Anda di halaman 1dari 6

Jul-20

Bil. Task W1 W2 W3 W4
1 Mesyuarat/Perbincangan CHAMP 20
2 Deraf Kertas Cadangan
3 Pembentangan :-
3.1 JKPU
3.2 Senat
3.3 TNC HEPA

4 Town Hall :-
4.1 Pelajar Baharu
4.2 YDP Badan Pelajar
4.3 Penasihat Badan Pelajar
4.4 Pentadbir Sistem CHAMP PTj
4.5 Penasihat Akademik/Pensyarah

5 Pelancaran CHAMP
6 Pelaksanaan CHAMP
7 Gerak kerja Team Teknikal

8 Bengkel :-
8.1 Bengkel Pemurnian Rubrik CHAMP
8.2 Bengkel Garis Panduan CHAMP
Aug-20 Sep-20 Oct-20
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
11 19 22

9
15

1
1
Fasa 1

6
Nov-20 Dec-20
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4
17
Selesai

Selesai
10 Selesai
9

Fasa 2

24
Jan-21
Bil. Task W1 W2 W3 W4
1 Mesyuarat/Perbincangan CHAMP
2 Deraf Kertas Cadangan
3 Pembentangan :-
3.1 JKPU
3.2 Senat
3.3 TNC HEPA

4 Town Hall :-
4.1 Pelajar Baharu
4.2 YDP Badan Pelajar
4.3 Penasihat Badan Pelajar
4.4 Pentadbir Sistem CHAMP PTj
4.5 Penasihat Akademik/Pensyarah

5 Pelancaran CHAMP
6 Pelaksanaan CHAMP
7 Gerak kerja Team Teknikal

8 Bengkel :-
8.1 Bengkel Pemurnian Rubrik CHAMP
8.2 Bengkel Garis Panduan CHAMP
Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-2
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1

Selesai

Selesai
Selesai

Fasa 3 Fasa 4
May-21
W2 W3 W4