Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2018

KEMAHIRAN VOKASIONAL PEMBUATAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN

BULAN /
UNIT / KEMAHIRAN / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU
JANUARI
- MINGGU ORIENTASI PPKI
1

2 C01 KebersihandanKeselamatan Mengenalpastikeperluanaktivitidalammengendalikanmakanan

3 C01 KebersihandanKeselamatan Mengenalpastikeperluanaktivitidalammengendalikanmakanan

Menerangkantentangbahagiandapurdanfungsioperasinya.

4 C01 KebersihandanKeselamatan Mengenalpasti pencemaranmakanan di dapur.


Menguruskeselamatandankebersihan di dapur.

Menerangkantentangbahagiandapurdanfungsioperasinya.
5 C01 KebersihandanKeselamatan
Mengenalpastipencemaranmakanan di dapur.
Menguruskeselamatandankebersihan di dapur.

FEBRUARI
Menerangkantentangbahagiandapurdanfungsioperasinya.
Mengenalpastipencemaranmakanan di dapur.
C01 KebersihandanKeselamatan
6 Menguruskeselamatandankebersihan di dapur.

7 C01 KebersihandanKeselamatan Mengklasifikasikankategoribahanmakanan

8 C01 KebersihandanKeselamatan Mengklasifikasikankategoribahanmakanan

9 C01 KebersihandanKeselamatan Memahamiprinsipdanpenerimaandanpenyimpananbahanmakanan


MAC
C01 KebersihandanKeselamatan Mengaplikasikanprinsippenerimaandanpenyimpananbahanmakanan
10

11 C01 KebersihandanKeselamatan Melaksanakanaktivitipengendalianmakanan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


( 17.03.2018 - 25.03.2018 )

12 C01 KebersihandanKeselamatan Melaksanakanaktivitipengendalianmakanan


APRIL
C01 KebersihandanKeselamatan Melaksanakanaktivitipengendalianmakanan
13
14 C01 KebersihandanKeselamatan Melaksanakanaktivitipengendalianmakanan

15 C01 KebersihandanKeselamatan Melaksanakanaktivitipengendalianmakanan


BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU

16 C01 KebersihandanKeselamatan Mempraktikkankebersihandiridantempatkerja

MEI
C01 KebersihandanKeselamatan Mempraktikkankebersihandiridantempatkerja
17

18 C01 KebersihandanKeselamatan Mempraktikkankebersihandiridantempatkerja

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 C02 Teknik Memasak Mengenalpasti kaedah memasak berdasarkan resipi standard

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


JUN
(09.06.2018 – 24.06.2018 )

21 C02 Teknik Memasak Mengenalpasti kaedah memasak berdasarkan resipi standard


Mengenalpasti kaedah memasak berdasarkan resipi standard
22 C02 Teknik Memasak
Memilih peralatan dan perkakasan mengikut kaedah memasak.
Mengenalpasti kaedah memasak berdasarkan resipi standard
C02 Teknik Memasak
23
Memilih peralatan dan perkakasan mengikut kaedah memasak.
24 C02 Teknik Memasak Memilihbahanmasakanmengikutkaedahmemasak
JULAI
C02 Teknik Memasak Memilihbahanmasakanmengikutkaedahmemasak
25

26 C02 Teknik Memasak Memilihbahanmasakanmengikutkaedahmemasak

27 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak


28

OGOS
C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak
29

30 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak


31

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA


(18. 08.2018 – 26.08.2018 )

32 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

SEPTEMBER
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
33

34 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak


BULAN /
MODUL / TAJUK / KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN
MINGGU

35 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

36 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

OKTOBER
C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak
37

38 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

39 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

40 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

NOVEMBER
C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak
41

42 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

43 C02 Teknik Memasak Menyediakanhidanganmenggunakanpelbagaikaedahmemasak

CUTI AKHIR TAHUN


( 24.11.2018 – 31.12.2018 )