Anda di halaman 1dari 3

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR)

Halaman Utama (index.php)

PGB (login.php?kat=1)

PPD (login.php?kat=2)

JPN (login.php?kat=3)

Admin (login.php?kat=4)

Semak rekod anda (Pilih Tarikh & Masuk Email)


9/11 Email Anda 

Peringatan Mesra:
1- Jika guru-guru salah semasa mengisi laporan, anda boleh padam laporan tersebut. Sila cari rekod anda disini, masukkan
tarikh laporan diisi dan email anda, kemudian klik pada PADAM REKOD INI.
Kemudian isi semula laporan PdPR anda dengan tepat.

2- Ketika memasukkan email jika email guru adalah g-12345678@moe-dl.edu.my, pada ruangan email masukkan g-12345678
sahaja, sambungan @moe-dl.edu.my akan ditulis sendiri oleh aplikasi. Kerana didapati ada guru salah mengisi sambungan
email tersebut. Maaf atas perubahan ini.

Admin

SEKTOR PEMBELAJARAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI


SELANGOR

Rekod Bagi Guru : g-39360323@moe-dl.edu.my Pada Tarikh:2/12

No Rekod: 1 - Guru: ROSDI BIN ISMAIL


Peringkat: rendah
Kelas: Tahun 6
Nama Kelas: KRISTAL
Mata Pelajaran: MATEMATIK
Pendekatan online
Aplikasi Online: whatsapp
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 10/31
Kehadiran Offline: 21/31
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-02 08:17:01&email=g-
39360323@moe-dl.edu.my)
Jabatan Pelajaran Negeri Selangor - 2020
No Rekod: 2 - Guru: ROSDI BIN ISMAIL
Peringkat: rendah
Kelas: Tahun 5
Nama Kelas: ZAMRUD
Mata Pelajaran: MATEMATIK
Pendekatan online
Aplikasi Online: whatsapp
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 10/36
Kehadiran Offline: 26/36
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-02 08:19:59&email=g-
39360323@moe-dl.edu.my)

No Rekod: 3 - Guru: ROSDI BIN ISMAIL


Peringkat: rendah
Kelas: Tahun 5
Nama Kelas: KRISTAL
Mata Pelajaran: MATEMATIK
Pendekatan online
Aplikasi Online: whatsapp
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 10/31
Kehadiran Offline: 21/31
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-02 08:21:36&email=g-
39360323@moe-dl.edu.my)

No Rekod: 4 - Guru: ROSDI BIN ISMAIL


Peringkat: rendah
Kelas: Tahun 5
Nama Kelas: MUTIARA
Mata Pelajaran: MATEMATIK
Pendekatan online
Aplikasi Online: whatsapp
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 10/32
Kehadiran Offline: 22/32
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-02 08:23:40&email=g-
39360323@moe-dl.edu.my)

No Rekod: 5 - Guru: ROSDI BIN ISMAIL


Peringkat: rendah
Kelas: Tahun 5
Nama Kelas: BAIDURI
Mata Pelajaran: MATEMATIK
Pendekatan online
Aplikasi Online: whatsapp
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 10/33
Kehadiran Offline: 23/33
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-02 08:25:32&email=g-
39360323@moe-dl.edu.my)

CETAK