Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN A

BORANG PESANANAN MINGGUAN BEKALAN MAKANAN


RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT)
BORANG C6R

PERJANJIAN RMT No : ________


BORANG PESANAN MINGGUAN BEKALAN MAKANAN
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
Pesanan dibuat oleh :
Nama : Sommy Hj. Jumat
Jawatan : PK Hal Ehwal Murid ___________________
( T. tangan & cap )

Disahkan oleh :
Nama : Rokiah Hj Sindrang
Jawatan : Guru Besar SK Sri Tanjung Papat 2 ____________________
(T. tangan & cap )

Borang pesanan diterima oleh pengusaha RMT : ____________________


Nama : ________________ (T. tangan & cap )
Jawatan : ________________
Tarikh : ________________

Tarikh Bilangan Menu Catatan/Perincian


Hidangan

(Sila kepilkan salinan asal borang ini apabila membuat tuntutan bayaran)

Anda mungkin juga menyukai