Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000

STANDARD KANDUNGAN: 1.1 Nilai nombor

STANDARD 1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000


PEMBELAJARAN: i) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
ii) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka
iii) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan
2. Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka
3. Memadan angka dengan namanya dalam perkataan

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat membaca sebarang 3 nombor yang diberi dalam perkataan
2. Murid dapat menyebut sebarang 3 nombor yang diberi dalam bentuk angka
3. Murid dapat memadan 3 angka dengan namanya dalam perkataan

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberi kad nombor secara berpasangan.


&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid dikehendaki membaca nombor yang di pegang oleh pasangan mereka.
3. Kumpulan lain hendaklah memeriksa jawapan yang diberi oleh pasangan tadi. Sekiranya salah, pasangannya perlu
membetulkan jawapan murid itu.
1. Sebuah kotak diletakan dihadapan kelas. Di dalam kotak tersebut terdapat kad perkataan yang menggambarkan
nombor.
2. Murid membaca nombor yang diberi dalam perkataan secara berpasangan.
3. Jawapan murid disemak oleh guru.
4. Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti.
ABM/ BBM: / Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Modul
Buku Kerja/ Rujukan / Model/ Gambar/ Carta/Kad nombor / Lain-lain = Kotak

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja / Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.1 Nilai nombor

STANDARD 1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 1000


PEMBELAJARAN: i) Menunjukan kuantiti bagi nombor yang diberi
ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor
iii) Membandingkan nilai dua nombor
iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menunjukan kuantiti bagi nombor yang diberi
2. Memadankan kumpulan objek dengan nombor
3. Membandingkan nilai dua nombor
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menunjukan kuantiti 3 nombor yang diberi
2. Murid dapat memadankan 2 kumpulan objek dengan nombor
3. Murid dapat membandingkan 3 nilai dua nombor
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberi beberapa kad kumpulan objek yang menunjukan kuantiti bagi nombor
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid dikehendaki melekatkan kumpulan objek tersebut di papan putih berdasarkan nombornya dengan betul.
3. Murid yang lain menyemak jawapan rakan mereka.

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.


2. Setiap kumpulan diberi 2 kad nombor.
3. Murid dikehendaki membandingkan dua nombor dan menyatakan sama ada “lebih kecil atau lebih besar.
4. Murid akan bertukar soalan dengan kumpulan lain untuk membuat perbandingan nombor.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru dengan melengkapkan peta alir

ABM/ BBM: / Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Buku Kerja/ Rujukan / Model/ Gambar/ Carta / Lain-lain = pen marker,


/Kad nombor mini papan putih
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi / Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja / Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think /
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.1 Nilai nombor

STANDARD 1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga 1000


PEMBELAJARAN: i) Menunjukan kuantiti bagi nombor yang diberi
ii) Memadankan kumpulan objek dengan nombor
iii) Membandingkan nilai dua nombor
iv) Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyusun 4 kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 10 murid.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Setiap murid dalam kumpulan diberi sekeping kad nombor dan perlu berada di hadapan kelas.
3. Murid dikehendaki membuat satu barisan dengan mengikut susunan secara menaik dan menurun berdasarkan nombor
yang diberi kepada setiap murid.
4. Kumpulan yang lain akan menyebut nombor yang ditunjukan oleh setiap murid mengikut turutan barisan murid yang
pertama.
5. Kemudiannya, satu murid akan sembunyikan nombornya di belakang badan. Satu murid akan ditanya mengenai nombor
sebelum dan selepas nombor yang disembunyikan.
6. Dalam kumpulan yang sama, murid diberi satu kad manila dan pen marker.
7. Aktiviti ini di ulang dengan bertukar giliran dengan kumpulan lain menggunakan rangkaian nombor yang baru.
1. Murid dikehendaki melukis peta alir menggunakan pen marker.
2. Murid melengkapkan susunan nombor yang diberi oleh guru di atas peta alir yang di bina.
3. Murid membuat latihan di dalam buku latihan
ABM/ BBM: / Buku Teks / Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Buku Kerja/ Rujukan / Model/ Gambar/ Carta Lain-lain – Pen marker, kad
/Kad nombor manila
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi / Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain :

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.2 Rangkaian nombor

STANDARD 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan perkataan


PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menulis nombor dalam angka dan perkataan

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menulis 4 nombor dalam angka dan perkataan

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberi satu kad perkataan dan dikehendaki menyebut nombor tersebut.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid menulis nombor di udara untuk menggalakan koordinasi tangan.
3. Murid juga menulis perkataan di belakang rakan mereka apabila guru menunjukan kad perkataan.
4. Murid dibimbing untuk menulis nombor mengikut nilainya bukan mengikut sebutan
1. Murid duduk dalam kumpulan masing-masing yang mengandungi 8 ahli.
2. Murid diberi satu kotak yang berisi nombor dan perkataan nombor
3. Apabila muzik berbunyi, murid akan memberi kotak tersebut kepada rakan sebelah mereka sehinggalah muzik
diberhentikan.
4. Murid terakhir yang memegang kotak tersebut akan mengambil satu kad nombor atau perkataan.
5. Murid perlu menulis nombor tersebut dalam angka atau perkataan.
6. Kumpulan lain akan menyemak jawapan tersebut.
7. Aktiviti ini diulang dengan bertukar giliran dengan kumpulan lain.

ABM/ BBM: Buku Teks / Edaran/ Lembaran Kerja Modul


Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad perkataan / Lain-lain – kotak,
/Kad nombor muzik,pen marker, mini
papan putih
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
/ Mengingat Mengaplikasi Menilai
/ Memahami Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP): / Kerja Berkumpulan Pemerhatian
/ Lembaran Kerja/ buku Lain-lain :
kerja
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.3 Rangkaian nombor
STANDARD 1.3.1 Membilang nombor
PEMBELAJARAN: 1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Membilang nombor
2. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat membilang sebarang 4 nombor
2. Murid dapat melengkapkan 4 rangkaian nombor
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid di tunjukan dengan 10 bola mainan. Murid diminta untuk membilang nombor dari 1 sehingga 10 secara satu-satu.
&PEMBELAJARAN (PDP): (Konsep Asas)
2. Bola itu kemudiannya ditambah menjadi 20biji. Murid dikehendaki membilang bola tersebut secara lima-lima.
3. Murid dibimbing untuk membilang nombor secara dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, tujuh-tujuh dan Sembilan-sembilan

1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang mengandungi 5 ahli.


2. Murid diberi 14 kad nombor setiap kumpulan. Murid dikehendaki menyusun kad nombor tersebut secara menaik dan
menurun di atas kad manila.
3. Murid menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain.
4. Murid dari kumpulan lain akan memberikan komen tentang hasil kerja kumpulan yang lain pada ‘sticker note” dan
menampal pada hasil kerja tersebut.
5. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti
ABM/ BBM: / Buku Teks / Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad perkataan / Lain-lain –Kad manila,


/Kad nombor sticker note.
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi / Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja/ buku Lain-lain :
kerja
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk /
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think /
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:


Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:

TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000

STANDARD KANDUNGAN: 1.4 Nilai Tempat

STANDARD 1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor
PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor.
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyatakan 5 nilai tempat dan 5 nilai digit bagi sebarang nombor
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dipaparkan kad nilai tempat mengikut nilai masing-masing.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid membuat pemerhatian terhadap kad nilai tempat tersebut dan berbincang dengan rakan.
3. Murid mencatatkan 42 sebagai 4 puluh dan 2 sa manakala untuk nilai digit ialah 40 dan 2.
4. Aktiviti ini diulang dengan memasukkan digit-digit lain ke dalam rumah angka pada kad nilai tempat yang disediakan

1. Murid membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli. (Fan-N-Pick)


2. Setiap ahli mempunyai peranan
3. Pelajar 1 – Susun kad seperti kipas
4. Pelajar 2 – Pilih kad dan bacakan nombor yang bergaris untuk mengetahui nilai tempat dan nilai digit
5. Pelajar 3 – Menjawab soalan
6. Pelajar 4 – Beri respons dan pujian kepada jawapan rakan tadi
7. Murid membuat latihan didalam buku aktiviti

ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad perkataan Lain-lain –


/Kad nombor
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain :
kerja
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Fan-N-Pick / Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:

TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000

STANDARD KANDUNGAN: 1.4 Nilai Tempat

STANDARD 1.4.2 Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit
PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat mencerakinkan 3 set nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Kad nombor 0-9 dan carta nilai tempat disediakan.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid diminta untuk mengambil tiga keping kad nombor dan kemudiannya disusun menjadi satu nombor. Contoh 5 0 8
3. Murid diminta untuk menyatakan nilai tempat dan nilai digit pada nombor yang terhasil dan cerakinkan menjadi 500 + 0
+ 8 dan 800 + 5
4. Murid diingatkan bahawa nilai digit 0 boleh tidak ditulis apabila mencerakinkan nombor kepada nilai digit

1. Murid duduk dalam setiap kumpulan yang mengandungi 7 ahli.


2. Kumpulan 1 akan menunjukan Kad nombor yang diberi
3. Kumpulan 2 akan mencerakinkan nombor tersebut mengikut nilai tempat dan nilai nombor.
4. Kumpulan 3 akan menyemak jawapan kumpulan 2.
5. Aktiviti diteruskan dengan kumpulan 4,5 dan 6.
6. Murid diberi latihan menggunakan peta titi.
ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Modul
/ Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad perkataan Lain-lain – pen marker,
/Kad nombor mini papan putih
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap / Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain :
kerja
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Fan-N-Pick Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:

TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000

STANDARD KANDUNGAN: 1.5 Menganggar

STANDARD 1.5.1 Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah


PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat memberi anggaran 5 bilangan objek menggunakan “lebih kurang”, ‘kurang daripada” atau “ lebih daripada”
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Dua baling bertanda A dan B yang berisi gula-gula diletakkan di hadapan kelas
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid meneka anggaran bilangan gula-gula dalam baling A dan Balang B
3. Murid menggunakan perkataan ‘lebih kurang’, ‘kurang daripada’, dan ‘lebih daripada’ menggunakan kad perkataan.
4. Murid menyemak jawapan bersama guru.
5. Murid meneruskan aktiviti dengan meneka anggaran objek lain dalam kad gambar.
1. Murid membuat latihan dengan melihat tayangan slide power point mengenai anggaran sesuatu objek seperti menganggar
bilangan lego di dalam bekas dan menganggar bilangan guli di dalam botol.
2. Murid menulis jawapan di dalam buku latihan dan murid bertukar jawapan dengan rakan sebelah untuk menyemak
jawapan.

ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja / Tayangan slide power point

/ Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad gambar / Lain-lain-balang kuih,


/Kad nombor gula-gula
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain :
kerja
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Fan-N-Pick Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.6 Membundarkan nombor

STANDARD 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat


PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat.

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat membundarkan 3 nombor bulat hingga ratus terdekat.
AKTIVITI PENGAJARAN
&PEMBELAJARAN (PDP): 1. Murid dikehendaki melukis satu garis yang panjang di papan putih. (Memahami Konsep)
2. Satu objek ditanda pada garis nombor contoh P.
3. Murid ditanya tentang kedudukan P berdekatan dengan mana. A atau B?
4. Murid dibimbing menggunakan perkataan hampir dan dekat.
1. Murid mencari pasangan masing-masing (Inside-Outside Circle)
2. Murid membentuk dua bulatan iaitu satu di dalam dan satu di luar
3. Murid berdiri menghadap pasangan dan guru memberikan soalan kepada murid dalam bulatan 1
4. Murid dalam bulatan 2 hanya menjawab dan rakanya mendengar.
5. Murid memberikan pujian atau membetulkan jawapan rakan apabila dia telas selesai memberikan jawapan
6. Kemudian, murid bertukar peranan dengan soalan baru.
7. Akhir sekali, tukar pasangan dengan rakan di sebelah kanan dalam bulatan.

ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Tayangan slide power point
/ Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad gambar Lain-lain-
/Kad nombor
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain : Kerja
kerja berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Inside –outside circle / Peta I-Think
Fan-N-Pick Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.7 Pola nombor

STANDARD 1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi
PEMBELAJARAN: 1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Mengenalpasti pola bagi siri nombor yang diberi
2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat mengenal pasti 4 pola bagi siri nombor yang diberi
2. Murid dapat melengkapkan pelbagai 2 pola nombor yang mudah.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid membuat pemerhatian terhadap kad-kad nombor yang di susun di papan putih.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid diminta menyebut nombor tersebut dan menyatakan sama ada nombor tersebut disusun secara menaik atau
menurun.
3. Murid diminta menyatakan bilangan kenaikan nombor tersebut dan dimaklumkan pola nombor terebut.

1. Murid membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli ( Simultaneous Round table)
2. Dalam pasukan, murid menulis respons terhadap beberapa pola bagi siri nombor dalam kertas masing-masing
3. Murid dikehendaki mengenalpasti pola bagi siri nombor tersebut.
4. Kemudian, mereka mengedarkan catatan mereka mengikut pusingan jam supaya setiap ahli pasukan dapat menyemak dan
membetulkan apa yang di tulis
5. Murid diberi latihan dalam buku kerja (Menggunakan peta alir)

ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja Tayangan slide power point
/ Buku Kerja/ Rujukan / Model/ kad gambar Lain-lain-
/Kad nombor
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi / Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain : Kerja
kerja berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Simultaneolus Round Table / Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Inside –outside circle / Peta I-Think
Fan-N-Pick Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:

BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : Nombor dan Operasi TAJUK Nombor bulat hingga 1000
STANDARD KANDUNGAN: 1.8 Penyelesaian masalah

STANDARD 1.8.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian


PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyelesaikan 4 masalah yang melibatkan situasi harian

AKTIVITI PENGAJARAN
&PEMBELAJARAN (PDP): 1. Murid diberi beberapa masalah yang melibatkan situasi harian secara berkumpulan dengan melihat tayangan slide power
point. (Round Table)
2. Murid mencari kata kunci dalam masalah yang diberi secara berkumpulan
3. Murid mencuba menyelesaikan masalah yang diberi dengan menulis di atas kertas yang sama dan menggunkan pensil
yang sama.
4. Murid membentangkan jawapan mereka mengikut kumpulan.
5. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.

ABM/ BBM: Buku Teks Edaran/ Lembaran Kerja / Tayangan slide power point
/ Buku Kerja/ Rujukan Model/ kad gambar / Lain-lain- kad manila, pen
/Kad nombor marker
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi / Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian /Lembaran Kerja/ buku Lain-lain : Kerja
kerja berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table / Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Inside –outside circle / Peta I-Think
Fan-N-Pick Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________