Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA


TAHUN EMPAT
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
KBKK / KBAT
Kelas 4 Fikrah
Masa 10:20 – 11:20 pagi
Bilangan Murid 33 orang  Mencirikan
Tema 1 AKTIVITI KELUARGA  Membanding beza
Tajuk Melancong dengan Keluarga (UNIT 3)  Mengumpul dan
Standard 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap mengkelaskan
Kandungan sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar  Menyusun
dengan beul. mengikut
Standard 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberi respons yang keutamaan
Pembelajaran sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan  Mengesan
berdasarkan ayat perintah yang betul. kecondongan
Hasil Pembelajaran  Menilai
2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitan yang dapat
(PKJR)
meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.
 Menjana idea
 Menghubung kait
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mendengar  Membuat inferens
Pembelajaran dan memberi respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku  Meramalkan
terhadap arahan berdasarkan ayat perintah yang betul.  Membuat hipotesis
Aktiviti Pengajaran SET INDUKSI  Meintelek/generali
dan Pemudahcaraan 1. Guru meminta murid menceritakan pengalaman sasi
melancong bersama keluarga.  Membuat
2. Murid menceritakan pengalaman melancong bersama gambaran
keluarga di hadapan kelas.  Menganalogi
Perkembangan  Mereka cipta
1. Guru memberikan kad situasi kepada murid.
(SITUASI 1: Membeli tiket)
Peta Pemikiran
2. Murid diminta memberi respons terhadap situasi yang
diterima menggunakan ayat perintah dengan betul.
Peta Bulatan
3. Murid diminta menyebut elemen persekitaran yang Peta Buih
mereka dapat lihat sepanjang perjalanan ketika Peta Pokok
membeli tiket. Peta Buih Berganda
(SITUASI 2: PKJR) Peta Alir
Peta Alir Pelbagai
4. Guru meminta murid membina ayat secara lisan Peta Dakap
menggunakan elemen persekitaran. Peta Titi
Pengisian Kurikulum Nilai murni : Patuhi undang-undang jalan raya
Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (Aktiviti 3, Halaman
3)
KB : Membuat gambaran mental
KP : Kinestetik
Bahan Bantu Buku aktiviti PKJR, buku teks, papan putih, pen penanda, kad
Mengajar situasi
Penilaian PdPc 1. Bersoal jawab secara lisan
2. Perbincangan

Refleksi /33 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan cemerlang.


/33 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan baik dan perlu bimbingan.
/33 orang murid mampu mencapai objektif pembelajaran hanya dengan bimbingan rakan
dan guru.
* Seramai ___ orang murid tidak hadir.
* PdPc tidak dapat dijalankan kerana : Cuti Sakit/CRK/Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Program
Sekolah
Pelaksanaan PdPc akan dibawa ke minggu hadapan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA
TAHUN EMPAT
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
KBKK / KBAT
Kelas 4 Fikrah
Masa 10:20 – 11:20 pagi
Bilangan Murid / 33 orang  Mencirikan
 Membanding beza
Tema 3 Sentiasa Selamat
Tajuk Akibat Tidak Mematuhi Isyarat Keselamatan Jalan Raya
 Mengumpul dan
mengkelaskan
Standard Kandungan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan  Menyusun mengikut
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara keutamaan
didik hibur.
 Mengesan kecondongan
Standard 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi  Menilai
Pembelajaran yang betul dan jelas dan bahasa badan yang sesuai  Menjana idea
melalui lakonan secara didik hibur.  Menghubung kait
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat  Membuat inferens
Pembelajaran mengujarkan sekurang-kurangnya dua dialog secara  Meramalkan
mekanis dengan betul dan jelas yang diberi dengan  Membuat hipotesis
betulnya.
 Meintelek/generalisasi
Aktiviti Pengajaran  Membuat gambaran
dan Pemudahcaraan Permulaan  Menganalogi
1. Murid melihat arahan melalui isyarat jari telunjuk
di bibir yang ditunjukkan oleh guru.  Mereka cipta
Perkembangan
1. Murid mendengar penerangan guru.
Peta Pemikiran2. Murid melengkapkan dialog.
3. Murid membaca secara mekanis dialog itu.
4. Murid mengujarkan dialog itu. Peta Bulatan
Penutup
1. Rumusan bersama-sama murid. Peta Buih
Peta Pokok
Pengisian Kurikulum Nilai murni : Patuhi undang-undang jalan raya Peta Buih Berganda
Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) Peta Alir
KB : Mentafsir
KP : Interpersonal Peta Alir Pelbagai
Bahan Bantu Peta Dakap
Mengajar Buku aktiviti PKJR, papan putih, pen penanda.
Peta Titi
Penilaian PdPc 1. Bersoal jawab
2. Perbincangan

Refleksi /33 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan cemerlang.


/33 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan baik dan perlu bimbingan.
/33 orang murid mampu mencapai objektif pembelajaran hanya dengan bimbingan rakan dan guru.
* Seramai ___ orang murid tidak hadir.
* PdPc tidak dapat dijalankan kerana : Cuti Sakit/CRK/Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Program Sekolah
Pelaksanaan PdPc akan dibawa ke minggu hadapan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA
TAHUN EMPAT
Mata Pelajaran Bahasa Malaysia
KBKK / KBAT
Kelas 4 Fikrah
Masa 10:20 – 11:20 pagi
Bilangan Murid / 34 orang  Mencirikan

Tema Pendidikan Keselamatan Jalan Raya


 Membanding beza
Tajuk 8 Patuhi Lampu Isyarat  Mengumpul dan
Muka Surat 10 - 11 mengkelaskan
Standard Kandungan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat  Menyusun mengikut
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi keutamaan
respons dengan betul.  Mengesan kecondongan
Standard  Menilai
Pembelajaran 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan  Menjana idea
untuk menjana idea dengan betul.  Menghubung kait
Objektif  Membuat inferens
Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat  Meramalkan
membaca dan menulis sekurang-kurangnya dua maklumat  Membuat hipotesis
yang tersurat yang diberi dengan betulnya.
 Meintelek/generalisasi
Aktiviti Pengajaran Permulaan  Membuat gambaran
dan Pemudahcaraan 1. Guru menunjukkan isyarat senyap dengan jari.  Menganalogi
 Mereka cipta
Perkembangan
1. Murid mendengar penerangan guru.
2. Murid membaca petikan akhbar.
Peta Pemikiran
3. Murid menggarisi arahan soalan yang diberi.
4. Murid menggarisi isi tersurat dalam petikan.
5. Murid menulis isi tersurat dalam peta buih. Peta Bulatan
Penutup
Peta Buih
1. Rumusan bersama-sama murid. Peta Pokok
Pengisian Kurikulum Nilai murni : Menjaga keselamatan Peta Buih Berganda
Ilmu : Pendidikan keselamatan jalan raya
KB : Mengenal pasti idea utama
Peta Alir
KP : Kontekstual – memindahkan maklumat Peta Alir Pelbagai
Bahan Bantu Peta Dakap
Mengajar Buku aktiviti keselamatan jalan raya, pen penanda.
Peta Titi
Penilaian PdPc 1. Bersoal jawab
2. Perbincangan
3. Sumbangsaran
Refleksi /34 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan cemerlang.
/34 orang murid mencapai objektif pembelajaran dengan baik dan perlu bimbingan.
/34 orang murid mampu mencapai objektif pembelajaran hanya dengan bimbingan rakan dan guru.
* Seramai _____ orang murid tidak hadir.
* PdPc tidak dapat dijalankan kerana : Cuti Sakit/CRK/Mesyuarat/Kursus/Bengkel/Program Sekolah
Pelaksanaan PdPc akan dibawa ke minggu hadapan.