Anda di halaman 1dari 3

ORGANISASI SOSIAL KEPEMUDAAN

“ALIANSI PEMUDA-PEMUDI DUSUN GONDANGAN ( A P I


G )”
Sekretariat : Serambi Masjid Al Ihklas Dusun Gondangan, Sidomulyo,Pengasih KP
Daerah Istimewa Yogyakarta INDONESIA
Telp. 081 215 572 578

PROPOSAL
PENGAJIAN AKBAR MAULID NABI MUHAMMAD SAW

I. PENDAHULUAN
Pemuda merupakan tulang punggung Negara.Semakin besar kekuatan
pemuda,maka semakin kokoh pula ketahanan sebuah bangsa.Pemuda
juga merupakan sebuah generasi bangsa, yang wajib mempertahankan
dan mengisi sebuah perjalanan suatu bangsa.Sebagai pemuda bangsa
Indonesia tentunya kita wajib meneruskan cita-cita para pahlawan yaitu
dengan cara mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan
dengan hal yang membanggakan. Sebagai generasi bangsa Indonesia
yang ingin mempertahankan kemerdekaan dengan hal yang positif serta
ingin mengembalikan karakteristik pemuda bangsa Indonesia yang
sesungguhnya, maka kami yang tergabung dalam ALIANSI PEMUDA-
PEMUDI DUSUN GONDANGAN ( A P I G ) bekerjasama dengan takmir
masjid Al IHKLAS dusun Gondangan, Sidomulyo Pengasih Kulon Progo
bermaksud menyelenggarakan pengajian akbar memperingati Maulid
Nabi Muhammad SAW tahun 2011

II. DASAR PEMIKIRAN


1. Ingin meningkatakan ketagwaan dan keimana kepada Allah SWT
2. Ingin memberikan pencerahan/siraman rohani kepada masyarakat luas
3. Program kerja APIG tahu 2011

I. TUJUAN
1. Mengenalkan kepada masyarakat umum tentang kepedulian pemuda
Indonesia terutama Pemuda Kulon Progo terhadap masyarakat luas
2. Turut membantu program pemerintah daerah kabupaten kulon
progo,dalam membina generasi muda dan mensejahterakan
masyarakatnya
3. Mendukung program pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
mewujudkan Kulon Progo Binangun

I. LANDASAN KEGIATAN

1) Q.S AL-Ahzab ayat 56 :


‘’ Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas
Nabi.Wahai orang
beriman,hendaklah kalian bersolawat baginya dan mengucapkan
salam penghormatan
kepadanya.”
ORGANISASI SOSIAL KEPEMUDAAN
“ALIANSI PEMUDA-PEMUDI DUSUN GONDANGAN ( A P I
G )”
Sekretariat : Serambi Masjid Al Ihklas Dusun Gondangan, Sidomulyo,Pengasih KP
Daerah Istimewa Yogyakarta INDONESIA
Telp. 081 215 572 578

2) AL HADIST
‘’Bahwa Sayyidiina Abbas ra bermimpi melihat Abu Lahab selepas
kematiannya.Maka dia bertanya keadaannya?Abu Lahab menjawab :
Aku berada didalam neraka tetapi diringankan azabku setiap malam
senin dan aku menghisap air diantara dua jariku sekadar ini ( sambil
menunjukan ujung jarinya ).Yang demikian itu adalah karana aku
membebaskan Thuwaibah ( hamba perempuan Abu Lahab ) ketika dia
memberitahuku tentang berita gembira mengenai kelahiran Nabi SAW
dank arena aku telah menyuruhnya menyusukan Muhammad SAW’’
( imam Bukhari menyebut perkara ini dalam kitab sohihnya pada kitab
Nikah jilid 3 H : 243 dan Fathul Bari jilid H : 175 )

I. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama PENGAJIAN AKBAR MAULID NABI MELALUI GENERASI
MUDA KULON PROGO YANG TITIS ( TAQWA IMAN TANGAP INTELEKTUAL
DAN SOSIAL )

II. TEMPAT PELAKSANAAN


Masjid Al Ihklas Dusun Gondangan, Desa Sidomulyo,Kecamatan Pengasih
Kab.Kulon Progo

III.HARI PELAKSANAAN
Sabtu, 19 Februari 2011

IV.WAKTU PELAKSANAAN
19.00.00 WIB - Selesai

V. TEMA
“BERTAQWA, MENGABDI,MEMBERI DAN BERBAGI MELALU GENERASI
MUDA’’

VI.JAMAAH
1. Warga Dusun Gondagan
2. Warga Desa Sidomulyo
3. Warga Kecamatan Pengasih
4. Majelis Ta’lim Pengasih dan sekitarnya
5. Tamu undangan dan unsur pemerintah lainnya

I. PENYELENGGARA
ORGANISASI SOSIAL KEPEMUDAAN
“ALIANSI PEMUDA-PEMUDI DUSUN GONDANGAN ( A P I
G )”
Sekretariat : Serambi Masjid Al Ihklas Dusun Gondangan, Sidomulyo,Pengasih KP
Daerah Istimewa Yogyakarta INDONESIA
Telp. 081 215 572 578

1. Aliansi Pemuda-pemudi Dusun Gondangan Sidomulyo,Pengasih KP ( A P


IG)
2. Takmir masjid AL Ihklas Dusun Gondangan Sidomulyo Pengasih KP

I. ANGGARAN
Terlampir

II. PENUTUP
Demikian proposal kami ajukan sekaligus permohoan bantuan dana
kegiatan tersebut diatas.Dukungan kegiatan ini merupakan bentuk
pembinaan generasi muda yang ramah,suka menolong,peduli dan suka
sosial.Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang
telah anda berikan.Jazakumullahahsanal jaza’ jazakumullah khoiron
katsiro.

Atas perhatian dan terkabulya permohonan diucapkan terima kasih.

Salam. APIG

Kulon Progo, 1 Februari 2011

Hormat Kami,

Aliansi Pemuda
Pemudi Dusun
Gondangan ( APIG )

EMI WULANDARI
SUDI UTOMO Sekretaris
Ketua