Anda di halaman 1dari 120

Lembaran Kerja

Bahasa Melayu

4~7
Tahun
Huruf
Vokal
Nama: ______ Tarikh: ___
Tuliskan huruf vokal berdasarkan gambar.
Nama:____
__ Tarikh:_
__
Warnakan huruf vokal berdasarkan gambar.

lalel i I oiul

lalel i I olul

lalel i lo lul

lalel i lolul
�:....______j

lalel i lolul
Huruf
Konsonan
Suku Kata
KV
j
j
Suku Kata
KVK
j
Nama: __ Tarikh: _
Susun huruf dan tulis semula.
- '

.a � I I I I( ,.____I ____,

� etj 11 I I I( , ...._______,
I

I
� I I I I( ,.____ ____,

-�

I
� I I I I( ,.____ ____,

I
� I I I I( ,.____ ____,

� CmJ I I I I( ,.____
I
____,

�· · � I
I I I I( ,.____ ____,
Suku Kata
V+KV
Suku Kata
V+KVK
Suku Kata
KV+KV
j

j
Nama : ------ Tarikh : ---
Tuliskan suku kata akhir berdasarkan
gambar.

ta ka sa

ga bu SU

• .
=
. ·· •
,·:::r:
gu SU da

ba ku pa

la ba SI
Nama : ______ Tarikh : __
Tuliskan suku kata akhir berdasarkan
gambar.

pa da

A �
da ba sa

ta pa sa

gu ru bu

Cl no ho
j
Suku Kata
KV+KV+KV
j
Suku Kata
KV+KVK
j
j
j
j
Suku Kata
KVK+KV
j
j
Suku Kata
KVK+KVK
Suku Kata
Tertutup
'ng'
j
j
j
j
j
Suku Kata
VK+KVKK
Suku Kata
Diftong
Suku Kata
Vokal
Berganding
j
j
Suku Kata
Digraf &
Konsonan
Bergabung
SYAMPU
Perkataan
Berimbuhan
Menyusun
Perkataan
Menulis
Ayat
j
j
Membina
Ayat
Menjawab
Soalan

Anda mungkin juga menyukai