Anda di halaman 1dari 133

KEMAHIRAN

MENGANALISIS DATA
BAGI SOALAN BHG B
PENGGAL 3
KAEDAH MENGANALISIS JADUAL DALAM STPM PENGAJIAN AM
M
E 1. Paling tinggi dan paling rendah
N 2. Paling tinggi
E 3. Paling rendah
G
A 4. Paling tinggi dalam tempoh …...
K 5. Paling rendah dalam tempoh ……

IDEA MENDATAR Tahun


Bil Pelabuhan 2007 2008 Jumlah
1. Meningkat
(buah) (buah) (buah)
2. Menurun
1 Klang 8811 7701 16512
3. Tidak konsisten [pattern]
2 Pulau Pinang 1715 2538 4253
4. Meningkat paling ketara
3 Tanjung Pelepas 2478 2332 4810
5. Meningkat kurang ketara 4 Pasir Gudang 8874 9587 18461
6. Sentiasa positif 5 Kuching 1514 1319 2833
7. Pernah mengalami negatif 6 Labuan 1081 1137 2218
Jumlah 24473 24614 49087
ANTARA
1. Lebih besar
2. Lebih (bergantung unit….)
HUBUNGAN ANTARA TUGASAN SOALAN DENGAN JENIS IDEA DATA
Tugasan Umum;
1. Huraikan keadaan Jenis idea bergantung kepada tempoh masa / jenis data
2. Ulaskan keadaan
3. Tafsirkan
• Meningkat Huraian;
Tugasan; • Menurun 1. data awal
Mendatar
# perubahan • Tidak konsisten (pattern) 2. Data puncak
• Sentiasa positif 3. data akhir
• Pernah negatif 4. % perubahan

Tugasan; • Paling tinggi


Menegak • Paling rendah Huraian;
# pola
• Paling tinggi dan paling rendah 1. data tertinggi
• Paling tinggi dalam tempoh…… 2. data terendah
• Paling rendah dalam tempoh…. 3. % drp Jumlah
Tugasan; • Lebih besar
Antara Huraian;
# banding • Lebih panjang
• Lebih………… 1. data A dan data B
Tugasan; (begantung kepada unit) 2. nilai perbezaan
# Perbezaan 3. tidak perlu

Tugasan;
# kedudukan
HUBUNGAN ANTARA TUGASAN SOALAN DENGAN FORMAT PENULISAN
Tugasan bagi Soalan Pengetahuan menentukan Format Penulisan Jawapan
FORMAT BERSAMA FORMAT BERASINGAN
1. Soalan berkenaan pengetahuan (alasan) 1. Soalan berkenaan pengetahuan
ditanya dengan merujuk idea data (alasan) ditanya secara khusus tanpa
merujuk kepada idea data
2. Idea pengetahuan (alasan) ditulis dalam
perenggan yang sama dengan idea data 2. Idea pengetahuan (alasan) ditulis
secara berasingan daripada idea
3. Formula penulisan = 4 + 0
data. (dibina perenggannya secara
4. Contoh soalan; STPM 2013 P3 S16 tersendiri)
Berdasarkan maklumat dalam jadual di 3. Formula Penulisan = 2 D + 2 P
bawah, berikan ULASAN anda tentang
4. Contoh soalan; STPM 2017 P3 S17
nilai eksport Malaysia mengikut Negara
Berdasarkan jadual di bawah,
ASEAN dan barangan terpilih pada tahun
huraikan keadaan ekonomi
2010.
mengikut Negara dari tahun 2013
5. Idea pengetahuan tidak perlu dihurai hingga tahun tahun 2015 dan
hanya memadai dinyatakan sahaja jelaskan cabaran ekonomi yang
dihadapi olehMalaysia.
5. Idea pengetahuan perlu dihurai
untuk memperolehi 2 markah lagi
PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN SEMASA MEMAHAMI SOALAN

1. Subjek yang dditanya dalam soalan berbeza dengan tajuk jadual. Contohnya;
SOALAN SUBJEK DALAM SOALAN TAJUK PADA JADUAL
STPM2017 P3 S17 Keadaan ekonomi Keluaran dalam Negara Kasar

STPM2011 S9 Kesan kesihatan Indeks Pencemaran Udara (IPU)

1. Nilai yang ditanya pada soalan berbeza dengan nilai yang diberi dalam jadual
SOALAN UNIT DALAM SOALAN UNIT DALAM JADUAL

Bilangan pengguna internet bagi


STPM2015 P3 S17 Jumlah pengguna internet setiap satu tarus daripada
jumlah pendudukpenduduk

Jumlah nilai pelaburan Peratus kemasukan


STPM2014 U3 S17
asing pelaburan asing
PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN SEMASA MEMAHAMI SOALAN

1. Data diberi dalam bentuk KADAR


Contoh; STPM2017 P3 s17 dan STPM2013 P3 S17
2. Soalan bertanya hanya pada satu perkara sahaja
Contoh; STPM2014 P3 s16 dan STPM2009 S10
3. Soalan yang diselitkan dengan rujukan *anggaran
Contoh; STPM2005 S9
KEMAHIRAN
MEMAHAMI SOALAN
DAN
PENULISAN BHG B
PENGGAL 3
STPM 2013 SOALAN 16
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang
nilai eksport Malaysia mengikut Negara ASEAN dan barangan terpilih pada
tahun 2010.
Malaysia: Nilai Eksport Mengikut Negara ASEAN dan Barangan Terpilih
Pada tahun 2010
Nilai eksport (RM “000) Jumlah
Negara ASEAN
Sayur-sayuran Buah-buahan (RM “000)
Singapura 380 506.1 227 092.3 607 598.4
Indonesia 58 982.1 36 994.0 95 976.1
Thailand 28 264.3 48 668.8 76 933.1
Vietnam 10 932.0 2676.3 13 608.3
Brunei Darussalam 5811.6 19 514.6 25 326.2
Flipina 1114.7 1794.5 2909.2
Kemboja 1694.4 1664.8 3359.2
Myanmar 158.1 150.4 308.5
Jumlah
- 487 463.3 338 555.7 826 019.0
(Disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan 2011 Kementerian
Pertanian dan Industri Asas tani Malaysia, 2011)
STPM 2013 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Berikan ulasan anda tentang nilai
FORMAT
Format Bersama
PENULISAN
FORMULA IDEA Formula penulisan = 4 + 0
TEMPOH MASA Statik pada tahun 2010.
Eksport Malaysia mengikut Negara ASEAN dan barangan
TAJUK TUGASAN 1 terpilih
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada Tiada
Paling banyak dan paling Data Muthlak PT
BENTUK IDEA Menegak sedikit Data Muthlak PR
Data Muthlak A
Antara Lebih banyak
Data Muthlak B
TUGASAN SOALAN 2 Mengikut jenis idea
TAJUK TUGASAN 2 Sama seperti tajuk tugasan 1

PEMBEDAHAN IDEA Rujuk Idea 1 Rujuk Idea 2 Rujuk Idea 3


PENGETAHUAN Rujuk Idea 4 Rujuk Idea 5 Rujuk Idea 6
KAEDAH PENULISAN IDEA …KESELURUHAN SECARA MENEGAK
Secara keseluruhannya, Jumlah eksport sayur-sayuran dan buah-buahan oleh
AYAT IDEA Negara Malaysia pada tahun 2010 yang PALING TINGGI adalah ke Negara
Singapura, manakala yang PALING RENDAH adalah ke Negara Myanmar.

Jumlah eksport sayur-sayuran dan buah-buahan oleh Negara Malaysia pada


HURAIAN DATA
tahun 2010 ke Negara Singapura berjumlah RM607,598 ribu, manakala ke
TERSURAT
Negara Myanmar berjumlah RM308.5 ribu

Jumlah eksport sayur-sayuran dan buah-buahan oleh Negara Malaysia pada


HURAIAN DATA tahun 2010 ke Negara Singapura menyumbang sebanyak 73.55 %, manakala ke
TERSIRAT Negara Myanmar menyumbang sebanyak 0.04 % daripada jumlah keseluruhan
eksport Malaysia iaitu RM826,019.0 ribu pada tahun tersebut.
Jumlah eksport sayur-sayuran dan buah-buahan oleh Negara Malaysia ke Negara Singapura
HURAIAN paling tinggi kerana; Singapura merupakan pengimport tradisi buah-buahan dan sayur-
sayuran dari Malaysia manakala ke Negara Myanmar paling rendah kerana Myanmar
PENGETAHUAN merupakan salah sebuah Negara pengeluaran hasil pertanian seperti buah-buahan dan
sayur-sayuran
1.Idea ini adalah wajib dan mesti lengkap / disebut paling banyak dan paling sedikit
2.Seharusnya ditulis 2 perenggan tetapi ditulis dalam 1 perenggan diterima
CATATAN 3.Walaubagaimanapun jika terpisah dengan perenggan idea lain akan ditolak
4.Data tersurat dan tersirat (% daripada) dan Jumlah keseluruhan wajib ada
5.Kedua-dua alasan bagi paling banyak dan paling sedikit - wajib ada
KAEDAH PENULISAN IDEA …KESELURUHAN SECARA ANTARA

Secara keseluruhannya, Jumlah eksport Negara Malaysia bagi sayur-


AYAT IDEA sayuran LEBIH BANYAK berbanding Jumlah eksport bagi buah-buahan
pada tahun 2010.
Jumlah eksport Negara Malaysia bagi sayur-sayuran pada tahun 2010
HURAIAN DATA ialah RM487,463.3 ribu, manakala Jumlah eksport Negara Malaysia
TERSURAT bagi buah-buahan pada tahun 2010 ialah RM338,555.7 ribu

HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

Jumlah eksport Negara Malaysia bagi sayur-sayuran lebih banyak


HURAIAN berbanding Jumlah eksport bagi buah-buahan pada tahun 2010 kerana
PENGETAHUAN sayur-sayuran merupakan makanan diet utama dalam kehidupan
seharian kebanyakan penduduk di kebanyakan negara.

1. Tidak perlu diberi % perbezaaan


CATATAN 2. Setiap data yang diberi mesti ada unit
3. Bagi alasan yang sama boleh diulang sekali sahaja
KAEDAH PENULISAN IDEA …MENEGAK DALAM SATU COLUMN
Eksport sayur-sayuran oleh Negara Malaysia pada tahun 2010 yang
AYAT IDEA PALING BANYAK adalah ke Negara Singapura, manakala eksport sayur-
sayuran PALING SEDIKIT adalah ke Negara Myanmar

HURAIAN DATA Eksport sayur-sayuran oleh Negara Malaysia ke Negara Singapura ialah
TERSURAT RM380,501.1 ribu, manakala eksport sayur-sayuran ke Negara
Myanmar ialah RM158.1 ribu.
Eksport sayur-sayuran oleh Negara Malaysia ke Negara Singapura
menyumbang sebanyak 78.01 % daripada jumlah keseluruhan iaitu
HURAIAN DATA
RM487,463.3 ribu, manakala eksport sayur-sayuran ke Negara
TERSIRAT
Myanmar menyumbang sebanyak 0.03 % daripada jumlah keseluruhan
iaitu RM487,463.3 ribu

Eksport sayur-sayuran oleh Negara Malaysia paling banyak ke Negara


Singapura kerana singapura mempunyai penduduk yang peka terhadap
HURAIAN
kesihatan dengan mengamalkan pemakanan sayur-sayuran, manakala
PENGETAHUAN
eksport paling sedikit ke Negara Myanmar kerana Myanmar banyak
mengeluarkan sayur-sayuran sendiri

1. alasan mesti ada bagi kedua-dua Negara


CATATAN
2. Setiap nilai mesti tepat dan mempunyai unit
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA DUA COLUMN

Eksport oleh Negara Malaysia bagi sayur-sayuran LEBIH BANYAK


AYAT IDEA berbanding eksport bagi buah-buahan pada tahun 2010 adalah ke
negara Singapura, Indonesia, Vietnam, Kemboja dan Myanmar.

Sebagai contoh, Eksport oleh Negara Malaysia bagi sayur-sayuran ke


HURAIAN DATA
Singapura ialah RM380,506.1 ribu, manakala eksport bagi buah-
TERSURAT
buahan ialah RM227,093.3 ribu.

HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

Eksport oleh Negara Malaysia bagi sayur-sayuran lebih banyak


HURAIAN berbanding eksport bagi buah-buahan pada tahun 2010 ke negara
PENGETAHUAN Singapura adalah kerana promosi yang aktif diajalankan oleh Malaysia
di luar Negara.

1. Kelima-lima Negara mesti disebut dalam ayat idea


CATATAN 2. Bagi huraian data hanya pilih satu Negara sahaja
3. Setiap data mesti ada unit
STPM 2013 SOALAN 17
Berdasarkan jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia
terpilih dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dan kesan inflasi yang dihadapi oleh
sesebuah negara.
Malaysia : Kadar Inflasi di Negara-negara Asia Timur Terpilih dari Tahun
2006, 2007, 2008 dan 2009
Kadar Inflasi (%)
Sektor
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
China 1.5 4.8 5.9 - 0.7
Indonesia 13.1 6.3 9.8 4.8
Malaysia 3.6 2.0 5.4 0.6
Thailand 4.6 2.2 5.5 -0.9
Singapura 4.0 2.1 6.6 0.6

(Disesuaikan daripada Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2010)


STPM 2013 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan kadar
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA ada dari tahun 2006 hingga tahun 2009
TAJUK TUGASAN 1 kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Tidak konsisten Data setiap tahun
meningkat menurun
Mendatar menurun-meningkat-menurun
2. Negatif / deflasi
BENTUK IDEA
Tertinggi dan terendah
Menegak bagi keempat-empat Data yang terlibat
tahun

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara


TAJUK TUGASAN 2 Inlasi menyebabkan
Harga barang Kos pengeluaran Kegiatan ekonomi
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Perdagangan Kos sara hidup Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR

Kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih yang menunjukkan perubahan TIDAK


KONSISTEN dari tahun 2006 hingga tahun 2009 iaitu (bagi patern meningkat
AYAT IDEA
menurun berlaku di negara Singapura / bagi patern menurun meningkat dan
menurun berlaku di negara Indonesia dan Malaysia.)*.

Sebagai contoh, Kadar inflasi di negara Singapura pada tahun 2006 ialah 1 %
HURAIAN DATA
meningkat kepada 2.1 % pada tahun 2007, dan terus meningkat kepada 6.6 %
TERSURAT pada tahun 2008 dan menurun kepada 0.6 % pada tahun 2009

HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

- 1. *Pilih mana-mana hanya satu patern untuk idea satu


2. Patern mesti disebut dalam ayat idea
CATATAN 3. Pilih hujah data daripada mana-mana satu Negara sahaja
4. Patern dalam ayat data juga wajib disebut, kalau tidak disebut hd = 0
5. Markah hd sama ada 0 atau 2 sahaja
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK SERENTAK KEEMPAT-EMPAT TAHUN
Kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih yang TERTINGGI bagi keempat-
empat tahun iaitu pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 berlaku di negara
AYAT IDEA Indoensia, tetapi yang TERENDAH berbeza mengikut tahun iaitu di Singapura
pada tahun 2006, di Malaysia pada tahun 2007 dan 2008 dan di Malaysia dan
Singapura pada tahun 2009.
Kadar inflasi di negara Indonesia pada tahun 2006 ialah 13.1 % menurun
kepada 6.3 % pada tahun 2007, dan kemudian meningkat kepada 9.8 % pada
tahun 2008 tetapi menurun semula kepada 4.8 % pada tahun 2009
HURAIAN DATA
Manakala;
TERSURAT
Kadar inflasi di negara Singapura pada tahun 2006 ialah 1 %, di Malaysia pada
tahun 2007 ialah 2 % dan pada tahun 2008 ialah 5.4 % dan seterusnya pada
tahun 2009 kadar inflasi di negara Singapura dan Malaysia ialah 0.6 %.
HURAIAN DATA
TERSIRAT #

HURAIAN
- #
PENGETAHUAN

1. Dalam idea banding vertical, nilai paling rendah adalah dalam bentuk
positif kerana data negative (deflasi) tidak diterima sebagai paling rendah
CATATAN 2. Markah hd hanya 2 atau 0
3. Arahan soalan dari 2006 hingga 2009, bermakna perbandingan vertical
dilakukan serentak bagi keempat-empat tahun
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR KHUSUS UNTUK DATA NEGATIF

1. Kadar Inflasi yang mengalami NEGATIF berlaku pada tahun 2009 di negara
AYAT IDEA China dan Jepun atau
2. Deflasi berlaku pada tahun 2009 di negara China dan Jepun

Sebagai contoh;
1. Kadar Inflasi di negara China pada tahun 2009 ialah -0.7 %
HURAIAN DATA
atau deflasi di negara China pada tahun 2009 ialah 0.7 %
TERSURAT 2. Kadar Inflasi di negara Jepun pada tahun 2009 ialah -0.9 %
atau deflasi di negara Jepun pada tahun 2009 ialah 0.9 %

HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Perlu disebut kedua-dua Negara dalam ayat idea


2. Hujah data hanya satu negara sahaja tetapi pilih mana-mana salah satu
CATATAN
bentuk ayat
3. Unit peratus mesti ada
KAEDAH PENULISAN IDEA …
PENGETAHUAN (Inflasi sesebuah Negara menyebabkan kesan
Berlaku peningkatan harga barang berterusan
• #Apabila harga input bahan mentah meningkat, turut meningkatkan
IDEA 1 harga barangan.
• #Kuasa beli menurun

Berlaku pertambahan kos pengeluaran


IDEA 2 • #Permintaan melebihi penawaran menyebabkan kos barangan
meningkat berterusan

Menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara


• #Perbelanjaan kerjaaan meningkat untuk menampung kegiatan
IDEA 3 pertumbuhan ekonomi,
• #Tabungan akan berkurangan, keupayaan kerajaan untuk membangunkan
Negara terjejas

Menjejaskan jumlah import negara


IDEA 4 • #Barangan eksport menjadi mahal kepada Negara pengimport
• #Menyebabkan Negara luar mengurangkan jumlah import

Kos sara hidup meningkat


IDEA 5 • #Pengguna terpaksa membayar lebih untuk barangan dan perkhidmatan
yang sama yang diguna sebelum ini
STPM 2013 SOALAN 16 – ULANGAN
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia
dengan Negara-negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010.
Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Malaysia untuk meningkatkan
eksportnya
Malaysia : Aliran Dagangan dengan Negara-negara Terpilih pada
Bulan Januari hingga Ogos tahun 2010

Eksport ke (USD Import dari (USD


Negara
Billion) Billion)

Amerika Syarikat 1044.2 1333.0


Kawasan Euro 2250.6 2204.3
Jepun 491.8 444.2
China 990.00 885.8
Singapura 226.0 202.5

Jumlah 5002.6 5069.8


(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011
Kementerian Kewangan Malaysia)
STPM 2013 U3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan aliran dagangan Malaysia
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA tiada pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010
TAJUK TUGASAN 1 aliran dagangan Malaysia dengan Negara-negara terpilih
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada Tiada
Menegak Tiada Tiada
BENTUK IDEA
1. Keseluruhan – deficit 1. Data muthlak
Antara 2. Defsit – sector eksport-import
3. Lebihan dagangan 2. Data perbezaan

TUGASAN SOALAN 2 Langkah meningkatkan eksport Malaysia

TAJUK TUGASAN 2 Eksport Malaysia dapat ditingkatkan melalui….

Kualiti barang Pelbagai barang Harga barang


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Misi Perdagangan Prasarana fizikal Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA KESELURUHAN ANTARA.

Secara keseluruhanya, aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih


AYAT IDEA mengalami DEFISIT pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010

Buktinya, Eksport Malaysia pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah
HURAIAN DATA USD5002.6 billion, manakala Import Malaysia pada bulan Januari hingga Ogos
TERSURAT tahun 2010 ialah USD5069.8 billion.

HURAIAN DATA Aliran dagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih mengalami defisit
TERSIRAT sebanyak USD67.2 billion

HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Hanya menyatakan nilai import dan eksport tetapi tidak menyatakan


nilai defisit menjadi 0 markah untuk huraian data
2. Menyatakan nilai deficit sahaja tanpa menyatakan nilai import dan
eksport = 1 markah
CATATAN 3. Wajib ada unit USD tetapi tertinggal sekali tidak menjejaskan
keseluruhan masih boleh diberi markah untuk huraian
4. Jika guna kata hubung dari untuk menyatakan eksport dan kata hubung
ke untuk menyatakan import menyebabkan idea ditolak.
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA MENGIKUT NEGARA

Aliran dagangan Malaysia yang mengalami DEFISIT pada bulan Januari hingga
AYAT IDEA Ogos tahun 2010 adalah dengan negara Amerika Syarikat.

Buktinya, Eksport Malaysia ke negara Amerika Syarikat pada bulan Januari


HURAIAN DATA hingga Ogos tahun 2010 ialah USD1044.2 billion, manakala Import Malaysia
TERSURAT dari Amerika Syarikat pada bulan Januari hingga Ogos tahun 2010 ialah
USD133.0 billion.

HURAIAN DATA Aliran dagangan Malaysia dengan negara Amerika Syarikat mengalami defisit
TERSIRAT sebanyak USD288.8 billion.

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Hanya menyatakan nilai import dan eksport tetapi tidak menyatakan


nilai defisit menjadi 0 markah untuk huraian data
2. Menyatakan nilai deficit sahaja tanpa menyatakan nilai import dan
eksport = 1 markah
CATATAN 3. Wajib ada unit USD tetapi tertinggal sekali tidak menjejaskan
keseluruhan masih boleh diberi markah untuk huraian
4. Jika guna kata hubung dari untuk menyatakan eksport dan kata hubung
ke untuk menyatakan import menyebabkan idea ditolak.
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA MENGIKUT NEGARA
Aliran dagangan Malaysia yang mengalami LEBIHAN DAGANGAN pada bulan
AYAT IDEA Januari hingga Ogos tahun 2010 adalah dengan negara Kawasan Euro, Jepun,
China dan Singapura.
Sebagai contoh; Eksport Malaysia ke negara Kawasan Euro pada bulan Januari
HURAIAN DATA
hingga Ogos tahun 2010 ialah USD2250.6 billion, manakala Import Malaysia
TERSURAT dari negara kawasan Euro ialah USD2204.3 billion.

HURAIAN DATA Aliran dagangan Malaysia dengan negara kawasan Euro mengalami lebihan
TERSIRAT dagangan sebanyak USD46.3 billion.

HURAIAN #.
PENGETAHUAN
1. Pasangan untuk hd dan ha mestilah negara yang sama
2. Hanya menyatakan nilai import dan eksport tetapi tidak menyatakan nilai
lebihan dagangan markah untuk huraian 0 markah
3. tetapi menyatakan nilai lebihan dagangan sahaja tanpa menyatakan nilai
import dan eksport hanya 1 markah sahaja untuk huraian.
4. Pada bahagian idea, kawasan EURO, Jepun, China dan Singapura mesti
CATATAN
dinyatakan tetapi pada bahagian huraian hanya satu Negara sahaja yang
perlu dihuraikan
5. Jika dinyatakan Negara yang tidak terlibat (lebih Negara disebut) dalam idea
maka idea tersebut ditolak.
6. Wajib ada unit USD tetapi tertinggal sekali tidak menjejaskan keseluruhan
masih boleh diberi markah untuk huraian
KAEDAH PENULISAN IDEA …
PENGETAHUAN (Eksport M dapat ditingkatkan melalui….

IDEA 1
Meningkatkan kualiti barangan Malaysia

IDEA 2 Mempelbagaikan hasil keluaran Malaysia

IDEA 3
Mempastikan harga barangan Malaysia yang
kompetitif

IDEA 4
Mengadakan misi perdagangan Malaysia ke
luar negara

Meningkatkan kemudahan prasarana fizikal


IDEA 5
dan perkhidmatan
STPM 2013 SOALAN 17 – ULANGAN
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola ketibaan kapal di
pelabuhan terpilih di Malaysia bagi tahun 2007 dan tahun 2008. Terangkan langkah-
langkah yang boleh diambil oleh negara bagi memastikan jumlah kapal yang
berlabuh meningkat.
Malaysia: Ketibaan Kapal di Pelabuhan Terpilih bagi Tahun 2007 dan
Tahun 2008
Tahun
Bil Pelabuhan
2007 (buah) 2008 (buah)
1 Klang 8811 7701
2 Pulau Pinang 1715 2538
3 Tanjung Pelepas 2478 2332
4 Pasir Gudang 8874 9587
5 Kuching 1514 1319
6 Labuan 1081 1137
(Disesuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2008,
Jabatan Perangkaan Malaysia)
STPM 2013 U3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan pola
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada bagi tahun 2007 dan tahun 2008
TAJUK TUGASAN 1 Ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Meningkat 1. Data tahun awal dan akhir
Mendatar
2. Menurun 2. Nilai dan % perubahan
BENTUK IDEA Paling tinggi dan 1. Hanya Data muthlak kedua-
Menegak paling rendah bagi dua tahun
tahun 2007 dan 2008
Antara Tiada Tiada

TUGASAN SOALAN 2 Langkah meningkatkan ketibaan kapal di pelabuhan Malaysia.

TAJUK TUGASAN 2 Ketibaan kapal di pelabuhan M dapat ditingkatkan melalui....

Infrastruktur Keselamatan Perkhidmatan


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Kos operasi tiada Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT PELABUHAN (meningkat)

Ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di Malaysia yang MENINGKAT dari tahun


AYAT IDEA 2007 hingga tahun 2008 adalah di Pelabuhan Pulau Pinang, Pasir Gudang dan
Labuan

Sebagai contoh; Ketibaan kapal di pelabuhan Pulau Pinang pada tahun 2007
HURAIAN DATA
ialah sebanyak 1715 buah kapal meningkat kepada 2538 buah kapal pada tahun
TERSURAT
2008.

HURAIAN DATA Sebagai contoh; Ketibaan kapal di pelabuhan Pulau Pinang dari tahun 2007
TERSIRAT hingga tahun 2008 meningkat sebanyak 823 buah kapal bersamaan 48.00 %.

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. Dalam pendahuluan ada disebut unit (buah kapal) diterima dalam huraian
jika terlupa ditulis unit tetapi sekali kesilapan sahaja diterima
2. Menyatakan nilai tahun asas, nilai tahun akhir dan perbezaan nilai
muthlak dan peratus (huraian tersurat + huraian terseurat) = 2 markah
CATATAN tetapi ika Tidak lengkap = 0 markah
3. Pada bahagian idea, ketiga-tiga pelabuhan mesti dinyatakan tetapi pada
bahagian huraian, hanya satu pelabuhan sahaja yang perlu dihuraikan
4. Jika ditambah pelabuhan yang tidak berkenaan , ditolak idea
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT PELABUHAN (menurun)
Ketibaan kapal di pelabuhan Malaysia pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang
AYAT IDEA PALING BANYAK adalah di Pelabuhan Pasir Gudang manakala yang PALING
SEDIKIT adalah di Pelabuhan Labuan

Sebagai contoh; Ketibaan kapal di pelabuhan Pasir Gudang pada tahun 2007
HURAIAN DATA ialah 8874 buah kapal dan pada tahun 2008 ialah 9597 buah kapal. Manakala
TERSURAT Ketibaan kapal di pelabuhan Labuan pada tahun 2007 ialah 1081 buah kapal dan
pada tahun 2008 ialah 1137 buah kapal.

HURAIAN DATA #
TERSIRAT

HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Menyatakan ketibaan kapal paling banyak dan paling sedikit bagi


kedua-dua tahun = 2 markah dan jika Menyatakan ketibaan kapal
paling banyak dan paling sedikit bagi satu tahun sahaja = 1 markah
CATATAN 2. Pada bahagian idea, mesti menyatakan “paling banyak dan paling
sedikit”
PENGETAHUAN (Ketibaan kapal di pelabuhan M dapat
KAEDAH PENULISAN IDEA …
ditingkatkan melalui....

Kemudahan infrastruktur yang cekap


• Menyediakan kemudahan baik pulih kapal yang mengalami kerosakan
IDEA 1 • Menyediakan tempat pendaratan penumpang
• Atau tempat memunggah barangan yang selesa dan berteknologi tinggi
• Menyediakan tempat penyimpanan

Keselamatan
IDEA 2 • Menyediakan pengawal keselamatan
• Menjaga keselamatan kapal dan barangan

Perkhidmatan
IDEA 3 • Menyediakan pekerja yang cekap dan profesional

Kos operasi
• Menetapkan kadar bayaran atau sewa yang berpatutan
IDEA 4
• Menentukan bayaran perkhidmatan yang kompetitif

Catatan;
CATATAN 1. Pilih mana-mana dua idea untuk dikarang dalam dua perenggan
2014 P3 SOALAN 16
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia
terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010.
Jelaskan factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit Malaysia.
MALAYSIA; PENGELUARAN MINYAK SAWIT DUNIA DARI TAHUN 2000 HINGGA
TAHUN 2010.
Tahun 2000 Tahun 2005 Tahun 2010
Negara
(“000 tan) (“000 tan) (“000 tan)
Indonesia 7 050 14 100 22 100
Malaysia 10 842 14 962 16 994
Thailand 525 700 1 380
Nigeria 740 800 885
Papua New Guinea 336 310 500
Brazil 108 161 250
Columbia 524 673 753
Lain-lain 1 742 2 246 2 996
Jumlah 21 867 33 952 45 858
(Disesuaikan daripada Statistics on Commodities 2011 Kementerian Perusahaan,
Perladangan dan Komoditi, Putrajaya, Malaysia
STPM 2014 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan sumbangan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2000 hingga tahun 2010
TAJUK TUGASAN 1 Sumbangan M terhadap pengeluaran minyak sawit dunia...
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Meningkat 1. Data tahun awal dan akhir
Mendatar
2. Nilai dan % perubahan
1. Paling besar 2000 1. Data setiap tahun
BENTUK IDEA dan 2005 2. % daripada jumlah
Menegak 2. Kedua terbesar-
2010

Antara Tiada Tiada

TUGASAN SOALAN 2 factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran minyak sawit M.


TAJUK TUGASAN 2 Pengeluaran minyak sawit M dipengaruhi oleh.......................
teknologi Iklim Kawasan
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Penyakit Harga Tanah
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK SERENTAK (DUA TAHUN)

Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia TERBESAR


AYAT IDEA
berlaku pada tahun 2000 dan tahun 2005

HURAIAN DATA Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun
TERSURAT 2000 ialah 10 842 ribu tan dan pada tahun 2005 ialah 14 962 ribu tan.

Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun


2000 sebanyak 49.58 % daripada jumlah pengeluaran minyak sawit dunia pada
HURAIAN DATA tahun tersebut iaitu 21 867 ribu tan manakala Sumbangan Malaysia terhadap
TERSIRAT pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun 2005 sebanyak 44.07 % daripada
jumlah pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun tersebut iaitu 33 952 ribu
tan
HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Data thn 2000 = 1m dan thn 2005 = 1m; kerana melibatkan 2 tahun
2. Data mesti lengkap dr segi nilai asas, peratus komposisi dan nilai jumlah
keseluruhan pada tahun berkenaan
CATATAN 3. Mesti menyatakan “sumbangan” dlm ayat idea, sekiranya tiada - idea
ditolak
4. Sekiranya dinyatakan “pengeluaran” tanpa “sumbangan” juga idea
ditolak
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK SERENTAK (SATU TAHUN)
Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia KEDUA
AYAT IDEA TERBESAR berlaku pada tahun 2010.

HURAIAN DATA Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun
TERSURAT 2010 ialah 16 962 ribu tan

Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun


HURAIAN DATA 2010 sebanyak 37.06 % daripada jumlah pengeluaran minyak sawit dunia pada
TERSIRAT tahun tersebut iaitu 45 858 ribu tan.

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Data yang dinyatakan mestilah dalam bentuk huraian (ayat) - bukan


sekadar disebut data semata-mata kerana tanpa huraian dikira pindah
maklumat sahaja
2. Markah huraian samada 2m atau 0m (tiada 1 markah untuk huraian)
bagi idea ini.
CATATAN 3. Calon langsung tidak menyentuh tentang idea data, hanya menyatakan
idea pengetahuan sahaja – keseluruhan jawapan ditolak (hanya layak 01
markah shj)
4. Begitu juga dengan analisis data perlu dilakukan walaupun analisis yang
dikenukakan salah, agar analisis pengetahuan diterima.
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR
Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia MENINGKAT
AYAT IDEA dari tahun 2000 dan tahun 2010.

HURAIAN DATA Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia pada tahun
TERSURAT 2000 ialah 10 842 ribu tan meningkat kepada 16 994 ribu tan pada tahun 2010.

HURAIAN DATA Sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran minyak sawit dunia dari tahun
TERSIRAT 2000 dan tahun 2010 meningkat sebanyak 6 152 ribu tan bersamaan 56.74 %.

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Huraian data / analisa dalam bentuk pemisahan iaitu peningkatan


antara tahun 2000 hingga 2005 dan antara 2005 hingga 2010 juga
diterima asalkan lengkap dengan data tahun 2000, 2005 dan 2010 serta
nilai dan peratus peningkatan diberi bagi kedua-dua peringkat
peningkatan.
CATATAN 2. Calon langsung tidak menyentuh tentang idea data, hanya menyatakan
idea pengetahuan sahaja – keseluruhan jawapan ditolak (hanya layak 01
markah shj)
3. Begitu juga dengan analisis data perlu dilakukan walaupun analisis yang
dikenukakan salah, agar analisis pengetahuan diterima.
PENGETAHUAN
KAEDAH PENULISAN IDEA …
Pengeluaran minyak sawit M dipengaruhi oleh...........
Teknologi
IDEA 1 • Penggunaan peralatan moden dapat meningkatkan pengeluaran kelapa sawit
• Penggunaan input kimia seperti baja, racun dll.

Iklim /cuaca
IDEA 2 • Iklim khatulistiwa sangat sesuai untuk tanaman kelapa sawit
• Perubahan cuaca mempengaruhi kadar pengeluaran

Keluasan kawasan penanaman


• Kelapa sawit ditanam secara lading dan
IDEA 3
• penglinbatan kawasan yang luas meningkatkan pengeluaran

Serangan penyakit
IDEA 4 • serangan penyakit thdp pokok kelapa sawit akan menyebabkan pengurangan
kadar pengeluaran

Harga pasaran antarabangsa


IDEA 5 • harga yang tinggi menyebabkan penanaman dipertingkatkan

Tanah yang sesuai


IDEA 6 • tanah yang subur menyebabkan pokok kelapa sawit hidup subur
• mempertingkatkan kecenderungan untuk menanam kelapa sawit
2014 P3 SOALAN 17
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk Pelaburan
langsung Asing (FDI) ke Negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008, dan
huraikan bagaimana sesebuah Negara dapat meningkatkan FDI ke Negara tersebut.

ALIRAN MASUK PELABURAN LANGSUNG ASING (FDI) KE NEGARA TERPILIH


ANTARA TAHUN 2007 DENGAN TAHUN 2008
Tahun
Negara
2007 2008 % perubahan
Kesatuan Eropah 899.6 518.3 -42.4
Amerika Syarikat 271.2 316.1 16.6
India 25.1 41.6 65.7
Jepun 22.5 24.4 8.4
Singapura 31.6 22.7 -28.2
Thailand 11.2 10.1 -9.8
Indonesia 6.9 7.9 14.5
Vietnam 6.7 8.1 20.9
Malaysia 8.4 8.1 -3.6
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2009/2010,
Kementerian Kewangan, Malaysia)
STPM 2014 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Bandingkan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Tiada antara tahun 2007 dengan tahun 2008
TAJUK TUGASAN 1 Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ......
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada Tiada
1. Paling besar 2007 dan Data muthlak bagi
2008 kedua-dua tahun yang
BENTUK IDEA Menegak
2. Paling kecil 2007 dan terlibat
2008
1. 2007 lebih besar 2008 1. Data 2007 dan 2008
Antara
2. 2008 lebih besar 2007 2. Nilai perbezaan

TUGASAN SOALAN 2 Huraikan bagaimana sesebuah Negara dapat meningkatkan FDI


TAJUK TUGASAN 2 Sesebuah Negara dapat meningkatkan FDI…………………

PEMBEDAHAN IDEA Tenaga kerja Peluang Infrastruktur


PENGETAHUAN Situasi politik Dasar kerajaan Kewangan institusi
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA 2007 DAN 2008
Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ( pada tahun 2007 LEBIH TINGGI
AYAT IDEA daripada tahun 2008 / pada tahun 2008 LEBIH KECIL daripada tahun 2007 )*
adalah ke negara kesatuan eropah, Singapura, Thailand dan Malaysia.

HURAIAN DATA Sebagai contoh; Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke negara
TERSURAT Kesatuan Eropah pada tahun 2007 ialah 899.6 manakala pada tahun 2008 ialah
518.3

HURAIAN DATA Sebagai contoh; Perbezaan aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke
TERSIRAT negara Kesatuan Eropah antara tahun 2007 dan tahun 2008 sebanyak 381.3

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. mesti disebut kesemua Negara yang terlibat dalam idea


2. sekiranya ayat idea terdapat data; idea ditolak; data turut ditolak
3. memadai dihurai data bagi satu Negara sahaja tetapi HD dan HA
pasangan yang sama
CATATAN
4. data tahun asas = 1m, data beza = 1m tetapi tiada data asas; data beza
tidak diterima = 0m
5. sekiranya ditambah unit spt “RM”, “Dolar” dll markah data = 0m
6. jika diberi peratus perbezaan; markah huraian ditolak 1m
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA 2008 DAN 2007
Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ( pada tahun 2008 LEBIH TINGGI
AYAT IDEA daripada tahun 2007 / pada tahun 2007 LEBIH KECIL daripada tahun 2008 )*
adalah ke negara Amerika Syarikat, India, Jepun, Indonesia dan Vietnam

HURAIAN DATA Sebagai contoh; Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke negara Amerika
TERSURAT Syarikat pada tahun 2007 ialah 271.2 manakala pada tahun 2008 ialah 316.2

HURAIAN DATA Sebagai contoh; Perbezaan aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke
TERSIRAT negara Amerika Syarikat antara tahun 2007 dan tahun 2008 sebanyak 0.3

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. mesti disebut kesemua Negara yang terlibat dalam idea


2. sekiranya ayat idea terdapat data; idea ditolak; data turut ditolak
3. memadai dihurai data bagi satu Negara sahaja tetapi HD dan HA
pasangan yang sama
CATATAN 4. data tahun asas = 1m, data beza = 1m tetapi tiada data asas; data beza
tidak diterima = 0m
5. sekiranya ditambah unit spt “RM”, “Dolar” dll markah data = 0m
6. jika diberi peratus perbezaan; markah huraian ditolak 1m
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK SERENTAK KEDUA-DUA TAHUN

Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) PALING BESAR pada tahun 2007 dan
AYAT IDEA
tahun 2008 adalah ke Kesatuan Eropah.

HURAIAN DATA Sebagai contoh, aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke negara Kesatuan
TERSURAT Eropah pada tahun 2007 ialah 899.6 dan pada tahun 2008 ialah 518.2

HURAIAN DATA #
TERSIRAT

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. Penyataan bagi kedua-dua tahun hendaklah ada dalam ayat idea


2. Jika menyatakan scr terpisah mengikut tahun iaitu “terbesar dan
terkecil” - idea ditolak
CATATAN 3. Data juga wajib diberi bagi kedua-dua tahun, jika 1 tahun = 0m
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK SERENTAK KEDUA-DUA TAHUN

Aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) PALING KECIL pada tahun 2007
AYAT IDEA adalah ke negara Vietnam dan pada tahun 2008 adalah ke negara Indonesia.

HURAIAN DATA Sebagai contoh, aliran masuk Pelaburan langsung Asing (FDI) ke negara Vietnam
TERSURAT pada tahun 2007 ialah 6.7 dan ke negara Indonesia pada tahun 2008 ialah 7.9

HURAIAN DATA
TERSIRAT #

HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Wajib disebut dalam satu ayat bagi kedua-dua Negara dan kedua-dua
tahun dalam idea
2. Data juga wajib diberi bagi kedua-dua Negara dan tahun yang terlibat.
CATATAN
PENGETAHUAN
KAEDAH PENULISAN IDEA …
Sesebuah Negara dapat meningkatkan FDI melalui ……
Menawarkan tenaga kerja yang murah
IDEA 1 • Menyediakan tenaga kerja yang terlatih
• Menawarkan tenaga kerja kadar upah yang rendah

Mempromosikan peluang pelaburan


IDEA 2 • Menggandakan misi perdagangan

Menyediakan infrastruktur
IDEA 3 • Infrastruktur yang lengkap dan meluas

Mempastikan situasi politik stabil dan mengamalkan tadbir urus baik


IDEA 4 • Kestabilan politik adalah penting dalam menarik pelaburan
• Mempastikan sistem penyampai yang cekap dan telus

Menggubal dasar pelaburan


IDEA 5
• Dasar dan peraturan yang mesra kewangan

Menawarkan pinjaman kewangan tempatan yang fleksibel


IDEA 6 • Memudahkan pinjaman kewangan kepada pelabur
2014 U3 SOALAN 16
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan eksport Malaysia antara
bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang
mempengaruhi trend eksport Malaysia.

MALAYSIA: EKSPORT ANTARA BULAN JANUARI HINGGA JULAI TAHUN 2011


DAN TAHUN 2012
Bulan Januari Bulan Januari
Bil Negara hingga Julai tahun 2011 hingga Julai tahun 2012
(RMjuta) (RMjuta)
1 ASEAN 98 828 109 752
2 Timur Laut Asia 141 531 144 804
3 Asia Selatan 22 250 24 084
4 Amerika Syarikat 33 075 35 166
5 Kesatuan Eropah 41 338 36 717
6 Asia Barat 14 771 14 314
7 Afrika 10 387 9884
8 Negara-negara lain 31 168 34 608
Jumlah 396 348 409 329
Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2012/2013,
Kementerian Kewangan Malaysia
STPM 2014 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Bandingkan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Tiada antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan 2012
TAJUK TUGASAN 1 Eksport Malaysia
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada Tiada
1. Paling tinggi – kedua-
1. Data muthlak bagi
dua tempoh masa
Menegak kedua-dua tempoh
BENTUK IDEA 2. Paling rendah kedua-
masa
dua tempoh masa
1. Keseluruhan 2012>2011
1. Data 2011 dan 2012
Antara 2. 2012 lebih tinggi 2011
2. Nilai perbezaan
3. 2012 lebih tinggi 2011

TUGASAN SOALAN 2 Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend eksport M

TAJUK TUGASAN 2 Trend eksport Malaysia dipengaruhi oleh factor……………

PEMBEDAHAN IDEA Kestabilan politik Hubungan serantau Hubungan antarabangsa


PENGETAHUAN Ideologi pemerintah Dasar kerajaan tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA KESELURUHAN ANTARA DUA TEMPOH MASA
Secara keseluruhannya, Jumlah eksport Malaysia pada bulan Januari hingga
Julai 2012 LEBIH TINGGI berbanding dengan bulan Januari hingga Julai 2011
AYAT IDEA ATAU
Secara keseluruhannya, Jumlah eksport Malaysia pada bulan Januari hingga
Julai 2011 LEBIH RENDAH berbanding dengan bulan Januari hingga Julai 2012

Jumlah eksport Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2012 ialah RM 409 329
HURAIAN DATA juta lebih tinggi berbanding dengan eksport Malaysia pada bulan Januari hingga
TERSURAT Julai 2011 iaitu RM396 348 juta.

HURAIAN DATA Perbezaan jumlah eksport Malaysia antara bulan Januari hingga Julai 2011 dan
TERSIRAT bulan Januari hingga Julai 2012 sebanyak RM409 329 juta.

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. Ketiga-tiga hujah data mesti dikemukakan, sekiranya tertinggal satu hujah


data = 0 m
CATATAN
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA KESELURUHAN MENEGAK SERENTAK

Eksport Malaysia yang PALING TINGGI bagi kedua-dua tempoh masa iaitu
AYAT IDEA bulan Januari hingga Julai 2011 dan bulan Januari hingga Julai 2012 adalah ke
negara Timur Laut Asia.

Eksport Malaysia ke Timur Laut Asia bagi tempoh bulan Januari hingga Julai
HURAIAN DATA
2011 ialah RM141 531 juta dan bagi tempoh bulan Januari hingga Julai 2012
TERSURAT
ialah RM144 804 juta.

Eksport Malaysia ke Timur Laut Asia bagi tempoh bulan Januari hingga Julai
2011 menyumbang sebanyak 2.62 % daripada jumlah eksport dalam tempoh
HURAIAN DATA
tersebut iaitu RM396 348 juta manakala eksport Malaysia ke Timur Laut Asia
TERSIRAT
bagi tempoh bulan Januari hingga Julai 2012 menyumbang sebanyak 2.41 %
daripada jumlah eksport dalam tempoh tersebut iaitu RM409 329 juta.

HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

1. Setiap huraian data mesti lengkap, jika tidak lengkap markah huraian
data = 0 m
CATATAN
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA ANTARA (SONGSANG)

Eksport Malaysia pada bulan Januari hingga Julai 2012 LEBIH TINGGI
AYAT IDEA berbanding dengan bulan Januari hingga Julai 2011 adalah ke negara ASEAN,
Timur Laut Asia, Amerika Syarikat dan Negara-negara Lain

Sebagai contoh; eksport Malaysia ke negara ASEAN pada bulan Januari


HURAIAN DATA hingga Julai 2012 ialah RM109 752 juta lebih tinggi berbanding dengan
TERSURAT eksport Malaysia ke negara ASEAN pada bulan Januari hingga Julai 2011 iaitu
RM98 828 juta.

Sebagai contoh; Perbezaan eksport Malaysia ke negara ASEAN antara bulan


HURAIAN DATA
Januari hingga Julai 2012 dan bulan Januari hingga Julai 2011 adalah sebanyak
TERSIRAT
RM10 924 juta.

HURAIAN
PENGETAHUAN #.

1. Ketiga-tiga hujah data mesti dikemukakan, sekiranya tertinggal satu


hujah data = 0 m
CATATAN 2. Idea ditulis secara terbalik ditolak
3. Pilih salah satu Negara sahaja untuk huraian data
4. Bagi idea 5, data 2012 ditulis dahulu
PENGETAHUAN
KAEDAH PENULISAN IDEA …
Sesebuah Negara dapat meningkatkan FDI melalui ……
Kestabilan politik Malaysia
• Kestabilan politik menjamin keselamatan nyawa dan harta,
IDEA 1
• seterusnya meningkatkan kepercayaan negara luar untuk berurus niaga dengan
Malaysia
Hubungan serantau / jiran
• Hubungan dua hala yang baik dan mesra dengan negara jiran serta ASEAN
IDEA 2 menjadi keutamaan Malaysia
• Negara jiran dan ASEAN menjadi pilihan utama Malaysia untuk mengeksport
barangan keluarannya
Hubungan antarabangsa
• Menjalin hubungan baik dengan semua Negara tanpa mengira ideologi
IDEA 3
politiknya
• Hubungan diplomatik yang erat antara Malaysia dengan negara-negara lain
Fahaman/ideologi pemerintah
IDEA 4 • Mencorak hubungan dagang Malaysia dengan negara luar
• menarik minat negara luar untuk mengimport barangan keluaran Malaysia
Dasar kerajaan
• Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen mementingkan
demokrasi, kebebasan dan kemakmuran rakyat
IDEA 5
• menyebabkannya mengadakan hubungan dagang dengan negara yang
memperjuangkan prinsip yang sama
2014 U3 SOALAN 17
STPM 2014 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan perubahan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada Pada tahun 2009 dan tahun 2010
TAJUK TUGASAN 1 Nilai pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Keseluruhan = meningkat 1. Data muthlak
2. Meningkat tahun awal dan
Mendatar
3. Meningkat paling ketara tahun akhir
BENTUK IDEA 4. Meningkat paling rendah 2. % perubahan
Menegak tiada tiada

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Kemukakan faedah yang diperolehi oleh Malaysia


TAJUK TUGASAN 2 Pelaburan asing ke Malaysia memberi faedah…..
Kpd penduduk Kpd negara Kpd syarikat
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Kpd penduduk Kpd negara tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR (KESELURUHAN)

Secara keseluruhannya, Jumlah pelaburan asing dari negara


AYAT IDEA
terpilih ke Malaysia meningkat dari tahun 2009 hingga 2010.

Buktinya; Jumlah pelaburan asing dari negara terpilih ke


HURAIAN DATA
TERSURAT
Malaysia pada tahun 2009 ialah RM5 215.8 juta meningkat
kepada RM15 790.7 juta pada tahun 2010.
Jumlah pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia dari
HURAIAN DATA
tahun 2009 hingga 2010 meningkat sebanyak RM10 574.9 juta
TERSIRAT
atau bersamaan 202.7 %.
HURAIAN
PENGETAHUAN #.

CATATAN #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR

Nilai pelaburan asing ke Malaysia yang meningkat dari tahun


AYAT IDEA 2009 hingga 2010 adalah dari semua negara iaitu Amerika
Syarikat, Taiwan, Singapura dan China.
Sebagai contoh; Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Amerika
HURAIAN DATA
Syarikat pada tahun 2009 ialah RM2347.1 juta meningkat
TERSURAT
kepada RM11 732.5 juta pada tahun 2010.
Sebagai contoh; Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Amerika
HURAIAN DATA
Syarikat dari tahun 2009 hingga 2010 meningkat sebanyak RM9
TERSIRAT
385.4 juta bersamaan 399.9 %
HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Perlu senaraikan semua Negara dalam ayat idea


2. 399.9 % tidak boleh dibundarkan kepada 400 %
CATATAN
3. Ketiga-tiga data dan peratus peningkatan mesti ada, jika
tiada = 0 markah utk HA
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: IDEA TERBITAN DRP MENINGKAT

Nilai Pelaburan asing ke Malaysia yang meningkat paling ketara


AYAT IDEA dari tahun 2009 hingga 2010 adalah dari negara Amerika
Syarikat.
Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Amerika Syarikat pada
HURAIAN DATA
tahun 2009 ialah RM2347.1 juta meningkat kepada RM11
TERSURAT
732.5 juta pada tahun 2010
Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Amerika Syarikat dari
HURAIAN DATA
tahun 2009 hingga 2010 meningkat sebanyak RM9 385.4 juta
TERSIRAT
bersamaan 399.9 %
HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Ketiga-tiga data dan peratus peningkatan mesti ada, jika


CATATAN tiada = 0 markah
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: IDEA TERBITAN DRP MENINGKAT

Nilai Pelaburan asing ke Malaysia yang meningkat paling


AYAT IDEA rendah dari tahun 2009 hingga 2010 adalah dari negara
Singapura.
Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Singapura pada tahun
HURAIAN DATA
2009 ialah RM1992.4 juta meningkat kepada RM2163.3 juta
TERSURAT
pada tahun 2010
Nilai pelaburan asing ke Malaysia dari Singapura dari tahun
HURAIAN DATA
2009 hingga 2010 meningkat sebanyak RM170.9 juta
TERSIRAT
bersamaan 8.6 %
HURAIAN #.
PENGETAHUAN

1. Ketiga-tiga data dan peratus peningkatan mesti ada, jika


CATATAN tiada = 0 markah
PENGETAHUAN; Kemasukan pelaburan asing dari negara-
KAEDAH PENULISAN IDEA …
negara terpilih ke Malaysia banyak memberi faedah kerana;

Menjana lebih banyak peluang pekerjaan


IDEA 1 • Mengurangkan masalah pengangguran dan kemiskinan
• Meningkatkan kemahiran modal insan
Meningkatkan hasil negara
IDEA 2 • Meningkatkan jumlah pengeluaran dan pendapatan negara
melalui cukai dan penjimatan import
Pemindahan teknologi dan kemahiran baharu
IDEA 3 • Menggalakkan penubuhan industri berskala besar yang tidak
mampu diusahakan oleh pemodal tempatan
Peningkatan taraf hidup penduduk
IDEA 4
• Melalui tingkat upah yang teratur dan gaji yang sepadan.

Meningkatkan produktiviti negara


IDEA 5 • Melalui perkongsian makiumat dan perpindahan teknologi serta
teknik-teknik pengeluaran yang cekap
2015 P3 SOALAN 16
Berdasarkan makiumat dalam jadual di bawah,, huraikan perubahan pola tangkapan
rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran
dadah bagi tahun 2011 dan tahun 2012. Berikan faktor-fakor berlakunya jenayah
tersebut
TANGKAPAN RAKYAT MALAYSIA MENGIKUT JANTINA DI LUAR NEGARA BERKAITAN
DENGAN KES PENGEDARAN DADAH BAGI TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
Negara Tahun 2011 Tahun2Ol2
Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
(orang) (orang) (orang) (orang)
Brunei 10 1 3 0
China 7 15 5 3
Indonesia 40 9 20 1
New Zealand 9 2 0 0
Singapura 18 3 50 0
Thailand 17 1 30 7
Negara-negara lain 4 7 6 1
Jumlah 105 38 114 12
(Disesuaikan daripada Utusan Malaysia, 10 November 2012)
STPM 2015 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 huraikan perubahan pola
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada bagi tahun 2011 dan tahun 2012
pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara
TAJUK TUGASAN 1
berkaitan dengan kes pengedaran dadah
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Keseluruhan = L Meningkat 1. Data muthlak
P menurun tahun awal dan
Mendatar 2. L dan P menurun tahun akhir L & P
BENTUK IDEA 3. L dan P meningkat 2. Nilai dan %
4. L meningkat P menurun perubahan

Menegak tiada tiada

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Berikan factor-factor berlaku jenayah tersebut

TAJUK TUGASAN 2 Jenayah ini berlaku disebabkan oleh faktor


Mangsa Peralatan teknologi Kelemahan dalaman
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN kerajaan sendikit Persekitaran
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: KESELURUHAN L+P

Secara keseluruhannya, Jumlah tangkapan rakyat Malaysia di luar


AYAT IDEA negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah meningkat bagi lelaki
tetapi menurun bagi perempuan dari tahun 2011 hingga tahun 2012.

Jumlah tangkapan rakyat Malaysia di luar negara berkaitan dengan kes


pengedaran dadah bagi lelaki pada tahun 2011 ialah 105 orang
HURAIAN DATA meningkat kepada 114 orang pada tahun 2012 tetapi bagi perempuan
TERSURAT
pada tahun 2011 ialah 38 orang menurun kepada 12 orang pada
tahun 2012.

Jumlah tangkapan rakyat Malaysia di luar negara berkaitan dengan kes


HURAIAN DATA pengedaran dadah dari tahun 2011 hingga tahun 2012 bagi lelaki
TERSIRAT meningkat sebanyak 9 orang bersamaan 8.5 % tetapi bagi perempuan
menurun sebanyak 26 orang bersamaan 68.42 %
HURAIAN #.
PENGETAHUAN

CATATAN #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: MENURUN L+P

Pola tangkapan rakyat Malaysia di luar negara berkaitan dengan kes


pengedaran dadah bagi kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan
AYAT IDEA
menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2012 berlaku di negara
Indonesia, China, Brunei dan New Zealand.

Sebagai contoh; Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara Indonesia


berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi lelaki pada tahun 2011
HURAIAN DATA
ialah 40 orang menurun kepada 20 orang pada tahun 2012 dan bagi
TERSURAT
perempuan pada tahun 2011 ialah 9 orang menurun kepada 1 orang
pada tahun 2012.

Sebagai contoh; Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara Indonesia


HURAIAN DATA berkaitan dengan kes pengedaran dadah dari tahun 2011 hingga tahun
TERSIRAT 2012 bagi lelaki menurun sebanyak 20 orang bersamaan 50.00 % dan
bagi perempuaan menurun sebanyak 8 orang bersamaan 88.89 %.
HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

CATATAN #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: MENINGKAT L+P

Pola tangkapan rakyat Malaysia di luar negara berkaitan dengan kes


pengedaran dadah bagi kedua-dua jantina iaitu lelaki dan perempuan
AYAT IDEA
meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2012 berlaku di negara
Thailand.

Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara Thailand berkaitan dengan


kes pengedaran dadah bagi lelaki pada tahun 2011 ialah 17 orang
HURAIAN DATA
meningkat kepada 30 orang pada tahun 2012 dan bagi perempuan
TERSURAT
pada tahun 2011 ialah 1 orang meningkat kepada 7 orang pada tahun
2012

Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara New Zealand berkaitan


HURAIAN DATA dengan kes pengedaran dadah dari tahun 2011 hingga tahun 2012
TERSIRAT bagi lelaki meningkat sebanyak 13 orang bersamaan 76.47 % dan bagi
perempuan menurun sebanyak 6 orang bersamaan 600.00 %.
HURAIAN
#.
PENGETAHUAN

CATATAN #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR: MENURUN L+P

Pola tangkapan rakyat Malaysia di luar negara berkaitan dengan kes


pengedaran dadah bagi lelaki meningkat tetapi bagi perempuan
AYAT IDEA
menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2012 berlaku di negara
Singapura dan Negara-negara Lain.
Sebagai contoh; Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara Singapura
berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi lelaki pada tahun 2011
HURAIAN DATA
ialah 18 orang meningkat kepada 50 orang pada tahun 2012 manakala
TERSURAT
bagi perempuan pada tahun 2011 ialah 3 orang menurun kepada 0
orang pada tahun 2012
Sebagai contoh; Pola tangkapan rakyat Malaysia di negara Singapura
berkaitan dengan kes pengedaran dadah dari tahun 2011 hingga tahun
HURAIAN DATA
2012 bagi lelaki meningkat sebanyak 32 orang bersamaan 177.78 %
TERSIRAT
manakala bagi perempuan menurun sebanyak 3 orang bersamaan
100.00 %.
HURAIAN #.
PENGETAHUAN

CATATAN # RUJUK MUKA SURAT SETERUSNYA


Catatan berkenaan idea di atas;

1. Kedua-dua huraian (L dan P) mesti ada untuk


menghidupkan markah huraian
2. Boleh bina 2 ayat bagi idea L dan P tetapi ayat Idea mesti
dinyatakan berurutan bagi L dan P tanpa dipisahkan
dengan ayat data dalam satu perenggan
3. Jika dipisahkan dengan data/perenggan berasingan maka
idea ditolak
4. Jika idea hidup tetapi huraian data salah/tidak lengkap
salah satu bagi L/P maka markah huraian 1 boleh diberi
5. Semua negara yang terlibat dengan idea tersebut mesti
disebut
6. Perkataan”” kedua-dua jantina” tidak sama erti dengan
“mengikut jantina”
7. Negara mesti cukup (tidak boleh kurang atau lebih)
KAEDAH PENULISAN Rakyat Malaysia ditangkap berkaitan dengan kes pengedaran
IDEA … dadah di luar negara berlaku berpunca daripada faktor ;;
Habuan/ganjaran/keuntungan yang besar
• Kejayaan membawa keluar dadah dalam apa cara sekalipun,
IDEA 1 • seorang ‘keldai dadah’ boleh mendapat keuntungan yang lumayan
• Memerangkap mereka yang terlalu inginkan kemewahan dalam hidup

Kewujudan sindiket dadah antarabangsa (wajib ada perkataan “dadah”)


• Sindiket berkenaan sanggup memberi latihan kepada ‘keldai dadah’
IDEA 2
• tentang kaedah dan teknik pengedaran untuk mengelakkan dikesan oleh pihak
berkuasa sesebuah negara
Jerat cinta siber
• Sebahagian wanita Malaysia terjerat dengan cinta siber
IDEA 3
• Memerangkap mereka untuk terlibat dalam satu operasi pengedaran yang
dirancang untuk mereka tanpa disedari
Pengaruh teknologi
• Perancangan dan modus operandi hanya melalui teknologi komunikasi
IDEA 4
• Urusan tanpa bersemuka dan urus niaga melalui akaun bank
• berjaya mempengaruhi ramai mangsa termasuk rakyat Malaysia
Kenaifan/mudah mempercayai
IDEA 5 • Mempercayai/mengikut kata/suruhan orang lain tanpa usul periksa
• Tidak menyedari kesan kepada diri sendiri dan keluarga
Kelemahan Penguatkuasaan
• Tindakan tidak tegas dari pihak penguatkuasaan • Berlaku rasuah dalam
IDEA 6
penguatkuasaan • Kurang kakitangan untuk mengawal sempadan yang luas •
kurang peralatan dari pihak
2015 P3 SOALAN 17
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna
Internet daripada jumlah penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun
2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi

BILANGAN PENGGUNA INTERNET BAGI SETIAP SERATUS ORANG PENDUDUK


DI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH PADA TAHUN 2012
Negara Bilangan pengguna Jumlah Penduduk
Internet bagi setiap satu (ribu orang)
ratus penduduk Jumlah
Penduduk
Malaysia 65.8 29 239.9
Myanmar 1.1 52797.3
Thailand 26.5 66 785.0
Vietnam 39.5 90 795.8

(Disesuaikan daripada http://www.


uniceforg/statistics/index_countrystat.htm/ yang dicapai pada 13 Mei 2014)
STPM 2015 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 1 id + 3 ip
TEMPOH MASA Ada bagi tahun 2011 dan tahun 2012
Jumlah pengguna Internet daripada jumlah penduduk di
TAJUK TUGASAN 1
negara-negara ASEAN terpilih
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada Tiada
BENTUK IDEA 1. Paling tinggi dan 1. Nilai bagi setipa 100 P
Menegak paling sedikit 2. Bilangan penngguna

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Huraikan masalah yang dihadapi M untuk memajukan ICT

TAJUK TUGASAN 2 Kemajuan ICT di Malaysia berhadapan dengan masalah…..

Pihak swasta Pihak penduduk Peralatan


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN
Tenaga mahir Capaian Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK ; KESELEURUHAN

Jumlah pengguna Internet yang paling ramai (banyak) pada tahun


AYAT IDEA 2012 adalah di negara Vietnam manakala jumlah pengguna internet
yang paling sedikit (kurang) adalah di negara Myanmar.

Buktinya; Bilangan pengguna Internet di negara Vietnam pada tahun


2012 sebanyak 39.5 bagi setiap satu ratus penduduk daripada jumlah
HURAIAN DATA penduduk negara tersebut iaitu 90 795.8 ribu orang manakala
TERSURAT bilangan pengguna Internet di negara Myanmar pada tahun 2012
sebanyak 1.1 bagi setiap satu ratus penduduk daripada jumlah
penduduk negara tersebut iaitu 52 797.3 ribu orang

Ini bererti, Jumlah pengguna Internet di negara Vietnam pada tahun


HURAIAN DATA
2012 adalah seramai 35 864.341 orang manakala jumlah pengguna
TERSIRAT
internet di negara Myanmar adalah seramai 580 770.3 orang.
PENGETAHUAN #.

1. Bagi idea 1 Mesti ada kedua-dua huraian bagi Negara yang terlibat baru
dapat 2 mark
2. Ditulis dalam perenggan yang sama dan Ayat idea tidak boleh dipisahkan
CATATAN dengan perenggan huraian data
3. Jika huraian salah bagi salah satu Negara markah huraian bersamaan 0 m
4. Mesti disebut “bagi setiap seratus penduduk
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA UMUM (TERDESAK)
Jumlah pengguna Internet mengikut negara adalah seperti berikut;
1. Jumlah pengguna Internet di negara Malaysia pada tahun 2012 adalah
seramai 19 239, 854 orang bersamaan 65.8 bagi setiap seratus penduduk
daripada jumlah penduduk negara Malaysia iaitu 29 239.9 ribu orang.
2. Jumlah pengguna Internet di negara Myanmar pada tahun 2012 adalah
seramai 580 770. 3 orang bersamaan 1.1 bagi setiap seratus penduduk
AYAT IDEA daripada jumlah penduduk negara Myamar iaitu 52 797.3 ribu orang.
3. Jumlah pengguna Internet di negara Thailand pada tahun 2012 adalah
seramai 17 698 025 orang bersamaan 26.5 bagi setiap seratus penduduk
daripada jumlah penduduk negara Thailand iaitu 66 785.0 ribu orang.
4. Jumlah pengguna Internet di negara Vietnam pada tahun 2012 adalah
seramai 35 864 341 orang bersamaan 39.5 bagi setiap seratus penduduk
daripada jumlah penduduk negara Vietnamr iaitu 90 795.8 ribu orang.

DATA TERSURAT #
DATA TERSIRAT #.
PENGETAHUAN #
1. Ditulis dalam satu perenggan yang sama dan
2. Ayat idea tidak boleh dipisahkan dengan huraian data
3. Jika huraian salah bagi salah satu Negara maka markah huraian
CATATAN bersamaan 0 markah
4. Mesti disebut “bagi setiap seratus penduduk”
5. Bagi huraian idea mesti meliputi semua negara yang terlibat disebut
untuk mendapatkan 2 markah.
KAEDAH PENULISAN Proses memajukan teknologi maklumat dan komunikasi di
IDEA … Malaysia berhadapan dengan masalah;……………..
Kos perbelanjaan yang tinggi
• Menyediakan rangkaian jalur lebar yang moden memerlukan pelaburan
IDEA 1 yang besar
• Kos yang tinggi diperlukan untuk membina dan membangunkan
infostruktur, terutama di kawasan luar bandar.
Kadar penduduk yang celik komputer rendah
• Kadar celik komputer dalam kalangan penduduk masih rendah
IDEA 2
• terutama di kawasan pedalaman.
• Kurang pendedahan pendidikan komputer di sekolah-2 di luar bandar.

Tahap teknologi ICT yang masih rendah


IDEA 3 • Teknologi ICT yang rendah telah menghalang peningkatan bilangan
pengguna Internet

IDEA 4
Kurang sumber tenaga mahir dalam ICT
• Pembangunan modal insan dalam bidang ICT tidak pesat.

Masalah capaian
IDEA 5 • Capaian Internet tidak menyeluruh
• Terdapat gangguan capaian Internet
2015 U3 SOALAN 16
Berdasarkan makiumat dalam jadual di bawah, huraikan pola kedatangan pelancong ke
rantau ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Jelaskan
bagaimana Malaysia boleh meningkatkan kedatangan pelancong ke negara ini.

ASEAN: KEDATANGAN PELANCONG MENGIKUT DESTINASI PILIHAN DARI TAHUN


2009 HINGGA TAHUN 2012
Tahun
2009 2010 2011 2012 Jumlah
(‘000 orang) (‘000 orang) (‘000 orang) (‘000 orang) (‘000 orang)
Destinasi
Brunei
157.5 214.3 242.1 209.1 823.0
Darussalam
Indonesia 6323.7 7002.9 7649.7 8044.5 29 020.8
Malaysia 23 646.2 24 577.2 24 714.3 25 032.7 97 970.4
Filipina 3017.1 3520.5 3917.5 4272.8 14 727.9
Singapura 9681.3 11638.7 13171.3 14491.2 48982.5
Thailand 14 149.8 15 936.4 19 098.3 22 353.9 71 538.4
Jumlah 56 975.6 62 890.0 68 793.2 74404.2 263 063.0

(Disesuaikan daripada www.asean.org)


STPM 2015 U3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Huraikan pola
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2009 hingga tahun 2012
TAJUK TUGASAN 1 Kedatangan pelancong ke rantau ASEAN mengikut destinasi,,,
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Meningkat 1. Nilai muthlak setiap
Mendatar 2. Tidak konsisten puncak
(meningkat-menurun) 2. % perubahan
BENTUK IDEA
1. Kslrhn; Paling banyak 1. Nilai muthlak
Menegak 2. Kslrhn ; paling sedikit 2. % daripada Jumlah

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Bagaimana M boleh meningkatkan kedatangan pelancong

TAJUK TUGASAN 2 Kedatangan pelancong ke Malaysia boleh ditingkatkan melalui..

Kerajaan Kerajaan
Pihak media (legislative) (eksekutif)
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN
Swasta Masyarakat Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK ; KESELEURUHAN

Secara keseluruhannya, Jumlah kedatangan pelancong ke rantau


AYAT IDEA ASEAN yang paling banyak dilawati sepanjang empat tahun iaitu dari
tahun 2009 hingga tahun 2012 adalah ke Negara Malaysia,

HURAIAN DATA Jumlah kedatangan pelancong ke negara Malaysia sepanjang empat


TERSURAT tahun iaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2012 ialah 97, 970.4 ribu
orang
Jumlah kedatangan pelancong ke negara Malaysia sepanjang empat
HURAIAN DATA
tahun ini menyumbang sebanyak 37.24 % daripada jumlah kedatangan
TERSIRAT
pelancong sepanjang empat tahun tersebut iaitu 263 063.0 ribu orang.

PENGETAHUAN #.

1. Dinyatakan hanya dalam satu titik perpuluhan bagi nilai peratus diterima
2. Sekiranya calon menulis dalam satu ayat (menggabungkan idea 1 dan 2
dalam satu ayat) , calon tetap dianugerahkan 2 markah untuk 2 idea
CATATAN
3. Begitu juga jika calon menulis huraian nilai muthlak, peratusan dan
jumlah muthlak bagi idea 1 dan 2, maka calon tersebut tetapa layak 4
markah untuk huraian.
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK ; KESELEURUHAN

Secara keseluruhannya, Jumlah kedatangan pelancong ke rantau


AYAT IDEA ASEAN yang paling sedikit dilawati sepanjang empat tahun iaitu dari
tahun 2009 hingga tahun 2012 adalah ke Negara Brunei Darul Salam

HURAIAN DATA Jumlah kedatangan pelancong ke negara Brunei Darul Salam


TERSURAT sepanjang empat tahun iaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2012 ialah
823.0 ribu orang
Jumlah kedatangan pelancong ke negara Malaysia sepanjang empat
HURAIAN DATA
tahun ini menyumbang sebanyak 0.31 % daripada jumlah kedatangan
TERSIRAT
pelancong sepanjang empat tahun tersebut iaitu 263 063.0 ribu orang.

PENGETAHUAN #.

1. Dinyatakan hanya dalam satu titik perpuluhan bagi nilai peratus diterima
2. Sekiranya calon menulis dalam satu ayat (menggabungkan idea 1 dan 2
dalam satu ayat) , calon tetap dianugerahkan 2 markah untuk 2 idea
CATATAN
3. Begitu juga jika calon menulis huraian nilai muthlak, peratusan dan
jumlah muthlak bagi idea 1 dan 2, maka calon tersebut tetapa layak 4
markah untuk huraian.
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR ; MENINGKAT

Kedatangan pelancong ke rantau ASEAN yang mengalami


peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 adalah ke
AYAT IDEA
destinasi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan
Thailand.

Sebagai contoh; Kedatangan pelancong ke negara Indonesia


HURAIAN DATA
pada tahun 2009 ialah 6323.7 ribu orang meningkat kepada
TERSURAT
8044.5 ribu orang pada tahun 2012

Sebagai contoh; Kedatangan pelancong ke Indonesia dari


HURAIAN DATA
tahun 2009 hingga tahun 2012 meningkat sebanyak 1720.8
TERSIRAT
ribu orang atau 27.21 %..

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR ; MENINGKAT

Kedatangan pelancong ke rantau ASEAN yang mengalami tidak


AYAT IDEA konsisten iaitu (meningkat dan kemudian menurun) dari tahun 2009
hingga tahun 2012 adalah ke destinasi Brunei Darussalam
Kedatangan pelancong ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2009
HURAIAN DATA
ialah 157.5 ribu orang meningkat kepada 242.1 ribu orang pada tahun
TERSURAT
2011 dan menurun kepada 209.1 ribu pada tahun 2012.

Kedatangan pelancong ke negara Brunei Darussalam dari tahun


HURAIAN DATA 2009 hingga tahun 2011 meningkat sebanyak 84.6 ribu orang atau
TERSIRAT 53.71 % dan kemudian antara tahun 2011 hingga tahun 2012
menurun sebanyak 33 ribu orang atau 13.62 %.

PENGETAHUAN #.

1. Semua negara perlu dinyatakan bagi setiap idea


2. Satu contoh Negara sahaja bagi huraian data
CATATAN 3. Idea 4, huraian data dianugerahkan 1 markah untuk satu pola
KAEDAH PENULISAN
Kedatangan pelancong ke Malaysia boleh ditingkatkan melalui;
IDEA …

Mengadakan kempen menarik pelancong


IDEA 1 • Melalui pelbbagai cara
• Melalui iklan dan promosi
Memudahkan pengeluaran visa
IDEA 2
• Memudahkan proses permohonan visa pelancong

Meningkatkan tahap keselamattan


IDEA 3 • Meyakinkan bakal pelancong dengan meningkatkan tahap
keselamatan dalam negara
Meningkatkan tahap kebersihan
IDEA 4
• Menjaga kebersihan kawasan dan kemudahan awam
Mempelbagaikan produk pelancongan
• Ekopelancongan
IDEA 5 • Agropelancongan
• Pelancongan kesihatan
• Pelancongan sukan dll
STPM 2015 U3 SOALAN 17
STPM 2015 U3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 Bandingkan kedudukan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Tiada Berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011
TAJUK TUGASAN 1 Kedudukan harga barangan asas di M berbanding negara lain
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar Tiada tiada
Menegak tiada Tiada
BENTUK IDEA
1. Lebih rendah Data muthlak setiap
Antara 2. Lebih rendah …. Negara terlibat
Tetapi lebih tinggi

TUGASAN SOALAN 2 Mengapa harga barangan asas tertentu lebih rendah di M…


TAJUK TUGASAN 2 Harga barangan asas tertentu lebih rendah di Malaysia kerana..

Subsidi Kawalan Harga pengeluaran


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN
teknologi Tiada Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA ANTARA MENGIKUT BARANGAN

Harga barangan asas di Malaysia yang lebih rendah berbanding


AYAT IDEA dengan Negara-negara lain berasaskan kadar tukaran wang
pada 3 Mei 2011 adalah barangan beras dan tepung gandum.

Sebagai contoh, Harga barangan asas di Malaysia berasaskan


kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011 bagi barangan beras ialah
HURAIAN DATA
TERSURAT
RM1.80 per kilogram lebih rendah berbanding Harga di
Singapura iaitu RM2.80 per kilogram, harga di Thailand iaitu
RM3.50 per kg, dan harga di Indonesia iaitu RM2.05 per kg.
HURAIAN DATA
#
TERSIRAT
PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA ANTARA MENGIKUT BARANGAN

Harga barangan asas di Malaysia yang lebih rendah berbanding


dengan sesetengah negara lain tetapi lebih tinggi di sesetengah
AYAT IDEA
Negara lain berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011
adalah barangan* ayam dan daging tempatan.
Sebagai contoh,
Harga barangan asas di Malaysia berasaskan kadar tukaran wang pada
3 Mei 2011 bagi barangan ayam ialah RM3.80 per kilogram lebih
rendah berbanding Harga ayam di Singapura iaitu RM15.95 per kg,
HURAIAN DATA dan harga ayam di Indonesia iaitu RM9.03 per kg,
TERSURAT Manakala
Harga barangan asas di Malaysia berasaskan kadar tukaran wang pada
3 Mei 2011 bagi barangan ayam ialah RM3.80 per kilogram lebih tinggi
berbanding harga ayam di Thailand iaitu RM6..50 per kg.
HURAIAN DATA
#
TERSIRAT
PENGETAHUAN #.
1. *Kesemua barangan yang terlibat perlu dinayatakan
2. Pilih satu contoh barangan sahaja untuk huraian data
CATATAN 3. …/kg @ setiap kg @ per kg perlu dinyatakan setiap kali memberi nilai
harga
KAEDAH PENULISAN Harga barangan asas tertentu lebih rendah di Malaysia
IDEA … berbanding dengan negara-negara lain kerana;,…………….

Peruntukan subsidi
IDEA 1 • Subsidi yang diperuntukkan dapat mengelakkan berlakunya
peningkatan harga barangan di Malaysia
Sistem kawalan harga
IDEA 2 • Banyak barangan dijadikan barangan kawalan secara tetap atau
bermusim
Pengeluaran tempatan yang tinggi
• Ini akan mengurangkan import
IDEA 3 • Secara tidak langsung harga makanan dapat dikurangkan kerana
tidak melibatkan kos import, kos pengangkutan dan juga turun
naik nilai mata wang
Peningkatan dalam penggunaan teknologi
• Teknologi import atau hasil penyelidikan dan pembangunan
IDEA 4 (R&D) telah meningkatkan pengeluaran
• Peningkatan pengeluaran dapat memenuhi permintaan dan
mengekalkan harga
IDEA 5 #
2016 P3 SOALAN 16
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah; buat analisis terhadap statistik
pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada majikan mengikut
warganegara terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Jelaskan usaha-usaha yang
dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan masalah pembantu rumah warga asing
yang mealrikan diri daripada majikan
MALAYSIA: STATISTIK PEMBANTU RUMAH WARGA ASING YANG MELARIKAN DIRI
DARIPADA MAJIKAN MENGIKUT WARGANEGARA TERPILIH DARI TAHUN 2010
HINGGA TAHUN 2013
Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah
Warganegara (orang) (orang) (orang) (orang) (orang)
Indonesia 17 538 16 240 12 336 9 025 55 139
Myanmar 2 5 6 8 21
India 25 33 46 49 153
Vietnam 42 74 69 48 233
Filipina 450 738 1 126 1 160 3 474
Thailand 11 12 18 7 48
Sri Langka 86 137 156 113 492
Jumlah 18 154 17 239 13 757 10 410 59 560
Disesuaikan daripada Mohd Termizi Che Anuar dan Norhidayu Mohd Hassan
“majikan Malaysia rugi lebih RM1 billion” Dlm Utusan malaysia, 25 April 2014
STPM 2016 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Buat analisis terhadap statistik
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2010 hingga tahun 2013
statistik pembantu rumah warga asing yang melarikan diri
TAJUK TUGASAN 1
daripada majikan mengikut warganegara
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Meningkat 1. Nilai muthlak setiap
Mendatar 2. Menurun puncak
3. Tidak konsisten (T-N) 2. % perubahan
BENTUK IDEA
Keseluruhan ; Paling 1. Nilai muthlak
Menegak ramai dan paling sedikit 2. % daripada Jumlah

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk mengurangkan masalah..

TAJUK TUGASAN 2 Masalah pembantu rumah warga asing melarikan diri……

PEMBEDAHAN IDEA Gaji kebajikan kemahiran


PENGETAHUAN Peraturan Tiada Tiada
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENEGAK KESELURUHAN

Secara keseluruhannya, jumlah pembantu rumah warga asing yang


melarikan diri daripada majikan di Malaysia yang paling ramai dari
AYAT IDEA tahun 2010 hingga tahun 2013 terdiri daripada warganegara
Indonesia, manakala yang paling sedikit terdiri daripada warganegara
Myanmar..
Jumlah pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada
HURAIAN DATA majikan di Malaysia bagi warganegara Indonesia dari tahun 2010
TERSURAT hingga tahun 2013 ialah 55 139 orang, manakala bagi warganegara
Myanmar ialah 21 orang.

Jumlah pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada


majikan di Malaysia bagi warganegara Indonesia dari tahun 2010
HURAIAN DATA hingga tahun 2013 menyumbang sebanyak 92.58 % daripada
TERSIRAT jumlah keseluruhan iaitu 59 560 orang, manakala bagi warganegara
Myanmar menyumbang sebanyak 0.04 % daripada jumlah
keseluruhan iaitu 59 560 orang.

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT WARGANEGARA

Pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada


majikan di Malaysia yang menunjukkan peningkatan sepanjang
AYAT IDEA
empat tahun iaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2013 terdiri
daripada warganegara Myanmar, India dan Filipina.

Sebagai contoh; Pembantu rumah warga asing yang melarikan


HURAIAN DATA diri daripada majikan di Malaysia bagi warganegara Myanmar
TERSURAT pada tahun 2010 ialah 2 orang meningkat kepada 8 orang pada
tahun 2013.

Sebagai contoh; Pembantu rumah warga asing yang


HURAIAN DATA melarikan diri daripada majikan di Malaysia bagi
TERSIRAT warganegara Myanmar meningkat sebanyak 8 orang atau
300 %.
PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT WARGANEGARA

Pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada


majikan di Malaysia yang menunjukkan penurunan sepanjang
AYAT IDEA
empat tahun iaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2013 terdiri
daripada warganegara Indonesia.

Sebagai contoh, Pembantu rumah warga asing yang melarikan


HURAIAN DATA diri daripada majikan di Malaysia bagi warganegara Indonesia
TERSURAT pada tahun 2010 ialah 17 538 orang menurun kepada 9025
orang pada tahun 2013.

Pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada


HURAIAN DATA majikan di Malaysia bagi warganegara Indonesia menurun
TERSIRAT sebanyak 8513 orang atau 48.54 %.

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT WARGANEGARA

Pembantu rumah warga asing yang melarikan diri daripada


majikan di Malaysia yang menunjukkan tidak konsisten (patern
AYAT IDEA meningkat-menurun) sepanjang empat tahun iaitu dari tahun
2010 hingga tahun 2013 terdiri daripada warganegara
Thailand, Vietnam dan Sri Langka.
Sebagai contoh; Pembantu rumah warga asing yang melarikan
diri daripada majikan di Malaysia bagi warganegara Thailand
HURAIAN DATA
pada tahun 2010 ialah 11 orang meningkat kepada 18 orang
TERSURAT
pada tahun 2012 dan kemudian menurun pula kepada 7 orang
pada tahun 2013.
Sebagai contoh; Pembantu rumah warga asing yang melarikan
diri daripada majikan di Malaysia bagi warganegara Thailand
HURAIAN DATA
meningkat sebanyak sebanyak 7 orang atau 63.34 % dari
TERSIRAT
tahun 2010 hingga tahun 2012, dan menurun sebanyak 11
orang atau 61.11 % dari tahun 2012 hingga tahun 2013.
PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
Catatan bagi idea soalan di atas;

1. Idea 1 diterima dalam satu perenggan (wajib ada subjek


dan tempoh masa dalam ayat idea)
2. peratus ditulis kepada 2 angka perpuluhan
3. data muthlak 1 markah data % 1 markah
4. untuk idea 2, 3 dan 4, semua Negara perlu dinyatakan
5. tidak tulis “jumlah” pada idea pun diterima untuk idea 2, 3
dan 4
6. satu contoh Negara sahaja bagi huraian idea 2, 3 dan 4.
Istilah tidak stabil / tidak menentu – tidak diterima
sebagai idea
KAEDAH PENULISAN Masalah pembantu rumah warga asing melarikan diri daripada
IDEA … majikan dapat dikurangkan oleh kerajaan melalui cara….

Peruntukan subsidi
IDEA 1 • Subsidi yang diperuntukkan dapat mengelakkan berlakunya
peningkatan harga barangan di Malaysia
Utamakan kebajikan
IDEA 2
• Mewajibkan majikan menjaga kebajikan pembantu rumahnya

Mengadakan kursus atau latihan kemahiran


IDEA 3 • Majikan digalakkan memberi peluang kepada pembantu rumah
mengikuti latihan bagi menambah kemahiran mereka.

Mengetatkan peraturan pengambilan pembantu rumah warga


asing
IDEA 4 • Mengawal dan memantau ejen pengambilan pekerja asing
• Menyaring pengambilan pembantu rumah warga asing

1. Struktur ayat dalam bentuk cadangan ditolakbagi idea


CATATAN
bahagian dua ditolak
2016 P3 SOALAN 17
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, buat analisis terhadap pola perubahan import
bahan makanan mengikut jenis bahan makanan dari bulan April 2013 hingga bulan Julai
2013 di Malaysia. Huraikan bagaimana negara dapat mengurangkan pergantungan pada
bahan makanan yang diimport
MALAYSIA; IMPORT BAHAN MAKANAN MENGIKUT JENIS BAHAN
MAKANAN DARI BULAN APRIL 2013 HINGGA BULAN JULAI 2013
Bulan April 2013 Mei 2013 Jun 2013 Julai 2013
(RM juta) (RM juta) (RM juta) (RM juta)
Jenis Bahan makanan
Daging dan sediaan daging 223 226 190 232
Hasil tenusu dan telur burung 224 262 269 336
Bijirin dan sediaan bijirin 636 756 433 607
Sayur-sayuran dan buah-buahan 437 463 438 482
Ikan, krustasea, moluska dan 262 260 248 241
sediaan
Jumlah 1782 1967 1578 1898

(Disesuaikan daripada http://www.statistics.gov.my)


STPM 2016 P3 SOALAN 17
TUGASAN SOALAN 1 buat analisis terhadap pola perubahan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada dari bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013
TAJUK TUGASAN 1 import bahan makanan mengikut jenis bahan makanan
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. K =Tidak konsisten (N-T-N) 1. Nilai muthlak setiap
2. Meningkat puncak
Mendatar 3. Menurun 2. % perubahan
BENTUK IDEA 4. Tidak konsisten (N-T-N)
Menegak tiada tiada

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Huraikan bagaimana negara dapat mengurangkan


pergantungan pada bahan makanan yang diimport dapat
TAJUK TUGASAN 2
dikurangkan.....................

Tindakan rakyat Tindakan petani Tindakan kerajaan


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Tindakan swasta Tindakan institusi Tindakan bank
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR KESELURUHAN

Secara keseluruhannya, jumlah import bahan makanan


mengikut jenis bahan makanan oleh Malaysia tidak konsisten
AYAT IDEA
iaitu paten naik turun naik dari bulan April 2013 hingga bulan
Julai 2013.
Jumlah import bahan makanan mengikut jenis bahan makanan
oleh Malaysia pada bulan April 2013 ialah RM1782 juta
HURAIAN DATA
meningkat kepada RM1967 juta pada Mei 2013 dan menurun
TERSURAT
kepada RM1578 juta pada Jun 2013 dan seterusnya meningkat
semula kepada RM1898 juta pada bulan Julai 2013.
Antara bulan April 2013 hingga Mei 2013, Jumlah import
bahan makanan mengikut jenis bahan makanan oleh Malaysia
meningkat sebanyak RM185 juta atau 10.38 %, manakala
HURAIAN DATA antara bulan Mei 2013 hingga bulan Jun 2013 , menurun
TERSIRAT
sebanyak RM389 juta atau 19.78 %, dan antara bulan Jun 2013
hingga hingga Julai 2013, meningkat semula sebanyak RM320
juta bersamaan 20.28 %.

PENGETAHUAN #.
CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT BAHAN MAKANAN

Import bahan makanan oleh Negara Malaysia meningkat dari


AYAT IDEA bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013 adalah daripada jenis
bahan makanan hasil tenusu dan telur burung.

Import bahan makanan hasil tenusu dan telur burung oleh


HURAIAN DATA
TERSURAT
Malaysia pada April 2013 ialah RM224 juta meningkat kepada
RM336 juta pada Julai 2013.

Import bahan makanan hasil tenusu dan telur burung oleh


HURAIAN DATA
negara Malaysia dari bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013
TERSIRAT
meningkat sebanyak RM112 juta atau 50.00 %

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT BAHAN MAKANAN

Import bahan makanan oleh Negara Malaysia menurun dari


AYAT IDEA bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013 adalah daripada jenis
bahan makanan ikan, krustesea, moluska dan sediaannya.

Import bahan makanan ikan, krustesea, moluska dan


HURAIAN DATA
TERSURAT
sediaannya oleh Malaysia pada April 2013 ialah RM262 juta
meningkat kepada RM241 juta pada Julai 2013.

Import bahan ikan, krustesea, moluska dan sediaannya oleh


HURAIAN DATA
negara Malaysia dari bulan April 2013 hingga bulan Julai 2013
TERSIRAT
menurun sebanyak RM21 juta atau 8.02 %

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA … SECARA MENDATAR IKUT BAHAN MAKANAN

Import bahan makanan oleh Negara Malaysia tidak stabil (iaitu


paten naik-turun dan naik) dari bulan April 2013 hingga bulan
AYAT IDEA Julai 2013 adalah daripada jenis bahan makanan daging dan
sediaan daging, bijirin dan sediaan bijirin, dan sayur-sayuran
dan buah-buahan.
Sebagai contoh; Import bahan makanan daging dan sediaan
daging oleh Malaysia pada April 2013 ialah RM223 juta
HURAIAN DATA
TERSURAT
meningkat kepada RM226 juta pada bulan Mei 2013, kemudian
menurun kepada RM190 juta pada Jun 2013 dan meningkat
semula kepada RM232 juta pada Julai 2013.

Sebagai contoh; Import bahan makanan daging dan sediaan


daging oleh negara Malaysia dari bulan April 2013 hingga bulan
HURAIAN DATA Mei 2013 meningkat sebanyak RM3 juta atau 1.35 %, kemudian
TERSIRAT menurun sebanyak RM36 juta atau 15.93 %, dari bulan Mei
2013 hingga Jun 2013, dan kemudian meningkat sebanyak
RM42 juta atau 22.11 % dari bulan Jun 2013 hingga Julai 2013.
PENGETAHUAN #.
CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN Pergantungan pada bahan makanan diimport oleh negara
IDEA … malaysia dapat dikurangkan;.......
Menggalakkan rakyat bercucuk tanam / menternak
IDEA 1 • Menggalakan rakyat menggunakan kawasan laman untuk menanam sayur-sayuran
dan pokok buah-buahan.
Meningkatkan keluasan kawasan tanaman
IDEA 2 • Membangunkan tanah terbiar dan membuka kwsn tanaman baru
• Usaha untuk membanyakkan kawasan penanaman/ penternakan
Memberi latihan kemahiran kepada petani
IDEA 3 • Latihan menggunakan peralatan pertanian moden, bertani secara moden agar
dapat meningkatkan pengeluaran.

Menggunakan alatan/mesinModen / teknologi moden


IDEA 4 • Menggalakkan penggunaan teknologi moden
• Meningkatkan produktiviti
Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan
IDEA 5 • Meningkatkan kualiti dan kuantiti bahan makanan
• Mempelbagaikan jenis makanan
Menggalakkan penglibatan golongan muda dalam sektor pertanian
IDEA 6 • Kemudahan bantuan modal
• Menyediakan skim latihan
Mentransformasi corak pertanian
IDEA 7 • Mengkomersialkan hasil pertanian
• Menggalakkan usahawan tani
2017 P3 SOALAN 16
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan tentang bilangan
penumpang antarabangsa yang dikendalikan di lapangan terbang terpilih di Malaysia
pada tahun 2013. Jelaskan sebab-sebab penumpang antarabangsa datang ke Malaysia

MALAYSIA ; JUMLAH PENUMPANG ANTARABANGSA YANG


DIKENDALIKAN DI KALANGAN TERBANG TERPILIH PADA TAHUN 2013
Penumpang antarabangsa
Bil Lapangan terbang (orang) Jumlah
Ketibaan Berlepas
1 Pulau Pinang 1 214 127 1 210 516 2 424 643
2 Kota Kinabalu 842 034 851 502 1 693 536
3 Kuching 195 686 205 249 400 935
4 Langkawi 77 069 78 107 155 176
5 Johor Bahru 70 490 67 412 137 902
6 Subang 171 320 166 677 337 997
7 Miri 33 978 36 376 70 354
Jumlah 2 604 704 5 615 839 5 220 543
(Disesuaikan daripada Malaysia Airport Holding Berhad dan Senai
Airport Terminal Servis sdn. Bhd.)
STPM 2017 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 huraikan tentang bilangan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Tiada pada tahun 2013
bilangan penumpang antarabangsa yang dikendalikan di
TAJUK TUGASAN 1
lapangan terbang terpilih di Malaysia
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar tiada tiada
1. Kslrn – paing ramai
1.Nilai muthlak
paling sedikit
BENTUK IDEA Menegak 2. % daripada jumlah
2. Paling ramai dan
paling sedikit
1.Kslrhn ; lebih ramai 1. Nilai muthlak
Antara 2. Lebih ramai 2. % daripada

TUGASAN SOALAN 2 Jelaskan sebab-sebab

TAJUK TUGASAN 2 penumpang antarabangsa datang ke Malaysian kerana ...

PEMBEDAHAN IDEA Lokasi tujuan Akademik Persinggahan


PENGETAHUAN Urusan Perubatan Sukan
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA ANTARA KESELURUHAN

Secara keseluruhannya, Jumlah penumpang


AYAT IDEA antarabangsa yang berlepas adalah LEBIH RAMAI
daripada yang tiba pada tahun 2013.
Buktinya, jumlah penumpang antarabangsa yang
berlepas adalah seramai 2 615 839 orang atau 50.11
%, manakala jumlah penumpang antarabangsa yang
HURAIAN DATA
TERSURAT
tiba adalah seramai 2 604 704 orang atau 49.89 %
daripada jumlah penumpang yang dikendalikan di
lapangan terbang terpilih di Malaysia iaitu 5 220 543
orang.
HURAIAN DATA
TERSIRAT #
PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK

Bilangan ketibaan penumpang antarabangsa yang PALING


RAMAI pada tahun 2013 ialah Lapangan Terbang Pulau Pinang,
AYAT IDEA
manakala bilangan ketibaan penumpang antarabangsa yang
PALING SEDIKIT ialah Lapangan Terbang Miri.
Buktinya, bilangan ketibaan penumpang antarabangsa yang
tiba di Lapangan Terbang Pulau Pinang ialah 1 214 127 orang
HURAIAN DATA
atau 46.61 % daripada jumlah penumpang antarabangsa yang
TERSURAT
tiba di Lapangan Terbang Terpilih di Malaysia iaitu 2 604 704
orang pada tahun 2013.
Manakala bilangan ketibaan penumpang antarabangsa yang
tiba di Lapangan Terbang Miri ialah 33 978 orang atau 1.30 %
HURAIAN DATA
daripada jumlah penumpang antarabangsa yang tiba di
TERSIRAT
Lapangan Terbang Terpilih di Malaysia iaitu 2 604 704 orang
pada tahun 2013.

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK

Bilangan penumpang antarabangsa berlepas pada tahun 2013


yang PALING RAMAI ialah Lapangan Terbang Pulau Pinang,
AYAT IDEA
manakala bilangan penumpang antarabangsa berlepas yang
PALING SEDIKIT ialah Lapangan Terbang Miri.
Buktinya, bilangan penumpang antarabangsa yang berlepas di
Lapangan Terbang Pulau Pinang ialah 1 210 516 orang atau
HURAIAN DATA
46.28 % daripada jumlah penumpang antarabangsa yang
TERSURAT
berlepas di Lapangan Terbang Terpilih di Malaysia iaitu 2 615
839 orang pada tahun 2013.
Manakala, bilangan penumpang antarabangsa yang berlepas di
Lapangan Terbang Miri ialah 36 376 orang atau 1.39 %
HURAIAN DATA
daripada jumlah penumpang antarabangsa yang berlepas di
TERSIRAT
Lapangan Terbang Terpilih di Malaysia iaitu 2 615 839 orang
pada tahun 2013.

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA ANTARA

Bilangan penumpang antarabangsa yang tiba


AYAT IDEA
adalah LEBIH RAMAI daripada yang berlepas pada
tahun 2013 ialah di Lapangan Terbang Pulau Pinang,
Johor Bahru dan Subang.

Sebagai contoh; Bilangan penumpang antarabangsa


HURAIAN DATA yang tiba di lapangan Terbang Pulau Pinang ialah
TERSURAT 214 127 orang atau 50.07 % melebihi penumpang yg
berlepas iaitu 1 210 516 orang atau 49.93 %
HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA ANTARA

Bilangan penumpang antarabangsa yang berlepas


AYAT IDEA
adalah LEBIH RAMAI daripada yang tiba pada
tahun 2013 ialah di Lapangan Terbang Kota Kinabalu,
Kuching, Langkawi dan Miri.
Sebagai contoh; Bilangan penumpang antarabangsa
yang berlepas di lapangan Terbang Kota Kinabalu
HURAIAN DATA
TERSURAT
ialah 851 502 orang atau 50.28 % melebihi
penumpang yang tiba iaitu 842 034 orang atau
49.72 %
HURAIAN DATA
#
TERSIRAT

PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENEGAK KESELURUHAN

Secara keseluruhannya, jumlah penumpang antarabangsa yang


dikendalikan PALING RAMAI ialah di Lapangan Terbang Pulau
AYAT IDEA
Pinang, manakala jumlah penumpang antarabangsa yang
dikendalikan PALING SEDIKIT ialah di Lapangan Terbang Miri.

Buktinya, Jumlah penumpang antarabangsa yang dikendalikan


di Lapangan Terbang Pulau Pinang ialah 2 424 643 orang atau
HURAIAN DATA
46.44 % daripada jumlah keseluruhan penumpang
TERSURAT
antarabangsa yang dikendalikan di Lapangan Terbang Terpilih
di Malaysia iaitu 5 220 543 orang pada tahun 2013.

Manakala, Jumlah penumpang antarabangsa yang dikendalikan


HURAIAN DATA
di Lapangan Terbang Miri ialah 70 354 orang atau 1.35 %
TERSIRAT daripada jumlah keseleruhan penumpang antarabangsa yang
dikendalikan di Lapangan Terbang Terpilih di Malaysia iaitu 5
220 543 orang pada tahun 2013.
PENGETAHUAN #.

CATATAN 1. #
Catatan;

1. Setiap ayat idea perlu ada perkataan “antarabangsa” jika tiada idea
tersebut rosak
2. Bagi idea keseluruhan iaitu idea 1 dan 6 perlu disebut perkataan
“jumlah” dalam ayat idea.
3. Bagi idea 2 dan 3, jika dibuat dalam 2 perenggan masih diterima
sebagai satu idea jika perenggan tersebut berurutan
4. Bagi huraian idea 1, 4 dan 5 jika diberi Nilai Muthlak sahaja, layak
untuk 1 markah dan jika nilai % sahajalayak untuk 1 markah
5. Bagi huraian idea 2, 3 dan 6 jika diberi Nilai Muthlak dan wajib juga
disebut “daripada Nilai jumlah keseluruhan” baru dapat 1 markah
dan jika ditambah dengan nilai % baru layak untuk 2 markah. Tetapi
jika diberi nilai muthlak sahaja tanpa disebut daripada nilai jumlah
keseluruhan menjadi 0 markah.
6. Pilih mana-mana dua idea sahaja untuk idea data.
KAEDAH PENULISAN
Penumpang antarabangsa datang ke Malaysia disebabkan oleh;
IDEA …

Destinasi /kawasan / lokasi pelancongan


IDEA 1 •Kemasukan pelancong asing untuk melawat dan bercuti di negara ini.
•Banyak tempat menarik di negara ini.
melanjutkan pelajaran
IDEA 2 •Kemasukan pelajar antarabangsa
•Banyak institusi Pendidikan Swasta / Kolej di negara ini
Transit
IDEA 3 • Ada penumpang antarabangsa yang singgah sementara sebelum menukar
penerbangan ke destinasi lain.

Urusan rasmi
IDEA 4 • Menghadiri mesyuarat, seminar, urusan kerja. dan lain- lain.

Khidmat perubatan (disebut rawatan / kesihatan dalam idea ditolak)


IDEA 5 • Mendapatkan rawatan di hospital dalam negara

sukan
•Mewakili negara masing-masing dalam acara sukan
IDEA 6 •Menyokong pasukan / pemain dalam acara sukan
•Menjadi pegawai / petugas sukan bagi menjayakan acara sukan yang
dipertandingkan.
2017 P3 SOALAN 17
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan ekonomi mengikut
negara dari tahun 2013 hingga tahun 2015, dan jelaskan cabaran ekonomi yang
dihadapi oleh Malaysia pada peringkat antarabangsa.

KELUARAN DALAM NEGARA KASAR (KDNK) BENAR MENGIKUT


NEGARA DARI TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2015
KDNK Benar (%)
Bil Negara
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Singapura 3.9 3.0 3.0
2 Thailand 2.9 2.0 4.6
3 Indonesia 5.8 5.2 5.5
4 Filipina 7.2 6.2 6.3
5 Vietnam 5.4 5.5 6.6
6 Malaysia 4.7 5.5 6.0
(disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2014/2015,
Kementerian Kewangan Malaysia)
STPM 2017 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 huraikan keadaan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2013 hingga tahun 2015
TAJUK TUGASAN 1 keadaan ekonomi mengikut negara
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Meningkat/berkembang Nilai setiap tahun
Mendatar 2. Menurun dan stabil
BENTUK IDEA
Tertinggi dan terendah Nilai setiap tahun
Menegak mengikut tahun
Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 jelaskan cabaran

ekonomi Malaysia pada peringkat antarabangsa berhadapan


TAJUK TUGASAN 2
dengan cabaran

Persaingan kepakaran Sumber


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN teknologi Mata wang Modal
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR

Prestasi ekonomi MENINGKAT/BERKEMBANG dari


AYAT IDEA tahun 2013 hingga tahun 2015 berlaku di negara
Vietnam dan Malaysia
Sebagai contoh; KDNK Benar di negara Malaysia
HURAIAN DATA pada tahun 2013 ialah 4.7 % meningkat kepada
TERSURAT 5.5%. pada tahun 2014 dan terus meningkat kepada
6. 0 % pada tahun 2015.
HURAIAN DATA
TERSIRAT
#
PENGETAHUAN #.

1. Perkataan Prestasi dlm ayat idea boleh diganti dengan


perkataan KDNK Benar / Keadaan ekonomi
2. Bagi idea 1 dan 3, huraian data boleh dipilih daripada mana
CATATAN mana negara
3. Huraian data bagi setiap idea perlu lengkap bagi ketiga-tiga
tahun untuk memperolehi 2 markah, jika tidak lengkap
markahnya 0.
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR

Prestasi ekonomi MENURUN DAN TIADA


AYAT IDEA PERUBAHAN /KEKAL/STABIL dari tahun 2013 hingga
tahun 2015 berlaku di negara Singapura
Buktinya; KDNK Benar di negara Singapura pada
HURAIAN DATA
tahun 2013 ialah 3.9 % menurun kepada 3.0 %. pada
TERSURAT
tahun 2014 dan kekalpada 3. 0 % pada tahun 2015
HURAIAN DATA
TERSIRAT
#

PENGETAHUAN #.

1. Perkataan Prestasi dlm ayat idea boleh diganti dengan


perkataan KDNK Benar / Keadaan ekonomi
2. Bagi idea 1 dan 3, huraian data boleh dipilih daripada mana
CATATAN mana negara
3. Huraian data bagi setiap idea perlu lengkap bagi ketiga-tiga
tahun untuk memperolehi 2 markah, jika tidak lengkap
markahnya 0.
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR

Prestasi ekonomi TIDAK KONSISTEN (TURUN DAN


AYAT IDEA NAIK SEMULA) dari tahun 2013 hingga tahun 2015
berlaku di negara Thailand, Indonesia dan Filipina.
Sebagai contoh; KDNK Benar di negara Thailand pada
HURAIAN DATA tahun 2013 ialah 2.9 % menurun kepada 2.0 % pada
TERSURAT tahun 2014 dan meningkat semula kepada 4.6 %
pada tahun 2015
HURAIAN DATA
#
TERSIRAT
PENGETAHUAN #.

1. Perkataan Prestasi dlm ayat idea boleh diganti dengan


perkataan KDNK Benar / Keadaan ekonomi
2. Bagi idea 1 dan 3, huraian data boleh dipilih daripada mana
CATATAN mana negara
3. Huraian data bagi setiap idea perlu lengkap bagi ketiga-tiga
tahun untuk memperolehi 2 markah, jika tidak lengkap
markahnya 0.
KAEDAH PENULISAN IDEA …SECARA MENDATAR

Prestasi ekonomi yang menunjukkan TERTINGGI bagi tahun


2013 dan 2014 adalah negara Filipina dan pada tahun 2015
AYAT IDEA adalah negara Vietnam, manakala Prestasi ekonomi yang
menunjukkan TERENDAH bagi tahun 2013 dan 2014 negara
Thailand dan pada tahun 2015 negara Singapura
Buktinya, KDNK Benar di negara Filipina pada tahun 2013 ialah
7.2 % dan 6.2 % pada tahun 2014 tetapi KDNK benar di negara
HURAIAN DATA Vietnam pada tahun 2015 ialah 6.6 %. Manakala KDNK Benar di
TERSURAT negara Thailand pada tahun 2013 ialah 2.9 % dan 2.0 % pada
tahun 2014 tetapi KDNK benar di negara Singapura pada tahun
2015 ialah 3.0 %
HURAIAN DATA
TERSIRAT #
PENGETAHUAN #.

1. Idea ini boleh ditulis dalam dua perenggan berbeza tetapi


CATATAN mestilah berurutan tetapi ayat idea bagi TERTINGGI perlu
diselesaikan dahulu sebelum dibina ayat idea untuk TERENDAH.
KAEDAH PENULISAN Ekonomi Malaysia di peringkat antarabangsa berhadapan
IDEA … dengan cabaran;
Persaingan (perkataan daya saing tidak diterima)
• Kebanyakan barangan kcan negara terpaksa bersaing dengan barangan
IDEA 1
keluaran negara maju di pasaran antarabangsa. DAN Sekatan perdagangan
oleh sesetengah negara.
Kepakaran / kemahiran
IDEA 2 • Menghadapi masalah dari segi kepakaran DAN Kurang tenaga mahir /
pakar

Penggunaan sumber
IDEA 3
• Sumber tidak digunakan secara cekap

Teknologi
IDEA 4 • Kurang teknologi termaju DAN Masih mengekalkan cara pengeluaran
kaedah tradisional

Nilai mata wang


IDEA 5
• Ketidakstabilan nilai mata wang DAN Mempengaruhi kos pengeluaran

Modal
IDEA 6
• Sukar mendapat sumber kewangan mengcukupi
STPM 2018; SOALAN 16

Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan enrolmen pelajar antarabangsa


yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan mengikut negara terpilih dan jantina
pada tahun 2012 dan tahun 2013. Berikan alasan negara tersebut menjadi pilihan bagi
pelajar-pelajar dari luar negara untuk melanjutkan pelajaran pada peringkat pengajian tinggi.

MALAYSIA: ENROLMEN PELAJAR ANTARABANGSA YANG MENUNTUT DI INSTITUSI PENGAJIAN


TINGGI TEMPATAN MENGIKUT NEGARA TERPILIH DAN JANTINA PADA TAHUN 2012 DAN
TAHUN 2013.
Negara Tahun 2012 Tahun 2013
Lelaki Perempuan Jumlah Lelaki Perempuan Jumlah
(orang) (orang) (orang) (orang) (orang) (orang)
Iran 3484 2497 5981 2866 2143 5009
Indonesia 2281 1355 3636 2473 1469 3942
Iraq 1166 343 1509 1412 442 1854
Yemen 1343 308 1651 1403 323 1726
Nigeria 1071 169 1240 1440 252 1692
Jumlah 9345 4672 14 017 9594 4629 14 223
(Disesuaikan daripada Buku Perangkaan Pendidikan Negara:
Sektor Pengajian Tinggi 2013, Kemeneterian Pelajaran Malaysia,
2013
STPM 2018 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 bandingkan
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 ip
TEMPOH MASA Statik pada tahun 2012 dan tahun 2013
TAJUK TUGASAN 1 enrolmen pelajar antarabangsa yang ............
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
Mendatar tiada tiada

Paling tinggi + paling


BENTUK IDEA Menegak Nilai setiap tahun
rendah

Antara Lebih ramai tiada

TUGASAN SOALAN 2 Berikan alasan

negara tersebut menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar dari luar


TAJUK TUGASAN 2
negara

institusi Kos prasara


PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN Keharmonian politik Bahasa
STPM 2018; SOALAN 16
STPM 2018 P3 SOALAN 16
TUGASAN SOALAN 1 Tafsirkan
FORMAT PENULISAN Format Bersama
FORMULA IDEA Formula penulisan = 4 id
TEMPOH MASA Ada pada tahun 2009 dan tahun 2010
TAJUK TUGASAN 1 enrolmen pelajar antarabangsa yang ............
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Keseluruhan meningkat
Mendatar 2. % + nilai meningkat % perubahan
3. % turun + nilai meningkat
BENTUK IDEA
Paling tinggi + paling
Menegak rendah
Nilai setiap tahun

Antara Lebih ramai tiada

TUGASAN SOALAN 2 Berikan alasan


negara tersebut menjadi pilihan bagi pelajar-pelajar dari luar
TAJUK TUGASAN 2 negara

- - -
PEMBEDAHAN IDEA
PENGETAHUAN - -
-
FORMAT LAMA
STPM 2012 SOALAN 9
Berdasarkan jadual 1 dan Jadual 2 di bawah, tafsirkan hubung kait antara harga
eksport barangan utama Malaysia dengan nilai pendapatan eksport barangan utama
Malaysia dari tahun 2006 hingga tahun 2008
Jadual 1; Harga Eksport Barangan Utama Malaysia dari Tahun 2006 hingga Tahun 2008
Tahun
2006 2007 2008
Barangan
Minyak Sawit (RM /tan metric) 1503 2517 2773
Getah (sen/kilogram) 711 734 831
Kayu Balak (RM/meter padu) 474 455 471
Timah (US$/tan metric) 8746 14 498 18 511
Gas Asli cecair (RM/tan metric) 1204 1154 1781

Jadual 2; Nilai Pendapatan Eksport Barangan Utama Malaysia dari Tahun 2006 hingga Tahun 2008
Tahun 2006 2007 2008
Barangan (RM juta) (RM juta) (RM juta)
Minyak Sawit 22 569 32 643 47 051
Getah 8235 7335 8109
Kayu Balak 2261 2112 2049
Timah 583.1 780.2 1698
Gas Asli cecair 26 675 26 157 40 732
Jumlah 57 323.1 69 027.2 99 639
(Disesuaikan daripada http://www.treasury. gov.my)
STPM 2012 SOALAN 09
TUGASAN SOALAN 1 Tafsirkan hubung kait
FORMAT PENULISAN Format Bersama
FORMULA IDEA Formula penulisan = 4 + 0
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2006 hingga tahun 2008
Harga eksport barangan utama Malaysia dengan nilai
TAJUK TUGASAN 1 pendapatan eksport barangan utama Malaysia
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. HE + NP Meningkat 1. Nilai puncak
2. HE meningkat + NP XK 2. % Perubahan
Mendatar 3. HE XK + NP Menurun
BENTUK IDEA
4. HE XK + NP Meningkat
Menegak tiada tiada
Antara tiada tiada
TUGASAN SOALAN 2 Tiada
TAJUK TUGASAN 2 Tiada
PEMBEDAHAN IDEA tiada tiada tiada
PENGETAHUAN tiada tiada Tiada
STPM 2011; Soalan 9
Berdasarkan jadual di bawah, jelaskan kesan kesihatan di beberapa stesen
terpilih dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Jelaskan juga mengapa pencemaran
udara sukar di atasi
Indeks Pencemaran Udara (IPU) bagi stesen-stesen Terpilih di Malaysia
dari Tahun 2004 hingga tahun 2006
Indeks Pencemaran Udara (IPU)
No Stesen Terpilih
2004 2005 2006

1. Bakar Arang, Sungai Petani 35 39 44


2. Bandaraya Melaka 31 33 34
3. Jalan Tasek, Ipoh 37 36 35
4. Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur 52 59 52
5. Perling, Johor Baharu 29 50 51
6. Nilai, Negeri Sembilan 29 44 48

Nota
IPU Kesan Kesihatan
0 -50 Baik (Disesuaikan daripada Buku Tahunan
51 -100 Sederhana Perangkaan Malaysia 2006, Jabatan
101 - 200 Tidak Sihat Perangkaan Malaysia)
STPM 2011 SOALAN 09
TUGASAN SOALAN 1 Jelaskan.
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 2 id + 2 hp
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2004 hingga tahun 2006
TAJUK TUGASAN 1 Kesan kesihatan di beberapa stesen terpilih
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Baik 1. Semua nilai / bukti
Mendatar 2. Baik ke sederhana muthlak pada
3. Sederhana tahun tersebut
BENTUK IDEA
Menegak tiada tiada

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 Jelaskan juga mengapa


TAJUK TUGASAN 2 pencemaran udara sukar di atasi.

PEMBEDAHAN IDEA Kerajaan Pelaku tiada


PENGETAHUAN tiada tiada Tiada
STPM 2009; Soalan 10
Huraikan mengapa wujud keadaan pasaran kereta nasional Malaysia seperti
yang digambarkan dalam jadual di bawah dari tahun 2001 hingga tahun 2004.

Malaysia: Jualan Kereta Penumpang dan Tahun 2001 !ngga Tahun 2004
Jualan Kereta Penumpang (unit)

Kategori 2001 2002 2003 2004


Proton 208746 214373 254268 287958
Perodua 94476 114265 124258 150357
Jumlah kereta nasional 303222 328638 378526 438315
Jumlah bukan kereta nasional 24 225 31 296 42 732 49 290
Jumlah 327447 359934 421258 487605

(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, September 2005)


STPM 2009 SOALAN 10
TUGASAN SOALAN 1 Jelaskan.
FORMAT PENULISAN Format Berasingan
FORMULA IDEA Formula penulisan = 1 id + 3 hp
TEMPOH MASA Ada dari tahun 2001 hingga tahun 2004
mengapa wujud keadaan pasaran kereta nasional Malaysia
TAJUK TUGASAN 1 seperti yang digambarkan
JENIS IDEA IDEA TERLIBAT BENTUK ANALISA
1. Tahun awal dan
Mendatar 1. Meningkat tahun akhir
2. Perubahan dan %
BENTUK IDEA
1. Nilai setiap tahun
Menegak 1. Paling banyak
2. % daripada Jum

Antara tiada tiada

TUGASAN SOALAN 2 mengapa wujud keadaan pasaran kereta nasional Malaysia


seperti yang digambarkan
TAJUK TUGASAN 2 keadaan pasaran kereta nasional Malaysia.
PEMBEDAHAN IDEA Pasaran Pengurusan R&D
PENGETAHUAN tenaga kerja Perancangan Dasar kerajaan
STPM 2009; Soalan 9
Berdasarkan jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang pendapatan kasar
purata isi rumah mengikut etnik di negara ini pada tahun 1990, 1997, dan
2004

Malaysia: Pendapatan Kasar Purata Isi Rumah Mengikut Etnik pada


Tahun 1990, 1997, dan 2004
Pendapatan Kasar Purata Isi Rumah (RM)
Kumpulan Etnik
1990 1997 2004
Penduduk Malaysia 1169 2452 3022
Bumiputera 940 1917 2522
Cina 1631 3516 4127
India 1209 2725 3215
Kaum-kaum lain 955 1581 2130

(Disesuaikan daripada Dewan Masyarakat, Februari 2007)


STPM 2001; Soalan 8
STPM 2001; Soalan 7
Berdasarkan jadual di bawah, huraikan arah aliran pinjaman. yang dibiayai oleh
institusi kewangan kepada beberapa sektor tertentu pada tahun yang
dinyatakan.
Arah Aliran Pembiayaan Pinjaman oleh Institusi Kewangan dari tahun, 1996
hingga tahun 1998
1996 1997 1998
Sektor

RM juta % RM juta % RM juta %


Porkilangan 115.51 10.48 214.29 19.44 1334.22 85.29
Pengangkutan dan
penyimpanan 0.11 0.01 -25.96 -2.36 125.77 8.04
Hartanah dan 683.47 62.01 568.80 51.61 61.83 3.95
pernbinaan
Perdagangan 104.70 9.50 19.00 1.72 29.06 1.86
Perlombongan/kuari -2.91 -0.26 7.73 0.70 3.82 0.24
Pertanian 17.77 1.61 22.75 2.07 -32.33 -2.07
Lain-lain 183.55 16.65 295.56 26.82 42.06 2.69
Jumlah 1102.20 100.00 1102.17 100.00 1564.43 100.00
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kernenterian Kewangan Malaysia, Laporan
Ekonomi 1997-1998)

Anda mungkin juga menyukai