Anda di halaman 1dari 3

JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU)

UJIAN / PEPERIKSAAN: PENGGAL AKHIR 2010 MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
Kemahiran
Jumlah Wajaran
Bil Kandungan Pengetahuan Kefahaman Penggunaan Analisis Sintesis Penilaian
Item %
20.59 % 23.53 % 23.53 % 14.71 % 8.82 % 8.82 %
1. Kepercayaan
kepada tuhan
A1(a),
A1(c) A1(d) 4 10
A1(b),

2. Kasih sayang
terhadap keluarga A2(a) A2(b) A2(c) 3 10
3. Menyayangi dan
A3(a),
menghargai alam A3(d) A3(c) 4 10
A3(b)
sekitar
4. Kerajinan
10
A4(c) A4(a) A4(d) A4(b) 4

5. Penglibatan diri
dalam A5(b),
A5(a) A5(c) 4 10
pembangunan A5(d)
negara
6. Sanggup
berkorban untuk A6(a) A6(b), A6(c) A6(d) 4 10
negara
7. Saling membantu
A7(c) A7(a) A7(d) A7(b) 4 10
dan bekerjasama
8. Saling
menghormati A8(b) A8(a) A8(c) A8(d) 4 10
antara negara
9. Melindungi hak
B9 1 10
kanak-kanak
10. Harga diri B10 1 10
11. Kebebasan
B11 1 10