Anda di halaman 1dari 1

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

NAMA SEKOLAH: ______________________________________ KOD SEKOLAH: ____________

Nama murid: Tarikh lahir: Tarikh Mula: Tarikh Semak:


Umur :
Kategori murid: Diagnosis:

Pengetahuan Sedia Ada

Matlamat Jangka Panjang

Kekuatan/Minat

Kelemahan/Masalah Yang
Dikenal Pasti/Isu utama
Objektif Jangka Pendek Strategi Pengajaran dan pembelajaran Penilaian

Tarikh Sidang Pertama: Tarikh Sidang Kedua:

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga: Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga:


Nama: Nama:

Tandatangan Guru Pencatat: Tandatangan Guru Pencatat:


Nama: Nama: