Anda di halaman 1dari 41

LAPORAN PELAKSANAAN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

SMK / SK / SJKC: SK RANTAU KEMIDING

A. RUMUSAN PELAKSANAAN PLC PERINGKAT SEKOLAH;


1. KITARAN 1: _________4_______ KALI (JANUARI – JUN 2020)
2. KITARAN 2: ________10__________ KALI (JULAI – NOVEMBER 2020)
BIL PANITIA PENGANJUR STRATEGI / AKTIVITI PLC TARIKH PELAKSANAAN

1. SLT SESI PERKONGSIAN GURU 14 JANUARI 2020


2. SLT SESI PERKONGSIAN GURU 5 MAC 2020
3. PANITIA MATEMATIK SESI PERKONGSIAN GURU 6 MAC 2020
4. SLT SESI PERKONGSIAN GURU 25 JUN 2020
5. PANITIA MATEMATIK SESI PERKONGSIAN GURU 21 JULAI 2020
6. PANITIA BAHASA INGGERIS SESI PERKONGSIAN GURU 24 JULAI 2020
7. PANITIA BAHASA INGGERIS SESI PERKONGSIAN GURU 27 JULAI 2020
8. PANITIA SAINS SESI PERKONGSIAN GURU 25 OGOS 2020
9. PANITIA MATEMATIK LEARNING WALKS 10 SEPTEMBER 2020
10 SLT LEARNING WALKS 22 SEPTEMBER 2020
.
11 PANITIA MATEMATIK SESI PERKONGSIAN GURU 6 OKTOBER 2020
.
12 PANITIA BAHASA INGGERIS DATA ANALYSIS 14 OKTOBER 2020
.
13 SLT DATA ANALYSIS 15 OKTOBER 2020
.
14 PANITIA SAINS SESI PERKONGSIAN GURU 19 OKTOBER 2020
.
B. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 1 )


PENGANJUR: SLT
TARIKH / MASA: 14 JANUARI 2020
PLC - SISTEM PENGURUSAN LATIHAN (SPLG) BERFOKUSKAN
PENGISIAN TNA 2020, PROFIL PENGGUNA DAN LDP TAHUN 2020
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)

ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION


BILANGAN DAN NAMA
PENCERAMAH / BILANGAN : 1 ORANG
FASILITATOR / NAMA : HARRIS KEBING
JURULATIH:
BILANGAN : 14 ORANG
NAMA PENUH: CHARLES TUNG KUAN TENG, ALLANA ANELISE ANAK
ENTILI, CAROLINE AK GREGORY, DOMINIC ANAK BUNYAU, HARRIS
BILANGAN DAN NAMA
KEBING, KHATIJAH BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK
GURU TERLIBAT:
KAYA, LUK LI ING, MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, SITI KHUZAIMAH BINTI
MOHAMMAD & CASSY AK MANGGOM

i. Pasukan SLT memerlukan data sahih dan tepat berkaitan analisis


keperluan latihan dalam perkhidmatan oleh semua guru dan AKP.
ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru dan AKP melalui
pelaksanaan Continuos Profesional Development ( CPD ) yang
berkesan dan amat diperlukan di SK Rantau Kemiding .
iii. Guru-guru memberi maklumbalas yang berintegriti dan bersikap
profesional dalam menjawab soal selidik analisis keperluan latihan
dalam tiga bidang utama iaitu Pengetahuan Profesionalisme,
RUMUSAN PROGRAM: Kemahiran Profesionalisme dan Nilai dan Amalan Profesionalisme.
iv. AKP memberi maklumbalas yang berintegriti dan bersikap
profesional dalam menjawab soal selidik analisis keperluan latihan
dalam tiga bidang utama iaitu Bidang Demografi, Kesesuaian
Program Latihan, Keperluan Latihan dan Cadangan Latihan Yang
Diperlukan.
v. Sumber data kepada perancangan SLT SK Rantau Kemiding untuk
menetapkan hala tuju dan matlamat Coaching and Mentoring
kepada MLT di SK Rantau Kemiding.

KEKANGAN / ISU Guru dan AKP masih sukar memahami konsep setiap kemahiran
BERBANGKIT: dalam Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan

CADANGAN Semua guru dan AKP perlu melakukan Pembelajaran Profesional


PENAMBAHBAIKAN: dalam menguasai konsep kemahiran dalam LDP
REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :

i. SK Rantau Kemiding mendapat impak positif dari aspek


Program Coaching and Mentoring kerana sumber data yang
digunakan dalam Pembangunan Profesionalisme Guru dan AKP
adalah sahih hasil janaan soal selidik analisis keperluan LDP melalui
SPL KPM. ( Rujuk Lampiran )
ii. Fokus SLT dalam Program Coaching and Mentoring mestilah
memenuhi aspirasi warga sekolah dalam mencapai matlamat dan
hala tuju sekolah yang ditetapkan dalam Keberhasilan Bidang Utama
(Key Result Area).
IMPAK / KESAN:
iii. Menyebarluaskan Amalan Terbaik dan Amalan Berkolaboratif
melalui Pembudayaan Amalan Sesi Perkongsian Guru ( Sharing
Sessions ) di SK Rantau Kemiding terutamanya di antara Coach
dengan Coachee.
iv. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan
Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme yang berterusan
akan memastikan kelestarian Budaya Kepemimpinan di peringkat
MLT sekolah yang akan terus menjadi pasukan SLT masa depan.
v. Perancangan Program Coaching and Mentoring SK Rantau
Kemiding berfokuskan pelanggan atau stakeholders dengan
memberi keutamaan kepada LDP yang amat diperlukan dalam PLC,
CPD dan Coaching.

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC : 0511205033071457

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(01)

LAMPIRAN:

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
C. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH
BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 2 )
PENGANJUR: SLT
TARIKH / MASA: 5 MAC 2020
PLC - SESI PERKONGSIAN GURU BERSAMA 4 ORANG SISWA
PENDIDIK ( PBS)
BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 2 ORANG
PENCERAMAH / NAMA : : 1. CIKGU MOHD AMIN BIN ABDULLAH (GURU BESAR)
FASILITATOR / 2. CIKGU HARRIS KEBING (PK KURIKULUM)
JURULATIH:
BILANGAN : 14 ORANG
NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
HARRIS KEBING CHARLES TUNG KUAN TENG, ALLANA ANELISE ANAK
BILANGAN DAN NAMA
ENTILI, CAROLINE AK GREGORY, DOMINIC ANAK BUNYAU, , KHATIJAH
GURU TERLIBAT:
BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK KAYA, LUK LI ING,
NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, SITI KHUZAIMAH BINTI
MOHAMMAD & CASSY AK MANGGOM

i. Seramai 4 orang Guru Siswa Pendidik dari IPGK sedang menjalani


Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) untuk mengalami proses PdP
di SK Rantau Kemiding.
ii. Membangunkan tahap profesionalisme Guru Siswa Pendidik
melalui Perkongsian Amalan Terbaik (PAT) di SK Rantau Kemiding .
iii. Memberi pendedahan kepada Guru Siswa Pendidik belajar
daripada amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan dan boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain.
RUMUSAN PROGRAM: iv. Inisiatif SLT SK Rantau Kemiding untuk memberi peluang kepada
Guru Siswa Pendidik berkongsi pelbagai pengetahuan, kemahiran,
strategi, kaedah, bahan, sumber, pengalaman dan sebagainya dalam
konteks profesionalisme keguruan.
v. Perkongsian bahan bukan maujud kepada Guru Siswa Pendidik
berkaitan amalan pedagogi seperti amalan Pengurusan dan
Pentadbiran, Pengurusan Murid, Pengurusan Bilik Darjah dan
kemahiran dan pengalaman SLT dalam Coaching and Mentoring di SK
Rantau Kemiding.

Guru Siswa Pendidik hanya mempunyai masa seminggu untuk


KEKANGAN / ISU
melaksanakan PBS dan masa amat terhad untuk mereka
BERBANGKIT:
mendapatkan maklumbalas untuk pelaporan PBS.

CADANGAN Pasukan SLT akan bersedia lebih awal dengan data dan maklumat
PENAMBAHBAIKAN: yang dikehendaki dalam PBS Siswa Pendidik.
REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :

i. SK Rantau Kemiding mendapat impak positif dari aspek Jalinan dan


Jaringan melalui penempatan Siswa Pendidik dari IPGK melalui
Program PBS.
ii. Amalan berkolaboratif dan sesi perkongsian sesama rakan sekerja
di SK Rantau Kemiding ditingkatkan.
iii. Menyebarluaskan Amalan Terbaik dan Amalan Berkolaboratif
IMPAK / KESAN: melalui Pembudayaan Amalan Sesi Perkongsian Guru ( Sharing
Sessions ) menjadi budaya di SK Rantau Kemiding.
iv. Sesi Perkongsian Ilmu dalam Program Jalinan dan Jaringan boleh
dijadikan satu wadah untuk semua guru di SK Rantau Kemiding
mencungkil amalan terbaik dunia keguruan.
v. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan
Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme yang berterusan
akan memastikan kelestarian Budaya Kepemimpinan di peringkat
MLT sekolah yang akan terus menjadi pasukan SLT masa depan.

LAMPIRAN:
NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC :- 0711205033123643

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(02)

Sesi Melapor Diri PBS Empat Siswa Pendidik dari IPGK di SK Rantau
Kemiding
Sesi Perkongsian oleh SLT kepada Siswa Pendidik dari IPGK di SK
Rantau Kemiding.

Sesi Bergambar Siswa Pendidik dari IPGK di SK Rantau Kemiding


untuk Program PBS

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
D. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 3 )


PENGANJUR: PANITIA MATEMATIK
TARIKH / MASA: 6 MAC 2020
PLC - ABAKUS DAN ARITMETIK MENTAL
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH / NAMA : : LUK LI ING
FASILITATOR / JURULATIH:
BILANGAN DAN NAMA GURU BILANGAN : 12 ORANG
TERLIBAT: NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG, DOMINIC ANAK
BUNYAU, KHATIJAH BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK
KAYA, LUK LI ING, NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, SITI
KHUZAIMAH BINTI MOHAMMAD & CASSY AK MANGGOM
OBJEKTIF : Semua guru dan AKP didedahkan dengan ilmu
penggunaan abakus dan aritmetik mntal yang asas.

PENGISIAN SESI :
RUMUSAN PROGRAM: i) Pengenalan tentang abakus, penggunaan jari dan pergerakan
manik.
ii) Pengenalan Nombor.
iii) Penambahan : Tambah terus, Tambah Kombinasi 5.
iv) Latihan.
KEKANGAN / ISU Kekangan masa dan alat (abakus) dalam mempraktikkan latihan yang
BERBANGKIT: disediakan.
CADANGAN Menyediakan alat yang mencukupi dengan peruntukan PCG panitia
PENAMBAHBAIKAN: matematik.
REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :
IMPAK / KESAN:
Guru dan AKP faham dan mampu mengajar anak atau cucu dalam
penggunaan abakus.

LAMPIRAN:

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM :IDPLC : 0403205688044911

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/05/07(14 )


PENGENALAN TENTANG ABAKUS

PENGENALAN NOMBOR

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

E. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH


BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 4 )
PENGANJUR: SLT
TARIKH / MASA: 25 JUN 2020

PLC - APKIKASI KAHOOT DAN QUIZIZZ DALAM PDP


BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 2 ORANG
PENCERAMAH / NAMA : : 1. CIKGU MOHD AMIN BIN ABDULLAH (GURU BESAR)
FASILITATOR / 2. CIKGU HARRIS KEBING (PK KURIKULUM)
JURULATIH:

BILANGAN : 14 ORANG

NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,


BILANGAN DAN NAMA HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG, ALLANA ANELISE ANAK
GURU TERLIBAT: ENTILI, CAROLINE AK GREGORY, DOMINIC ANAK BUNYAU, , KHATIJAH
BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK KAYA, LUK LI ING,
NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, SITI KHUZAIMAH BINTI
MOHAMMAD & CASSY AK MANGGOM

Program Mengeksplorasi Alatan Dalam Talian - Inisiatif PPS (SLT)


Melaksanakan Continuous Professional Development ( CPD )
DalamMengekplorasikan Alatan Kahoot dan Quizizz Untuk
Pembelajaran Alam Maya
i. Semua guru seramai 12 orang di SK Rantau Kemiding boleh
menguasai Aplikasi Kahoot dan Quizizz selepas CPD yang amat
penting untuk melaksanakan PdPR
ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru dalam menguasai
prasarana teknologi maklumat sebagai sistem dan alat yang
menyokong penyebaran maklumat.
RUMUSAN PROGRAM: iii. Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan dan boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru
lain.
iv. Inisiatif SLT dalam melakukan intervensi hasil dapatan soal selidik
kesdiaan guru dalam melaksanakan PAK21 dalam PdP
v. Tindakan susulan SLT hasil daripada data analisis mengenai Analisis
Keperluan Latihan ( TNA ) janaan dari SPL KPM sekolah dengan data
menunjukkan bahawa 8 daripada 12 guru ( 66.67%) menyatakan
bahawa mereka SANGAT PERLU dan 4 guru ( 33.33% ) juga
menyatakan bahawa mereka PERLU akan Keperluan Kursus Aplikasi
ICT dalam PDP. ( Rujuk Lampiran TNA SPL KPM 2020 )

KEKANGAN / ISU
Guru-guru bersikap pasif menerima kaedah PdP Secara Dalam Talian
BERBANGKIT: kerana sikap takut mencuba ICT.

Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu


kepada guru yang belum mahir menguasai Aplikasi PdP Secara
CADANGAN
Dalam Talian dan memberi dorongan serta motivasi kepada guru
PENAMBAHBAIKAN:
sasaran untuk melaksanakan Pembelajaran Profesional untuk
meningkatkan kemahiran ICT.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


DILAKSANAKAN :

i. Guru-guru mempunyai kesediaan untuk mengeksplorasikan alatan


dalam talian sebagai persdiaan membuadayakan elemen PAK21 dan
menerapkan budaya TS25.

ii. Amalan berkolaboratif sesame rakan sekerja di SK Rantau


Kemiding ditingkatkan.

iii. Menyebarluaskan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam


organisasi sekolah.
IMPAK / KESAN:
iv. Semua guru boleh melaksanakan aplikasi Kahoot dan Qoizizz
dalam PdP semasa PdPR.

v. Perkongsian bahan maujud jenis laman sesawang ini akan


membantu semua guru untuk melaksanakan PdP dengan berkesan
dan berkualiti di samping mesra pengguna.

vi. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan


Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme dalam
mengutuhkan nilai, piawaian dan prosedur organisasi sekolah.

LAMPIRAN:
NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC : 0711205033122817

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(03)


Sesi Penerangan Kaedah Pembelajaran Alam Maya
Melalui Aplikasi Kahoot Dan Quizizz

CPD Aplikasi Pembelajaran Alam Maya Yang Berkesan


Dengan Pengujian Oleh Guru

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
F. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH
BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 5 )
PENGANJUR: PANITIA MATEMATIK
TARIKH / MASA: 21 JULAI 2020

PLC - PENYEDIAAN RPH BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK


BERUNSURKAN TS25
BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)

ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION


BILANGAN DAN NAMA
PENCERAMAH / BILANGAN : 1 ORANG
FASILITATOR / NAMA : 1. LUK LI ING
JURULATIH:
BILANGAN : 3 ORANG
BILANGAN DAN NAMA
NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI, LAU
GURU TERLIBAT:
SIEW CHING & LUK LI ING

OBJEKTIF :
Semua guru matematik faham dan boleh menyediakan RPH bagi
mata pelajaran matematik yang berunsurkan TS25 selepas
perkongsian.

RUMUSAN PROGRAM: PENGISIAN SESI :

i) Perkongsian mengenai penulisan Objektif Pembelajaran (OP) dan


Kriteria Kejayaan (KK) dalam RPH berdasarkan nota dalam Modul
3 TS25 : Menerajui Pembelajaran
ii) Penyediaan RPH berunsurkan TS25.

KEKANGAN / ISU
TIADA
BERBANGKIT:
CADANGAN
TIADA
PENAMBAHBAIKAN:

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


IMPAK / KESAN: DILAKSANAKAN :
Semua guru matematik faham dan dapat menyediakan RPH
berunsurkan TS25.
LAMPIRAN:
NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 2507205688080049

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/05/07(15 )


PERKONGSIAN MENGENAI PENULISAN OP DAN KK DALAM RPH

NOTA PENULISAN OP DAN KK DALAM RPH BERPANDUKAN


DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM TAHUN 2020

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

G. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH


BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 6 )
PENGANJUR: PANITIA BAHASA INGGERIS
TARIKH / MASA: 21 JULAI 2020
PLC - PENGGUBALAN SOALAN, PEMBINAAN JSU DAN CARA
PENYEMAKAN SKEMA JAWAPAN BAHASA INGGERIS KERTAS 013
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)

ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION


BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH / NAMA : : 1. CIKGU HARRIS KEBING (PK KURIKULUM / PANEL RUAI
FASILITATOR / ILMU BAHASA INGGERIS TAHUN 5)
JURULATIH:
BILANGAN : 3 ORANG
BILANGAN DAN NAMA
NAMA PENUH: HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG &
GURU TERLIBAT:
DOMINIC ANAK BUNYAU

i. Semua guru Bahasa Inggeris seramai 3 orang di SK Rantau


Kemiding boleh menguasai kemahiran menggubal soalan
peperiksaan yang bermutu dan berdasarkan DSKP.

ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru Bahasa Inggeris


seramai 3 orang di SK Rantau Kemiding dalam menguasai teknik
penyemakan soalan-soalan pentaksiran Bahasa Inggeris Kertas 013

iii. belajar daripada amalan-amalan berkesan dalam penilaian


RUMUSAN PROGRAM: pengajaran dan pembelajaran dan boleh dipraktikkan untuk diri
sendiri dan guru lain.

iv. Inisiatif dan tindakan susulan SLT sebagai Coach kepada Coachee
dalam melakukan intervensi hasil dapatan soal selidik TNA bahawa
semua guru di SK Rantau Kemiding termasuk Cikgu Charles dan Cikgu
Dominic menyatakan bahawa mereka SANGAT PERLU dan PERLU
akan Latihan Dalam Perkhidmatan berkaitan Pengurusan Kurikulum
Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan analisis item
( Rujuk Lampiran TNA SPL KPM 2020 )

KEKANGAN / ISU Guru-guru Bahasa Inggeris sukar memahami Cara Penyemakan


BERBANGKIT: Kertas 013 Bahagian B
Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu
kepada guru yang belum mahir menguasai cara penyemakan Kertas
CADANGAN
013 Bahagian B dan memberi dorongan serta motivasi kepada guru
PENAMBAHBAIKAN:
sasaran untuk melaksanakan Pembelajaran Profesional untuk
meningkatkan kemahiran dan pengalaman penyemakan.
IMPAK / KESAN: REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :
i. Guru-guru Bahasa Inggeris mempunyai kesediaan untuk menggalas
tugas sebagai Guru Bahasa Inggeris di Tahap 2.

ii. Amalan berkolaboratif sesama rakan sekerja dalam Panitia Bahasa


Inggeris di SK Rantau Kemiding ditingkatkan.

iii. Menyebarluaskan pengetahuan dan kemahiran Penggubalan


Soalan dan Cara Penyemakan dalam organisasi sekolah terutamanya
Panitia Bahasa Inggeris di SK Rantau Kemiding.

iv. Semua guru Bahasa Inggeris boleh melaksanakan tugas sebagai


Panel Ruai Ilmu PPD Kanowit sekiranya menerima surat lantikan.

v. Perkongsian ilmu ini akan membantu semua guru Bahasa Inggeris


untuk melaksanakan penilaian dan pentaksiran dalam PdP dengan
berkesan dan berkualiti.

vi. Peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris melalui


Pembangunan Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme
dalam mengutuhkan nilai, piawaian dan prosedur organisasi sekolah.

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0711205033125913


RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(06)

LAMPIRAN:

PLC PANITIA BAHASA INGGERIS DALAM PENGGUBALAN


SOALAN KERTAS 013 DAN PENGGUNAAN JSU

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

H. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH


BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 7 )
PENGANJUR: PANITIA BAHASA INGGERIS
TARIKH / MASA: 27 JULAI 2020

PLC - PENATARAN RPT & RPH PENJAJARAN DAN PENETAPAN RPH


BIDANG FOKUS: BAHASA INGGERIS TS25 ( OP&KK)
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA
BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH /
NAMA : : 1. CIKGU HARRIS KEBING (PK KURIKULUM)
FASILITATOR /
JURULATIH:
BILANGAN : 3 ORANG
BILANGAN DAN NAMA NAMA PENUH: HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG &
GURU TERLIBAT: DOMINIC ANAK BUNYAU

i. Semua guru Bahasa Inggeris seramai 3 orang di SK Rantau


Kemiding membuat penyemakan RPT berdasarkan Penjajaran KSSR
Dokumen Kurikulum Bahasa Inggeris 2020.

ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru Bahasa Inggeris


seramai 3 orang di SK Rantau Kemiding dalam Penetapan Format
Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Inggeris dengan menyelit
Program TS25
RUMUSAN PROGRAM:
iii. Belajar daripada amalan-amalan berkesan sesama guru Bahasa
Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran dan boleh dipraktikkan
untuk diri sendiri dan guru lain.

iv. Penyemakan dan Penyusunan Semula Rancangan Pengajaran


Tahunan dari aspek kandungan, pedagogi dan pentaksiran
berdasarkan Penjajaran Kandungan Kurikulum Bahasa Inggeris KSSR

KEKANGAN / ISU Guru-guru Bahasa Inggeris memerlukan masa untuk membuat


BERBANGKIT: penyemakan RPT masing-masing.

Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu


CADANGAN
kepada guru Bahasa Inggeris dalam menghasilkan RPT Penjajaran
PENAMBAHBAIKAN:
agar memenuhi kehendak semasa akibat Bencana COVID.
IMPAK / KESAN: REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :
i. Guru-guru Bahasa Inggeris mempunyai kesediaan untuk
melaksanakan PdP secara dalam talian melalui Aplikasi ICT jika
berlaku PdPR.

ii. Amalan berkolaboratif sesama rakan sekerja dalam Panitia Bahasa


Inggeris di SK Rantau Kemiding ditingkatkan.

iii. Semua guru Bahasa Inggeris mengamalkan PAK21 dalam PdP dan
menitikberatkan unsur KBAT dalam mencapai matlamat HIP sekolah
ke arah Level of Immersive 3 dan 4.

iv. Semua guru Bahasa Inggeris mampu menggalas tugas yang serba
mencabar dengan pelbagai tuntutan semasa dunia keguruan
terutamanya Program Transformasi 2025 sekolah.

v. Perkongsian ilmu ini akan membantu semua guru Bahasa Inggeris


untuk melaksanakan PdP, penilaian dan pentaksiran dalam PdP dan
PBD dengan berkesan dan berkualiti.

vi. Peningkatan profesionalisme guru Bahasa Inggeris melalui


Pembangunan Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme
dalam mengutuhkan nilai, piawaian dan prosedur organisasi sekolah.

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0711205033125514

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(07)

LAMPIRAN:

PLC PANITIA BAHASA INGGERIS DALAM


PENATARAN RPT DAN PENJAJARAN RPH

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

I. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH


BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 8 )
PENGANJUR: PANITIA SAINS
TARIKH / MASA: 25 OGOS 2020
PLC - PERKONGSIAN PENGGUBALAN ITEM SOALAN KBAT SAINS
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA
BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH /
NAMA : : 1. CIKGU LIA AK KAYA
FASILITATOR /
JURULATIH:
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 2 ORANG
GURU TERLIBAT: NAMA PENUH: LIA AK KAYA & LAU SIEW CHING
Meningkatan lagi kemahiran guru Sains dalam pemilihan dan
pembinaan item soalan semasa penggubalan kertas soalan terutama
kertas 1 bagi semua ujian.

Pemilihan Item Soalan dan Pembinaan Kertas Soalan


RUMUSAN PROGRAM: berpandukan Jadual Spesifikasi Ujian /Konsturk Taksonomi Bloom
untuk Kertas 1 Sains AR 2.

Mengumpul dan verifikasi serta mengubahsuai soalan yang dipilih


dari pelbagai sumber bahan seperti buku teks, buku rujukan dan
sumber internet.
KEKANGAN / ISU
Hanya 2 orang sahaja guru yang terlibat.
BERBANGKIT:
Mencadangkan supaya pada sesi yang akan datang pendedahan dan
CADANGAN
perkongsian dapat dikongsi bersama-sama guru lain terutama guru-
PENAMBAHBAIKAN:
guru yang bukan opsyen.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


DILAKSANAKAN :
Kekuatan Program :
I. Dapat meningkatkan kualiti kertas soalan yang digunakan
IMPAK / KESAN:
semasa ujian AR 2.
II. Meningkatkan kesedaran guru tentang kepentingan JSU
semasa membina soalan bagi meningkatkan kualiti kertas
soalan.

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0311205010011645

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)153/06/05/07( 1 )


LAMPIRAN:
**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG
DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

J. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH


BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 9 )
PENGANJUR: PANITIA MATEMATIK
PENETEPAN ISU : 10 SEPTEMBER 2020 / JAM 1430 – 1530
TARIKH / MASA: PELAKSANAAN : 17 SEPTEMBER 2020/ JAM 0915 – 0925
PASCA PEMERHATIAN : 24 SEPTEMBER 2020/ JAM 1000 – 1020
PLC - PELAKSANAAN LEARNING WALK BIL.1/2020
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: LEARNING WALKS
BILANGAN DAN NAMA
BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH /
NAMA : : LUK LI ING
FASILITATOR /
JURULATIH:
BILANGAN : 3 ORANG
BILANGAN DAN NAMA
NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
GURU TERLIBAT:
LAU SIEW CHING & LUK LI ING
OBJEKTIF : a) Meningkatkan keyakinan guru semasa PdPc
dalam bilik darjah.
b) Meningkatkan minat murid dalam pembelajaran
matematik.
PENGISIAN SESI :
i) PERJUMPAAN AHLI PANITIA / PRA PEMERHATIAN
 Meneliti maklumat guru matematik
RUMUSAN PROGRAM:  Perkongsian pengalaman anatara ahli
 Menetapkan tempoh pemantauan
ii) SEMASA PEMERHATIAN
 Guru besar dan cikgu Luk menjalankan aktiviti pemerhatian
ke tahun 4 pada 17 September 2020.
iii) PASCA PEMERHATIAN
 Perbincangan tentang hasil pemerhatian
 Perkongsian tentang penambahbaikan
KEKANGAN / ISU
BERBANGKIT: HANYA 1 KELAS SAHAJA SEMPAT DIPERHATIKAN.
CADANGAN AKTIVITI DIRANCANG DENGAN LEBIH AWAL SUPAYA MELIBATKAN
PENAMBAHBAIKAN: LEBIH BANYAK KELAS.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


IMPAK / KESAN: DILAKSANAKAN :
GURU LEBIH YAKIN DALAM PROSES PENYAMPAIAN SELEPAS
PERBINCANGAN.
LAMPIRAN:
NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM :IDPLC : 0311205688043628

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR/153/06/05/07( )


SEMASA PEMERHATIAN

SEMASA PEMERHATIAN

PASCA PEMERHATIAN
**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG
DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
K. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 10 )


PENGANJUR: SLT
TARIKH / MASA: 23 SEPTEMBER 2020
PLC - LEARNING WALK 5 MINUTES WALKTHROUGH
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional Learning
Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: LEARNING WALKS
BILANGAN : 5 ORANG
NAMA PESERTA LEARNING WALKS :
BILANGAN DAN
1. CIKGU MOHD AMIN BIN ABDULLAH (GURU BESAR)-LEAD WALKER
NAMA
2. CIKGU HARRIS KEBING (PK KURIKULUM)
PENCERAMAH /
3. LIA ANAK KAYA ( PK HEM )
FASILITATOR /
4. NORADINI BINTI ROSLI ( PK KK )
JURULATIH:
5. KHATIJAH BINTI IBRAHIM ( SETIAUSAHA UNIT KURIKULUM)

BILANGAN : 7 ORANG
NAMA PENUH:
1. LUK LI ING – GURU KELAS TAHUN 1
2. LAU SIEW CHING – GURU KELAS TAHUN 2
BILANGAN DAN
3. CHARLES TUNG KUAN TENG – GURU KELAS TAHUN 3
NAMA GURU
4. DOMINIC ANAK BUNYAU – GURU KELAS TAHUN 4
TERLIBAT:
5. FONG MOI CHIN – GURU KELAS TAHUN 5
6. PETER AK SAWENG – GURU KELAS TAHUN 6
7. CAROLINE AK GREGORY – GURU KELAS PRASEKOLAH

Program Membudayakan Transformasi 2025 Di SK Rantau Kemiding -


Inisiatif PPS (SLT) Melaksanakan Continuous Professional Development
( CPD ) Dalam Perubahan Pengurusan Bilik Darjah

i. Mengumpulkan bahan bukti aksi pembelajaran (learning in action)


yang diperhatikan di dalam bilik darjah di SK Rantau Kemiding.
ii. Membuat perbincangan dengan ahli kumpulan berdasarkan bahan
bukti pemerhatian.
RUMUSAN
iii. Belajar daripada amalan pengajaran dan pembelajaran yang
PROGRAM:
berkesan dan boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain.
iv. Inisiatif SLT dalam melakukan intervensi hasil dapatan soal selidik
kesediaan guru dalam melaksanakan PAK21 dalam PdP.
v. Tindakan susulan SLT hasil daripada data analisis mengenai Analisis
Keperluan Latihan ( TNA ) janaan dari SPL KPM sekolah dengan data
menunjukkan bahawa 11 daripada 12 guru menyatakan bahawa mereka
SANGAT PERLU dan PERLU akan Keperluan Kursus Pengurusan Strategik
Kursus Pengurusan Perubahan.( Rujuk Lampiran TNA SPL KPM 2020 )

KEKANGAN / ISU
Dapatan hasil Learning Walks mendapati seorang guru kelas masih
memerlukan bimbingan dan motivasi agar melaksanakan perubahan
BERBANGKIT:
pengurusan bilik darjah.

Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu


CADANGAN
kepada guru berkenaan dan melantik guru kelas cemerlang sebagai
PENAMBAHBAIKAN:
mentor kepada beliau melalui Peer Coaching.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN DILAKSANAKAN :

i. Persekitaran fizikal iaitu bilik-bilik darjah di sekitar SK Rantau Kemiding


banyak mempamerkan elemen PAK21 dan berjaya menerapkan budaya
TS25.

ii. Organisasi bilk darjah banyak menunjukkan kewujudan elemen


PAK21, Peta Minda, penggunaan Traffic Light, aplikasi Parking Lot,
Sudut Pameran Hasil kerja Murid, Reward Chart, Carta Hari Jadi, Sudut
Bacaan, Jadual Murid Bertugas, Jadual Waktu Kreatif, Misi dan Visi
Kelas, Pelan Susun Atur Meja dan Sudut Mata Pelajaran.

iii. Dua bilik darjah telah menunjukkan amalan PAK21 paling banyak
berdasarkan dapatan pemerhatian Learning Walks melalui Borang
IMPAK / KESAN:
Instrumen Pengesanan Pengurusan Bilik Darjah.

iv. Sebuah bilik darjah perlu diberi fokus dan intervensi susulan kerana
hanya mempamerkan 15 sahaja daripada 28 instrumen berdasarkan
borang pemerhatian.

v. Guru kelas yang kurang memenuhi kriteria telah diberi bimbingan dan
motivasi serta dicadangkan untuk membuat benchmarking ke bilik
darjah terbaik dalam sekolah yang sama.

vi. Dapatan Learning Walks telah dikongsi bersama dengan 10 buah


sekolah TS25 dalam Daerah Kanowit untuk perkongsian ilmu,
percambahan idea dan penambahbaikan.

LAMPIRAN:

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0711205033122407

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(04)


**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG
DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
L. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 11 )


PENGANJUR: PANITIA MATEMATIK
TARIKH / MASA: 6 OKTOBER 2020
PLC - PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK : LEADERSHIP COURSE FOR
MIDDLE LEADER - sPecT
BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: TEACHER’S SHARING SESSION
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH / NAMA :
FASILITATOR / 1. LUK LI ING
JURULATIH:
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 14 ORANG
GURU TERLIBAT:
NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG, ALLANA ANELISE ANAK
ENTILI, CAROLINE AK GREGORY, DOMINIC ANAK BUNYAU, , KHATIJAH
BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK KAYA, LUK LI ING,
NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, FONG MOI CHIN, CASSY
AK MANGGOM

Inisiatif PPS (SLT) Dalam Mengupayakan Pemimpin Pertengahan


(MLT) Berfokuskan Panitia Matematik dengan melaksanakan
Continuous Professional Development ( CPD ) Berfokuskan
Penyemakan Semula Program Panitia melalui Toolkit sPecT

i. Semua Ketua Panitia dan guru seramai 12 orang di SK Rantau


Kemiding menguasai kemahiran menyediakan Toolkit OPPM untuk
panitia masing-masing dengan menggunakan sPecT.

ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru dalam menguasai


pelbagai Toolkit dalam pemacuan program-program panitia.
RUMUSAN PROGRAM:
iii. Belajar daripada amalan-amalan Kepemimpinan yang berkesan
dari ketua Panitia terbaik dan boleh dipraktikkan untuk panitia
masing-masing.

iv. Inisiatif SLT dan tindakan susulan SLT hasil daripada data analisis
mengenai Analisis Keperluan Latihan ( TNA ) janaan dari SPL KPM
sekolah dengan data menunjukkan bahawa 9 daripada 12 guru
( 75% ) menyatakan bahawa mereka SANGAT PERLU dan 3 guru
( 25% ) juga menyatakan bahawa mereka PERLU akan Keperluan
Kursus Pengurusan Panitia Pelan Strategik. ( Rujuk Lampiran TNA SPL
KPM 2020 )

Segelintir Ketua Panitia bersikap pasif menerima amalan terbaik dari


KEKANGAN / ISU
rakan sekerja.
BERBANGKIT:

Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu


kepada Ketua Panitia dan guru yang belum mahir menguasai Toolkit
CADANGAN
sPecT dan memberi dorongan serta motivasi kepada semua Ketua
PENAMBAHBAIKAN:
Panitia untuk membuat PLC masing-masing dengan menggunakan
Toolkit sPecT dan OPPM.

IMPAK / KESAN:
REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN
DILAKSANAKAN :

i. Guru-guru mempunyai kesediaan untuk mengeksplorasikan


pelbagai Toolkit berkesan dalam pemacuan program panitia sebagai
persediaan membudayakan elemen PAK21 dan menerapkan budaya
TS25.

ii. Amalan berkolaboratif sesama rakan sekerja di SK Rantau


Kemiding ditingkatkan.
iii. Inisiatif SLT untuk Mengupayakan Pemimpin Pertengahan tercapai
dengan setiap Ketua Panitia membuat PLC masing-masing untuk
menyemak semula program panitia dengan Toolkit sPecT.

iv. Semua guru boleh melaksanakan program-program dalam panitia


masing-masing dengan kawalan dan pengesanan atau pemantauan
mudah serta ringkas dengan Toolkit OPPM.

v. Ketua Panitia Matematik SK Rantau Kemiding telah mendapat


pengiktirafan sebagai Pemimpin Pertengahan yang berimpak tinggi
dengan dijemput untuk membuat Sesi Perkongsian bersama 10 buah
sekolah TS25 di PPD Kanowit.

vi. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan


Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme dalam
mengutuhkan nilai, piawaian dan prosedur organisasi sekolah.

LAMPIRAN:

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0811205688113039

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/05/07( )


**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG
DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
M. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 12 )


PENGANJUR: PANITIA BAHASA INGGERIS
TARIKH / MASA: 14 OKTOBER 2020
PLC - ANALISIS JURANG GURU BAHASA INGGGERIS ( SKOR
STANDARD 4 SKPMg2) DAN sPecT PROGRAM PANITIA BI
BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: DATA ANALYSIS
BILANGAN DAN NAMA BILANGAN : 1 ORANG
PENCERAMAH / NAMA :
FASILITATOR / 1. DOMINIC ANAK BUNYAU ( KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS )
JURULATIH:
BILANGAN : 3 ORANG
BILANGAN DAN NAMA
NAMA PENUH: HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG &
GURU TERLIBAT:
DOMINIC ANAK BUNYAU
RUMUSAN PROGRAM:
Inisiatif PPS (SLT) Dalam Mengupayakan Pemimpin Pertengahan
(MLT) dengan melaksanakan Continuous Professional Development
( CPD ) Berfokuskan Penyemakan Semula Program Panitia Bahasa
Inggeris melalui Toolkit sPecT

i. Semua guru Bahasa Inggeris seramai 3 orang di SK Rantau


Kemiding menguasai kemahiran menyediakan Toolkit OPPM dengan
menggunakan sPecT.

ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru dalam menguasai


pelbagai Toolkit dalam pemacuan program-program panitia.

iii. Belajar daripada amalan-amalan Kepemimpinan yang berkesan


dari ketua Panitia terbaik dan boleh dipraktikkan untuk panitia
masing-masing.

iv. Inisiatif SLT dan tindakan susulan SLT hasil daripada data analisis
mengenai Analisis Keperluan Latihan ( TNA ) janaan dari SPL KPM
sekolah dengan data menunjukkan bahawa 9 daripada 12 guru
( 75% ) menyatakan bahawa mereka SANGAT PERLU dan 3 guru
( 25% ) juga menyatakan bahawa mereka PERLU akan Keperluan
Kursus Pengurusan Panitia Pelan Strategik. ( Rujuk Lampiran TNA SPL
KPM 2020 )

KEKANGAN / ISU Dua orang guru Bahasa Inggeris masih kurang mahir dalam membuat
BERBANGKIT: analisis data dengan menggunakan sumber data terbaik dalam
menganalisis jurang antara guru dalam meningkatkan kualiti PdP.

Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu


CADANGAN kepada guru yang belum mahir menguasai Toolkit sPecT dan
PENAMBAHBAIKAN: memberi pendedahan tentang cara mencari sumber data sahih dan
terbaik.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


DILAKSANAKAN :

i. Guru-guru mempunyai kesediaan untuk mengeksplorasikan


pelbagai Toolkit berkesan dalam pemacuan program panitia sebagai
persediaan membudayakan elemen PAK21 dan menerapkan budaya
TS25.

ii. Amalan berkolaboratif sesama rakan sekerja di SK Rantau


Kemiding ditingkatkan.

iii. Inisiatif SLT untuk Mengupayakan Pemimpin Pertengahan tercapai


selepas Ketua Panitia Bahasa Inggeris membuat PLC masing-masing
IMPAK / KESAN: untuk menyemak semula program panitia dengan Toolkit sPecT.

iv. Semua guru boleh melaksanakan program-program dalam panitia


dengan kawalan dan pengesanan atau pemantauan mudah serta
ringkas dengan Toolkit OPPM.

v. Panitia Bahasa Inggeris SK Rantau Kemiding telah berjaya


menyemak semula program-program panitia secara kolektif dan
kolaboratif.

vi. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan


Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme dalam
mengutuhkan nilai, piawaian dan prosedur organisasi sekolah.

LAMPIRAN:

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0711205033010535


RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(08)

PLC PANITIA BAHASA INGGERIS – sPecT & OPPM


SKOR SKPMg2 STANDARD 4 PDPC GURU BAHASA INGGERIS

JURANG SKOR STANDARD 4 PDPC GURU BAHASA INGGERIS


PENYEMAKAN SEMULA PROGRAM PANITIA BAHASA INGGERIS
DENGAN TOOLKIT sPecT

PROGRAM UTAMA PANITIA BAHASA INGGERIS DALAM OPPM

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
N. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH
BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE _13___ )
PENGANJUR: SLT
TARIKH / MASA: 15 OKTOBER 2020
PLC - LEADING FROM THE MIDDLE PEMBENTANGAN KETUA PANITIA
TERAS DAN GURU PRASEKOLAH
BIDANG FOKUS:
Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional
Learning Community - PLC)
ALAT KOLABORATIF: DATA ANALYSIS
BILANGAN : 5 ORANG
NAMA :
BILANGAN DAN NAMA
1. DOMINIC ANAK BUNYAU ( KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS )
PENCERAMAH /
2. PETER AK SAWENG ( KETUA PANITIA BAHASA MELAYU )
FASILITATOR /
3. LIA ANAK KAYA ( KETUA PANITIA SAINS )
JURULATIH:
4. LUK LI ING ( KETUA PANITIA MATEMATIK )
5. CAROLINE AK GREGORY ( GURU PRASEKOLAH )
BILANGAN : 14 ORANG
NAMA PENUH: MOHD. AMIN B ABDULLAH @ JAMIN AK ENTIRI,
HARRIS KEBING, CHARLES TUNG KUAN TENG, ALLANA ANELISE ANAK
BILANGAN DAN NAMA
ENTILI, CAROLINE AK GREGORY, DOMINIC ANAK BUNYAU, , KHATIJAH
GURU TERLIBAT:
BINTI IBRAHIM, LAU SIEW CHING, LIA ANAK KAYA, LUK LI ING,
NORADINI BINTI ROSLI, PETER AK SAWENG, FONG MOI CHIN, CASSY
AK MANGGOM
Inisiatif PPS (SLT) Dalam Mengupayakan Pemimpin Pertengahan
(MLT) dengan melaksanakan Continuous Professional Development
( CPD ) Berfokuskan Penyemakan Semula Program Panitia melalui
Toolkit sPecT
i. Semua guru seramai 12 orang di SK Rantau Kemiding boleh
menguasai kemahiran menyemak semula program dan aktiviti panitia
dengan menggunakan Toolkit sPecT
ii. Membangunkan tahap profesionalisme guru dalam menguasai
prasarana teknologi maklumat sebagai sistem dan alat yang
menyokong penyebaran maklumat.
iii. Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan pembelajaran
RUMUSAN PROGRAM:
yang berkesan dan boleh dipraktikkan untuk diri sendiri dan guru lain.
iv. Inisiatif SLT dan tindakan susulan SLT hasil daripada data analisis
mengenai Analisis Keperluan Latihan ( TNA ) janaan dari SPL KPM
sekolah dengan data menunjukkan bahawa 9 daripada 12 guru
( 75% ) menyatakan bahawa mereka SANGAT PERLU dan 3 guru
( 25% ) juga menyatakan bahawa mereka PERLU akan Keperluan
Kursus Pengurusan Panitia Pelan Strategik. ( Rujuk Lampiran TNA SPL
KPM 2020 )
v. Meningkatkan kualiti guru dalam melahirkan kemenjadian murid
melalui pengupayaan panitia masing-masing dalam merancang dan
menyusun semula program berimpak tinggi.
Dua orang Ketua Panitia masih kurang mahir dalam membuat analisis
KEKANGAN / ISU
data dengan menggunakan sumber data terbaik dalam menganalisis
BERBANGKIT:
jurang antara guru dalam meningkatkan kualiti PdP.
Pasukan SLT memberi Bimbingan dan Pementoran secara individu
CADANGAN
kepada guru yang belum mahir menguasai Toolkit sPecT dan memberi
PENAMBAHBAIKAN:
pendedahan tentang cara mencari sumber data sahih dan terbaik.

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN


DILAKSANAKAN :

i. Guru-guru mempunyai kesediaan untuk mengeksplorasikan


alatan dalam talian sebagai persdiaan membudayakan elemen
PAK21 dan menerapkan budaya TS25.

ii. Amalan berkolaboratif sesama rakan sekerja di SK Rantau


Kemiding ditingkatkan.

iii. Menyebarluaskan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam


organisasi sekolah.

iv. Semua guru boleh melaksanakan amalan kepemimpinan


dalam menerajui Panitia dengan kaedah dan amalan yang
IMPAK / KESAN: berkualiti.
v. Perkongsian bahan bukan maujud jenis Pengurusan Panitia
pelan Strategik ini akan membantu semua guru untuk
melaksanakan PdP dengan berkesan dan berkualiti.

vi. Peningkatan profesionalisme guru melalui Pembangunan


Profesionalisme dan Pembelajaran Profesionalisme yang
berterusan akan memastikan kelestarian Budaya
Kepemimpinan di peringkat MLT sekolah yang akan terus
menjadi pasukan SLT masa depan.

vii. Amalan Terbaik di kalangan Pemimpin Pertengahan SK


Rantau Kemiding telah dikongsi kepada sekolah-sekolah TS25
di PPD Kanowit dan seterusnya seorang Ketua Panitia sekolah
telah dijemput untuk membuat Sesi Perkongsian bersama.

NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0611205033104647

LAMPIRAN:
RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/08/22/(05)
SESI PERKONGSIAN SpecT DAN OPPM OELH PANITIA MATEMATIK

SESI PERKONGSIAN OPPM OLEH PANITIA BAHASA INGGERIS

**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG


DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.

O. PELAPORAN PEMBUDAYAAN PLC SEKOLAH

BUTIRAN PROGRAM ( KALI KE 14 )


PENGANJUR: PANITIA SAINS
TARIKH / MASA: 19 OKTOBER 2020
PLC - PEMANTAPAN PDPC DALAM KELAS (AMALI SAINS)
BIDANG FOKUS: Kategori PPB:Komuniti Pembelajaran Profesional (Profesional Learning
Community - PLC)
ALAT
TEACHER’S SHARING SESSION
KOLABORATIF:
BILANGAN DAN
BILANGAN : 1 ORANG
NAMA
PENCERAMAH /
NAMA : 1. CIKGU LIA AK KAYA
FASILITATOR /
JURULATIH:
BILANGAN DAN
BILANGAN :2 ORANG
NAMA GURU
NAMA PENUH: LIA AK KAYA & LAU SIEW CHING
TERLIBAT:

Meningkatan dan memantapkan lagi PDPC Guru terutama dalam


membudayakan amalan Amali Sains dan penyerapan Kemahiran Proses
RUMUSAN Sains dalam Pdpc semasa menjalankan aktiviti amali dalam kelas.
PROGRAM:
Mengenalpasti KPS yang sentiasa diserap semasa PDPC Amali Sains dan
kemahiran menyelitkan dan menyerapkan KPS dalam PDPC.

KEKANGAN / ISU
BERBANGKIT: Hanya 2 orang sahaja guru yang terlibat.
CADANGAN Mencadangkan supaya pada sesi yang akan datang pendedahan dan
PENAMBAHBAIKAN perkongsian dapat dikongsi bersama-sama guru lain.
:

REFLEKSI DAN TINDAKAN SETERUSNYA YANG AKAN DILAKSANAKAN :

Keberkesanan Pdpc semasa murid dapat mengaplikasikan dalam laporan


IMPAK / KESAN: ringkas atau catatan.

Dapat meningkatkan kemahiran guru dalam PDPC terutama semasa


menjalankan amali sains.

LAMPIRAN:
NOMBOR ID PLC JANAAN SPL KPM : IDPLC 0511205010081458

RUJUKAN/SURAT ARAHAN : JPS(W)/SKRK(KUR)/153/06/05/07(2)


**SILA PERBANYAKKAN MENGIKUT BILANGAN SESI PLC YANG
DIJALANKAN SEPANJANG TAHUN 2020.
DISEDIAKAN OLEH; DISAHKAN OLEH;

HARRIS KEBING_____________ MOHD AMIN BIN ABDULLAH


Tarikh: 15 NOVEMBER 2020 Tarikh: 15 NOVEMBER 2020
HARRIS KEBING MOHD AMIN BIN ABDULLAH
PENOLONG KANAN KURIKULUM (DALAMAN) GURU BESAR
SK RANTAU KEMIDING SK RANTAU KEMIDING
96700 KANOWIT. 96700 KANOWIT.

Anda mungkin juga menyukai