Anda di halaman 1dari 4

Kelompok 4

Nama:

1. Linda septiana sari (16)


2. M. haris dhiya u. (20)
3. M qur andika h (22)
4. Sri noor riyanah (29)
5. Sulistiana sari (30)
6. Yuliana Anastasia (36)
Kelas : XII IPA 2
Trap Trapane Geguritan

1. Nentukake Tema
Ide bisa teka sawayah wayah. Nentukake ide bias ana ing ngendi wae
panggonane. Informasi lan pengalaman kudu bisa dikuatake supaya bisa
dikuatake supaya bisa dadi tema kang becik.
2. Ngubah Ide/Tema Dadi Geguritan
sawise ide ketemu, ide mau kudu diolah lan dihayati. Umpama arep
nggawe geguritan “Ibu”, awake dhewe kudu bisa ngrasakake apa kang dirasake
lan dikarepake ibu. Banjur, susun tembung-tembung supaya dadi geguritan kang
edi lan enak diwaca.

3. Gaya Basa/ Majas


Nggawe geguritan mesti ora ninggalake majas. Majas kang digunakake bisa
macam-macam ananging kang kerep yaiku majas personifikasi lan hiperbola.
a. Personifikasi
Tuladha : “Bagaskara wis ngancik ing gegana”
b. Hiperbola
Tuladha : “ Hawa adem njengkut dadi anget”
4. Bait, rima, lan irama
Ana ing geguritan modern, bait, rima, irama ora pati digatekake.
Ananging, luwih becik menawa bait, rima lan irama bisa digatekake
supaya geguritan kang digawe enak diwaca.
5. Dasanama, purwakanthi, lsp Biyasane, ana ing geguritan, supaya
nambah endahing isi, tembung-tembung kang dianggo migunakake
dasanama,purwakanthi,lan kawruh basa liyane.
KARTINI
Kartini …
Sapa kang ora kenal panjenengan
Pahlawan kang mbela kaum wanita
Pahlawan kang berjuwang nentang paugeran walanda
Kartini …
Sanajan tinitah dadi priyayi
Duweni trah bangsawan
Kartini mbela emansipasi wanita
Mbela rakyat jelata
Kartini …
Wulan April iki dadi seksi
Lelabuhanmu kang misuwur tumrap bangsa Indonesia
Habis Gelap Terbitlah Terang
Dadi bukti masa perjuwangan
Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita
Kartini …
Amarga jasamu
Wanita eropa lan wanita pribumi
Dadi duweni hak kang padha
Duweni hak pikantuk pendidikan