Anda di halaman 1dari 9

USAHA MEKAR ENTERPRISE

(KT0119100-T)

Kampung Sungai Dua,


Repek
16300 Bachok,
Kelantan.
Tel: 019-9588404

____________________________________________________

Profil Syarikat
____________________________________________________
ISI KANDUNGAN
TABLE OF CONTENTS

1. Profil Syarikat
2. Wawasan, Misi dan Objektif Syarikat
3. Kakitangan syarikat
4. Carta Organisasi
5. Pengalaman kerja
6. Latar belakang Pengurus/Pengurus Projek
7. Perniagaan syarikat
8. Pendaftaran Perniagaan
9. Stor/Pejabat operasi
PROFIL SYARIKAT
COMPANY PROFILE

Nama Syarikat Yang Didaftarkan : USAHA MEKAR ENTERPRISE


Company’s Registered Name

Alamat Yang Didaftarkan : Kampung Sungai Dua,


Company’s Registered Address Repek, 16300 Bachok,
Kelantan.

Alamat Perniagaan : Kampung Sungai Dua,


Correspondence / Business Address Repek, 16300 Bachok,
Kelantan.

Nombor Telefon / Faks : 019-9588404


Telephone / Fax Number

Nombor Pendaftaran Perniagaan : KT0119100-T


Business Registration Number

Tarikh Pendaftaran : 28 Februari 1997


Registration Date

Taraf Syarikat : Perkongsian


Company’s Status Enterprise

No. Pendaftaran Kem. Kewangan : 357-01008854


Ministry Of Finance Registration Number

Bank : BUMIPUTRA-COMMERCE BANK BERHAD, KOTA BHARU, KELANTAN.


Bank

Nombor Akuan Bank : 03050010367054


Bank Account Number

Modal Berbayar : RM50,000.00


Authorised Capital

Overdraft : RM10,000.00
Paid-up Capital
WAWASAN, MISI DAN OBJEKTIF SYARIKAT
COMPANY VISION, MISSION DAN OBJECTIVE

Wawasan Syarikat
Company’s Vision : Menyediakan perkhidmatan yang berkaitan penghawa
dingin dan kerja-kerja penyejukan dalam usaha untuk
menyumbang ke arah kehidupan lebih sempurna.
Misi Syarikat
Company Mission : Untuk mencapai wawasan kami, kami percaya kualiti
kerja dan keselamatan semua pihak perlu
diutamakan. Oleh itu, kerja-kerja perlu
dijalankan oleh pekerja yang berpengetahuan
tinggi dan luas pengalaman.

Objektif Syarikat
Company’s Objectives :1. Memberikan perkhidmatan terbaik pada harga
berpatutan
2. Mandapatkan pelanggan baru dari masa
ke masa disamping mengekalkan
pelanggan sedia ada.
3. Membesar menjadi sebuah syarikat sendirian berhad.
4. Menjadi sebuah syarikat bumiputera yang
berdaya saing dan kompetitif dalam dunia
perniagaan yang sangat mencabar.
5. Menjadi pembekal yang berdaya maju dan dikenali di
Malaysia.
5. Mencapai sasaran keuntungan bersih
RM150,000 setahun.
KAKITANGAN SYARIKAT
COMPANY EMPLOYEE

MANAGER : MAT LAZIM BIN MOHAMED

PROJECT MANAGER : WAN RUSLAN BIN WAN SALLEH

ASSISTANT MANAGER : MOHD ZAKRI BIN DAUD

CLERK / ADMIN : ROSNANI BT ABDULLAH

SUPERVISOR : MOHD ZAINOL ABIDIN BIN WAHID

TECHNICIAN : MOHD DZUL’EMIE BIN WAHID

TECHNICIAN : MIZAL ZAMRIN BIN MD HASHIM

JUNIOR TECHNICIAN : MOHD HAIKAL BIN ABDULLAH


CARTA ORGGANISASI SYARIKAT
COMPANY ORGANISATION CHART

USAHA MEKAR
ENTERPRISE

Pengurus

Mat Lazim Bin Mohamed

Pengurus
Penolong
Projek
Pengurus
Wan Ruslan B.
Mohd Zakri Bin

Kerani
Supervisor
Rosnani Bt.
Abdullah

Juruteknik Juruteknik

Juruteknik
LATAR BELAKANG PENGURUS
MANAGER’S BACKGROUND

PENDIDIKAN:
Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia di Bachok, Kelantan. Menyertai
pelbagai kursus kemahiran dan keusahawanan serta beberapa kursus
pertanian.

PENGALAMAN KERJA:
Berkerja sepenuh masa sebagai pembekal dan kontraktor. Mempunyai
sebuah kedai hardware di Sungai Dua, Repek, Bachok, Kelantan. Membekal
bahan-bahan kejuruteraan awam kepada kontraktor. Membekal baja kepada
peniaga-peniaga runcit dan sebagainya.

LATAR BELAKANG PENOLONG PENGURUS


ASSISTANCE MANAGER’S BACKGROUND
PENDIDIKAN:
Beliau mendapat Sijil Kemahiran di dalam bidang Penyejukbekuan dan
Penyamanan Udara. Selepas itu beliau telah melanjutkan pelajaran ke
tahap diploma di dalam bidang yang sama .

PENGALAMAN KERJA:
Beliau telah mendapat latihan industri selama emam bulan di SOH & LEE
Refrigeration
And Air Conditioning di negeri Perlis. Pernah bekerja selama empat bulan di
Dunham-Bush
Malaysia Berhad, Bandar Baru Bangi Selangor sebelum menyambung
pelajaran ke tahap
diploma.

Beliau menjalankan latihan industri di Dunham-Bush Malaysia Berhad


selama emam bulan di bahagian ‘Chiller Testing’ dan meneruskan kerjayanya
di tempat yang sama di bahagian pengeluaran (Heat exchanger Production
line). Beliau menjawat jawatan ‘ Production Officer ’ selama dua tahun.

Selepas itu, beliau berkerja di Suria Sunline, Cheras Kuala Lumpur


sebagai ‘ Project
Supervisor ’ selama dua tahun. Beliau telah menyelia kerja-kerja
pemasangan sistem
penyamanan udara dan pengalirudaraan di dua tapak projek iaitu Prince Hotel
di Jalan Conlay,
Kuala Lumpur dan Berjaya Times Square ( Mixed Development Shopping
Complex ) di Kuala
Lumpur.

Selepas itu, beliau berkerja di United Air Technology (UAT) Air


conditioning Sdn Bhd, Petaling Jaya Selangor. Beliau menjawat jawatan
‘Project Engineer ’ selama dua tahun. Beliau telah menyelia kerja-kerja
pemasangan dan menjalanuji sistem penyamanan udara dan
pengalirudaraan di Hospital Daerah Setiu, Terengganu Darul Iman.

LATAR BELAKANG PENGURUS PROJEK


PROJECT MANAGER’S BACKGROUND

PENDIDIKAN:
Beliau merupakan bekas pelajar Maktab rendah Sains MARA Kuala
Terengganu dari tahun 2002 hingga 2003 dalam pengkhususan bidang
Rekacipta. Selepas itu, beliau berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat
International Baccalaureatte dalam bidang kejuruteraan di Kolej MARA Banting
dari tahun 2004 hingga 2006. Untuk peringkat ijazah pertama, beliau telah
melanjutkan pelajaran di University of Nottingham dalam bidang Kejuruteraan
Mekanikal dan menerima ijazah Bachelor of Engineering pada tahun 2009

PENGALAMAN KERJA:
Beliau telah menimba pengalaman sebagai pelatih jurutera di syarikat
X Trade Metal Resources Sdn Bhd pada tahun 2008. Dalam tahun 2007,
beliau bekerja secara sambilan di Maxicool Engineering dan diterima sebagai
Pengurus Projek di syarikat sama pada tahun 2009 setelah menamatkan
pengajian dalam peringkat ijazah pertama.
PERNIAGAAN SYARIKAT
COMPANY BUSINESS

1) Memberi khidmat nasihat dan runding cara


Syarikat kami memberikan khidmat nasihat tentang barangan pertanian
atau ‘Hardware’ dalam pelbagai aspek seperti kos dan keberkesanan
system agar pelanggan mendapat yang khidmat terbaik.
2) Pemasangan/Penghantaran
Kami menyediakan perkhidmatan pemasangan dan penghantaran
terus kepada pelanggan dalam pelbagai kapasiti, saiz dan jenama pada
harga yang sangat berpatutan.
3) Manjual baja dan makanan haiwan (pallet)
Kami merupakan pembekal baja dan makanan haiwan(pallet). Kami
menjamin bahawa barangan dari kami adalah yang tulin dan terbaik.
4) Membuat kerja-kerja elektrik(pendawaian dsbg)
Kami juga bersedia memberikan perkhidmatan pendawaian untuk
pemasangan alat pendingin hawa dan lain-lain alat elektrik pada harga
yang berpatutan.
5) Membekalkan pelbagai tujuan
Sebagai pengandali perkhidmatan yang berkaitan pembekalan, kami
juga bersedia
membekalkan pelbagai alatan dan bahan untuk tujuan pembelajaran
dan sebagainya
kepada mana-mana syarikat, kolej atau institusi pengajian yang lain
pada harga yang
kompetitif.