4.1 Kerajaan Melayu AwalK4.1.7 Menghuraikan kepentingan sumbangSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu 5.1.1 Menyatakan struktur masyarakat ZamSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu 5.1.2 Menjelaskan maksud tokoh terbilang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu 5.1.3 Mengkategorikan peranan Sultan, Be SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu K5.1.4 Menerangkan cara menghargai keistSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu K5.1.5 Menjelaskan kepentingan mencontohi SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.1 Tokoh Terbilang Kesu K5.1.6 Menghuraikan kepentingan mengharSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan 5.2.1 Menyatakan latar Pengasas Kesultan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan 5.2.2 Menerangkan rentetan peristiwa perjSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan 5.2.3 Menjelaskan peristiwa pembukaan MeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan 5.2.4 Menghuraikan asal usul nama MelakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan K5.2.5 Menerangkan kepentingan sifat-sifa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan K5.2.6 Menjelaskan kepentingan sumbangaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.2 Pengasas Kesultanan K5.2.7 Menghuraikan kepentingan sikap taat SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be 5.3.1 Menceritakan riwayat hidup Tun PeraSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be 5.3.2 Menganalisis peranan Tun Perak sebaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be 5.3.3 Menghuraikan kebijaksanaan Tun Pe SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be K5.3.4 Mengambarkan cara menyatakan pen SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be K5.3.5 Menjelaskan nilai kepimpinan Tun PeSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.3 Tun Perak Sebagai Be K5.3.6 Menghuraikan kepentingan nilai taa SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang TuahSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La 5.4.2 Menjelaskan kualiti diri Hang Tuah s SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La 5.4.3 Menganalisis peranan Hang Tuah seb SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La K5.4.4 Mencontohi kesetiaan Hang Tuah seSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La K5.4.5 Menjelaskan kebijaksanaan tokoh d SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
5.4 Hang Tuah sebagai La K5.4.6 Mencadangkan sikap bertanggungj SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Mengenal Rangkaian 1.1 Menerangkan konsep rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Mengenal Rangkaian 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayarSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Mengenal Rangkaian 1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Mengenal Rangkaian 1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Memahami Fungsi Per2.1 Menamakan peranti rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Memahami Fungsi Per2.2 Menerangkan fungsi peranti rangkaian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Memahami Fungsi Per2.3 Menilai dan membanding keupayaan per SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.1 Menyatakan maksud Internet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.2 Menyenaraikan perkhidmatan Internet SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.3 Mencari maklumat menggunakan pencaria SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.4 Menyebarkan maklumat menggunakan SILA mai TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.5 Mengelas jenis laman web: komersial, peSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.6 Menyenaraikan kebaikan dan keburukanSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Mengenal Internet 3.7 Menghasilkan laman blog persatuan ataSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Memahami Data dan 1.1 Mengenal pasti jenis data SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
1.0 Memahami Data dan 1.2 Menghasilkan maklumat dari data yang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Mengkaji Sistem Pangk2.2 Menyatakan contoh pangkalan data ya SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Mengkaji Sistem Pangk2.3 Menentukan jadual, rekod dan medan. SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Mengkaji Sistem Pangk2.4 Menentukan jenis medan dalam pangkalSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
2.0 Mengkaji Sistem Pangk2.5 Menghasilkan pangkalan data secara lakaSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.1 Membina jadual menggunakan jenis datSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.2 Memasukkan data menggunakan jadualSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.3 Membina borang SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.4 Menambah rekod menggunakan boran SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.5 Menyunting rekod menggunakan boranSILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.6 Membuat carian SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
3.0 Membangunkan Sistem3.7 Menjana Laporan SILA TAIP OBJEKTIF SENDIRI SILA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI
LA TAIP AKTIVITI SENDIRI