Anda di halaman 1dari 2

NILAI RASIONAL

1. Anda dikatakan seorang yang bersikap rasional apabila anda


A. Berfikir dan bertindak mengikut apa yang baik
B. Berfikir dan bertindak sesuka hati
C. Berfikir dan bertindak mengikut emosi
D. Berfikir dan bertindak selepas membuat pertimbangan yang wajar

2. Apakah kesannya jika anda bersikap rasional dalam mendapatkan sumber dari
internet?
A. Dapat maklumat yang banyak dan pantas
B. Dapat memikirkan baik buruknya maklumat
C. Dapat melayari laman yang banyak
D. Dapat mengumpul maklumat yang canggih

3. Apakah kesannya terhadap negara jika rakyat mempercayai khabar angin?


I. Perasaan resah di kalangan rakyat
II. Memberontak dan huru hara
III. Tiada kesan lansung
IV. Rasa marah kerana tertipu
A. I,II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. I,II,III dan IV
4. Mengapakah kita harus memikirkan kesahihan sesuatu maklumat sebelum
menerimanya?
A. Supaya senang ditipu
B. Untuk menguji kepandaian diri
C. Supaya tidak mudah dipengaruhi
D. Untuk dijadikan informasi terkini

5. Nyatakan definisi rasional


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Berikan 3 ciri-ciri nilai rasional


i __________________________________________________________________
ii __________________________________________________________________
iii __________________________________________________________________
7. Lengkapkan rajah dibawah

Khabar angin Kesan Maklumat yang sahih


Diri
Orang lain
Masyarakat
Negara

8. Nyatakan perbezaan antara khabar angin dengan maklumat sahih

Khabar angin Maklumat sahih


 
 
 

Anda mungkin juga menyukai