Anda di halaman 1dari 7

KEMAHIRAN MENULIS TAHUN 1

TEMA : KELUARGA

Standard Kandungan 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.
( SK )

Standard Pembelajaran 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
( SP )

Penerangan Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh vokal, iaitu a,
e, i, o, dan u

Aktiviti 1. Rakaman video

- Murid menonton video suku kata terbuka


http://youtube.com/watch?v=jt4eR-bw1tY

- Murid mengenal suku kata terbuka

2. Menulis Suku Kata

- Murid menulis suku kata terbuka dalam buku garis tiga

- Suku kata terbuka terdiri daripada dua dan tiga suku kata
terbuka dalam bentuk ayat berdarsakan gambar

3. Menyusun Kad Gambar

- Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan

- Murid menyusun gambar dua dan tiga suku kata terbuka

4. Latih Tubi

- Guru menunjukkan gambar keluarga pada paparan skrin.

- Murid isi tempat kosong dalam satu ayat berdasarkan


gambar

Bahan Bantu Mengajar Manila kad, tayangan video, pembesar suara

Penilaian Penilaian dibuat berdasarkan aktiviti di dalam kelas.


KEMAHIRAN MENULIS TAHUN 1

TEMA :

BAHAN BANTU MENGAJAR


1) Tayangan video

2) Menulis Suku Kata


Ibu beli tiga buku tali

Saya baca lima buku

Bapa beli gula

3) Menyusun Kad Gambar


2 SUKU KATA TERBUKA

BO GU

KU LA

KU SI

MA TA
3 SUKU KATA TERBUKA
PE RU

KE LI
SI TA

4) Latih Tubi
1) __________ beli gula.

2) Saya suka ___________.


3) ________ beli baju.