Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 2 : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK MASA DAN WAKTU

STANDARD KANDUNGAN: 5.1 Waktu dalam jam dan minit

STANDARD 5.1.1 Mengenal tanda dan senggatan minit pada muka jam.
PEMBELAJARAN: 5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN: 1. Mengenal tanda dan senggatan minit pada muka jam.
2. Menyatakan dan menunjukkan waktu dalam jam dan minit

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat mengenal tanda dan senggatan minit pada 4 muka jam.
2. Murid dapat menyatakan dan menunjukkan 4 waktu dalam jam dan minit

AKTIVITI PENGAJARAN
&PEMBELAJARAN (PDP): 1. Murid melihat video animasi tentang tanda senggatan minit pada muka jam. (Memahami konsep)
2. Secara berpasangan, murid akan disoal berkaitan senggatan minit dalam video tersebut.
3. Pasangan murid tersebut hendaklah menyemak jawapan dengan melihat dan mengira senggatan minit
menggunakan model jam.
4. Murid melakukan aktiviti menukar waktu dalam angka menggunakan model jam analog.
5. Murid menyebut senggatan minit menggunakan gandaan lima
6. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

ABM/ BBM: / Video animasi Edaran/ Lembaran Kerja Modul


https://youtu.be/wmLHNl3
10M4
/ Buku Kerja/ Rujukan / Model jam/ Gambar/ Carta/Kad nombor / Lain-lain = jam analog

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
/ TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja / Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 2 : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK MASA DAN WAKTU
STANDARD KANDUNGAN: 5.1 Waktu dalam jam dan minit

STANDARD 5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepada angka dan
PEMBELAJARAN: sebaliknya
5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan minit

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


PEMBELAJARAN: 1. Menukar waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepda angka dan sebaliknya
2. Merekod waktu dalam jam dan minit

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menukar 4 waktu dalam jam dan minit daripada perkataan kepda angka dan sebaliknya
2. Murid dapat merekod 4 waktu dalam jam dan minit

AKTIVITI PENGAJARAN
&PEMBELAJARAN (PDP): 1. Murid membentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli.
2. Setiap kumpulan diberi kad bod yang mempunyai anak panah (Spink-N-Think)
3. Kad bod itu boleh dipusing dan digunakan untuk menentukan giliran siapa yang menyoal, menjawab,
membetulkan dan memuji.
4. Soalan adalah berdasarkan penukaran waktu dalam perkataan kepada angka.
1. Dalam kumpulan yang sama, salah satu ahli bercerita aktiviti harian semasa di sekolah dan selepas
pulang dari sekolah
2. Ahli yang lain merekodkan waktu yang disebut oleh murid tersebut.
3. Murid membincangkan turutan peristiwa murid pada hujung minggu atau cuti sekolah

ABM/ BBM: Video animasi Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Buku Kerja/ Rujukan / Model jam/ Gambar/ Carta/Kad nombor / Lain-lain = kadbod
spin.
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai


/ Memahami / Menganalisis Mencipta
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid) TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share 3 stray and 1 stay Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Spink-N-Think /
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 2 : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK MASA DAN WAKTU
STANDARD KANDUNGAN: 5.2 Perkaitan dalam waktu

STANDARD 5.2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit.
PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit.

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyatakan 4 perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid menyatakan perkaitan hari dengan jam dan jam dengan minit. (Mengenali konsep)
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid diberitahu apabila jarum minit bergerak, jarum jam juga bergerak
3. Murid membuat garis masa untuk menjelaskan 24 jam dalam sehari di atas kad manila.
4. Dalam kumpulan yang sama, setiap ahli dalam pasukan member tiga penerangan tentang perkatan hari dengan jam
dan jam dengan minit yang sebenarnya hanya dua jawapan yang betul. Satu lagi adalah salah.
(Find the fib/Guess The fib)
5. Ahli lain di minta mencari perkara atau pernyataan yang salah.
6. Murid membuat latihan di dalam buku aktiviti.

ABM/ BBM: Video animasi Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Aktiviti / Model jam/ Gambar/ Carta/Kad nombor / Lain-lain = Kad manila.

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Find the fib/Guess The fib) / Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Spink-N-Think
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 2 : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK MASA DAN WAKTU

STANDARD KANDUNGAN: 5.3 Penyelesaian masalah

STANDARD 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian.


PEMBELAJARAN:
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi harian

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyelesaikan 3 masalah yang melibatkan situasi harian

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid duduk dalam satu kumpulan


&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Pasukan membina masalah atau soalan yang melibatkan situasi harian akan menghantar kepada pasukan lain untuk
mencari penyelesaian. (Trade-A-Problem)
3. Kumpulan yang mencari jalan penyelesaian perlu mengenalpasti kata kunci dalam masalah yang diberi
4. Murid menggunakan jam analog atau model jam untuk menyelesaiakan masalah.
5. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti.

ABM/ BBM: Video animasi Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Aktiviti / Model jam/ Gambar/ Carta/Kad nombor / Lain-lain = Kad manila.

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja
berpasangan
TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID
(Nyatakan bilangan Murid)
TAHA TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
P1 2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Find the fib/Guess The fib) Peta I-Think
Trade-A-Problem / Pembentangan Nyanyian
Spink-N-Think
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________