Anda di halaman 1dari 2

Matematik Kertas 2 , Tahun 1

Kertas 2: (40 markah)

1. Cari jumlah bagi 40 dan 31. (4 markah)

2. Tuliskan lima puluh lima dalam angka. (4 markah)

3. Tuliskan ‘32’ dalam perkataan. (4 markah)

4. Isikan nombor yang tertinggal. (4 markah)

80 50 40
5. 22 + 15 = (4 markah)

6. Farah ada 8 biji gula-gula. Kakaknya ada 7 biji gula-gula. Berapakah


bilangan gula-gula yang mereka ada kesemuanya?
1
Matematik Kertas 2 , Tahun 1

(4 markah)

7. Selesaikan 42 – 38 dalam bentuk lazim. (4 markah)

8. Selesaikan 25- 15 dalam bentuk lazim. (4 markah)

9. Puan Jamilah membuat 65 biji donat. Dia menjual 21 biji daripada donat itu.
Berapakah bilangan donat yang tinggal?
(4 markah)

10. Susunkan 53, 32, 69, dan 26 mengikut tertib menurun dalam petak
yang disediakan. (4 markah)