Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN INDIVIDU :

TALK REVIEW
WRITING AND PUBLISHING IN
HIGH IMPACT JOURNAL

NAMA : NURHAJIRA BINTI ABDUL RAHMAN (P102478)


NO KAD PENGENALAN : 881205-04-5548

KOD KURSUS : GGGB 6022

PENULISAN AKADEMIK II

NAMA PENSYARAH : DR. BITY SALWANA BINTI ALIAS


TALK REVIEW 1

WRITING AND PUBLISHING IN HIGH IMPACT JOURNAL BY

PROF. MADYA DR. MARLIA BINTI MUHAMMAD HANAFIAH

A) Faktor dalaman
1. Faktor motivasi (passion - minat)
- Mempunyai motivasi untuk menyebar ilmu pengetahuan, mengembangkan idea
baharu, mencari hubungan jalinan dengan pihak lain, sebagai keperluan
menyempurnakan keperluan untuk memperoleh doktor falsafah / master, dapat
dikenali sebagai scholar, keperluan untuk kenaikan pangkat, mendapat dana /
bantuan untuk menjalankan kajian, memperoleh ganjaran, mencapai KPI
- Kajian perlu dikongsi dan diketahui oleh orang lain

2. Faktor kekuatan (strength)


- Persaingan / keterlihatan – membina jalinan dengan scholar luar , pihak universiti
lain, mencari pakar dalam bidang yang mungkin kurang kita mahir seperti pakar
dalam statistik. Artikel yang baik dan berkualiti perlulah mempunyai data statistik
yang lengkap dan memudahkan artikel untuk diterima dalam Jurnal Q1.
- Kenali potensi diri sebagai penulis yang baik, mengumpul data, analisis data, atau
reviewer yang berkualiti.
- Dapat mengurus masa dengan tugas-tugas sedia ada dengan optimum.
- Dapat memperoleh dana dan menerbit artikel dalam jurnal berimpak tinggi.

3. Fikiran positif
- Sentiasa bersikap positif dan minda terbuka.
- Mempunyai fikiran yang positif, walaupun artikel tidak diterima untuk diterbitkan
tetapi pengkaji perlu konsisten mahu berusaha untuk memperbaiki artikel hingga
diterima dan diterbitkan dalam jurnal tersebut.
- Jika artikel ditolak, terima dengan hati terbuka, perhalusi setiap komen yang
diberi dan baiki penulisan artikel kerana reviewer dan editor mempunyai
kepakaran dalam bidang tersebut. Kemudian, baiki kelemahan yang telah
dilakukan.
4. Pengorbanan
- Untuk menjadi pengkaji yang berkualiti dan berimpak, perlu melakukan
perubahan besar dalam kehidupan.
- Kebanyakan masa diperuntuk untuk menulis kertas kajian dan melakukan kajian.
- Pengkaji perlu kurangkan masa untuk berhibur dan menghabiskan masa tanpa
aktiviti bermanfaat.
- Tidak pernah mengeluh bahkan sentiasa bermotivasi untuk melakukan kajian dan
menulis kertas kajian.

B) Faktor luaran
1. Kerjasama dan hubungan jalinan / jaringan
- Availablity / visiblity
- Kemaskini maklumat curriculum vitae
- Mempunyai hubungan rapo dengan reviewer
- Mempunyai jaringan profesional
- Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan / sumbangan terhadap badan NGO
- Hadiri bengkel / seminar / latihan
- Dapat mencari idea kajian yang terkini
- Proaktif dan pantas
- Membina hubungan rapo dan kepercayaan
- Merebut peluang

2. Pertingkat diri sebagai pengkaji di peringkat global dan lokal


- Bina akaun sebagai pengkaji seperti Google scholar, Linkedin, Research Gate
- Akan memudahkan pengkaji lain untuk mencari artikel berkaitan
- Boleh jalin hubungan dengan pengkaji lain dalam bidang yang sama
- Kenal pasti kepakaran dan kemahiran diri untuk disumbang dalam bidang kajian

3. Strategi & teknik


- Perlu selari dengan Sustainable Development Goals 2030 (SDG)
- Bidang kajian perlulah berkaitan SDG 4 quality education sebagai contoh
- Agar kajian yang dijalankan selari dengan kehendak global dan lokal
- Cari kata kunci yang sesuai untuk menjalankan kajian
4. Penerbitan

Cara memulakan penulisan dan penerbitan artikel


1. Review artikel, mencari jurnal, cari aims, ruang lingkup kajian
2. Menyatakan sumbangan kajian terhadap bidang penyelidikan
3. Cari topik yang terkini, semasa
- Multi disciplinary
- Current demands
- Untuk elak ditolak (reject)
- Jika dikomen, perlu perbaiki sehingga menepati kehendak jurnal yang dipilih

4. Proses menulis dan menerbit artikel


a. Prewriting
b. Drafting
c. Revising
d. Editing
e. Publishing

5. Hadapi cabaran
- Stigma
- Persepsi
- Perlu cuba lagi
- Rejection with commend, keep improving untill accepted

6. Ciri High Impact Factor Journals


- Kekerapan citation
- Signifikan jurnal
- Artikel yang berkualiti
- ISI index, scopus
- Self citation (boleh diterima – tetapi tidak boleh kerap)

Strategi dan teknik


1. Kertas diedit oleh penutur jati Bahasa Inggeris
2. Mempunyai soalan kajian yang berkualiti
3. Menggunakan reka bentuk kajiaan dan data dianalisis dengan baik
4. Mensintesis kajian lepas dengan dapatan yang diperoleh, dapat mempamerkan impak
kajian kepada bidang kajian
5. Mempunyai mentor, rakan pengkaji, geran dan topik yang menarik
6. Menerima pelawaan sebagai reviewer daripada jurnal terkini dan berimpak tinggi
walaupun secara percuma. Hal ini akan memudahkan penerimaan artikel untuk jurnal
tersebut pada masa akan datang
7. Mencari isu yang khusus pada jurnal-jurnal yang berkaitan
8. Mengaplikasi trend terkini dalam topik kajian yang dijalankan

Ciri - ciri artikel yang akan diterima dalam jurnal berimpak tinggi

1. Kajian yang berkualiti dan memberi impak


2. Mempunyai kumpulan pengkaji yang baik
- ada mentor dan scholar lain

3. Menyenarai kepentingan persoalan kajian


4. Mempunyai idea menarik,
5. Mempunyai hubungan kolaboratif dengan pihak lain
6. Terdapat kriteria integrasi dengan pihak lain, menunjukkan hubungan kerjasama
7. Mempunyai reka bentuk kajian yang terkini
8. Menulis makalah
9. Mempunyai perkaitan antara ayat yang ditulis
10. Terdapat kohesi dan koheren dalam artikel yang ditulis

Penulisan Artikel

1. Tajuk
- Sekitar 12 hingga 15 patah perkataan

2. Abstrak
3. Pengenalan

4. Metodologi

5. Reka bentuk kajian

6. Kandungan, gaya penulisan, dapatan, dan perbincangan