Anda di halaman 1dari 20

Dasar dan Hala Tuju Sekolah

2015– 2017
………………….
PANITIA BAHASA MELAYU
Sekolah Kebangsaan Felda Lok Heng
KotaTinggi

Untuk

__________________________________________
[nama peserta]

Pengetua dan Guru Besar


Daerah Kota Tinggi, Johor
Peringatan: Contoh ini adalah bagi tujuan

PANITIA BM/SKFLH 16
RUMUSAN RANGKA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG (3 – 5 TAHUN) JANGKA MASA PENDEK (1 AHUN)


Matlamat Objektif 1A Strategi 1A- Pelan Pelan
Strategik 1 1 Taktikal Operasi 1

Objektif 1B Operasi 1
Matlamat Strategi 1A- Pelan
Operasi 2
Strategik 2 2 Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4
Matlamat Pelan
Strategik 3 Operasi 3

Matlamat Pelan
Strategik 4 Operasi 4

PANITIA BM/SKFLH 16
MISI

Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid


Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu; keupayaan
Individu Murid
Pendidikan Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik
Berkualiti Baik kualitinya; tinggi nilainya

SK Felda Lok Heng membangun murid agar berkemampuan atau melakukan sesuatu untuk mencapai aspirasi (keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu;
cita-cita) yang setiap murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Potensi ini
akan dibangunkan oleh SK Felda Lok Heng melalui ilmu didik yang menyeluruh dan bersepadu serta tinggi nilainya.

VISI

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang.

Sekolah Institusi di mana murid menerima ilmu pengetahuan. Insititusi


dimaksudkan adalah SK FELDA LOK HENG.
Unggul Melebihi yang lain
Penjana Sesuatu yang menghasilkan, mengeluarkan

PANITIA BM/SKFLH 16
Generasi Peringkat dalam sesuatu keluarga
Terbilang Dapat dihitung. Termasuk dalam senarai yang disebut.

SK (FELDA) LOK HENG adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan melebihi institusi lainyang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
dikenali.

NILAI

Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat

Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana
dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

PANITIA BM/SKFLH 16
Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN

SK. FELDA LOK HENG komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS (Ibu bapa / penjaga)

PANITIA BM/SKFLH 16
5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3. Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid

VISI
SEKOLAH
UNGGUL
PENJANA
PANITIA BM/SKFLH GENERASI
TERBILANG 16
KRA1Pencap KRA3
aian prestasi Pencapaian
akademik yang kemahiran
tinggi oleh insaniah yang
semua murid tinggi oleh
semua murid
KRA2
Pencapaian
prestasi
kokurikulum
yang tinggi oleh
semua murid

Tiga (3) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

Sekolah berada dalam band 1 pada tahun 2015

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

PANITIA BM/SKFLH 16
1.1 100 peratus murid memperolehi sekurang-kurangnya pencapaian Band 3 dalam semua mata pelajaran dalam Pentaksiran
Berasaskan Sekolah pada tahun 2015.
1.2 5.00 peratus murid memperoleh Band 6 semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah pada tahun 2015.

1B Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.3 100.00 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
1.4 30.00 peratus murid memperolehi 5A dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
1.5 Sekolah mencapai 1.54 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017


SK FELDA LOK HENG, JOHOR
PANITIA BAHASA MELAYU
Matlamat Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran Strategi Bidang / Pegawai
Strategik (KPI) Bertanggungjawab

PANITIA BM/SKFLH 16
Anjakan
(PPPM
TOV 2015 2016 2017 2018
2013-
2025)

1. Pencapaian 1.1 80% Murid Memperoleh 90 93 96 99 PENGURUSAN KURIKULUM


prestasi Meningkatkan Band 3 Dalam Mata PK Pentadbiran
B.Melayu Pencapaian Murid Pelajaran B.Melayu untuk 1.1 Meningkatkan Prestasi Akademik GKMP
Pemahaman berdasarkan tahun 2 5 8 11 Anjakan
Ketua Panitia
dan Penulisan Panduan 1-5. 1.1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan 5
yang dicapai Pembangunan Petang (
oleh semua Pembelajaran Murid 20% Murid Memperoleh 1.1.2 Kelas Tambahan Malam
murid. (PBS) Band 6 Dalam Mata 1.1.3 Modul Latihan – Kerja Rumah
Pelajaran Bahasa Melayu 1.1.4 e-Latihan
untuk Tahun 1.1.5 Pencerapan P&P
1-5.
1.2Meningkatkan
Pencapaian Murid 90% Murid Lulus 90 92 96 100 1.2 Mengaplikasi Headcount Akademik
dalam Ujian Anjakan
Penilaian Sekolah 10% Murid Memperoleh 5A 0.00 18.00 21.00 25.00 1.3 Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 5
Rendah (UPSR) (BM)
Gred Purata Sekolah (GPS) Anjakan
2.14 1.65 1.60 1.56 1.4 Meningkatkan kualiti penyemakan hasil 5
kerja murid Anjakan
5
Guru Bahasa Melayu
1.5 Meningkatkan Budaya Membaca dalam
kalangan murid-murid Anjakan
- 5
1.5.1 Pertandingan Membaca
1.5.2 Pertandingan bercerita
- 1.5.3 Meningkatkan pelaksanaan
program sekolah.

Sasaran

TOV 2015 2016 2017 2018

PANITIA BM/SKFLH 16
Pelan Taktikal
2015

PANITIA BM/SKFLH 16
PELAN TAKTIKAL 1-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kelas Tambahan – Tengah Hari Guru Tahun 6 Sepanjang tahun Sekolah Pencapaian ujian Gred Purata Sekolah Semua murid Modul
dan Malam (mulai bulanan Tahun 6.
Anjakan:: 5 6 Feb 15)
Aspirasi: 1

Gred Purata Sekolah


Sepanjang tahun / Semua murid Modul
2 Citra Bahasa Guru Tahun 1-6 Sabtu Minggu 1 & 3 Sekolah Pencapaian Tahun 1-6
Anjakan:: 5 (Mulai Mingguan
Aspirasi: 1 10 Feb 15)

Sepanjang tahun 90% pelajar


menyempurna-kan
3 Modul Latihan – Kerja Rumah Guru Tahun 1-6 Sekolah Murid modul Semua murid Modul
Anjakan:: 5 menyempurnakan Tahun 1-6
Aspirasi: 1 modul

Sepanjang tahun
90% murid
menggunakan
4 Titipan Ilmu Guru Tahun 6 Sekolah Pelajar menggunakan e-Latihan Murid Tahun 6 Modul / Lembaran
Anjakan:: 5 e-Latihan Kerja
Aspirasi: 1

PANITIA BM/SKFLH 16
PELAN TAKTIKAL 3-2015

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Bi Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
l Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Meningkatkan keceriaan Guru Bahasa Februari Sekolah Kehadiran murid dan 80% Kehadiran Guru dan Murid
Lorong Bahasa Melayu Melayu guru melalui lorong
(MBMMBI). Bahasa Dalam
penggunaan B. M
Anjakan; 2
Aspirasi: 1

Tahap kepuasan murid


2 Mewujudkan mini perpustakaan di Guru Kelas Januari – April Sekolah terhadap bahan bacaan Skor Tahap Semua murid
setiap kelas meningkat Kepuasan

Bilangan murid yang


mencapai anugerah
3 Menggiatkan pelaksanaan program GKMP Bahasa Januari – November Sekolah Nilam meningkat 100% Murid Semua murid
Nilam Mencapai Anugerah
Nilam
Bilangan murid yang
J meminjam buku
anuari - Disember meningkat
4 Mengadakan kerjasama dengan Guru Pusat Sumber Sekolah 80% Murid Semua murid
Perpustakaan Daerah Meminjam Buku

PANITIA BM/SKFLH 16
PELAN TAKTIKAL 4-2015

PANITIA BM/SKFLH 16
PANITIA BM/SKFLH 16
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi Bahasa Melayu Pemahaman dan


Penulisan yang tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

PPPM 2013-2125 : Anjakan 5

Nama Program / Projek : Citra Bahasa

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Keyakinan murid dalam kemahiran


menbaca , menulis dan bertutur.

Tanggungjawab : Semua Guru

Tempoh / Hari : Sepanjang Tahun

Tempat : Kelas

Sasaran : Semua Murid Tahun 1-6

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 300.00

Sumber : Sekolah

Jawatankuasa : Pengetua, Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU

Ringkasan Program : Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran membaca ,menulis


dan bertutur.

PANITIA BM/SKFLH 16
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua Panitia Sepanjang Tahun Kertas cadangan PK PTD
diluluskan PK KOKU
- Bentang kertas kerja Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program Sepanjang Tahun Penerangan program Semua guru dan murid
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program Sepanjang Tahun Surat makluman Semua Murid
diedarkan
- surat pemberitahuan Penceramah / fasilitator luar
- surat jemputan

4 Penyediaan bahan Guru B.Melayu Sepanjang Tahun Siap untuk digunakan Semua Murid

5 Penyediaan tempat dan peralatan Guru B.Melayu Sepanjang Tahun Siap untuk digunakan Semua Murid

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program Sepanjang Tahun Keakuran jadual Jawatankuasa dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program Sepanjang Tahun Kajian Keyakinan Murid Murid

PANITIA BM/SKFLH 16
PANITIA BM/SKFLH 16
PANITIA BM/SKFLH 16
PANITIA BM/SKFLH 16
PANITIA BM/SKFLH 16