Anda di halaman 1dari 24

NO. KP / NO.

SURAT
BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA MURID JANTINA BERANAK

1 YBB3305 SK SUNGAI TUAH AL'QAMARISYA QAISYARA BINTI MUHAMAD KEMRI P 80110130010

2 YBB3305 SK SUNGAI TUAH GERARD ANAK CLEMENT L 80906131297

3 YBB3305 SK SUNGAI TUAH JACK SPAROW ANAK CHRISTINA L 80303131335

4 YBB3305 SK SUNGAI TUAH JOANNA AGATA ANAK JILAN P 81231130556

5 YBB3305 SK SUNGAI TUAH MALVIN MERCEILO ANAK EDWARD L 80912130215

6 YBB3305 SK SUNGAI TUAH PRASELLA ANAK JOSEPH P 80922130956

7 YBB3305 SK SUNGAI TUAH WINSTON LAGAT ANAK TANGAI L 80826130833

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

NOTA:
1. ISIKAN MAKLUMAT MENGGUNAKAN HURUF BESAR SAHAJA.
2. ISIKAN MAKLUMAT DENGAN PENUH INTERGRITI.
RUMUSAN KESELURUHAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 6 2020 (PBS)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KANOWIT

KEPUTUSAN UJIAN AR2 (SEPTEMBER 2020) TAHAP PENGUASAAN KESEL


NO. ANGKA GILIRAN
BMK BMP BIK BIP MT SAINS BCK BCP BM BI MT SAINS BC
RID TAHUN 6 2020 (PBS)
H KANOWIT

HAP PENGUASAAN KESELURUHAN (PENTAKSIRAN BILIK DARJAH) PAJSK


P. SENI P. P. KOKURIKULUM VERBAL
PJ PK SEJARAH RBT TMK P. ISLAM SEGAK LINGUISTIK
VISUAL MUZIK MORAL ( __ / 10%)
B 7.85
B 7.26
B 7.37
B 7.58
B 7.35
B 7.54
B 7.47
SKOR PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (%)
LOGIK
INTRA PERSONAL VISUAL RUANG NATURALIS INTER PERSONAL KINESTETIK MUZIK EKSISTENSIAL
MATEMATIK
BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH NAMA MURID JANTINA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
KEPUTUSAN UJIAN AR2 (SEPTEMBER 2020)
NO. KP / NO. SURAT
NO. ANGKA GILIRAN
BERANAK BMK BMP BIK BIP MT SAINS
RUMUSAN KESELURUHAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 6 2020 (PBS)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KANOWIT

TEMBER 2020) TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN (PENTAKSIRAN BILIK DARJAH


P. SENI P.
BCK BCP BM BI MT SAINS PJ PK SEJARAH
VISUAL MUZIK
PBS)

N (PENTAKSIRAN BILIK DARJAH) PAJSK


KOKURIKULUM
RBT TMK B.IBAN P. MORAL P. ISLAM BC SEGAK ( __ /
10%)
SKOR PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (%)
VERBAL LOGIK INTRA PERSONAL VISUAL RUANG NATURALIS INTER PERSONAL KINESTETIK
LINGUISTIK MATEMATIK
MUZIK EKSISTENSIAL