Anda di halaman 1dari 4

PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) 1 SD/ MI/ SDLB

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Kelas : 1 (Satu)
Nama : ………………….
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Hari, Tanggal : Senin, 07 September 2020 No : …………………..
Waktu : 09.45 – 11.45 WIB (90 menit)

Petunjuk Umum :
1. Tuliskan nama dan nomor absenmu di sudut kanan atas !
2. Tulisan harus jelas, rapi dan bersih !
3. Periksalah dahulu pekerjaanmu sebelum diserahkan kepada bapak/ ibu guru !

KD 3.1
I. Wangsulana pitakon–pitakon ing ngisor iki kanthi bener !
1. Meong–meong iku swarane …..
a. wedus
b. cecak
c. kucing
2. Swara gelas pecah yaiku …..
a. thok thok
b. prak pyar
c. glodak
3. Dani nduwe sempritan. Sempritan iku swarane …..
a. priit priit
b. kriing kriing
c. dhin dhin
4. Sing kluruk yaiku …..
a. bebek
b. pitik jago
c. kucing
5. …… Bagas.
Tembung sing pas kanggo ganepi ukara ing duwur yaiku …
a. Omahku
b. Umurku
c. Jenengku
II. Isenana ceceg–ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan sing bener!
6.

Gambar gelas ing dhuwur iki cacahe ana …….

7.

Gambar kewan ing dhuwur iki jenenge …..


8.

____ - A – W – A – R

Aksara sing pas kanggo ganepi tembung ing dhuwur yaiku …..

KD. 3.2
Menthog-menthog
Menthog–menthog tak kandhani
Mung solahmu angisin isini
Mbok ya aja ngetok ana kandhang wae
Enak enak ngorok ora nyambut gawe
Menthog–menthog mung lakumu
Megal megol gawe guyu

I. Wangsulana pitakon–pitakon ing ngisor iki kanthi bener !


9. Irah–irahane tembang dolanan ing ndhuwur yaiku ….
a. Cublak cublak suweng
b. Jamuran
c. Menthog–menthog
10. Enak enak ……. ora nyambut gawe
a. ngorok
b. dolan
c. mlaku

11. Lakune menthog megal megol gawe ….


a. seneng
b. guyu
c. susah
12. Sikile menthog cacahe ana loro
Basa kramane loro yaiku …
a. tiga
b. setunggal
c. kalih
13. Yen arep sekolah kudu ….. marang bapak ibu.
a. nesu
b. pamit
c. nangis

II. Isinana ceceg–ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan sing bener !
14.

Bapak maos ……

15.
____ – E – J – A
Aksara sing pas kanggo ganepi jenenge barang yaiku ….
PENILAIAN TENGAH SEMESTER 1 ( PTS 1 ) SD/ MI/ SDLB
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KUNCI JAWABAN
Mapel : Bahasa Jawa
Kelas : 1 (Satu)

KD. 1 KD. 2
1. C 9. C
2. B 10. A
3. A 11. B
4. B 12. C
5. C 13. B
6. Enem 14. Koran
7. Sapi 15. M
8. M

Score KD. 3.1 Score KD. 3.2


I. 5 x 10 = 50 III. 5 x 10 = 50
Surakarta, 2 September 2020
II. I.3Ax 50 = 150 +
Guru kelas IV. 3 x kelas
Guru 75 = 150
I.B +
Jumlah total 200 : 2 = 100 Jumlah total 200 : 2 = 100

Ira Puji Pamungkas, S.Pd Cindy Purnamasari, S.Pd


NIPM : - NIPM : -
Mengetahui ,
Kepala sekolah

Joko Susilo, S.TP, S.Pd.


NIPM : 512 099 302

Anda mungkin juga menyukai