Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN FESYEN MERDEKA

KATEGORI 1 : PRASEKOLAH, TAHUN 1, TAHUN 2 DAN TAHUN 3. BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN FESYEN MERDEKA

KATEGORI 2 : TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6. KATEGORI 1 : PRASEKOLAH, TAHUN 1, TAHUN 2 DAN TAHUN 3.

Tarikh : 15 September 2020 (Selasa) KATEGORI 2 : TAHUN 4, TAHUN 5 DAN TAHUN 6.

Masa : 8.30 pagi Tarikh : 15 September 2020 (Selasa)

Masa : 8.30 pagi

Nama Peserta : ________________________________________ Nama Peserta : ________________________________________

Kategori : 1 / 2 Kategori : 1 / 2

Tahun : ______________________ Tahun : ______________________

Cita-Cita : _____________________ Cita-Cita : _____________________

Slogan Merdeka : ________________________________________ Slogan Merdeka : ________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________ _______________________________________________________

Peraturan dan Syarat Pertandingan : Peraturan dan Syarat Pertandingan :


1. Terbuka kepada semua murid SK Pinangkau.
1. Terbuka kepada semua murid SK Pinangkau.
2. Mestilah berpakaian sopan.
2. Mestilah berpakaian sopan.
3. Pakaian mestilah melambangkan Hari Kemerdekaan Malaysia.
3. Pakaian mestilah melambangkan Hari Kemerdekaan Malaysia.
4. Aksesori tambahan dibenarkan mengikut kreativiti masing-masing asalkan
4. Aksesori tambahan dibenarkan mengikut kreativiti masing-masing asalkan
tidak membahayakan si pemakai.
tidak membahayakan si pemakai.
5. Peralatan dan pakaian adalah tanggungan peserta sendiri.
5. Peralatan dan pakaian adalah tanggungan peserta sendiri.
6. Setiap peserta dikehendaki hadir semasa raptai dijalankan.
6. Setiap peserta dikehendaki hadir semasa raptai dijalankan.
7. Kreativiti pakaian yang dipakai dan cara untuk memperagakan juga diambil
7. Kreativiti pakaian yang dipakai dan cara untuk memperagakan juga diambil
kira dalam pemarkahan.
kira dalam pemarkahan.
8. Keputusan juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan
8. Keputusan juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan
dilayan.
dilayan.
9. Sebarang pertanyaan sila hubungi Urus Setia Pertandingan Fesyen Merdeka
9. Sebarang pertanyaan sila hubungi Urus Setia Pertandingan Fesyen Merdeka
iaitu Cikgu Jasmin.
iaitu Cikgu Jasmin.