Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

Mata pelajaran : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan


Kelas : 5 Kenanga
Bilangan murid : 21 orang
Masa : 10.00 pagi hingga 10.30 pagi
Hari/tarikh : Selasa / 21 Julai 2010
Tajuk : Semangat kejiranan
Sub tajuk : Hidup berharmoni dengan jiran
Hasil pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid
dapat :
i) Menyatakan 2 cara hidup berharmoni dengan jiran.
ii) Menjelaskan 2 kepentingan hidup berjiran.
iii) Menghuraikan 2 kesan mengabaikan kepentingan berjiran.
Pengetahuan sedia ada : Murid tinggal di kawasan kejiranan.
KBKK : Menceritakan, menjelaskan, menerangkan, mencirikan,
Menganalisis.
Nilai : Yakin diri, berani, kerjasama, prihatin.
TKP : Verbal linguistik, visual.
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN

Set induksi  Bercerita  Murid mendengar cerita TKP :


(5 minit) Tajuk : Jiranku yang yang disampaikan oleh Verbal linguistik
baik rakan di hadapan kelas.
 Murid menjawab soalan BBM :
yang ditanya berkaitan Buku cerita
 Soal jawab cerita yang
disampaikan. Nilai :
Yakin diri
Soalan : Berani
1) Apakah yang kamu
faham mengenai KBKK :
cerita tersebut? Menceritakan
2) Apakah peranan Menerangkan
jiran dalam cerita
tersebut?
 Murid bersama-sama
guru membuat perkaitan
dengan tajuk pelajaran.

Langkah 1  Melengkapkan peta  Murid diberikan sebuah TKP :


(10 minit) minda kotak yang Audio
- Permainan ‘magical mengandungi nama
box’ semua murid.
 Murid dikehendaki
memgedarkan kotak
tersebut ke semua BBM :
murid dengan iringan Manila kad
muzik. Laptop
 Apabila muzik
dihentikan, murid yang Nilai :
memegang kotak Kerjasama
tersebut dikehendaki Yakin diri
mengambil satu kertas
dan menyebutkan nama KBKK :
murid yang tertera. Mencirikan
 Murid yang disebut Menerangkan
namanya akan diberikan
sekeping kad.
 Murid tersebut
dikehendaki
melengkapkan peta
minda yang disediakan
di hadapan kelas.
 Permainan diteruskan
sehingga peta minda
dilengkapkan.
 Murid diberikan
penerangan lengkap
oleh guru mengenai
peta minda tersebut.
Langkah 2  Tayangan video  Murid dibahagikan TKP :
(10 minit) - Pop kuiz kepada 5 kumpulan. Visual
 Setiap kumpulan Kinestatik
diberikan peluang untuk
menonton video yang BBM :
ditayangkan. Video
 Kumpulan 1 perlu Laptop
menjawab soalan Kertas
berdasarkan video yang Marker pen
ditayangkan.
 Jawapan perlu ditulis di Nilai :
atas kertas yang Yakin diri
disediakan. Kerjasama
 Sekiranya jawapan yang Prihatin
diberikan adalah salah,
peluang diberikan KBKK :
kepada kumpulan lain Menganalisis
untuk menjawab. Menerangkan
 Setiap kumpulan yang
menjawab dengan betul
akan diberikan markah.
 Kumpulan yang
mengumpul markah
tertinggi dikira sebagai
pemenang.
Penutup Rumusan dan kesimpulan  Murid bersama-sama Interaksi dua hala
(5 minit) berdasarkan lirik lagu. guru membuat rumusan
aktiviti pelajaran Nilai :
berdasarkan lirik lagu Yakin diri
yang diberi. Berani

KBKK :
Menjelaskan
Menerangkan