Anda di halaman 1dari 4

A G M S

B H N T

C I O U

D J P V

E K Q W

F L R X

a g m s

b h n t

c i o u

d j p v

e k q w

f l r x

hati gema hati


gesa haji gesa haji

gigi hero gigi hero

gila hiba gila hiba

goda hoki goda hoki

gusi huni gusi huni

jawi kaca jawi kaca

jemu kena jemu kena

jeli kera jeli kera

jika kiri jika kiri

juga koci juga koci

juri kuda juri kuda

laju madu laju madu

lesu menu lesu menu


lena mega lena mega

lima milo lima milo

lori mono lori mono

lusa muda lusa muda

nama padi nama padi

nadi peti nadi peti

nila pena nila pena

nota pita nota pita

nuri polo nuri polo

nusa puyu nusa puyu

rabu sagu rabu sagu

reda sari reda sari

reka segi reka segi


riba sila riba sila

roti soda roti soda

rupa sudi rupa sudi

tamu visa tamu visa

teka vila teka vila

teko waja teko waja

tisu wira tisu wira

topi yoga topi yoga

tugu yoyo tugu yoyo