Anda di halaman 1dari 4

BAHASA MELAYU TAHUN 4

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU


KELAS 4B MASA
TARIKH HARI
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Kampung Chetti Melaka
KOD
KOD STANDARD STANDARD
3.3. 3.3.2
KANDUNGAN PEMBELAJARA
N

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. Memurnikan teks dnegan ejaan
Memurnikan teks dengan aspek ejaan, tanda tanda baca dan penggunaan
PEMBELAJARAN KEJAYAAN imbuhan
baca dan penggunaan imbuhan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
1. Murid membaca petikan 68 dan 69 bersama guru.
PERMULAAN

2. Murid bersama guru memurnikan 2 perenggan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul.
3. Perbincangan.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid memurnikan teks dengan menulis dalam buku tulis.
5. Perbincangan
AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 4B MASA
TARIKH HARI
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini
KOD STANDARD KOD STANDARD
4.1 4.1.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1. Membaca dialog dengan sebutan
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA
betul
PEMBELAJARAN Membaca dialog dengan sebutan yang betul KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
1. Murid membaca petikan ms70.
PERMULAAN

2. Murid menulis peribahasa yang terdapat dalam buku teks.


3. Murid menyatakan maksud peribahasa tersebut.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid membina ayat menggunakan peribahasa tersebut..
5. Perbincangan jawapan murid.

AKTIVITI PENUTUP 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Semarakkan Budaya Kita– Pejuang Tanjak Masa Kini
KOD STANDARD KOD STANDARD
KANDUNGAN
4.1 PEMBELAJARAN
4.1.1
2. Membaca dialog dengan sebutan
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA
betul
PEMBELAJARAN Membaca dialog dengan sebutan yang betul KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


AKTIVITI
PERMULAAN
1. Murid membaca petikan ms70.

2. Murid menulis peribahasa yang terdapat dalam buku teks.


3. Murid menyatakan maksud peribahasa tersebut.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid membina ayat menggunakan peribahasa tersebut..
5. Perbincangan jawapan murid.
AKTIVITI
6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.
PENUTUP
REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 4B MASA
TARIKH HARI
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan Estetika Tajuk : Semarakkan Budaya Kita– Anyaman Ribu-ribu
KOD STANDARD KOD STANDARD 5.1.4 (iii) – mengecam dan memahami kata
5.1
KANDUNGAN PEMBELAJARAN nafi
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF Mengecam dan memahami penggunakan kata KRITERIA 1. Mengecam dan memahami
PEMBELAJARAN nafi KEJAYAAN penggunaan kata nafi

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI
PERMULAAN 1. Murid membaca teks ms71

2. Murid melengkapkan teks menggunakan kata nafi.


3. Murid diterangkan dengan kata nafi
AKTIVITI UTAMA
4. Murd membina ayat menggunakan kata nafi.
5. Perbincangan
AKTIVITI PENUTUP 6. Murid menyalin jawapan yang betul pada buku tulis.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU
KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan Estetika Tajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Semutar Datuk

KOD STANDARD KOD STANDARD 1.1.2 Murid memberikan respons dalam situasi
1.1.
KANDUNGAN PEMBELAJARAN tidak formal

OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA 1. murid memberikan respon terhadap soalan
PEMBELAJARAN Memberikan respon terhadap soalan KEJAYAAN

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN Murid membaca teks situasi ms 73 dengan guru.

1. Murid disoal pelbagai soalan oleh guru


2. Respons murid ditulis pada papan putih.
AKTIVITI UTAMA
3. Perbincangan.
4. Murid menulis dalam buku tulis.

AKTIVITI PENUTUP 5. Murid membuat refleksi pembelajaran har ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Gerobok Pusaka Nenek

KOD STANDARD KOD STANDARD


2.3. 2.3.2 Murid melagukan syair dengan intonasi betul
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Diakhir pdp, murid akan dapat : KRITERIA
1. melagukan syair dengan intonasi betul
PEMBELAJARAN melagukan syair dengan intonasi betul KEJAYAAN
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN
1. Murid membaca petikan ms74

2. Murid diperdengarkan dengan syair.


3. Murid membaca syair dengan intonasi betul
4. Murid mencari maksud syair
AKTIVITI UTAMA
5. Perbincangan
6. Murid menulis dalam buku tulis.

AKTIVITI PENUTUP 7. Murid membuat refleksi tajuk pelajaran hari ini

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI
BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Tempok Orang Asli

KOD STANDARD KOD STANDARD


3.3. 3.3.2
KANDUNGAN KANDUNGAN
Diakhir pdp, murid akan dapat :
OBJEKTIF OBJEKTIF Murid dapat membetulkan sekurang-kurangnya
PEMBELAJARAN Memurnikan teks dengan aspek ejaan, tanda baca PEMBELAJARAN 7/10 kesalahan yang terdapat dalam teks.
dan penggunaan imbuhan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan 75 bersama guru.

2. Murid bersama guru memurnikan 2 perenggan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul.
3. Perbincangan.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid memurnikan teks dengan menulis dalam buku tulis.
5. Perbincangan

AKTIVITI PENUTUP 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN Bahasa Melayu MINGGU

KELAS 4B MASA

TARIKH HARI

BIDANG : Kebudayaan Kesenian dan EstetikaTajuk : Indah Seni Sepanjang Zaman– Halwa Betik
KOD STANDARD KOD STANDARD
5.2 5.2.1(i)
KANDUNGAN KANDUNGAN
Diakhir pdp, murid akan dapat : 3. Mengenalpasti imbuhan awalan dan
OBJEKTIF OBJEKTIF
Mengenalpasti imbuhan awalan dan membina ayat membina ayat menggunakan imbuhan
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
menggunakan imbuhan awalan awalan
STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

AKTIVITI PERMULAAN 1. Murid membaca petikan ms77.

2. Murid diterangkan dengan imbuhan awalan.


3. Murid mengisi tempat kosong dengan imbuhan awalan.
AKTIVITI UTAMA
4. Murid membina ayat menggunakan imbuhan awalan.
5. Perbincangan jawapan murid.

AKTIVITI PENUTUP 6. Murid membuat refleksi pembelajaran hari ini.

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai