Anda di halaman 1dari 3

FUNGSI MEDIA PENGAJARAN

JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA

Media Bergerak Orang Objek/ model yang


boleh disentuh dan
- Rakaman - Guru dipegang oleh pelajar
video
- Pelajar
- Animasi
- Orang ramai
- Filem

Teks Visual Audio

- Postur - Digram - Suara

- Buku - Poster - Bunyi-


bunyian
- Surat khabar - Lukisan
- Muzik
- Majalah - Foto/gambar
- Lagu
- Kartun

- Grafik

Klasifikasi Media Pengajaran Berdasarkan laman web,


http://edukasi.kompasiana.com/2009/12/18/media-pembelajaran-arti-posisi-fungsi-
klasifikasi-dan-karakteristiknya/
Melibatkan simbol- simbol visual dan melibatkan rangsangan
deria penglihatan.
bersifat konkrit, dapat memperjelas suatu masalah dalam
Media grafik
bidang masalah apa saja
memiliki ciri abstrak (pada jenis media diagram), merupakan
ringkasan visual suatu proses, terkadang menggunakan
simbol-simbol verbal (pada jenis media grafik)

disampaikan melalui simbol-simbol auditif (verbal dan/atau


Media audio non-verbal), yang melibatkan rangsangan deria pendengaran.

memerlukan alat bantu (projektor) dalam pengajaran. Ada


Media projeksi
kalanya media ini hanya menggunakan visual saja, atau
statik
disertai rakaman audio.

melibatkan pembelajaran secara aktif dalam proses belajar,


Media permainan
tugas pengajar tidak begitu kelihatan tetapi yang menonjol
dan simulasi
adalah aktiviti interaksi antara pelajar.