Anda di halaman 1dari 4

AMALI SAINS AM/TEKNOLOGI DVM

EKSPERIMEN 1: Kesan Saiz Bahan Tindak Balas ke Atas Kadar Tindak Balas

Nama : _____________________ Kelas : __________________

Tujuan:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Penyataan Masalah:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Hipotesis:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pemboleh ubah:

Pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan: ______________________________________

Pemboleh ubah yang bergerak balas : ____________________________________________

Pemboleh ubah yang dimalarkan: _______________________________________________

Radas:

Silinder penyukat 50 cm​3​, kelalang kon 250 cm​3​, tabung penghantaran dengan penyumbat getah,
buret, kaki retort dengan penyepit, penimbang berat, alu dan lesung, jam randik dan besen

Bahan:

Asid hidroklorik 0.2 mol dm​-3​, kalsium karbonat bersaiz besar dan kecil
AMALI SAINS AM/TEKNOLOGI DVM

Susunan Radas:

Langkah:

1. Telangkupkan buret yang dipenuhi dengan air dan apitkan secara menegak.
2. Catatkan bacaan buret awal.
3. Tuangkan 50 cm3 asid hidroklorik 0.2 mol dm-3 ke dalam kelalang kon.
4. Tambahkan 2.0 g kalsium karbonat bersaiz kecil ke dalam asid. Tutupkan kelalang kon
dengan segera. Pada masa yang sama, mulakan jam randik.
5. Catatkan isipadu gas yang dikumpulkan dalam buret pada selang masa ½ minit selama 5
minit.
6. Ulang langkah 1 hingga 5 dengan menggunakan 2.0 g kalsium karbonat bersaiz besar.

Penjadualan data /Keputusan Data:

a) Dengan kalsium karbonat bersaiz kecil

Masa/saat 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Bacaan
Buret
(cm​3​)
Isipadu
Karbon
dioksida
(cm​3​)

b) Dengan kalsium karbonat bersaiz besar

Masa/saat 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Bacaan
Buret
(cm​3​)
AMALI SAINS AM/TEKNOLOGI DVM

Isipadu
Karbon
dioksida
(cm​3​)

Mentafsir data:

1. Tuliskan satu persamaan kimia untuk tindak balas yang berlaku.

2. Pada paksi yang sama, lukiskan graf jumlah isipadu gas karbon dioksida yang dikumpulkan
melawan masa untuk kedua-dua tindakbalas. Kirakan kadar tindak balas keseluruhan bagi
kedua-dua tindak balas.

3. Huraikan perubahan yang berlaku dalam kadar tindak balas dari masa ke semasa.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Perbincangan:

1. Apakah hubungan antara kecerunan lengkung dan kadar tindak balas?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Tindak balas yang manakah lebih pantas? Jelaskan.


AMALI SAINS AM/TEKNOLOGI DVM

3. Adakah apa-apa perbezaan dengan jumlah isipadu gas yang terbebas dalam kedua-dua tindak
balas jika mereka dibenarkan bertindak balas dengan lengkap?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kesimpulan:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________