Anda di halaman 1dari 2

1 Minggu / Hari / Tarikh : 12 / Khamis / 02.04.

2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 3 Dedikasi / 8.00 – 9.00 / Literasi


3 Tema / Tajuk Standard
Perkataan kvkvk (konstruk 5) ( Mohd Farish )
Pembelajaran (KOD) :
Diakhir pembelajaran murid dapat
a. mengeja dan menyebut sukukata perkataan kvkvk
4 Objektif Pembelajaran :
b. memadan sukukata perkataan kvkvk
c. menulis perkataan kvkvk
5 Kriteria kejayaan Murid dapat menyebut 8 perkataan kvkvk
a. Murid menyanyikan lagu sukukata kvkvk
b. Murid mengeja dan menyebut sukukata perkataan kvkvk
6 Aktiviti PDP : c. Murid memadankan kad sukukata perkataan kvkvk
dengan gambar.
d. murid menulis perkataan kvkvk
7 Elemen Merentas Kurikulum
(EMK) :
a. Video lagu sukukata kvk
b. kad sukukata perkataan kvkvk
8 Bahan Bantu Belajar : c. Bahan Interaktif perkataan kvkvk
c. lembaran kerja isi sukukata dan perkataan kvkvk

9 Penilaian PDP : a. hasil lembaran kerja yang diselesaikan murid.

10 Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah :

1 Minggu / Hari / Tarikh : 12 / Khamis / 02.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 Bijaksana / 9.00 – 10.00 / Numerasi


3 Tema / Tajuk Standard
Operasi tambah nombor dalam lingkungan 100
Pembelajaran (KOD) :
Diakhir pembelajaran murid dapat
4 Objektif Pembelajaran : a. menyelesaikan operasi tolak dua nombor hingga 2 digit dengan
mengumpul semula dalam bentuk lazim
5 Kriteria kejayaan Murid dapat menyelesaikan operasi tambah yang diberikan
a. Guru menunjukkan cara menyelesaikan operasi tolak dua
nombor hingga 2 digit dengan mengumpul semula dalam bentuk
6 Aktiviti PDP : lazim.
b. Murid menyelesaikan latihan operasi tolak yang diberikan
dengan bimbingan guru.
7 Elemen Merentas Kurikulum
(EMK) :
a. Kad operasi tambah asas
8 Bahan Bantu Belajar : c. lembaran kerja operasi tambah

9 Penilaian PDP : a. hasil lembaran kerja yang diselesaikan murid.

10 Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 12 / Khamis / 02.04.2015

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 Bijaksana / 12.00 – 1.00 / Literasi


3 Tema / Tajuk Standard Perkataan vkvk ( konstruk 5) ( Aqil Azmi )
Pembelajaran (KOD) : perkataan kvkkkvk( konstruk 6) ( Mohd Izzul Irfan)
Diakhir pembelajaran murid dapat
a. mengeja dan menyebut sukukata perkataan vkvk / kvkkkvk
4 Objektif Pembelajaran :
b. memadan sukukata perkataan vkvk/ kvkkkvk
c. menulis perkataan vkvk / kvkkkvk
5 Kriteria kejayaan Murid dapat menyebut 8 perkataan vkvk / kvkkkvk
a. Murid menyanyikan lagu sukukata kvk / kvkk
b. Murid mengeja dan menyebut sukukata perkataan vkvk /
kvkkkvk
6 Aktiviti PDP :
c. Murid memadankan kad sukukata perkataan vkvk/kvkkkvk
dengan gambar.
d. murid menulis perkataan vkvk/kvkkkvk
7 Elemen Merentas Kurikulum
(EMK) :
a. Video lagu sukukata kvk / kvkk
b. kad sukukata perkataan vkvk / kvkkkvk
8 Bahan Bantu Belajar : c. Bahan Interaktif perkataan vkvk / kvkkkvk
c. lembaran kerja isi sukukata dan perkataan vkvk/ kvkkkvk

9 Penilaian PDP : a. hasil lembaran kerja yang diselesaikan murid.

10 Refleksi / Impak dan Kerja


Rumah :