Anda di halaman 1dari 2

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR)

Halaman Utama (index.php)

PGB (login.php?kat=1)

PPD (login.php?kat=2)

JPN (login.php?kat=3)

Admin (login.php?kat=4)

Semak rekod anda (Pilih Tarikh & Masuk Email)


9/11 Email Anda 

Peringatan Mesra:
1- Jika guru-guru salah semasa mengisi laporan, anda boleh padam laporan tersebut. Sila cari rekod anda disini, masukkan tarikh
laporan diisi dan email anda, kemudian klik pada PADAM REKOD INI.
Kemudian isi semula laporan PdPR anda dengan tepat.

2- Ketika memasukkan email jika email guru adalah g-12345678@moe-dl.edu.my, pada ruangan email masukkan g-12345678
sahaja, sambungan @moe-dl.edu.my akan ditulis sendiri oleh aplikasi. Kerana didapati ada guru salah mengisi sambungan email
tersebut. Maaf atas perubahan ini.

Admin

SEKTOR PEMBELAJARAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI


SELANGOR

Rekod Bagi Guru : g-38345226@moe-dl.edu.my Pada Tarikh:3/12

No Rekod: 1 - Guru: SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR


Peringkat: menengah
Kelas: Tingkatan 1
Nama Kelas: 1ILTIZAM
Mata Pelajaran: REKA BENTUK & TEKNOLOGI
Pendekatan online
Aplikasi Online: GC
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: tiada internet
Kehadiran Online: 8/15
Kehadiran Offline: 0/15
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-04 07:51:03&email=g-
38345226@moe-dl.edu.my)

Jabatan Pelajaran Negeri Selangor - 2020


No Rekod: 2 - Guru: SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR
Peringkat: menengah
Kelas: Tingkatan 2
Nama Kelas: 2 BESTARI
Mata Pelajaran: BAHASA MELAYU
Pendekatan online
Aplikasi Online: GC
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: peranti penjaga
Kehadiran Online: 16/32
Kehadiran Offline: 0/32
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-04 07:56:29&email=g-
38345226@moe-dl.edu.my)

No Rekod: 3 - Guru: SUHAIDAH BINTI ABU BAKAR


Peringkat: menengah
Kelas: Tingkatan 2
Nama Kelas: 2 JUJUR
Mata Pelajaran: BAHASA MELAYU
Pendekatan online
Aplikasi Online: GC
Kaedah Offline: Lembaran Kerja
Pentaksiran Online: pemerhatian
Pentaksiran Offline: pemerhatian
Isu Pelaksanaan: tiada internet
Kehadiran Online: 4/30
Kehadiran Offline: 0/30
PADAM REKOD INI (padamrekod.php?date=2020-12-04 07:57:26&email=g-
38345226@moe-dl.edu.my)

CETAK