Anda di halaman 1dari 7

PELAN OPERASI

PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

s
Nama Projek Modul Easy to Catch.

Objektif 1. Memudahkan pelajar memahami setiap topik yang diajar.


2. Melancar dan mempercepatkan proses pengajaran dan pembelajaran.

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5


Sasaran
Guru Terlibat 1. En. Mohd Fahmi
En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja 1. Mencari bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan sebagai modul.
Memilih dan menapis bahan-bahan supaya bersesuaian dengan pelajar.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek Program SPOP (seminar power point) Tingkatan 4.

Objektif Memberi peluang kepada pelajar untuk mmbina keyakinan dan juga
kefahaman.

Tempoh Bulan Mei

Kumpulan Pelajar tingkatan 4


Sasaran
Guru Terlibat En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja 1. Menyediakan topik-topik yang sesuai untuk pelajar


2. Membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil.
Memberi tempoh yang sesuai supaya pelajar bersedia dengan perbentangan
yang perlu dibuat.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan oleh guru di atas dengan menilai dan memberi markah
berdasarkan tahap pemhaman dan juga perbentangan yang dibuat oleh
pelajar.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, guru memberikan komen dan penerangan


kepada pelajar supaya semua pelajar dapat mengambil pengajaran daripada
perbentangan yang dibuat oleh rakan mereka.
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek Program Pasport Pintar (Kuiz pada setiap bulan)

Objektif Menilai dan mengenalpasti tahap penguasaan pelajar terhadap topik yang
telah dipelajari.

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Pelajar tingkatan 4 dan 5


Sasaran

Guru Terlibat 1. En. Mohd Fahmi


En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja 1. Guru menyediakan soalan yang sesuai bagi setiap topik.
Soalan yang dibuat hendaklah merangkumi seluruh tajuk penting yang
terkandung dalam sesebuah topik.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek Aplikasi kerjaya pada setiap topik.

Objektif Membina minat dan pengetahuan pelajar terhadap aplikasi topik yang
dipelajari dalam kerjaya masa kini.

Tempoh Sepanjang tahun

Kumpulan Pelajar tingkatan 4 dan 5


Sasaran
Guru Terlibat 1. En. Mohd Fahmi
En. Mohd Zamir Hashim
Proses Kerja 1. Mencari dan mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang terkini dan
sesuai untuk setiap topik.
Mendedahkan pelajar dengan kerjaya masa kini yang berkaitan dengan
Fizik mengikut topik yang dipelajari.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakikan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek 5 Minutes Equations

Objektif Mengingatkan kembali pelajar terhadap aplikasi formula-formula yang telah


dipelajari dalam masa 5 minit.
Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Semua pelajar tingkatan 4 dan 5
Sasaran
Guru Terlibat 1. En. Mohd Fahmi
En. Mohd Zamir Hashim
Proses Kerja 1. Menyediakan fomula-formula yang telah dipelajari
2. Mengingatkan kembali para pelajar formula yang pernah dipelajari
dalam masa 5 minit setiap kali bermulanya kelas Fizik.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program.
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek Kem Little Einstein

Objektif Membantu pelajar halus SPM 2011 untuk mencapai ETR 2011 100 %.

Tempoh Bulan Mei (seminggu)

Kumpulan Pelajar halus spm 2011


Sasaran
Guru Terlibat 1. Ketua Panitia
2. Guru Mata Pelajaran tingkatan 5
3. Kaunselor

Proses Kerja 1. Mendapatkan persetujuan dan kerjasama daripada kelab Fizik UPM.
2. Menyediakan kertas kerja untuk kem tersebut.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
3. Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program
PELAN OPERASI
PANITIA FIZIK SMKTSJ2 2011

Nama Projek Lawatan sambil belajar

Objektif Membina minat dan menambah pengetahuan pelajar dalam mempelajari


mata pelajaran Fizik.

Tempoh Bulan jun (satu hari)

Kumpulan Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 yang mengambil subjek Fizik


Sasaran
Guru Terlibat 1. En. Mohd Fahmi
En. Mohd Zamir Hashim

Proses Kerja 1. Menghubungi semua pihak yang bertanggungjawab terhadap


tempat-tempat yang ingin dilawati.
2. Menyediakan kertas kerja untuk lawatan.

Kekangan 1. Pelajar yang tiada minat dalam mata pelajaran Fizik.


2. Tahap penguasaan Matematik pelajar yang rendah.
Penguasaan murid yang rendah dalam mata pelajaran Fizik.

Pemantauan Pemantauan dilakikan oleh Pengetua / Guru Penolong Kanan / Ketua


Bidang / Ketua Panitia.

Penilaian Penilaian dilakukan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi


mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap tiga atau


empat bulan nagi meningkatkan keberkesanan program