Anda di halaman 1dari 8

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018

SEKOLAH KEBANGSAAN [SEKOLAH ANDA]


KELAB SUKAN : KELAB BADMINTON

MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


VISI : MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
NILAI : KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM :9
ISU : PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI
PEGAWAI
PETUNJUK SASARAN INISIATIF / STRATEGI
BERTANGGUNGJAWAB
MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF PRESTASI UTAMA
(KPI) TOV 2016 2017 2018
KRA 2 : 1. Meningkatkan penglibatan Penasihat Kelab Sukan
100% murid hadir dalam % murid terlibat 60% 75% 90% 100% murid dalam aktiviti kelab Badminton
Pencapaian prestasi sukan sukan badminton,
aktiviti kelab sukan dalam aktiviti sukan - Program Latihan Asas P/K Koko
dan kokurikulum yang BADMINTON badminton dan Sesi Melatih Pemain
tinggi oleh semua murid Badminton Sekolah. S/U Sukan

ASPIRASI SISTEM : 2. Meningkatkan pengetahuan Penasihat Kelab Sukan Bola


Pencapaian sekurang- % Kemenangan di 500 65% 85% 100%
Kecekapan murid tentang kemahiran Jaring
kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah % dalam sukan Badminton.
kejohanan MSSD (MSSD) -Pertandingan MSSPP S/U Sukan
ASPIRASI MURID :
PK KoKu
Kemahiran Memimpin
3. Meningkatkan pengetahuan Penasihat Kelab Sukan Bola
Mengenal pasti dan memilih %penyertaan murid 65% 85% 100%
murid tentang kemahiran dalam Jaring
pemain yang berbakat untuk dalam aktiviti 50%
mewakili sekolah dalam badminton meningkat sukan Badminton
- Program Perlawanan S/U Sukan
permainan badminton
Muhibah Badminton
Dalam Sekolah PK KoKu
KEPIMPINAN :
PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM :9
ASPIRASI SISTEM : Kecekapan
ASPIRASI MURID : Kemahiran Memimpin

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sukan bola jaring


INISIATIF / STRATEGI S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran sukan bola jaring.

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Pelan


Bil Output / Outcome KPI Sasaran
Tindakan jawab Hari Sumber Kontingensi

1 Program Latihan Asas dan Sesi S/U Sukan Januari- Mac RM 100 / Koko Peningkatan peratus % murid terlibat Semua murid
Melatih Pemain Badminton S/U murid yang hadir dalam aktiviti Kelab sukan
Sekolah Kokurikulum aktiviti sukan dan Badminton
kokurikulum dari 60%
sukan dan
Guru ke 75% kokurikulum
penasihat

2 Pertandingan MSSPP. PK Februari - Mei RM 200 / Koko Peningkatan peratus Dapat pingat atau Murid terpilih
Kokurikulum mendapat sekurang-
S/U Sukan kemenangan kurangnya
Guru sekurang-kurangnya pusingan 16
penasihat tempat ketiga dalam
pertandingan MSSD.

3. Program Perlawanan Muhibah PK Mei-Ogos Sumber Sekolah Menghasilkan pelajar %penyertaan murid Semua murid
Badminton Kokurikulum yang berminat dan dalam aktiviti
Dalam Sekolah berkemahiran dalam badminton
S/U Sukan permainan badminton meningkat

Guru
penasihat
kelab
Badminton

62
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran


sukan Badminton.

Nama Projek
Latihan Asas dan Sesi Melatih Pemain Badminton Sekolah

Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam sukan dan


permainan

Tempoh Januari - Mac


Kumpulan
Semua ahli Kelab Badminton SK BANDAR SERI ALAM
Sasaran

1) Penolong Kanan Kokurikulum


Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
-Tetapkant arikh sesi latihan sepanjang tahun
-AgihanTugas
-Hal-hal lain

Surat Menyurat
Jemputan Jurulatih
Proses Kerja
Jadual Program

Menyediakan intensif kepada jurulatih

Penyediaan tempat danperalatan

Pelaksanaan latihan

Penilaian danpelaporan KPI

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


Penambahbaikan
pada masa hadapan

PROSES KERJA
Langka Tanggungjaw Status/Pelan
Proses Kerja KPI Sasaran
h ab Kontigensi
1 Mesyuarat Guru Penasihat Jan Kertas PK KOKU
Jawatankuasa: Kelab Sukan cadangan Guru
Badminton. diluluskan Penasihat
- Bentang kertas Penyelaras
kerja Program
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Taklimat kepada Penyelaras Jan Peneranga Semua guru


yang terlibat Program n program dan murid
disampaika
n
3 Kenalpasti Penyelaras Jan Ahli Kelab Guru
kumpulan Program Badminton. Penasihat
sasaran

4 Penyediaan bahan AJK Jan Siap untuk Tiada


digunakan

5 Penyediaan tempat AJK Feb - Siap untuk Tiada


dan peralatan Mac digunakan

6 Pelaksanaan Penyelaras Feb - Keakuran Jawatankuasa


Program Program Mac jadual dan murid

7 Penilaian, Penyelaras April Kajian AJK dan Murid


Pelaporan dan Post Program pengetahua
Mortem n murid
tentang
kemahiran
asas
Badminton.

 Sila ubahsuai tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/ program yang dijalankan
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran


sukan Badminton.

Nama Projek Pertandingan MSSPP

Objektif
Meningkatkan pencapaian pelajar dan mencungkil bakat pelajar
dalam badminton

Tempoh Februari - Mei

Kumpulan
Pelajar darjah 4 , 5 dan 6
Sasaran
PK Kokurikulum
Guru Terlibat S/U Sukan,
Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
-Tetapkan tarikh sesi latihansepanjang tahun
-AgihanTugas
-Hal-hal lain

Surat Menyurat
Proses Kerja Jemputan Jurulatih

Jadual Program

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan latihan dan penyertaan pertandingan

Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan Pelajar tiada latihanintensif


Tiada peruntukan untuk jurulatih

Pemantauan
Guru penasihat memantau latihan pelajar apabila ada latihan dengan jurulatih

1) Keberkesanan pengurusan program


Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan
Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program
Penambahbaikan
pada masa hadapan

PROSES KERJA

Langka Tanggungjaw Status/Pelan


Proses Kerja KPI Sasaran
h ab Kontigensi
1 Mesyuarat Guru Penasihat Jan Kertas PK KOKU
Jawatankuasa: Kelab Sukan cadangan Guru
Badminton. diluluskan Penasihat
- Bentang kertas Penyelaras
kerja Program
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada Penyelaras Feb Peneranga Semua guru
yang terlibat Program n program dan murid
disampaika
n
3 Kenalpasti Penyelaras Feb Ahli Kelab Guru
kumpulan Program Badminton Penasihat
sasaran

4 Penyediaan bahan AJK Feb- Siap untuk Tiada


Mac digunakan

5 Penyediaan tempat AJK Feb - Siap untuk Tiada


dan peralatan Mei digunakan

6 Pelaksanaan Penyelaras Feb - Keakuran Jawatankuasa


Program Program Mei jadual dan murid

7 Penilaian, Penyelaras Julai Kajian AJK dan Murid


Pelaporan dan Post Program pengetahua
Mortem n murid
tentang
kemahiran
asas
Badminton.

 Sila ubahsuai tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan.


PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S2 Meningkatkan pengetahuan murid tentang kemahiran


sukan Badminton.

Nama Projek Perlawanan Muhibah Badminton Dalam Sekolah


1. Menghasilkan pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam permainan
badminton

Objektif 2. Meningkatkan keahlian Kelab Badminton

3. Mengenalpasti dan memilih pemain yang berbakat untuk mewakili sekolah


dalam permainan Badminton

Tempoh Mei-Ogos
Kumpulan
Semua ahli Kelab Badminton SK BANDAR SERI ALAM
Sasaran
1) Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Terlibat
2) Guru Penasihat

Mesyuarat Jawatankuasa
-Pembentukan AJK
-Perbincangan tentang pemilihan perlawanan
-AgihanTugas
-Hal-hal lain

Surat Menyurat
Proses Kerja
-Jemputan ahli untuk menyertai perlawanan
Jadual Program

Penyediaan tempat dan peralatan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program


dilaksanakan

Aspek pemantauan meliputi:


Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.
1) Keberkesanan pengurusan program
Penilaian
2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaika Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


n pada masa hadapan
PROSES KERJA

Status/Pela
Langka Tanggungjaw
Proses Kerja KPI Sasaran n
h ab
Kontigensi
1 Mesyuarat Guru Penasihat Mac Kertas PK KOKU
Jawatankuasa: Kelab Sukan cadangan Guru
Badminton. diluluskan Penasihat
- Bentang kertas Penyelaras
kerja Program
- Lantikan
J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada Penyelaras Mac Peneranga Semua guru
yang terlibat Program n program dan murid
disampaika
n
3 Kenalpasti Penyelaras Mac Ahli Kelab Guru
kumpulan Program Badminton Penasihat
sasaran

4 Penyediaan AJK Mac - Mei Siap untuk Tiada


bahan digunakan

5 Penyediaan AJK April - Mei Siap untuk Tiada


tempat dan digunakan
peralatan

6 Pelaksanaan Penyelaras Mei - Keakuran Jawatankuas


Program Program Ogos jadual a dan murid

7 Penilaian, Penyelaras Septemb Kajian AJK dan


Pelaporan dan Program er pengetahua Murid
Post Mortem n murid
tentang
kemahiran
asas
Badminton.

 Sila ubahsuai tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan.

Anda mungkin juga menyukai