Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU TAHUN 6 SEKOLAH KEBANGSAAN.

LATIHAN BINA AYAT.

STANDARD KANDUNGAN :

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
yang santun.
STANDARD PEMBELAJARAN :

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan secara kohesi dan koheran dengan bahasa yang santun.

Panduan kepada ibu bapa:

Boleh gunakan formula di bawah :

SIBUK = SIapa + BUat apa + Keterangan

SIAPA BUAT APA KETERANGAN


Contoh : Ibu bapa dan anak-anak boleh membaca buku atau komik untuk menambahkan ilmu.

menolong ibu bapa


mengemaskan rumah
membuat latihan mata pelajaran
yang dirasakan lemah
menonton televisyen bersama-
sama keluarga
melakukan senaman ringan

bermain permainan tradisional