Anda di halaman 1dari 2

Ahsanul Bakhitah

2tSp3lo SngsimfafMoeired ·

Apa yang terjadi kepada orang tua ketika Anda berziarah ke makam mereka atau ketika anda
mendo'akn mereka..?

Syeikh Muhammad Al syanqithi, berkata:

" Semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang
telah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis betapa perlunya Ahli kubur kepada kita.
Aku terkesan dan aku ingin semuanya mengetahui ini "

Ustman bin sawad, ulama salaf, bercerita tentang ibunya. Seorang wanita yang Ahli ibadah. Ketika
ibunya akan meninggal dunia ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata: " wahai
tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran ku alam hidup ku dan
setelah kematian ku, jangan Engkau abaikan diriku ketika mati, jangan biarkan aku kesepian dalam
kuburku." Kemudian ia meninggal dunia

Aku suka berziarah ke makam nya setiap hari jum'ah. Aku berdo'a untuknya dan aku memohon
ampun baginya dan semua Ahli kubur di situ.
Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata : " wahai ibuku, bagaimana
keadaanmu..? "

Ia menjawab : " wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku
Alhamdulillah ada di alam barzakh yang terpuji. Ranjangnya harum, dan bantalnya terbuat dari
tenunan kain sutera."

Aku berkata : " apakah ibu ada keperluan kepadaku..?"

Ia menjawab : " iya, janganlah kamu tinggalkn ziaroh yang kamu lakukan kepada kami. Sungguh aku
sangat senang kedatangan mu pada hari jum'ah ketika berangkat dari keluargamu. Orang-orang
akan berkata kepadaku : " ini anakmu sudah datang," dan aku merasa senang, dan orang-orang mati
yang ada di sekitarku juga senang."

Basysyar bin gholib, ulama salaf juga berkata :" aku bermimpi Robiah Al-adawiyah dalam tidurku.
Aku memang selalu mendo'akannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku :" Wahai basysyar ,
hadiah-hadiahmu selalu Sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, di tutupi dengan sapu tangan
sutera. "

Aku berkata:" bagaimana hal itu bisa terjadi..?"

Ia menjawab: " begitulah do'a orang-orang yang masih hidup, dan do'a itu di kabulkan, maka do'a
itu di letakan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutera, lalu hadiah itu di
berikan kepada orang mati yang di do'akan itu. Lalu di katakan kepadanya: " Terimalah ini hadiah si
Fulan kepadamu."

Seberapa sering kita berZiaroh ke makam orang tua, keluarga, dan guru kita yang telah meninggal
dunia..?

Seberapa banyak kita mendoakan mereka dalam waktu-waktu kita beribadah..?

Sesungguhnya ziaroh dan do'a kita sangatlah penting bagi mereka.

Allahu ta'ala a'lam bishowab.

Anda mungkin juga menyukai