Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN MERUNGKAI STANDARD

PERINGKAT 1 : HASIL DIHARAPKAN (OUTCOME TO EXPECT)

TOPIK (Standard Kandungan) / TOPIC (CONTENT STANDARD)


1.1 Science Process Skills
1.1.1 Observe

KEFAHAMAN : SOALAN PENTING :


i. Apakah fungsi setiap deria manusia
PENGETAHUAN : KEMAHIRAN :
i. Mengetahui deria i. Memerhati
ii. Fungsi deria manusia ii. Mengelas
iii. Mengetahui alat yang membantu iii. Berkomunikasi
organ deria yang tidak berfungsi
TAHAP PENGUASAAN :
TP 6 Berkomunikasi tentang alat yang boleh membantu organ deria yang tidak boleh berfungsi
dengan baik.

PERINGKAT 2 : HASIL PENTAKSIRAN

TUGASAN PEMBELAJARAN : HASIL LAIN / NILAI

i. Kuiz (markah kuiz) i. Belajar cara belajar :murid masih


ii. Permainan (puzzle yang memerlukan bimbimgan guru untuk
dilengkapkan) belajar)
ii. Kolaboratif : Murid bekerjasama dalam
kumpulan tetapi kepakaran tidak
dimanfaatkan sepenuhnya

PERINGKAT 3 : PELAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN :
i. Murid mengenal pasti jenis deria menggunakan kad imbasan
ii. Murid mengelaskan fungsi deria menggunakan permainan stesyen.
iii. Murid menjawab soalan kuiz.

Rujukan buku teks :