Anda di halaman 1dari 1

PETA MESIR

NO PROVINSI IBU KOTA

27 Aswan Aswan
22 Asyuth Asyuth
23 al-Bahr al-Ahmar Hurghada
19 Bani Suwaif Bani Suwaif
3 al-Buhairah Damanhur
7 Bur Sa'id Bursaid
5 ad-Daqahliyah Manshurah
6 Dumyath Dimyath
15 al-Fayyum Al Fayyum
9 al-Gharbiyah Thantha
2 al-Iskandariyah Iskandariyah
13 al-Isma'iliyah Isma'iliyah
18 Janub Sina' Ath-Thur
14 al-Jizah Giza
4 Kafr asy-Syaikh Kafr asy-Syaikh
1 Mathruh Marsa Mathruh
10 al-Minufiyah Syibin al-Kum
20 al-Minya Minya
16 al-Qahirah Kairo
11 al-Qalyubiah Banha
25 Qina Qina
8 Syamal Sina' Al-'Arisy
12 asy-Syarqiyah Zaqaziq
24 Suhaj Suhaj
17 as-Suwais Suez
26 al-Uqsur Luxor
21 al-Wadi al-Jadid Kharjah