Anda di halaman 1dari 52

NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :
……………..

Arahan :

1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.

a) 215

b) 638

2 Tuliskan nilai tempat bagi digit yang bergaris.

a) 187

b) 592

3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.

a) 375
Nilai digit Nilai tempat

b) 491
Nilai digit Nilai tempat

1
4 Padankan mengikut nilai tempat yang betul.

a) 253
2 sa

5 puluh

3 ratus

b) 704
7 puluh

0 sa

4 ratus

5 Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.

a)

...............................

b)

.................................
Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.

X =

X =

X =

X =

X =

Arahan : Tuliskan jawapan yang betul.


1 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.

a) 408 => + +

b) 728 => + +

c) 940 => + +

2 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.

a) 345 => ratus + puluh + sa

b) 606 = > ratus + puluh + sa

b) 810 = > ratus + puluh + sa

3 Tuliskan nombor di bawah.

a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =

b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =

5 Padankan nilai tempat yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul.

5 ratus + 0 puluh + 3 sa 151

9 ratus + 8 puluh + 0 sa 980

0 ratus + 7 puluh + 9 sa 709

1 ratus + 5 puluh + 1 sa 79

7 ratus + 0 puluh + 9 sa 503


Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi

1 Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.

2 Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat

a. 264 b. 266

3 Bundarkan 637 kepada puluh yang terdekat :

4 Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di
dalam kotak

725 720 730

5 Apakah nombor yang paling hampir kepada nombor 423.


Warnakan jawapan anda.

415 420 425

MENGUASAI T/TANGAN : …………………..

BELUM MENGUASAI TARIKH: ……………………


Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.

1 113 + 251 + 34 = 2 436 + 41 + 112 =

ratus puluh sa ratus puluh sa

+ +

3 142 + 200 + 150 = 4 231 + 124 + 232=

ratus puluh sa ratus puluh sa

+ +

5 215 + 352 + 121 = 6 21 + 206 + 331 =

ratus puluh sa ratus puluh sa

+ +
7 25 + 462 + 10 = 8 113 + 25 + 137 =

ratus puluh sa ratus puluh sa

+ +

9 239 + 42 + 181 = 10 65 + 177 + 398 =

ratus puluh sa ratus puluh sa

+ +
Arahan : Jawab semua soalan.

1 305 - 15 2 5 5 1 - 40
_ 3 0 5
_
1 5

3 284 - 9 4 351 - 160


_ _

5 230 - 199 6 999 - 222


_ _

7 630 - 200 8 701 - 201


_ _

9 789 - 456 10 891 - 209


_ _
ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi.

1 Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola
berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?

2 Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti.
Berapakah bilangan guli Ayu?

3 Emak membeli 196 biji telur. 24 biji telur itu didapati telah pecah.
Hitung bilangan telur yang masih elok.

4 Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang.
Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.

5 Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di
pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri
sekarang?
Arahan : Selesaikan masalah berikut .

1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah.
Berapakah jumlah guli kesemuanya?

2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat 523


ekor rama –rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua –dua
taman tersebut?

3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan 146 pucuk
surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk surat yang telah Encik Amin
hantar kesemuanya?

4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik. Berapakah
jumlah biji manik yang dia ada sekarang?

5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak


45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada
kesemuaanya?
Arahan : Selesaikan masalah berikut.
1. Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80
dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah
jumlah wang yang perlu dibayarnya?

Lani perlu membayar .


2. Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen.
Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk
membeli pensel itu ?

Afiqah perlukan lagi.


3. Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping
kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan
sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah
wang baki yang akan dia perolehi.

4. Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3.


Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula
memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah
majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki
yang akan diperolehinya nanti ?

Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah .


5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah
RM22.85. Jika harga sos tomato ialah
RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu.

Harga sebotol jus strawberry ialah .

ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah.

1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah epal yang
dibelinya ialah 30 biji.
Ayat matematik :

2. Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah

minum 8 gelas susu.

Ayat matematik :

3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah


kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak.

Ayat matematik :

4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan

pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang.

Ayat matematik :

5. Terdapat 20 biji rambutan dalam sebuah bakul. Nani

membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak


mendapat 10 biji rambutan.
Ayat matematik :
ARAHAN Lengkapkan ayat matematik di bawah.
1. x 2 = 12

2. 4 x = 16

3. 20 ÷ = 4

4. ÷ 10 = 5

5. 32 = 8 x

6. x 2 = 14
7. 4 x = 8

8. 30 ÷ = 6

9. ÷ 10 = 1

10. 40 = 8 x
ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi.

1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang
rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang rakannya dapat ?

2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah


diagihkan kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan
kanak-kanak di setiap kumpulan ?
3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam
sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya?

4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah
jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu?

5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah


kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?
ARAHAN : CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak- anaknya


telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang
diterima oleh setiap seorang anaknya ?

2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan setiap 5 biji epal kedalam
sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya
?
3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka
surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu
Andy Lau baca pada setiap hari ?

4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang


muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap
orang murid ?

5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang


kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.
Arahan : Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh rajah.
2
Gambar pecahan Contoh: 6
1

2.
3.

4.
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

3
4
1
3

6
7
2
6

Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.

a)
satu perlapan

b)

satu perempat
c)

satu perlima
Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.

a)

b)

=
c)

=
Arahan: Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan kepada
perpuluhan.
1.

=
2.
=

3.

7
=
10

4.

5.
1
=
10

KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut


prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar yang diberi


dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil kerja tersebut
mengikut arahan yang diberi..

1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2


kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak?

2. Tuliskan ayat matematik.


3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini.

10 ÷ 2 = 5
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi.

30 ÷ 2 =

5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar


tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.


Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 5.


Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan
tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.
lebih besar daripada

2.

lebih kecil daripada


3.

lebih besar daripada


4.

lebih kecil daripada


5.

lebih besar daripada