Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM
KEJOHANAN MERENTAS PENDIDIKAN KHAS NEGERI JOHOR 2020

1. Nama Program: Kejohanan Merentas Desa Pendidikan Khas Negeri Johor Tahun 2020.
2. Tarikh : 13 Februari 2020
3. Hari / Masa : Khamis / 7.20 pagi – 3.00 petang.
4. Tempat :
5. Objektif : 5.1 Melahirkan insan berdisiplin dan beribawa
5.2 Memupuk semangat kerjasama, persaudaraan dan muhibah
5.3 Memperkembangkan bakat dan potensi murid demi kehidupan bermakna
5.4 Menyemai nilai keyakinan dan semangat kendiri murid berkeperluan khas
5.5 Menyemai nilai keyakinan dan semangat kendiri murid berkeperluan khas
5.6 Membina individu yang patuh kepada arahan dan berdisiplin
5.7 Mengembangkan bakat dan menjana potensi murid ke peringkat lebih tinggi
6. Sasaran : 6.1 Penyertaan seramai 10 orang murid
6.2 Guru pengiring seramai 3 orang
6.3 Pembantu Pengurusan Murid seorang.

7. Senarai peserta Kejohanan olahraga:

KATEGORI : BAWAH 12 TAHUN ( PEREMPUAN )

BIL NAMA NO KAD PENGENALAN NO KAD OKU


1 SHARVESRI A/P G. RADHA 080730-01-1338 LD 010517000053

8. Penilaian Program:

8.1 Kekuatan Program :


8.1.1 Murid menunjukkan minat semasa latihan di Padang.
8.1.2 Guru yang berbakat dan komited
8.1.3 Sumber kewangan daripada pihak sekolah.
8.1.4 Sokongan daripada penjaga murid.

8.2 Kelemahan Program:


8.2.1 Keupayaan murid terhad.
8.2.2 Kurang latihan.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

8.3 Cadangan Penambahbaikan:


8.3.1 Memilih dan melatih murid agar mereka lebih berkeyakinan dan bersemangat.
8.3.2 Guru digalakkan melatih murid lebih awal sebelum kejohanan.

9. Kejayaan:

Bil Nama Murid Pencapaian

1. Sharvesri A/P G. Radha Tempat ke 26

10. Dokumentasi Bergambar :Rujuk Lampiran

Disediakan : Disemak oleh :

……………………………. …………………………..
ROHAIDAH BINTI JAMAL RAZAK BIN ITHNIN
Penyelaras Olahraga PPKIBP Guru Penolong Kanan (PK),
SK Datuk Usman Awang. SK Datuk Usman Awang.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Lampiran

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00