RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5

Mata pelajaran Kelas Bilangan murid Masa Hari/tarikh Tajuk Sub tajuk

: Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan : 5 Kenanga : 21 orang : 10.00 pagi hingga 10.30 pagi : Selasa / 21 Julai 2010 : Semangat kejiranan : Hidup berharmoni dengan jiran

Hasil pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, m urid dapat : i) ii) iii) Menyatakan 2 cara hidup berharmoni dengan jiran. Menjelaskan 2 kepentingan hidup berjiran. Menghuraikan 2 kesan mengabaikan kepentingan berjiran.

Pengetahuan sedia ada : Murid tinggal di kawasan kejiranan. KBKK : Menceritakan, menjelaskan, menerangkan, mencirikan, Menganalisis. Nilai TKP : Yakin diri, berani, kerjasama, prihatin. : Verbal linguistik, visual.

Soalan : 1) Apakah yang kamu faham mengenai cerita tersebut? 2) Apakah peranan jiran dalam cerita tersebut? Murid bersama-sama guru membuat perkaitan dengan tajuk pelajaran.Permainan µmagical box¶ y y Murid diberikan sebuah kotak yang mengandungi nama semua murid.LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Set induksi (5 minit) y Bercerita Tajuk : Jiranku yang baik y y y Soal jawab Murid mendengar cerita yang disampaikan oleh rakan di hadapan kelas. TKP : Verbal linguistik BBM : Buku cerita Nilai : Yakin diri Berani KBKK : Menceritakan Menerangkan y Langkah 1 (10 minit) y Melengkapkan peta minda . Murid dikehendaki memgedarkan kotak TKP : Audio . Murid menjawab soalan yang ditanya berkaitan cerita yang disampaikan.

Apabila muzik dihentikan. Murid diberikan penerangan lengkap oleh guru mengenai peta minda tersebut. Permainan diteruskan sehingga peta minda dilengkapkan. Murid tersebut dikehendaki melengkapkan peta minda yang disediakan di hadapan kelas. BBM : Manila kad Laptop Nilai : Kerjasama Yakin diri KBKK : Mencirikan Menerangkan .y y y y y tersebut ke semua murid dengan iringan muzik. Murid yang disebut namanya akan diberikan sekeping kad. murid yang memegang kotak tersebut dikehendaki mengambil satu kertas dan menyebutkan nama murid yang tertera.

Kumpulan yang mengumpul markah tertinggi dikira sebagai pemenang. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah salah. Jawapan perlu ditulis di atas kertas yang disediakan. Setiap kumpulan yang menjawab dengan betul akan diberikan markah.Langkah 2 (10 minit) y Tayangan video . Kumpulan 1 perlu menjawab soalan berdasarkan video yang ditayangkan. peluang diberikan kepada kumpulan lain untuk menjawab. Setiap kumpulan diberikan peluang untuk menonton video yang ditayangkan. TKP : Visual Kinestatik BBM : Video Laptop Kertas Marker pen Nilai : Yakin diri Kerjasama Prihatin KBKK : Menganalisis Menerangkan .Pop kuiz y y y y y y y Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.

y Murid bersama-sama guru membuat rumusan aktiviti pelajaran berdasarkan lirik lagu yang diberi. Interaksi dua hala Nilai : Yakin diri Berani KBKK : Menjelaskan Menerangkan .Penutup (5 minit) Rumusan dan kesimpulan berdasarkan lirik lagu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful