Anda di halaman 1dari 1

MATEMATIK, RABU - 21 OKTOBER 2020

TAJUK: TUKAR UNIT MASA - Jam dan Hari (Buku Teks, muka surat 147)

LATIHAN

1. Lengkapkan

a) 5 hari = ______ jam

b) 7 hari = ______ jam

c) 10 hari = ______ jam

d) 2 hari 12 jam = ______ jam

e) 3 hari 8 jam = ______ jam TIP:


1. RUJUK NOTA.
f) 6 hari 20 jam = ______ jam

2. Lengkapkan
2. BINA SIFIR 2 DIGIT → SIFIR 24
a) 144 jam = ______ hari

b) 216 jam = ______ hari

c) 58 jam = ______ hari _____ jam

d) 100 jam = ______ hari _____ jam