Anda di halaman 1dari 22

SJK (T) LADANG CHEROH

27620 RAUB PAHANG

KERTAS KERJA
PROGRAM
TRANSISI

TAHUN 1
2020

1
SJK (T) LADANG CHEROH 27620 RAUB PAHANG.

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 / 2020

PENGENALAN
Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang bertujuan untuk
membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah
atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah. Dalam
masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua murid Tahun Satu
yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza
akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian
yang hampir sama.

MATLAMAT PROGRAM
Program Transisi Tahun Satu akan dapat :
1. Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan
secara formal.
2. Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi
persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
3. Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk
belajar.

OBJEKTIF
Di akhir program, murid-murid dapat:
1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran
pembelajaran yang formal.
2. Dapat mengenalpasti potensi dan minat murid dari awal sesi persekolahan
dari segi kognitif, kebolehan, kecenderungan dan keupayaan murid dalam
sesuatu bidang atau mata pelajaran.
3. Membimbing murid Tahun 1 berkaitan amalan, budaya dan adab ketika
berada di sekolah.

2
4. Mengeratkan hubungan dengan para guru supaya proses pembelajaran
dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

TEMA PROGRAM

MINDA CERGAS MATA BERCAHAYA


MINDA CERGAS
Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran
berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di
antara satu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti
yang dirancang awal lagi menunjukkan Minda Cergas. Dalam masa yang sama,
murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka
melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan
pencapaian sedia ada. Selain dari itu melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud
proses komunikasi yang dapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan
murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau
yang dibawa dari pra sekolah.

MATA BERCAHAYA
Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus
belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-
guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke
semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang
permasalahan kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka.
Keadaan ini dapat diterjemahkan melalui mata bercahaya mereka yang sentiasa
bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran
mereka di Tahun Satu.

3
SJK (T) LADANG CHEROH 27620 RAUB PAHANG

JAWATAN KUASA INDUK PROGRAM TRANSISI

TAHUN 1 / 2020

PENASIHAT
EN.L.KARUNNANITHY (GURU BESAR)

PENGERUSI
EN.SGANESAN
(PK KURIKULUM)

TIMB. PEGERUSI
CIK.P.PUNITHA
(PK HEM)

NAIB PENGERUSI
EN.N.SASITHARAN
(PK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA / PENYELARAS
PN.K.DEVARANI
(GURU TAHUN SATU)

AJK

GURU – GURU YANG MENGAJAR TAHUN SATU

4
BIDANG TUGAS GURU BAGI

PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU 2020

BIDANG TUGAS GURU-GURU MATAPELAJARAN

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi


 Menggunakan pelbagai pendekatan terhadap murid yang berbeza.
 Membantu merancang aktiviti yang memenuhi keperluan JERI murid.
 Merekod dan mengemaskinikan rekod pembelajaran 3M dan dalam aktiviti pra
huruf, pra nombor dan pra warna.
 Membuat laporan dari semasa ke semasa kepada jawatankuasa mengenai
perkembangan setiap murid dalam mata pelajaran mereka.
 Merangka strategi untuk menyelesaikan tahap penguasaan 3M murid yang
berbeza.
 Menyimpan hasil keputusan penilaian, pemerhatian dan ujian sepanjang tahun.
 Menjaga dan mengemaskini sudut dan ruang mata pelajaran masing-masing.
 Membuat dan membaiki ABM untuk dipamerkan di sudut atau ruang mata
pelajaran.
 Menyediakan rancangan tahunan bertema dan rangka aktiviti untuk minggu
transisi.

BIDANG TUGAS GURU KELAS

 Memahami konsep dan tujuan Program Transisi.


 Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan tadika.
 Melukis pelan bilik darjah.
 Menyediakan sudut ruang mata pelajaran.
 Menjaga dan memantau keceriaan dan kebersihan kelas berdasarkan garis
panduan yang diberikan.
 Prihatin dan sentiasa menjaga kebajikan murid semasa di sekolah dan
bertanggungjawab kepada ibu bapa dan penjaga murid.
 Menyediakan senarai bahan dan peralatan untuk kegunaan bilik darjah
 Mengumpul maklumat untuk tujuan pengrekodan daripada ibu bapa atau penjaga
murid.

5
 Menyimpan rekod profil dan rekod kesihatan murid.
 Membahagikan murid kepada kumpulan mengikut kecerdasan dan tahap
kemampuan murid selepas minggu transisi.
 Mengumpul dan menyediakan laporan murid tentang penguasaan nilai, rutin dan
peraturan dalam bilik darjah secara berterusan.
 Mengutip dan merekod yuran daripada ibu bapa dan penjaga.

BIDANG TUGAS GURU PENYELARAS TAHUN SATU

 Merangka dan menyelaras aktiviti untuk tiga minggu (sepanjang Program


Transisi dijalankan).
 Merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, Majlis Suaikenal Tahun Satu 2020 dan
Majlis Penutupan Minggu Transisi 2020.
 Mencari sumber kewangan untuk melaksanakan aktiviti yang hendak dirancang.
 Mengumpul rekod serta laporan untuk dirumuskan kepada pihak pentadbir.
 Mengemaskini fail perlaksanaan program transisi secara berterusan.
 Membantu menyedia dan mengedar bahan edaran kepada ibu bapa penjaga.
 Membantu memantau sepanjang perlaksanaan program.
 Bertindak sebagai pakar rujuk.

BIDANG TUGAS SETIAUSAHA AJK KERJA

 Mencatat minit mesyuarat dan taklimat yang dilakukan secara formal atau tidak.
 Membantu merancang aktiviti untuk hari pendaftaran, minggu transisi, majlis suai
kenal murid Tahun Satu dan Majlis Penutup Minggu Transisi.
 Menyedia dan mengedarkan aturcara bagi setiap majlis formal sepanjang
program diadakan.
 Mengedar surat edaran dan jemputan kepada pihak yang berkenaan.
 Memastikan maklumat disampaikan jelas dan mendapat maklumbalas seperti
yang dikehendaki.
 Menyimpan fail dan rekod perlaksanaan program.
 Menyediakan laporan bertulis mengenai perlaksanaan program di akhir tahun.

6
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1 VISHU

BIL NAMA MURID NO.K.P

1 ABILASHINI A/P PRABU 130317-10-1658

2 JENANI A/P ELANGO 131129-10-2594

3 KAVEENESH PRASSAD A/L UTHAYA KUMAR 130513-10-2543

4 KAVINEESH A/L SANTANA KUMAR 130916-10-0673

5 KHAVEESHA A/P BANNER SELVAN 130927-10-2666

6 MANOJWARAN A/L GANESAN 130226-10-2399

7 NITISHA A/P NATHAN @ PUSPANATAN 130911-10-1394

8 RAAGAVARSHENEE A/P SELVANATHAN 130909-16-0176

9 RUTHRESHRAJ A/L MAHENDRAN 131006-10-1815

10 SANCHINI A/P JEYAKUMAR 131113-10-2098

11 SANTHOSH A/L BATHMANABAN 130610-10-2051

12 SARVEEN A/L MURUGAN 130603-10-1739

13 SASHMITA A/P SHAWN SEBASTIAN 130313-10-1554

14 THARSHAN A/L SIVARAJAH 130919-10-2025

15

16

17

18

7
19

20

SJK (T) LADANG CHEROH 27620 RAUB PAHANG

AKTIVITI HARIAN MINGGU ORIENTASI

MURID-MURID TAHUN 1 / 2020

TARIKH PELAKSANAAN : 2 – 17 JANUARI 2020

OBJEKTIF :

1. Membina hubungan mesra di kalangan kanak – kanak dan antara


guru.

2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang


berlainan latar belakang.

3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran mesra di


sekolah baru.

4. Mengenalpasti penguasaan kemahiran bahasa dan nombor


dengan betul.

 Huruf abjad besar A – Z


 Huruf abjad kecil a – z
 Huruf asas Bahasa Tamil
 Asas nombor

8
AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 02 / 01 / 2020
HARI : KHAMIS
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam & bacaan doa
- Mencatat kehadiran murid.
– Pn.R.Gunasundari Kelas
- Mengenali guru kelas
9.15 pg - Keselamatan barang
- Susunan kedudukan
- Tatacara masuk & keluar untuk tandas,
kantin dan waktu pulang.
9.15 Senaman Pagi
– - Senaman ringan. padang
En.G.Muniandy
9.45 pg - Senaman rohani.

9.45
Aktiviti Mewarna Pn.A. Renuka Kelas

- Gambar alam semulajadi
10.15pg

10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Ucapan Bertatasusila
10.35 - Penerangan nilai – nilai murni .
- - Ucapan bertatasusila Pn.A. Renuka Kelas
11.35pg * “ Selamat sejahtera , cikgu ”
* “ Selamat rehat , cikgu ”
* “ Selamat pulang , cikgu "

9
11.35
Dinamika kumpulan
– Kelas
- Mengenali rakan sekelas. Pn.A. Renuka
12.35tgh - Bercerita mengenai diri & keluarga.

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 03 / 01 / 2020
HARI : JUMAAT
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam & bacaan doa
– - Mencatat kehadiran murid. Pn.R.Gunasundari Kelas
8.45 pg
- Disiplin & Peraturan kelas umum.
8.15 Nyanyian & gerakan
– Pn.A. Renuka Kelas
- Lagu kanak-kanak
9.15 pg
Ucapan bertatasusila
9.15 - Penerangan nilai – nilai murni
– - Ucapan bertatasusila
10.15pg Pn. Zainaf Hashim Kelas
* “ cikgu, izinkan saya ke tandas ”
* “ maafkan saya ”
* “ terima kasih"
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Melawat kawasan sekolah
10.35 Bilik-bilik
* pejabat, bilik komputer, tandas,
- Khas
12.05 pg kantin, makmal sains, bilik guru, Pn.R.Gunasundari Sekolah
perpustakaan, pusat sumber dll.
* padang, dewan sekolah.
- Penerangan penggunaan yang Kawasan
betul & peraturan umum. Sekolah

10
AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 06 / 01 / 2020
HARI : ISNIN

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


Perhimpunan rasmi
7.45  Nyanyian lagu-lagu rasmi Tapak
–  Ucapan Guru bertugas Semua Guru perhimpunan
8.15 pg  Ucapan Guru Besar
Pengurusan kelas.
- Ucapan salam & bacaan doa
8.15 - Mencatat kehadiran murid. Pn.R.Gunasundari Kelas
– - Tatacara masuk & keluar untuk tandas
9.15 pg dan kantin.
- Penerangan tentang rutin bilik darjah.

Sesi bercerita
- Teknik TOC ( Sebab & akibat)
9.15 - Penerapan nilai – nilai murni semasa sesi Pn.M. Vijayaletchumy Kelas
– bercerita.
10.15pg - Sesi bersoal jawab.
- Aktiviti lakonan

10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35
pg
Kenali Malaysia
10.35 - Nyanyian Negaraku
- - Aktiviti mewarna Pn.B.Thana Letchumy Kelas
11.35pg  Jalur Gemilang
Taklimat
11.35 - Keselamatan diri di kawasan sekolah.

11
– - Keselamatan di jalan raya. Pn.A. Renuka Kelas
12.35tg -.Keselamatan barangan persendirian.
h - Peraturan sekolah.
- Lain – lain.

12.35 Dinamika Kumpulan Pn. Zainaf Hashim Kelas


- - Permainan dalam kumpulan.
1.05tgh - Nyayian lagu ABC

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 07 / 01 / 2020
HARI : SELASA
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
Senaman Pagi
7.45 Pn.B.Thana Letchumy
- Senaman ringan. Padang

- Senaman rohani.
8.15 pg

8.15 Nyayian Lagu Sekolah Pn.M. Vijayaletchumy


– Kelas
9.15 pg Mengenali Lencana Sekolah
Fun with English
9.15 - Spelling Bee
– - Nursery Ryhmes Pn.A. Renuka Kelas
10.15pg - Story Time .
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Aktiviti kumpulan.
- Bermain dengan plastisin untuk
10.35 menguatkan otot tangan.
- -Membentuk dan mewarna abjad Pn.A. Renuka Kelas
11.35pg (huruf kecil & besar)
- Pameran hasil murid.
- Bahan :- plastersin, kertas lukisan, warna
Alam Haiwan
11.35 - Mengenali pelbagai jenis haiwan.
– - Mengenal bunyi haiwan. Pn.R.Gunasundari Kelas
12.35tgh - Permainan puzzle

Perpustakaan Sekolah
12.35 - Melawat ke perpustakaan sekolah.

12
- - Penerangan tentang peraturan-peraturan
1.05tgh perpustakaan. Pn.R.Gunasundari Kelas
- Cara-cara dan panduan menggunakan
kemudahan di perpustakaan.

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 08 / 01 / 2020
HARI : RABU
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
7.45
Sukaneka En.G.Muniandy Padang

8.15 pg - Sukaneka kecil dalam kumpulan

8.15
– Belajar asas tulisan Pn.M. Vijayaletchumy
9.15 pg - Aktiviti sambung titik, sambung Kelas
nombor,

9.15 Pn.R.Gunasundari
Nyanyian & gerakan
– Kelas
10.15pg - Lagu kanak-kanak

10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg

10.35 Amalan nilai murni


- - Menyemai nilai murni seperti
11.05pg menghormati rakan dan guru. Pn.A. Renuka Kelas
.
11.05 Kesihatan
– - Kebersihan diri & gigi
11.35tgh - Kepentingan dan cara-cara menjaga Pn.A.Mangaleswari Kelas
kebersihan diri & gigi.
11.35 Keluarga saya
- - Menceritakan tentang ahli keluarga.
12.35tgh - Kata panggilan Pn.A. Renuka Kelas
- Melukis pokok keluarga.

13
12.35 Rukun Negara
- - Belajar Rukun Negara. Pn.R.Gunasundari Kelas
1.05tgh - Rumusan aktiviti hari ini.

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 09 / 01 / 2020
HARI : KHAMIS
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
1. Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam
– - Mencatat kehadiran murid Pn.R.Gunasundar Kelas
9.15 pg i
- Kebersihan kelas & Susun atur meja
dan
Kerusi
- Jadual tugas murid dan tanggungjawab
9.15
– Sukaneka En.G.Muniandy Kawasan
9.45 pg - Sukaneka kecil dalam kumpulan Sekolah

Aktiviti kumpulan.
9.45
- Kolaborasi kumpulan.
– Pn.A. Renuka Kelas
10.15pg - Mewarnakan suku kata.
- Guntingkan suku kata.
- Tampal pada kertas lukisan.
- Padankan dengan suku kata yang
sama.
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Aktiviti kumpulan.
10.35 - Kolaborasi kumpulan.
- Kelas
- Mewarnakan suku kata. Pn.A. Renuka
11.35pg
- Guntingkan suku kata.
- Tampal pada kertas lukisan.

14
- Padankan dengan suku kata yang
sama.
11.35
Nombor 1-10 (B.Ingg) Pn.A. Renuka

- Menyebut dan membaca nombor 1-10 Kelas
12.35tgh
- Menulis nombor 1-10

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 10 / 01 / 2020
HARI : JUMAAT

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam
– - Mencatat kehadiran murid. Pn.R.Gunasundari Kelas
8.45 pg
Agama dan moral
- Pengajaran agama
- Aktiviti (bercerita, Thevaram)
8.45 Aktiviti tulisan
– - sambung titik, mencari perbezaan, Pn.A. Renuka Kelas
9.15 pg mencari objek tersembunyi

9.15 Binatang kesayangan saya


Pn. Zainaf Hashim
– - Pengamalan nilai murni, Kasih
Kelas
10.15pg Sayang.
- Menghasilkan puppet binatang.

10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Warna
- Mengenali dan menyebut warna di
10.35 sekitar Pn.R.Gunasundari
– Kelas
- Menyenaraikan warna.
12.05tgh
- Aktiviti mewarna

15
AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 13 / 01 / 2020
HARI : ISNIN

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


Perhimpunan rasmi
7.45  Nyanyian lagu-lagu rasmi Tapak
–  Ucapan Guru bertugas Semua Guru perhimpunan
8.15 pg  Ucapan Guru Besar
Pengurusan kelas.
- Ucapan salam & bacaan doa
8.15 - Membersihkan kelas Pn.R.Gunasundari Kelas
– - Mencatat kehadiran murid.
9.15 pg - Perbualan – Sayangi Diri
Ice Breaking
9.15 - Nyanyian “Kalau saya gembira”
– Pn.M. Vijayaletchumy Kelas
- Chicken Dance
10.15pg
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35
pg
Mencari benda tersembunyi
10.35 - Mencari dan mewarna benda
- Tersembunyi (Lembaran kerja) Pn.B.Thana Letchumy Kelas
11.35pg
Selangorku Sayang
11.35 - Nyanyian Lagu Selangor
– - Aktiviti mewarna Pn.A. Renuka Kelas
12.35tg  Bendera Negeri Selangor
h

12.35 Dinamika Kumpulan Pn. Zainaf Hashim Kelas


- - Permainan dalam kumpulan.

16
1.05tgh - Nyayian lagu “Rasa saying”

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 14 / 01 / 2020
HARI : SELASA
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
Mengenal peraturan danperalatan di
7.45 Pn.B.Thana Letchumy
dalam makmal sains Padang

- Melawat makmal sains dan mengenali
8.15 pg
peraturan dan peralatan sains.

8.15 Nyayian Lagu Sekolah Pn.M. Vijayaletchumy


– Kelas
9.15 pg Mewarna Lencana Sekolah
Phonic Song
9.15 - Guru memperdengarkan lagu
– - Murid menyanyi sambil membuat Pn.A. Renuka Kelas
10.15pg gerakan. .

10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Anggota Badan Saya
- Mengenali dan menyebut nama anggota
10.35 badan.
- - Lembaran kerja Pn.A. Renuka Kelas
11.35pg
Alam Haiwan
11.35 - Murid mewarna dan menyediakan
– topeng haiwan Pn.R.Gunasundari Kelas
12.35tgh - Topeng arnab

Kebersihan Diri
12.35 - Bersoal jawab tentang penjagaan
- kebersihan diri.

17
1.05tgh - Melakonkan cara penjagaan kebersihan Pn.R.Gunasundari Kelas
diri.

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 15 / 01 / 2020
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
7.45
Sukaneka En.G.Muniandy Padang

8.15 pg - Sukaneka kecil dalam kumpulan
8.15
– Mengenal Buah-buahan
- Murid menamakan buah-buahan Pn.M. Vijayaletchumy Kelas
9.15 pg
- Murid menyebut dan membaca
dengan jelas.
- Mewarna buah-buahan

Pengurusan kelas
9.15
- Ucapan salam dan bacaan doa
– Pn.R.Gunasundari Kelas
10.15pg - Membersihkan kelas
- Mencatat kehadiran murid
- Perbualan – Buah-buahan kegemaran
Saya
- Nyanyian lagu buah-buahan
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg

10.35 Amalan nilai murni


- - Menyemai nilai murni seperti
11.05pg menghormati ahli keluarga dan orang Pn.A. Renuka Kelas
.
tua.
11.05 Kesihatan Diri
– - Membimbing murid cara-cara
11.35tgh membasuh tangan dengan betul. Pn.A.Mangaleswari Kelas
- Murid-murid mempraktikan cara-cara

18
membasuh tangan dengan betul.
11.35 Diri saya
- - Membimbing murid menyebut nama-
12.35tgh nama anggota badan dalam Bahasa Pn.A. Renuka Kelas
Inggeris.
- Menyanyikan lagu “Head, shoulders,
knees and toes”
12.35 Rukun Negara
- - Belajar Rukun Negara dalam Bahasa Pn.R.Gunasundari Kelas
1.05tgh Inggeris.
HARI : RABU

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 16 / 01 / 2020
HARI : KHAMIS
MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT
1. Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam
– - Mencatat kehadiran murid Pn.R.Gunasundar Kelas
9.15 pg i
- Kebersihan kelas & Susun atur meja
dan Kerusi
- Perbualan - Cita-cita saya
9.15
– Sukaneka En.G.Muniandy Kawasan
9.45 pg - Sukaneka kecil dalam kumpulan Sekolah

9.45 English Song


– - Menyanyi “Nursery Rymes” Pn.A. Renuka Kelas
10.15pg
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Menonton Video
10.35 - Murid menyaksikan tayangan video.
- - Guru mengemukakan soalan. Pn.A. Renuka Kelas
11.35pg - Murid memberi jawapan.
- Penerapan nilai moral dalam video.

11.35 Pergerakan Motor Halus


– - Murid mewarnakan gambar yang diberi. Pn.A. Renuka Kelas
12.35tgh - Penggunaan warna yang sesuai.
- Cara mewarna yang betul.

19
- Mempaperkan hasil murid.

AKVITIVI HARIAN MINGGU ORIENTASI TAHUN 2020

TARIKH : 17 / 01 / 2020
HARI : JUMAAT

MASA AKTIVITI TINDAKAN TEMPAT


Pengurusan kelas.
7.45 - Ucapan salam
– - Mencatat kehadiran murid. Pn.R.Gunasundari Kelas
8.45 pg
Agama dan moral
- Pengajaran agama
- Aktiviti (bercerita, Thevaram)
8.45 Parts of body
– - Murid menyanyikan lagu “Head –
9.15 pg shoulder-kness and toes”
- Murid diberikan gambar anggota
badan. Pn.A. Renuka Kelas
- Murid diminta mewarnakan gambar
dan melengkapkan gambar bahagian
anggota badan.

9.15 Aktiviti Estatika dan Daya Kreatif


– - Menggunting dan menampal gambar
Pn. Zainaf Hashim Kelas
10.15pg berdasarkan arahan.
- Menghias hasil kerja masing-masing
- Mempamerkan hasil kerja murid
10.15
- ********REHAT******* Kantin
10.35 pg
Teka silangkata
- Murid diedarkan dengan lembaran

20
10.35 aktiviti.
– - Murid mengeja perkataan Bersama- Pn.R.Gunasundari Kelas
12.05tgh sama guru.
- Murid menyelesaikan aktiviti teka
silangkata dalam lembaran aktiviti
yang disediakan.

PENUTUP
Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2017 ini diharap dapat berjalan dengan
baik hasil kerjasama daripada semua pihak.Pihak sekolah berharap semua ibu
bapa/penjaga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah cukup umur untuk
mendaftar di kelas pendidikan pra sekolah supaya mendapat pendidikan awal
kanak-kanak secara menyeluruh. Justeru,segala perancangan yang telah dirancang
oleh pihak sekolah dapat dijalankan dengan jayanya.

21
22

Anda mungkin juga menyukai