Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1 (MINGGU ___)

MATAPELAJARAN: SAINS KELAS:


TARIKH/HARI: MASA:
TEMA: BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD KANDUNGAN: 9.1 BENTUK MUKA BUMI
STANDARD PEMBELAJARAN: 9.1.1 Menyatakan bentuk muka bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyatakan bentuk muka bumi seperti gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut.

KRITERIA KEJAYAAN: Murid dapat menyatakan lima bentuk muka bumi dengan betul
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid akan menonton video https://www.youtube.com/watch?v=3cHapdEV9es
&PEMBELAJARAN (PDP): AKTIVITI 2. Setelah selesai menonton, murid akan di soal: “Apakah pemandangan yang telah kamu lihat sebentar
1: Tadi”?
3. Semua jawapan murid akan ditulis di papan tulis.
4. Murid akan cuba mencari 8 perkataan tersembunyi di dalam kelas.
5. Guru akan menampal 8 gambar yang berkaitan bentuk muka bumi di hadapan kelas.
6.Murid yang telah menjumpai perkataan di dalam kelas perlu mencari padanan gambar yang sesuai di
hadapan kelas.
7. Murid yang berjaya memadankan perkataan dan gambar yang betul akan mendapat hadiah.
AKTIVITI 1. Murid akan berada di dalam kumpulan masing-masing untuk menjalankan aktiviti berkumpulan.
2: 2. Murid akan diberikan “crossword puzzle” yang mempunyai pembayang berbentuk gambar bentuk
muka bumi, semua kumpulan akan diberi masa selama 10 minit untuk berbincang dan mencari jawapan
bersama-sama.
3. Jawapan setiap kumpulan akan ditukar kepada kumpulan yang lain untuk disemak.
4. Jawapan akan dipaparkan di slideshow di hadapan kelas.
AKTIVITI 1. Murid akan membuat latihan peneguhan di dalam buku aktiviti m/s 57-58
3:
ABM/ BBM: / Laptop, speaker, LCD, Video: / Crossword puzzle / Lain-lain: Buku Aktiviti
https://www.youtube.com/watch?
v=3cHapdEV9e
ELEMEN MERENTAS Bahasa / Sains & Teknologi Keusahawanan / Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai


/ Memahami Menganalisis Mencipta
KEMAHIRAN PROSES / Memerhati / Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor
SAINS: Membuat inferens / Meramal / Berkomunikasi
KEMAHIRAN Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan sains dengan Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MANIPULATIF: betul.
Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
selamat.
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN
(INSTRUMEN Drama/ PBL / Pemerhatian / Lembaran Kerja/Buku Lain-lain:_________
PENILAIAN): aktiviti
STANDARD PRESTASI BILANGAN MURID
(Tahap Penguasaan) TAHAP 1 TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan (cari & menang) / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Role Play Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI:
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan
____/ ____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TANGGUHKAN KERANA:
Mesyuarat / kursus Cuti rehat/ cuti sakit Lain-lain: ________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1 (MINGGU ___)
MATAPELAJARAN: SAINS KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
TEMA: BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD KANDUNGAN: 9.2 TANAH
STANDARD PEMBELAJARAN: 9.2.1 Menyatakan jenis tanah seperti tanah kebun, tanah liat dan pasir.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menyatakan jenis tanah seperti tanah kebun, tanah liat dan pasir.

KRITERIA KEJAYAAN: Murid dapat menyatakan 3 jenis tanah dengan betul


AKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI 1. Guru menunjukkan sebuah pasu dan anak pokok keembung, kemudian anak pokok tersebut di letakkan
&PEMBELAJARAN (PDP): 1: ke dalam pasu tersebut.
2. Murid-murid perlu memberi respons kepada soalan guru “ Bolehkah kita menanam pokok dengan cara
ini?
AKTIVITI 1. Murid akan mendengar penerangan berkaitan 3 jenis tanah yang biasa dijumpai di sekeliling mereka.
2: 2. Murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk melakukan aktiviti pemerhatian.
3. Murid akan bergerak ke stesen-stesen sampel tanah yang disediakan oleh guru untuk merekodkan
pemerhatian mereka terhadap ciri-ciri tanah tersebut. (warna, tekstur dan bau)
4. Setiap kumpulan akan berkongsi hasil dapatan mereka setelah semua kumpulan selesai membuat
pemerhatian terhadap semua sampel tanah.
AKTIVITI 1. Murid akan membuat latihan peneguhan di dalam buku aktiviti m/s 59-62
3:
ABM/ BBM: / Sebuah pasu dan anak pokok / Sampel tanah kebun, sampel / Lain-lain: buku aktiviti
keembung tanah liat, sampel tanah pasir
ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan / Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai


/ Memahami Menganalisis Mencipta
KEMAHIRAN PROSES / Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor
SAINS: / Membuat inferens Meramal / Berkomunikasi
KEMAHIRAN / Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan sains dengan Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MANIPULATIF: betul. /
/ Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
selamat.
/ Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN
(INSTRUMEN Drama/ PBL / Pemerhatian / Lembaran Kerja/Buku Lain-lain:_________
PENILAIAN): aktiviti
STANDARD PRESTASI BILANGAN MURID
(Tahap Penguasaan) TAHAP 1 TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Observation Station / Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Role Play Peta I-Think
Hot seat Pembentangan Nyanyian
REFLEKSI:
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan
____/ ____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TANGGUHKAN KERANA:
Mesyuarat / kursus Cuti rehat/ cuti sakit Lain-lain: ________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1 (MINGGU ___)
MATAPELAJARAN: SAINS KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
TEMA: BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD KANDUNGAN: 9.2 TANAH
STANDARD PEMBELAJARAN: 9.2.2 Membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan penyiasatan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Membanding beza kandungan tanah bagi jenis tanah yang berbeza dengan menjalankan penyiasatan

KRITERIA KEJAYAAN: Murid dapat mengenal pasti kandungan bagi satu jenis tanah dan membanding beza kandungan tanah bgi contoh tanah yang diberikan dengan
betul.

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Guru memberi soalan kuiz kepada murid-murid berkaitan pembelajaran yang lepas berkaitan dengan
&PEMBELAJARAN (PDP): AKTIVITI tajuk tanah.
1: 2. Pemenang dipilih berdasarkan markah yang tinggi.
AKTIVITI 1. Murid akan diagihkan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan penyiasatan.
2: 2. Setiap kumpulan akan diberi alat dan bahan (sarung tangan, 3 jenis sampel tanah, kertas putih, sudu
plastik, kanta pembesar, forsep)
3. Murid mengalas meja menggunakan kertas mahjung putih dan meletakkan sampel tanah kebun diatas
kertas.
4. Kemudian, murid akan memerhatikan kandungan tanah kebun tersebut menggunakan kanta
pembesar.
5. Bagi mengetahui kandungan di dalam tanah kebun, setiap kandungan yang dijumpai akan diasingkan
menggunakan forsep.
6. Langkah 2 hingga 4 perlu diulang semula oleh murid bagi 2 sampel tanah lagi.
7. Ahli kumpulan yang lain perlu merekodkan pemerhatian mereka kedalam jadual yang diberi oleh guru
(BT m/s 87).
8. Semua hasil pemerhatian akan dikongsikan bersama-sama setelah semua kumpulan berjaya
menyiapkan tugasan ini.
AKTIVITI 1. Murid akan membuat latihan peneguhan di dalam buku aktiviti m/s 60-61
3:
ABM/ BBM: / 3 jenis sampel tanah, kertas / Sarung tangan / Lain-lain: Buku aktiviti
mahjung putih, sudu plastik, kanta
pembesar, forsep
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK / Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai


/ Memahami Menganalisis / Mencipta
KEMAHIRAN PROSES / Memerhati / Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor
SAINS: Membuat inferens Meramal / Berkomunikasi
KEMAHIRAN / Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan sains dengan Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MANIPULATIF: betul. /
/ Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
selamat.
/ Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN
(INSTRUMEN Drama/ PBL / Pemerhatian / Lembaran Kerja/Buku Lain-lain:_________
PENILAIAN): aktiviti
STANDARD PRESTASI BILANGAN MURID
(Tahap Penguasaan) TAHAP 1 TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Role Play Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Projek /
REFLEKSI:
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan
____/ ____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TANGGUHKAN KERANA:
Mesyuarat / kursus Cuti rehat/ cuti sakit Lain-lain: ________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 1 (MINGGU ___)
MATAPELAJARAN: SAINS KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
TEMA: BUMI DAN ANGKASA TAJUK: 9.0 BUMI
STANDARD KANDUNGAN: 9.2 TANAH
STANDARD PEMBELAJARAN: 9.2.3 Menjelaskan pemerhatian tentang bentuk muka bumi dan tanah melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
PEMBELAJARAN: 1. Menjelaskan pemerhatian tentang bentuk muka bumi dan tanah melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan
KRITERIA KEJAYAAN: Murid dapat membina model bentuk muka bumi dengan betul melalui bimbingan guru.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid akan disoal berkaitan 8 bentuk muka bumi yang telah mereka pelajari sebelum ini.
&PEMBELAJARAN (PDP): AKTIVITI 2. Guru akan menjalankan kuiz ringkas berkaitan bentuk muka bumi sebelum memulakan projek membina
1: model bentuk muka bumi.
AKTIVITI 1. Murid akan berada di kumpulan masing-masing untuk menjalankan projek.
2: 2. Setiap kumpulan akan mendapat alatan dan bahan seperti (pensel, klip kertas, pingan kertas, tanah liat
berwarna biru, hijau, kuning dan coklat, kertas putih dan pen maker).
3. Murid perlu melakar kedudukan bentuk muka bumi yang ingin dibuat pada pinggan kertas.
(guru perlu menyediakan contoh lakaran bagi setiap kumpulan sebagai panduan murid)
4. Murid perlu membentuk bentuk muka bumi dengan menggunakan tanah liat.
5. Bagi menghasilkan corak yang menarik pada permukaan bentuk muka bumi, murid akan
menggunakan klip kertas.
6. Akhir sekali, murid perlu membuat label pada setiap 8 bentuk muka bumi yang telah dibentuk.
7. Setiap kumpulan perlu membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.
ABM/ BBM: / Pensel, klip kertas, pingan kertas / Tanah liat berwarna biru, hijau, kuning / Lain-lain: meja
dan coklat, kertas putih dan pen maker
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan / Kelestarian global
KURIKULUM (EMK): TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme
/ Nilai Murni Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi
TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat / Mengaplikasi Menilai


/ Memahami Menganalisis / Mencipta
KEMAHIRAN PROSES / Memerhati Mengelas Mengukur dan menggunakan nombor
SAINS: Membuat inferens Meramal / Berkomunikasi
KEMAHIRAN / Mengguna dan mengendalikan alatan dan bahan sains dengan Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
MANIPULATIF: betul.
/ Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Melakar spesimen, peralatan dan bahan dengan tepat.
selamat.
/ Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN
(INSTRUMEN Drama/ PBL / Pemerhatian Lembaran Kerja/Buku Lain-lain:_________
PENILAIAN): aktiviti
STANDARD PRESTASI BILANGAN MURID
(Tahap Penguasaan) TAHAP 1 TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP TAHAP
2 3 4 5 6
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan (kuiz) / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Role Play Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Projek /
REFLEKSI:
____/ ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan
____/ ____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TANGGUHKAN KERANA:
Mesyuarat / kursus Cuti rehat/ cuti sakit Lain-lain: ________________________________