Anda di halaman 1dari 3

NAME :

CLASS :
KUIZ PJ TAHUN 1-MENANGKAP BOLA YANG
DILAMBUNG DATE :

6 Questions

1. Kedudukan jari semasa menangkap bola yang besar perlu


_______________.

a) dibuka b) dirapatkan

2. Kedudukan jari semasa menangkap bola yang kecil perlu


_______________.

a) dibuka b) dirapatkan

3. Semasa menangkap bola, mata perlu memandang ke arah


_______________.

a) merata-rata b) sasaran (bola)

Help
4. Kita perlu _______________ untuk menangkap bola.

a) berdiri statik b) bergerak ke arah bola

5. Gunakan jari tangan untuk menolak bola.

a) melambung bola b) menangkap bola

6. Membuka tangan untuk menerima bola.

a) melambung bola b) menangkap bola


Answer Key
1. a 3. b 5. a
2. b 4. b 6. b