Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN MATA CHAMP BAGI PROGRAM YANG DIANJURKAN OLEH BADAN

PELAJAR ATAU PTJ UPSI

MULA

Pemohon mengisi dan menghantar


Borang 1 ke Unit Badan Pelajar

Tidak Lulus
LIKelulusan

Lulus

Unit Badan Pelajar kembalikan


Borang 1 (berserta ID Program)

Badan pelajar
menyertai/melaksnakan
program

Pemohon mengisi dan menghantar Borang


2 dan dokumen sokongan berkaitan
kepada PTj masing-masing untuk
semakan dan keulusan mata CHAMP

Tidak Lulus
LIKelulusan

Lulus

Pihak PTj mengisi rekod mata


CHAMP ke dalam sistem CHAMP

TAMAT