SOALAN KUIZ PENDIDIKAN ISLAM MTQ SEKOLAH RENDAH ZON KUALA KETIL PERINGKAT AKHIR PUSINGAN PERTAMA Kumpulan

1: Peserta Pertama Soalan: Berapakah bilangan huruf izhar halqi? ( A ) 5 ( B ) 6 ( C ) 3 Jawapan: ( B ) 6 Kumpulan 2: Peserta Pertama Soalan: Berapakah bilangan huruf idgham bila ghunnah? ( A ) 2 ( B ) 4 ( C ) 6 Jawapan: ( A ) 2 Kumpulan 3: Peserta Pertama Soalan: Berapakah bilangan bagi huruf ikhfak haqiqi? ( A ) 10 ( B ) 15 ( C ) 25 Jawapan: ( B ) 15 ) bertemu dengan lam ( )? ( B ) idgham ma'al ghunn

Kumpulan 1: Peserta ke-2 Soalan: Apakah hukum bagi nun sakinah ( ( A ) idgham bila ghunnah ah ( C ) iqlab

Jawapan: ( A ) idgham bila ghunnah Kumpulan 2: Peserta ke-2 Soalan: Apakah hukum bagi nun sakinah ( ) bertemu huruf ta' ( ( A ) izhar halqi ( B ) idgham ma'al ghunnah ( C ) ikhfak haqiqi Jawapan: ( C ) ikhfak haqiqi Kumpulan 3: Peserta ke-2 Soalan: Apakah hukum bagi nun sakinah ( ) bertemu huruf 'ain ( ( A ) izhar halqi ( B ) ikhfak haqiqi ( C ) iqlab Jawapan: ( A ) izhar halqi

)

)

Kumpulan 1: Peserta ke-3 Soalan: Surah al-Qadr mengandungi berapa ayat? ( A ) 8 ayat ( B ) 7 ayat ayat Jawapan: ( C ) 5 ayat Kumpulan 2: Peserta ke-3 Soalan: Surah al-Syarh(Syarah) mengandungi berapa ayat? ( A ) 8 ayat ( B ) 10 ayat ayat Jawapan: ( A ) 8 ayat Kumpulan 3: Peserta ke-3 Soalan: Surah at-Tiin mengandungi berapa ayat? ( A ) 10 ayat ( B ) 8 ayat ayat Jawapan: ( B ) 8 ayat

( C ) 5

( C ) 12

( C ) 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful