Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Saya yang bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : SUGIONO
Pangkat/Nrp : Inspekur Polisi Dua / 77070678
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Siantan
Alamat : Aspol Polsek Siantan

Memberi Kuasa Kepada :

Nama : SYAIFUL BAHRI


Pangkat/Nrp : Brigadir Polisi / 88050527
Jabatan : Anggota Polres Natuna
Alamat : Aspol Polsek Bunguran barat

Untuk dapat mengambilkan Surat Penetapan Penyitaan An. RUDI HARTONO Als RUDI Bin
(Alm) BAHARUN Dari Pengadilan Negeri Ranai.

Demikian Surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun,
Dan semoga digunakan sebagaimana mestinya, saya ucapkan terima kasih atas segala
perhatiannya.

Tarempa, 10 Mei 2019


PEMBERI KUASA PENERIMA KUASA

SUGIONO SYAIFUL BAHRI IPDA


NRP 77070678 BRIGPOL NRP 88050527