BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR TERHADAP SISTEM KULIAH DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

MASALAH ADAKAH ANDA SELESA DIDALAM KELAS? ADAKAH ANDA DAPAT MENUMPUKAN 100% TUMPUAN DI DALAM KELAS? ADAKAH MASA KULIAH TERLALU LAMA ? ADAKAH SUSUNAN MEJA DAN KERUSI DAPAT MENARIK MINAT ANDA UNTUK BELAJAR? ADAKAH ANDA DAPAT MELIHAT DENGAN JELAS PAPAN PUTIH YANG DI DALAM BILIK KULIAH? ADAKAH GURU-GURU YANG MASUK MENGAJAR DAPAT MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DENGAN JELAS KEPADA ANDA? ADAKAH ANDA SUKA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PAPARAN SKRIN?

YA

TIDAK

.

BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR TERHADAP SISTEM KULIAH DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

MASALAH ADAKAH ANDA SELESA DIDALAM KELAS? ADAKAH ANDA DAPAT MENUMPUKAN 100% TUMPUAN DI DALAM KELAS? ADAKAH MASA KULIAH TERLALU LAMA ? ADAKAH SUSUNAN MEJA DAN KERUSI DAPAT MENARIK MINAT ANDA UNTUK BELAJAR? ADAKAH ANDA DAPAT MELIHAT DENGAN JELAS PAPAN PUTIH YANG DI DALAM BILIK KULIAH? ADAKAH GURU-GURU YANG MASUK MENGAJAR DAPAT MENYAMPAIKAN MAKLUMAT DENGAN JELAS KEPADA ANDA? ADAKAH ANDA SUKA PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN PAPARAN SKRIN?

YA

TIDAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful